Povratak na vrh

Dokumenti EU

Pretraživanje dokumenata EU

Pretraži po:
Broj DEU:
v
Mišljenja radnih tijela:
v
EU oznaka akta:
v
v
Traži
Poništi
Naziv akta 
Broj DEU 
Saziv 
Status 
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju usklađenih pravila o umjetnoj inteligenciji (akt o umjetnoj inteligenciji) i izmjeni određenih zakonskih akata unije COM (2021) 206 20/029 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama COM (2021) 93 20/028 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) COM (2021) 130 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju za državljane trećih zemalja koji zakonito borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19 (digitalna zelena potvrda) COM (2021) 140 21/005 X donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o otpornosti kritičnih subjekata COM (2020) 829 20/027 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru Regija - Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava COM (2021) 102 21/004 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju uloge Europske agencije za lijekove u pripravnosti za krizne situacije i upravljanju njima u području lijekova i medicinskih proizvoda COM (2020) 725 21/003 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 851/2004 o osnivanju Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti COM (2020) 726 21/002 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1082/2013/EU COM (2020) 727 21/001 X u proceduri
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o pravednim tržištima neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru (Akt o digitalnim tržištima) COM (2020) 842 20/025 X donesen zaključak
Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga (Akt o digitalnim uslugama) I izmjeni Direktive 2000/31/EZ COM (2020) 825 20/024 X donesen zaključak
Prva
Prethodna
od 4
Sljedeća
Zadnja
Zapisa: 34
Ispis rezultata
Ograniči rezultate 
  
Saziv : X (2020 - )
  • Saziv
  • Vrsta akta
  • Status akta
  • Područje
  • Predlagatelji