Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Varda, Kažimir, saziv: IX, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo dalje, 4. pitanje poštovani kolega Kažimir Varda postavlja ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak.
Izvolite.

Varda, Kažimir (Stranka rada i solidarnosti)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri.
Poštovana ministrice znanosti i obrazovanja, akcijski plan i e-savjetovanje za kurikulum nastave informatike traje do 4. veljače ali se, izvješće se očekuje negdje 5. ožujka. Ali se sa edukacijom 78 budućih edukatora informatike počelo pa se postavlja logično pitanje koji je sadržaj njihovog stručnog usavršavanja kada je tek otvoreno e-savjetovanje u kurikulumu informatike. I koje su njihove kompetencije za rad sa djecom u dobi od 11 i 12 godina, 5. i 6. razred osnovne škole?
Istovremeno ste rascjepkali nabavu 3333 računala na 213 jednostavnih nabava, postupaka nabave koje provode škole umjesto da ste po mom skromnom mišljenju proveli jedinstven natječaj po javnoj nabavi i time postigli određene bonuse i vrlo vjerojatno postigli i veći broj računala nego što je to sada slučaj jer se radi o vrijednosti od 9 milijuna 999 tisuća 999 kuna.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Molim ministricu za odgovor, izvolite.

Divjak, Blaženka

Hvala vam i na pitanju.
Poštovani zastupniče, ja moram kazati da je uvođenje obavezne informatike u hrvatske škole nešto što je stvarno imperativ jer živimo u 21. stoljeću.
Isto tako moram kazati da država nije ulagala u školsku opremu, računala u školama 10-ak godina. Naravno to su trebali činiti osnivači. Neki to jesu činili a neki to nisu činili. To smo dobili kao rezultat upitnika kojeg smo poslali prema školama i koje je obradilo Povjerenstvo za informatiku koje je osnovano na razini ministarstva i u kojem sjedi 23 ljudi koji predstavljaju fakultete, HAZU, škole, ministarstvo i obradili su te podatke i pokazalo se da dobar dio škola nema uvjete, ne samo za uvođenje obavezne informatike nego nema uvjete za izvođenje nastave bilo kojeg predmeta koje zahtjeva bilo kakvu opremu i određene digitalne vještine.
Što se tiče nabave koju vi spominjete, nabava računalne opreme u 2017. godini za tu nabavu osigurano je u rebalansu državnoga proračuna 10,5, dakle 10,5 milijuna kuna, znači 10,5 milijuna kuna. I u toj nabavi, znači u toj, za ta osigurana sredstva ideja je bila da se za one škole koje nemaju niti minimalne uvjete, znači niti minimalne uvjete ne samo za nastavu informatike nego za dakle niti jednu računalnu učionicu sukladno broju učenika koje u školi jesu da se u tim školama izjednače minimalni uvjeti što bi značilo da su škole dobile uputu da znači provedu javnu nabavu sukladno, znači pravilnicima koje imaju na način da sebi osiguraju minimalne uvjete. Što znači da su mogli nabaviti stolna računala, prijenosna računala ili drugu opremu koja im je bila potrebna.
I u tom smislu nije se išlo na objedinjenu javnu nabavu nego je tih 10,5 milijuna kuna posebno odlukom a temelju javnih objavljenih kriterija i rang lista škola dostavljeno školama. Škole su dobile od 9, dakle minimalno 9 pa do nekih 60 tisuća kuna koje su mogle za tu namjenu potrošiti. Ove godine imamo osigurano 26 milijuna kuna u proračunu koje ćemo naravno, znači sukladno opet odlukama i sukladno potrebama škola opremiti idućih 450 škola.
Što se tiče kurikuluma, kurikulum prema Zakonu o odgoju i obrazovanju donosi ministar, odnosno u ovom slučaju ministrica i odluka o uvođenju novih kurikuluma za informatiku, znači za informatiku koja onda obuhvaća i obaveznu za informatiku koja onda obuhvaća i obaveznu informatiku 5. i 6. razredima osnovnih škola je na javnoj raspravi. Tamo su propisani ne samo znači, nije samo kurikulum, nego i svi uvjeti koje škole moraju zadovoljavati. I mi smo pozvali i škole i vijeće roditelja da se o tome očituju.
A sam kurikulum dio je znači kurikuluma koji jesu razvijeni još i ranije u sklopu cjelovite kurikularne reforme. Jedino što nije bilo predviđeno, da u 5. i 6. razredima bude obavezna. Nakon toga je bila javna rasprava. Nakon, toga smo poslali na međunarodnu recenziju, gdje smo dobili odgovore, znači, 3 međunarodna priznata recenzenta i unaprijedili smo taj kurikulum.
Također, smo ugradili znači u taj kurikulum ono što je bila napomena, odnosno, naša preporuka koju smo dobili od HZU-a, i u ovom trenutku mi naravno da možemo provoditi edukaciju.
Ovih 78 nastavnika koji nam fale, otprilike 10% nastavnika. Svi drugi nastavnici, učitelji informatike su u školama i svi se mogu uključiti, čak i oni koji jesu trenutno na burzi ili su na završnim godinama nastavnički fakultet.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem ministrici. Molim kolegu Vardu za komentar.
Izvolite. Kolega Varda mikrofon.

Varda, Kažimir (Stranka rada i solidarnosti)

Oprostite. Sigurno da ne dovodim u pitanje vašu nadležnost koja je određena zakonom vezano za program nastave, odnosno, kurikuluma. Ali, ono što jeste problem, po meni je kompetencija tih edukatora. Ako se to radi o ferovcima ili ne znam, sličnim strukama, onda ne bi bilo problema.
Ali, ne znam, kako ste ih uopće izabrali. Da li je bio javni poziv? I kako je uopće odabrano tih 78 edukatora? S druge pak strane, ove godine, imate 26 milijuna kuna za računalnu opremu. Pa nećete valjda opet provesti postupak jednostavne nabave?
Imate dobar primjer, sada, evo transparentnog, poštenog, javne nabave za Pelješki most. Najpovoljnija ponuda 6 stotina milijuna kuna. Vi na ovih 26 milijuna kuna, prema uobičajenoj trgovačkoj praksi, dobiti ćete najmanje 5% gratisa.
A to je još 400 i nešto računala. Dakle, 400 i nešto računala koje se mogu spustiti u škole. Ako provodite javnu nabavu putem ministarstva, za to imate kapacitet. Molio bih vas pisani odgovor.
Hvala lijepo.
PDF