Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lipošćak, Tomislav, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na pitanje broj 9.
Poštovani zastupnik Tomislav Lipoščak postavlja pitanje ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politika Nadi Murganić.
Izvolite.

Lipošćak, Tomislav (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniče Sabora.
Pozdravljam i predsjednika Vlade sa uvaženim ministricama i ministrima.
Moje pitanje upućeno je ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike gospođi Nadi Murganić.
Naime, vaše ministarstvo objavilo je poziv za prijavu projekata za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, odnosno za izgradnju novih dječjih vrtića i adaptaciju, odnosno dogradnju postojećih dječjih vrtića.
Ako se ne varam poziv je raspisan 21. veljače i zatvoren je 30. ožujka. Budući da je ovo jedna od mjera koju ste i predstavili na posljednjem Vijeću za demografsku revitalizaciju, zanima me kakav je bio interes za ovu mjeru, odnosno na ovaj poziv te da li je po vašem mišljenju on bio primjeren, uzimajući u obzir važnost i problematiku kojom se on bavi te također kada možemo očekivati i same rezultate ovoga poziva, odnosno natječaja?
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministrice.

Murganić, Nada (HDZ)

Zahvaljujem poštovani zastupniče na pitanju.
Poštovane zastupnice i zastupnici, premijeru i kolege ministri, sve vas pozdravljam.
Upravo ono što ste vi pitali, mogu zaista i potvrditi. Opće poznato je da je u RH uglavnom velika većina naših gradova i općina ima problem sa nedostatkom mjesta u dječjim vrtićima, a isto tako i imamo nezadovoljavajući broj djece koja su obuhvaćena sa programom predškolskog odgoja i obrazovanja.
Upravo zbog toga, na sjednici demografskog vijeća, donijeli smo odluku da pomognemo i to je ova Vlada prva koja je to učinila, da jedinicama lokalne samouprave se pomogne u sufinanciranju, odnosno u financiranju kapitalnih ulaganja u dječje vrtiće.
Odaziv je izuzetno velik. Na poslije zatvaranje natječaja, 30. ožujka mi smo primili, zaprimiti 273 prijave koje će biti obrađene i krajem travnja potpuno u mogućnosti prezentirate, odluku o odabiru donijet ćemo na sjednici demografskog vijeća koju planiramo zajedno sa drugim odlukama i mjerama donijeti u mjesecu svibnju.
Ono što moram istaći da osim velikog odaziva moramo i na neki način pohvaliti spremnost jedinica lokalne samouprave na dobre i kvalitetne projekte, da su vrlo brzo i reagirali.
U isto vrijeme još uvijek je otvoren poziv za prijave koji je usmjeren također na vrtiće, ali i na ljudske resurse, na zapošljavanje kadrova u vrtićima, dakle odgojitelje i odgojiteljica kao i drugog pomoćnog osoblja sa proširenjem rada na dvosmjenski rad sa još nekim novim programima, a sve u cilju usklađivanja poslovnog i privatnog života.
Za taj natječaj koji je rađen u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, odvojeno je 300 milijuna kuna iz Europskih fondova i vjerujemo da će i taj natječaj polučiti ovakav interes. To su zajedno još uz neke druge mjere koje imamo u cilju poboljšanja obiteljskih politika koje su usmjerene i na povećanje nataliteta, ali prije svega na jačanje naših obitelji.
Podsjećam da je u izradi i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o dječjem doplatku, isto tako sa ciljem da povećamo broj djece, odnosno obitelji koje će imati pravo na dječji doplatak. Ako naglasimo, a valja spomenuti da smo rodiljne i roditeljne naknade povećali prošle godine sa primjenom od 1.7. od 9 godina nakon 9 godina i to u iznosu od 2660 na 4000, za nezaposlene 1660, onda možemo govoriti da vodimo računa o obiteljskim politikama.
Stambeni krediti, izmjene poreznih iznosa na koje se obračunava odbitak na neto plaću također su pridonosili jačanju, financijskom jačanju naših obitelji.
I u tom smjeru, a ovi odazivi govore da smo na dobrom putu, nastavljat ćemo sa ovim politikama i sa ovim mjerama.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Izvolite kolega Lipoščak.

Lipošćak, Tomislav (HDZ)

Zahvaljujem gospođo ministrice.
Zadovoljan sam odgovorom i veseli činjenica da je određeni dio jedinica lokalne samouprave prepoznao mogućnosti, zapravo važnost koja im se pruža kroz ovaj poziv i ove mjere i nadam se da nećemo dugo morati čekati kako na provedbu ove mjere tako i ovih drugih koje ste najavili.
Hvala lijepo.
PDF