Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lacković, Željko, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na pitanje broj 10.
Zastupnik Željko Lacković trebao bi pitanje postaviti ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac, ali budući nje nema, na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade.
Izvolite.

Lacković, Željko (Nezavisni)

Zahvaljujem predsjedniče, lijepo pozdrav predsjedniku Vlade i svim članovima.
Dakle upravo iz ovog razloga što danas s nama nije ministrica gospođa Žalac, ja ću malo uopćiti pitanje, odnosno neću ići u suštinu s obzirom da premijer ove detalje ne mora znati, a zapravo je riječ o sljedećem.
Dakle članak 74. stavak 3. Uredbe 13 03 iz 2013. propisuje da države članice osiguravaju postojanje učinkovitog mehanizma za provjeru pritužbi na europske strukturne i investicijske fondove. Opseg pravila i postupci takvih mehanizama odgovornost su država članica u skladu s njihovim institucionarnim i pravnim okvirom.
Dakle, mi danas imamo situaciju da veliki broj prijava na korištenje sredstava iz raznih kohezijskih i drugih europskih fondova ne prolaze i da pod takvim odlukama imamo značajan broj prigovora. Jasno da su to često nekakvi tehnički nedostatci, ali ono što je sporno je činjenica da se u nizu projekata ocjenjuje kvaliteta samog postupka, odnosno postoji jedan određeni prostor za subjektivnu ocjenu, odnosno nekvantitativnu neprovjerljivu neobjektivnu ocjenu.
Pa onda kaže odluka da će uloga odbora za odabir biti da provjeri da li je ta ocjena dva neovisna evaluatora zapravo napravljena u skladu sa pravilima, a drugostupanjsko tijelo kada dobije prigovor jednostavno ne ulazi u novu evaluaciju što bi po meni trebalo biti kada je kriterij isključenja upravo jedna kvalitativna ocjena odnosno procjena.
Mi smo imali konkretno slučaj u Sveučilištu Sjever …
…/Upadica predsjednik: Hvala./…
… i upravo je taj predmet bio usmjeren prema ministrici, pa evo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa cijenjeni zastupniče Lacković.
Zamolit ću ja ministricu koja je danas u Luxembourgu na sastanku sa dužnosnicima Europske investicijske banke baš u cilju komplementarnosti, korištenja sredstava iz proračuna i onoga što nam EIB putem svojih aktivnosti može dati potporu u apsorpciji europskih sredstava.
I što se tiče Sveučilišta Sjever, a znam da ste u komunikaciji s njom oko toga pitanja i nastojat ćemo iznaći rješenje koje bi možda bilo primjerenije rješavanju tog razvojnog aspekta, važnoga sveučilišta za RH. A što se tiče konkretne evaluacije toga programa i sami ste rekli da nije realno da kao predsjednik Vlade ulazim u tu vrstu pitanja.
No, ono što bi bilo dobro kazati na ovo vaše pitanje i ako nema ministrice ipak jedna bitna poruka ubrzanja svih procesa kada je riječ o europskim sredstvima. Mi smo kao što znate u onoj financijskoj perspektivi prije članstva u EU od 2007. do 2013. sada došli u fazu da podnosimo završna izvješća.
I dobro je da javnost zna da se iz tih sredstava iskoristilo više od 90% alociranih sredstava. Dakle, da nije bilo operativnog programa promet bi apsorpcija bila nešto veća od 60%. Svi ostali su bili 90 i prema 98% iskorištenosti. Dakle, kad se s jednim vremenskim odmakom pogleda na sredstva po pojedinoj financijskoj perspektivi stojimo dobro.
Glede aktualne situacije, mi smo u zadnjih 18 mjeseci ugovorili 3 i pol puta više sredstava europskih fondova nego u prethodnih 40 mjeseci. To isto tako treba jasno reći. Zatekli smo 9% ugovorenih sredstava, sad ih je 39% iz cijele financijske perspektive.
Do kraja ove godine mi planiramo da se ugovori ukupno 6,5 milijardi eura. Dakle, 60% dodijeljenih sredstava u perspektivi trinaesta, dvadeseta bi trebalo biti ugovoreno do kraja 2018. Ako nastavimo ovim ritmom tada ćemo ne samo do 2020. nego i uz ono pravilo N+3 doći u situaciju da Hrvatska apsorbira alocirana sredstva u ovoj godini koji su zamašnjak i investicija i razvoja u RH.
U konačnici i isplata krajnjim korisnicima što je također važno je porasla. Ona je sada 206% u odnosu na ono što je bila ranije. Kada sve skupa stavimo na jednu cjelovitu analizu tada vidimo da Ministarstvo regionalnog razvoja sva nadležna ministarstva nastoje u dogovoru sa Europskom komisijom pronaći način da se modificiraju određeni aspekti operativnoga programa za konkurentnost i koheziju kako bi se sredstva koja su namijenjena još svrhovitije i učinkovitije realizirala u ovim godinama koje su pred nama. Tako da smo ukupno gledajući intenziviranjem naših aktivnosti bitno ubrzali procese, pojednostavili ih, ubrzali apsorpciju, pratimo aktivnosti i krajnjih korisnika i provedbenih tijela i upravljačkih tijela.
Ove teme su svaka dva tjedna na sjednici Vlade i na posljednjim sjednicama koje imamo kako bi se sva ministarstva kao nositelji pojedinih aktivnosti maksimalno angažirala. Mislim da je ukupni iznos tih sredstava u ovoj financijskoj perspektivi toliko velik da predstavlja pravu dodatnu vrijednost za gospodarski rast i razvoj zemlje. Mi ih tako gledamo, a svi nadležni uključeni imaju zadatak da ubrzaju još više ovaj proces uključujući i ove projekte koji vas zanimaju.
Hvala vam.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite kolega Lacković.

Lacković, Željko (Nezavisni)

Zahvaljujem predsjedniče na odgovoru, zahvaljujem na podršci projektu Sveučilišta Sjever.
Također podržavam ideju da se korištenje sredstava stavi u jedan segment radi bolje kontrole i veće učinkovitosti, ali isto tako želim reći da ovaj dio koji sam naglasio radi transparentnosti postupka svugdje gdje će biti jedan od kriterija, dakle kvalitativna procjena ili da se omogući žaliteljima, onima koji nisu dobili ta sredstva upravo isključeni po tom kriteriju omogući dakle također imenovanje jednog neovisnog evaluatora s njihove strane ili obaveznu reevaluaciju u drugom stupnju kako bi u svakom slučaju bile otklonjene dvojbe tko je pogrešno napravio da li oni koji su pisali prosjekt ili oni koji su ga ocjenjivali. Zahvaljujem.
PDF