Povratak na vrh

Početna stranica

e-Doc baza

e-Doc je baza podataka Hrvatskoga sabora u kojoj se prati zakonodavna i zastupnička aktivnost parlamenta. U njoj se formalno i sadržajno obrađuju svi parlamentarni akti, rasprave, zastupnička pitanja i amandmani te pohranjuju u cjelovitom obliku. Na temelju podataka unesenih u bazu moguće je u svakom trenutku znati u kojoj je fazi parlamentarne procedure neki akt, tko su mu predlagatelji, kako je tekla rasprava o njemu, koji su zastupnici sudjelovali u raspravama, što su rekli, koji su amandmani predloženi na neki prijedlog zakona, kao i velik broj drugih podataka i statističkih podataka o radu parlamenta i zastupnika.

Podaci o aktima i njihovi cjeloviti tekstovi unose se u bazu odmah nakon pokretanja postupka za njihovo donošenje. Status akta na sjednici prati se kontinuirano, a promjene u statusu akta vidljive su odmah. Do usvajanja zapisnika sjednice, na kartici akta nije moguće prikazati redni broj točke dnevnog reda, te sve točke umjesto rednog broja nose oznaku „-“.

Rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda postaje javno dostupna u trenutku kad je njena obrada u bazi u potpunosti završena.

Dodatne informacije

INFODOK služba prati rad Sabora od 1990. godine do danas te kontinuirano radi na retrospektivnoj obradi fonda i digitalizaciji dokumentacijske građe. Akti, rasprave, zastupnička pitanja i amandmani iz fonda Službe koji nisu dostupni u elektroničkom obliku ili još nisu obrađeni u bazi podataka, mogu se, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, dobiti u papirnatom obliku. Zahtjev se može uputiti izravno INFODOK službi ili službeniku za informiranje Hrvatskog sabora.

Sva pitanja, primjedbe i prijedloge možete uputiti na e-mail adresu Informacijsko-dokumentacijske službe: infodok@sabor.hr