Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Kajtazi, Veljko, saziv: IX, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
11.04.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, počinjemo s postavljanjem pitanja Vladi, odnosno pojedinom članu Vlade, u skladu s odredbama Poslovnika čl. 132. do 139. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na 1. točku dnevnog reda.
Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik Veljko Kajtazi i on postavlja pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.
Izvolite.

Kajtazi, Veljko (Nezavisni)

Zahvaljujem se.
Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, vaša je Vlada u kolovozu prošle godine donijela operativni program za nacionalne manjine, a među njima je i posebni operativni program za romsku nacionalnu manjinu. Na dokumentu se radilo gotovo godinu dana i on je temeljni dokument na kojem se temelji moja podrška vašoj Vladi. Operativni programi jasno su definirali aktivnosti, rokove u kojima se te aktivnosti moraju provesti, a za to su određena i nadležna tijela, ministarstva i agencije. Prethodno su sa svim nositeljima aktivnosti određene konstatacije, a Vlada je jednoglasno usvojila i operativne programe.
Poštovani gospodine Plenkoviću, u operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu gotovo su svi rokovi probijeni. Određeni nositelj aktivnosti, kao Ministarstvo kulture se protive provedbi aktivnosti za koje su zaduženi, a isto tako nisu predviđena sredstva za provedbu većine aktivnosti, a za provedbu nekih aktivnosti još uvijek nemamo pravni okvir.
Imajući u vidu da je za ožujak predviđen prvi izvještaj o provedbi operativnog programa, a da situacija kako navodim, što planirate učiniti da se konačno krene sa punom provedbom dogovorenog u operativnim programima, da ministarstva preuzmu provedbu dogovorenih aktivnosti, te da im se zato osigura zakonski i financijski okvir?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite, predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog Sabora.
Poštovane zastupnice i zastupnici, pozdravljam vas na početku još jedne sjednice Hrvatskog sabora i zahvaljujem zastupniku Kajtaziju na ovome važnom pitanju koje se tiče operativnih programa za nacionalne manjine, a posebno za romsku manjinu.
Prije svega kao predsjednik Vlade i čelnik vladajuće koalicije cijenim potporu manjina u Hrvatskom saboru, našoj Vladi i sudjelovanje u radu naše parlamentarne većine.
Mislim da ste s tom potporom dali važan politički signal, da manjine u RH čine važnu sastavnicu hrvatskoga društva i trebaju percipirati u vlasti na najkonstruktivniji način, kako bi pridonosile i općem boljitku, ali isto tako i zaštiti identiteta svih manjina u RH.
Mi smo zajedno izrađivali i program i operativni program koji je bitan za prava manjina, on je usuglašen na međuresornoj razini, osobno ste sudjelovali u njemu, vi znate da smo u 2018. imali čak 1080 programa kulturne autonomije prijavljene od strane manjinskih zajednica u RH, 106 udruga i ustanova.
Mi smo također za ostvarivanje kulturne autonomije u proračunu za 2018. predvidjeli 32 milijuna kuna. Romskoj nacionalnoj manjini u 2017. bilo je alocirano nešto ispod milijun kuna, u 2018. iznad milijun kuna.
Smatram da je broj natječaja koji je raspisan, pa i ovaj javni poziv, za programsku, stručnu, i financijsku potporu od prošloga mjeseca za obrazovanje djece, za obrazovanje učenika, pripadnika Romske manjine, izrazito važan, izrazito koristi, i vjerujem da ćete ga i vi i svi predstavnici romske manjine iskoristiti.
Želimo da se uključite u sve ono što može pridonijeti i školskom i predškolskom obrazovanju, da pripadnici Romske manjine, što dulje, o mogućnosti, u cijelosti ostanu u okviru obrazovanoga sustava. To je naš zajednički cilj, o tome smo razgovarali u niz navrata na našim sastancima i koordinacijama.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u školskoj godini, aktualnoj, u svom akcijskom planu provedbe i strategije za Rome odobrilo sufinanciranje troškova predškolskog odgoja djece, pripadnika Romske nacionalne manjine. Niz drugih ministarstava, pa i Ministarstvo kulture, pa i koordinatorica za ova pitanja u Vladi, potpredsjednica vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, Marija Pejčinović Burić, ima otvorena vrata, ona je referentna točka za rješavanje svih pitanja, koja se tiču operativnoga programa.
Sredstva u proračunu su alocirana, ukoliko postoje određeni segmenti programa i prioriteta, koju vi kao predstavnik Romske manjine, vidite da još nisu do kraja zaokruženi, Vlada će sa svoje strane, u pogledu, svega onoga što vi smatrate da bi trebalo biti realizirano, nastojati naći, adekvatan, zakonski projektni, pa i financijski okvir za realizaciju toga programa.
Ja mislim da smo do sada gledajući, uspostavili vrlo kvalitetan dijalog, razumijevanje, da smo stavili naglasak, na rješavanje projekata svih nacionalnih manjina, pa i Romske, na višu razinu, to ćemo činiti i dalje i ja vas pozivam da intenziviramo taj dijalog, bilo direktno sa mnom, bilo sa potpredsjednicom Vlade ili bilo kojim od nadležnih ministrica ili ministara, koji moraju pomoći rješavanju ovoga pitanja.
Naša politička privrženost rješavanju svih projekata vezanih uz Romsku manjinu, ostaje čvrsta i nepromijenjena.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Kolega Kajtazi, prije nego što se očitujete, samo bih pozdravio učenike i učenice Srednje škole iz Čazme, koji su s nama, molim jedan pozdrav za njih. …/Pljesak./…
Izvolite kolega Kajtazi.

Kajtazi, Veljko (Nezavisni)

Poštovani gospodine Plenkoviću, ne mogu reći da sam zadovoljan, sa vašim odgovorom, zbog problema kojeg imamo, a to je sve što dogovaramo, sve što vrlo jasno izrečete u Hrvatskom saboru ili na našim obilježavanjima, a u konačnici, potvrdite u dokumentima Vlade, kao što su operativni programi, ministarstva i ministri, ne prihvaćaju dovoljno ozbiljno.
Imati ću u vidu da predstoji prvi izvještaj o provedbi operativnog programa, od kojeg sam ja očekivao jako puno. Očekujem da ministre i ministarstva koji su nositelj aktivnosti, dodatno potaknete da se za provedbu aktivnosti, kada je to potrebno, u državnom proračunu, pravovremeno osiguraju sredstva, te da se po potrebi pokrene i ubrza izmjena pravnoga okvira za određene aktivnosti.
Ne prihvatljivo je da u mojim susretima, sa ministrima, ja moram razgovarati o opravdanosti provedbe određenih aktivnosti, ukoliko su one, usuglašene gotovo u godinu dana, a kasnije i jednoglasno izglasane na sjednicama Vlade.
Hvala.
PDF