Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Hrelja, Silvano, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 21. pitanje.
Poštovani zastupnik Silvano Hrelja postavlja pitanje, odnosno trebao je postaviti pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. Budući je nema, predsjednik Vlade odgovorit će na pitanje.
Izvolite.

Hrelja, Silvano (HSU)

Hvala lijepa.
Poštovani predsjedniče Vlade, prije točno 14 dana u Bruxellesu ministrica Gabrijela Žalac je dala izjavu u kojoj za propast projekt ugradnji liftova u zgrade koji bi se financirao sredstvima iz fondova EU u iznosu od 85% okrivljuje stanare tih zgrada i bivšu Vladu o čemu postoji video zapis u medijima.
Bez obzira što ćete mi vi odgovoriti gospodine predsjedniče Vlade od ministrice Žalac tražim pisani odgovor zašto su stanari zgrada krivi. Jesu li krivi zato što su neinformirani? Jesu li krivi jer su siromašni, bolesni, stari ili zato što su krivo glasali. Vas podsjećam gospodine predsjedniče Vlade da sam sa saborske govornice 23. ožujka 2017. prije više od godinu dana sa ovog mjesta izrazio žaljenje što ministrica Žalac odbija razgovor o ovom projektu sa udrugama koje su ga inicirale.
Kolegica Anka Mrak Taritaš i ja smo ove veljače tražili vaš angažman i otvaranje posebne niše za financiranje ugradnje liftova s pozicije mobilnosti posebno starijih građana kroz izmjene operativnog programa konkurentnosti i kohezije. Imamo pisani odgovor iz Europske komisije koji dokazuje da je to moguće, a isto su rekli i predstavnici Komisije u Europskom domu u Zagrebu 31. siječnja ove godine.
Ne može se ni bivša Vlada optuživati za ovaj projekat zato što je projekat u nastajanju, projekat je iniciran koncem 2015. početkom 2016. i bivša Vlada nije imala na izbor takav jedan projekat u operativnom programu.
Možete li gospodine predsjedniče inicirati izmjene i dopune operativnog programa da se ovaj problem počinje rješavati?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Izvolite predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa poštovani zastupniče Hrelja.
Žao mi je da nije ministrica Žalac ovdje, pa da sama objasni ove navode koje ste kazali u kontekstu njenoga posjeta Bruxellesu. Ona je danas između ostalog sa predstavnicima Europske investicijske banke gdje traži alternativne načine za rješavanje i ovoga problema.
Koliko je meni poznato kada su se planirale aktivnosti za ovaj operativni program, tada jedini način da bi se uvrstilo u pojedine projekte ugradnja liftova u zgrade to bilo moguće putem onih projekata koji su se odnosili koliko je meni poznato na energetsku učinkovitost.
Navodno u zahtjevima za takve projekte je bilo jako malo takvih zahtjeva koji su se odnosili na liftove. To su fakti koji su došli do mene. Mi možda s obzirom da je tema izrazito relevantna i znam da se njom dulje bavite znate i više. Čini se da su sada ta sredstva iscrpljena.
Ministrica Žalac zajedno sa svojim timom nastoji vidjeti da li postoje mogućnosti da se u okviru ove financijske perspektive kroz te operativne programe dogovore određene izmjene koje bi omogućile koliko ja sada vidim možda ne u onom volumenu koji se traži, a iznos je poprilično velik, preko 500 milijuna nego barem nekoliko drugih alternativnih načina rješavanja da se u ovoj financijskoj perspektivi barem donekle adresira problem sa liftovima.
To je ono što smo razgovarali o toj temi, međutim dopustite mi da nju zamolim da vas i pismenim putem još jednom detaljnije informira o cijelom ovom problemu.
Hvala vam.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite kolega Hrelja.

Hrelja, Silvano (HSU)

Hvala na iskazanom razumijevanju.
Točno je da se više od godinu dana bavim ovom problematikom i da sam posjetio mnoge takve situacije, prvenstveno u gradovima RH i da u ovom trenutku po našoj procjeni postoji oko 60 000 ljudi koji su blokirani, dakle sa ograničenim kretanjem u svojim stanovima bilo zbog invaliditeta, bilo zbog starosti, bilo zbog iznemoglosti ne mogu se spustiti na normalnu razinu i hodati da bi došli do određenog odredišta.
Ali postoji i još drugi problem da i usluge koje bi ti građani trebali dobivati u svojim stanovima u višekatnim stambenim zgradama bez lifta ne mogu doći do njih, odnosno dolaze sa teškim naporima bilo da se radi o hitnoj medicinskoj pomoći, bilo da se radi o pomoći u kući, bilo da se radi o vatrogascima ili nekim servisnim službama.
Prema tome mislim da na kraju krajeva, mi smo političari i bavimo se politikom. Da li ti ljudi bi željeli doći na glasanje ili moraju pozivati nekoga da kuvertiraju svoj glas? Mislim da bi bilo u redu da im dozvolimo da slobodno izađu na biračka mjesta i glasaju po svojoj savjesti kao i svi ostali.
Prema tome mislim da imamo izuzetnu priliku i ja vas na neki način ispred tih ljudi koje sam sreo i s kojima sam razgovarao, koji imaju velike probleme, a alternativa su veoma skupa ugradnja i samostalno financiranje liftova da učinite i to ne mora biti 500 i toliko milijuna alociranih eura, to može početi i sa stotinjak i 200 milijuna, ali da se proces započne.
Hvala lijepa.
PDF