Povratak na vrh

Dokumenti EU

Pretraživanje dokumenata EU

Pretraži po:
Broj DEU:
v
Mišljenja radnih tijela:
v
EU oznaka akta:
v
v
Traži
Poništi
Naziv akta 
Broj DEU 
Saziv 
Status 
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava COM (2021) 102 21/004 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda COM (2020) 725 21/003 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti COM (2020) 726 21/002 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU COM (2020) 727 21/001 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima) COM (2020) 842 20/025 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama) I izmjeni Direktive 2000/31/EZ COM (2020) 825 20/024 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okruženja jedinstvenog sučelja Europske unije za carinu i izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 COM (2020) 673 20/026 X donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (MiCA): Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptoimovine i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937 COM (2020) 593 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija COM (2020) 594 20/022 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Paketu za digitalne financije (DORA) - Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o digitalnoj operativnoj otpornosti za financijski sektor i izmjeni uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 648/2012, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 COM (2020) 595 i Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2006/43/EZ, 2009/65/EZ, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 i EU/2016/2341 COM (2020) 596 20/023 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji COM (2020) 682 20/021 X donesen zaključak
Prva
Prethodna
od 3
Sljedeća
Zadnja
Zapisa: 30
Ispis rezultata
Ograniči rezultate 
  
Saziv : X (2020 - )
  • Saziv
  • Vrsta akta
  • Status akta
  • Područje
  • Predlagatelji