Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Strenja, Ines, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na pitanje broj 6.
Poštovana zastupnica Ines Strenja-Linić postavlja pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.
Izvolite.

Strenja, Ines (MOST)

Poštovani gospodine Plenkoviću.
Osvrćem se na trenutnu situaciju u Uljaniku, odnosno 3. maju i danas je u Novom listu objavljeno da je podnesena kaznena prijava protiv odgovornih u 3. maju, protiv odgovornih u Uljaniku i ja sam dobila kao saborska zastupnica koja dolazi iz Rijeke, kopiju te kaznene prijave anonimno, a kao što vidim, u onima kojima dostavljeno, dostavljeno je isto tako i vama na znanje.
Dakle, osvrćem se na ovu situaciju kao riječanka, kao netko tko je zbilja zainteresiran za situaciju koja se dešava u 3. maju, a na koju se odražava situacija koja je trenutno u Uljaniku. Na to sam upozoravala i u studenom 2017., nakon koje je zapravo i krenula ova cijela priča i očito je imalo razloga otvoriti priču Uljaniku.
Dakle, anonimna kaznena prijava koja je danas objavljena u Novom listu govori o osnovanoj sumnji na počinjenje kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kolokvijalno rečeno riječ je o malverzacijama u poslovanju, u vođenju poslovnih knjiga i nepravilnosti u postupku restrukturiranja. Brodogradnja je pitanje i nacionalnog interesa RH i svima nam treba biti zbilja bitno što se dešava u hrvatskoj brodogradnji.
Dakle, u nalazima državne revizije u više godina, utvrđeno je moguće nezakonito ponašanje odgovornih osoba u tim trgovačkim društvima, dakle Uljaniku i 3. maju, a RH bi itekako trebala biti zainteresirana budući da je riječ od oko 26% suvlasništva države u trgovačkom društvu Uljaniku, koji je vlasnik 3. maja. Treba znati, isto tako, da je 600 miliona dolara aktivnih jamstava izdato od strane RH i da ja govorim zapravo o 523 miliona kuna koji su restrukturiranjem ubačeni u 3. maj, koji su onda povezani društvima unutar Uljanik grupe posuđivana, iz godine u godinu posuđivana i onda su te pozajmice prolongirane iz godine u godinu. Odgovorni, znači oni koji vodili 3. maj itekako moraju biti, jer su znali…

…/Upadica Predsjednik: Vrijeme./…

… da posuđuju, a da se ne zna zapravo kad će biti vraćeni.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite, predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

…/Govornik nije uključio mikrofon, ne čuje se./…
Linić, ja nemam saznanja odakle anonimna prijava i ne znam što piše u tom članku koji ste pokazali. Ono što znam da hrvatska država proteklih godina ulaže i financijska sredstva i stručnu pomoć i znanje kako bismo na određeni način riješili i pomogli pitanje hrvatske brodogradnje. To je bila jedna od kapitalnih tema i prigodom naših pregovora o pristupanju u EU, pitanje državnih potpora, poglavlje 8., napravljeni su planovi, kao što znate, prije nekoliko mjeseci protekli su rokove za te potpore.
Ono što smo napravili kao Vlada, a posebice kada je riječ o Uljaniku, vodili smo dijalog sa upravom. Oni su u stalnoj komunikaciji sa nadležnom ministricom gospodarstva i potpredsjednicom Vlade, dolazili su više puta. Ključno je pitanje da u Uljanik u daljnjem procesu restrukturiranja pronađe strateškoga partnera. To je pitanje koje je najvažnije i pitanje koje jamči opstanak i radnih mjesta i izgradnje brodova u Puli.
Povezanost između Uljanika i 3. maja je također poznata. Mislim da s te strane nema nikakve dileme. Ono što je također vama poznato je da smo već na jednoj prigodi u raspravi ovdje u Hrvatskom saboru govorili o tome da je Ministarstvo financija provelo i proračunski nadzor poslovanje, dakle, pitanje korištenja državnih potpora, tijesna komunikacija sa nadležnim službama Europske komisije.
Ono što ćemo mi sa svoje strane učiniti, a ponavljam odgovornost je prije svega na upravi društva je da pomognemo proces pronalaženja strateškoga partnera, nova ulaganja i nove narudžbe, a time i ostanak i opstanak radnih mjesta u Uljaniku, a slijedom toga naravno i u 3. maju.
za to je zainteresirana i županija Istarska, i županija Primorsko-goranska i gradonačelnik Pule Miletić i gradonačelnik Rijeke gospodin Obersnel, nema susreta članova Vlade a da te dvije teme nisu na dnevnom redu.
Mislim da smo u tom procesu svi zajedno i da želimo riješiti problem na što kvalitetniji način. bez pravih strateških partnera bit će teško održavati situaciju kakva je danas. toga ste svjesni vi, toga je svjesna uprava, toga su svjesni zaposlenici zato su naši napori usmjereni na podupiranje tih procesa.
Sve što radimo, radimo zakonito, donijeli smo i određene odluke koje su pomogle tim kompanijama. S te strane nastavit ćemo dijalog i sa jedinicama lokalne samouprave, vjerujem iznaći kvalitetno rješenje i za Uljanik i za Teći maj.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite kolegice Strenja-Linić.

Strenja, Ines (MOST)

Pa ja bih komentirala da zapravo kao dobar gospodar, kao država, smatram da se nismo dobro odnosili, da smo kao što znate 5 godina je hrvatska brodogradnja Jadranbrod pratio i izvještavao ministarstvo što se dešava i sve podatke ste imali.
Radi se o 523 milijuna kuna koji su restrukturiranje došli u Treći maj i nakon toga su prebačeni na Uljanik grupu koja nema otkuda da vrati osima da proda imovinu, samo me zanima koju to imovinu će prodati.
Isto tako u kaznenoj prijavi zapravo i piše u Novom listu da se otvara pitanje 313 milijuna kao razlika između ugovorene i tržišne cijene brodova koje je Treći maj zapravo izgradio za hrvatske brodare od 2011. a koje je navodno Ministarstvo gospodarstva uplatilo Uljaniku.
Dakle radi se o 850 milijuna kuna, restrukturiranje za Treći maj je završeno. Treći maj je mogao biti spašen da je funkcionirao na sasvim drugačiji način da se vodila briga o tome kamo odlazi novac. Novac koji je uplaćen, znači tih 523, otprilike je za 4 godine plaće svih 1700 radnika koji rade u Trećem maju da ništa ne rade.
Dakle morali smo kao država voditi brigu o tome. Napokon je netko stao, napisao na papir ovu kaznenu prijavu i nadam se da će ovo ipak na neki način rasplesti, ja sam je dobila kao saborski zastupnik, došla je na znanje i vama, dospjela je i novinarima a nadam se da će nakon ovoga neki odgovori biti jasniji. Mislim da smo kao država trebali puno drugačije voditi brigu o svom novcu.
Hvala.
PDF