Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Sinčić, Ivan Vilibor, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Reiner, Željko (HDZ)

Sljedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić ministru zaštite okoliše i energetike gospodinu Tomislavu Ćoriću.
Izvolite.

Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)

Hvala vam podpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Moje pitanje za ministra energetike i zaštite okoliša Tomislava Ćorića.
Gospodine Ćorić pitanje se odnosi na situaciju u Slavonskom Brodu, odnosno na zagađenje vode, tla pa na kraju krajeva i zraka zbog djelovanja rafinerije.
Naime, zašto ste bez natječaja dozvolili da se ide u prenamjenu jednog produktovoda koji je vodio produkte iz rafinerije u Bosanskom brodu preko Save na Hrvatsku stranu u Đuru Đakovića prije svega, do rata dok nije zatvoren, zašto je posao dan bez natječaja jednoj privatnoj firmi dok imamo recimo Plinacro koji je specijaliziran za te poslove?
Također jesu li vršena bilo kakva ispitivanja od bilo kakvih državnih vladinih institucija ispravnosti toga produktovoda? Podsjećam vas da je on star 60-ak godina, tamo negdje iz '50ih od toga 30-ak nije u funkciji, odnosno trune te je li rađena procjena utjecaja na okoliš, odnosno stručna podloga te procjene, a to je studija utjecaja zahvata na okoliš za slučaj prenamjene produktovoda u plinovod?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovor poštovanog ministra Ćorića, izvolite.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Uvaženi zastupniče Sinčić, zahvaljujem na vašim pitanjima.
Ja sam pokušao uhvatiti nekoliko njih, ukoliko na neko ne uspijem odgovoriti molim vas da mi uputite pisano pitanje, odnosno našem ministarstvu će pisano odgovoriti.
Vaše prvo pitanje je bilo zašto je bez natječaja dan posao korištenja Produktovoda ako sam dobro shvatio tvrtci Crodux? Ono što bih svakako, na što bih vas svakako volio uputiti jeste činjenica da je RH, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH krajem listopada 2017. godine potpisala u protokolu o suradnji na realizaciji projekta opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca rafinerije nafte Brod sa Kontrapartom ministarstvom iz Republike Srpske.
Ovim je prije svega otvoren prostor za postao između dvije pravne osobe od kojih se jedna nalazi na teritoriju RH i registriran je opskrbljivač plinom, to je tvrtka Crodux, a s druge strane rafinerija Brod u BiH. Ono što svakako valja naglasiti jeste činjenica da Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u ovo potpisivanje protokola išlo prije svega zbog toga što je plinifikacija, odnosno modernizacija rafinerije nafte Brod jedna od pretpostavki smanjenja onečišćenja zraka na području grada Slavonskog Broda, odnosno Brodsko-posavske županije. Što se tiče konkretnog posla, odnosno konkretnog momenta ispitivanja, dakle Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ne može ulaziti u tu, zapravo i nije pod našom ingerencijom budući je to pravni posao koji se dogodio između tvrtke Plinacro kao vlasnika ovog produktovoda i tvrtke Crodux.
Ono što svakako valja imati na umu jeste činjenica da tvrtka Plinacro nije opskrbljivač plinom u RH već je prije svega operator plinskog transportnog sustava. Dakle, posjeduje infrastrukturu.
Ono što bih također volio naglasiti u odgovoru na vaše pitanje je činjenica da ovdje nije riječ o korištenju, dakle o uporabi produktovoda već o njegovom ispitivanju za potencijalnu prenamjenu do koje će doći ili neće doći u narednom razdoblju.
Imajući na umu činjenicu da ste u svom pitanju zapravo se referirali na studiju utjecaja na okoliš ukoliko se ne varam, uputio bih vas na činjenicu da kod ispitivanja kao takvog nije potrebno raditi studiju utjecaja na okoliš.
Dakle tek po ovom ispitivanju koje je bilo provođeno i na koje se referirate, trebalo je procijeniti, pretpostavljam u pravnom poslu temeljem ugovora između tvrtke Plinacro i Croduxa da li je moguće ići u daljnju fazu a to je prenamjena postojećeg produktovoda u plinovod kojim bi se opskrbljivala rafinerija nafte Brod.
Dakle, imajući na umu činjenicu da ste postavili nekoliko pitanje, još jednom se ispričavam ukoliko nisam uspio pohvatati sva od navedenih, međutim ključne teze su slijedeće.
Riječ je o ispitivanju produktovoda, ne o njegovom korištenju. Tvrtka Plinacro kao poslovni subjekt u RH, operator plinskog sustava, dakle ona ne može isporučivati plin bilokojoj trećoj strani, to rade opskrbljivači u RH, primjerice jedan od njih Crodux ili HEP plin ili neki drugi, treći, peti, oni koji imaju za to dozvole.
Što se tiče konkretnog ispitivanja produktovoda, još jednom za njega nije potrebno temeljem trenutnog zakonskog okvira u RH, nije trebalo raditi procjenu utjecaja na okoliš, odnosno studiju utjecaja na okoliš.
Pitali ste isto tako da li se ako se ne varam, radila ispitivanja ovog produktovoda, prema informacijama koje ja posjedujem, tvrtka Plinacro kao vlasnik ovog produktovoda odnosno ove infrastrukture periodički obilazi odnosno ispituje njegovu kakvoću.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Poštovani zastupnik Ivan Vilibor Sinčić.

Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Ja nisam zadovoljan ovim odgovorom, dapače, poslao sam vašem ministarstvu odnosno Vladi dvadesetak pitanja sa potpitanjima kako bi se što hitnije i točnije raščistila situacija oko zagađenja vode, tla i zraka u Slavonskom Brodu, ja nisam govorio o Plinacro kao nekome tko bi trebao prodavati plin rafineriji Bosanskom Brodu nego kao nekome tko bi radio prenamjenu produktovoda u plinovod.
Također štose tiče zagađenja vode, niz je tu neriješenih pitanja, tako ako se konzultirate sa strukom, sa ljudima koji su hidrolozi, koji znaju na koji način, kojom brzinom se šire ugljikovodici kroz tlo, jasno se dolazi do zaključka da će tlo područja Slavonskog Broda još dugo biti nažalost zagađeno.
Međutim i o tome smo vrlo malo čuli u javnosti, o takvim mišljenjima struke. Tu je cijeli niz netransparentnih činjenica, još uvijek recimo nemamo od Croduxa informacije, potpune informacije, potpune informacije što se je dogodilo. Znamo da su probali interpretirati na krivi način činjenicu kazavši da je svega 100 do 200 litara iscurilo, međutim vidjeli smo na snimkama da se radi o tisuću kvadrata što je cca. 10 metara kubnih tekućine na tom prostoru.
Bilo je cijeli niz dakle dezinformacija koji su prouzrokovali to da građani ne vjeruju institucijama, kako inspekcijama, tako i vašem ministarstvu i Crodux-u, pa na kraju krajeva i gradu Slavonskom Brodu, odnosno vodovodu.
Upravo zbog toga ćemo tražiti da se napravi saborsko istražno povjerenstvo po ovome pitanju i da se u nekoliko mjeseci provede istraga kako bi se javno izložili svi argumenti, dokumentacija i javno se ispitivali svjedoci o ovome slučaju.
Hvala.
PDF