Povratak na vrh

Dokumenti EU

Pretraživanje dokumenata EU

Pretraži po:
Broj DEU:
v
Mišljenja radnih tijela:
v
EU oznaka akta:
v
v
Traži
Poništi
Naziv akta 
Broj DEU 
Saziv 
Status 
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za praćenje radi otpornosti europskih šuma 24/010 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi baze talenata EU-a COM (2023) 716 24/009 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja i Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike COM (2022) 540 22/029 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o unapređenju policijske suradnje u području sprečavanja, otkrivanja i istrage krijumčarenja migranata i trgovine ljudima te unapređenju Europlolove potpore sprečavanju i borbi protiv takvih kaznenih djela i o izmjeni Uredbe (EU) 2016/794 COM (2023) 754 24/008 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju dodatnih postupovnih pravila provedbe Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR) COM (2023) 348 24/002 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/49/EU u pogledu opsega zaštite depozita, korištenja sredstava sustava osiguranja depozita, prekogranične suradnje i transparentnosti COM (2023) 228 24/006 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obračunavanju emisija stakleničkih plinova iz usluga prijevoza COM (2023) 441 24/001 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/59/EU i Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu određenih aspekata minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze COM (2023) 229 24/007 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi u pogledu zubnog amalgama i drugih proizvoda kojima je dodana živa, a koji podliježu ograničenjima proizvodnje, uvoza i izvoza COM (2023) 395 24/003 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu mjera rane intervencije, uvjeta za sanaciju i financiranja sanacijskih mjera COM (2023) 226 24/004 X u proceduri
Prva
Prethodna
od 16
Sljedeća
Zadnja
Zapisa: 153
Ispis rezultata
Ograniči rezultate 
  
Saziv : X (2020 - )
  • Saziv
  • Vrsta akta
  • Status akta
  • Područje
  • Predlagatelji