Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Radin, Furio, saziv: IX, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2018.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Gospođe i gospodo zastupnici, sada počinjemo sa postavljanjem pitanja Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama Poslovnika, članci 132. do 139.
Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prijelaza na prvu točku dnevnog reda.
Prvi na redu za postavljanje pitanja je zastupnik Furio Radin koji postavlja pitanje ministrici znanosti i obrazovanja Blaženki Divjak.
Izvolite.

Radin, Furio (Nezavisni)

Cijenjena ministrice znanosti i obrazovanja doktorice Blaženka Divjak, relativnost je svugdje oko nas tako da neki problemi koji su za neke mali, za neke druge su veliki, ogorčava im život.
Zapravo jedino su bitni problemi koji tiču pojedinaca zato što im oni zagorčavaju život i čine od njih zapravo nesretne osobe.
Uzet ću kao ilustraciju velikih problema npr. problemi između država, problem Piranskog zaljeva koji uzimam samo zato izazivam malo pažnje ali nije to pitanje koje ću vam postaviti. Problem Piranskog zaljeva npr. za neke zemlje je irelevantan i karikaturalan dok za nas je ipak važan, a za Sloveniju je presudan.
Zašto sam uzeo Piranski zaljev? Zato što na obali tog bokuna mora u Piranu je rođen Guiseppe Tartini, a Guiseppe Tartini je jedan od najvećih svjetskih kompozitora. Konzervatorij u Trstu nosi u njegovo ime, na tom konzervatoriju idu mnogi Istrijani i Hrvati i Talijan i oni su gotovo redovito stipendirani od talijanske države ili to plaćaju iz svog džepa.
Oni se vraćaju za razliku od onih drugih koji studiraju ovdje i onda idu u Irsku. I kada se vraćaju nailaze na probleme. Agencija za znanost i visoko obrazovanje priznaje im visoko stručnu spremu ali ministarstvo posredstvom nadležnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita ne da im rješenje o regularnoj profesiji. Tako ne mogu polagati stručni ispit i na kraju postaju klijenti Zavoda za zapošljavanje.
Neki su profesori, ministrice, već izgubili posao, neki su profesori…
…/Upadica predsjednik: Kolega Radin, vrijeme je isteklo, molim vas pitanje./…
Nastavit ću poslije.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam lijepa.
Izvolite ministrice.

Divjak, Blaženka

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora.
Cijenjene zastupnice i zastupnici, predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege.
Slažem se da je zapravo osobno pravo i ostvarivanje tog osobnog prava nešto što stvarno moramo dobro regulirati i paziti da se u različitim labirintima zakonskih propisa, regulativa i pravilnika ne izgubi to pravo koje treba ostvariti svaki čovjek, ovdje konkretno ako sam ja dobro razumjela je pravo na rad u RH za nekoga tko je završio ako sam opet dobro razumjela studij izvan RH, konkretno u Italiji.

Ukoliko govorimo o reguliranim profesijama a profesija odgojitelja, nastavnika ili stručnog suradnika zapravo pripada, znači je na popisu reguliranih profesija, onda tu imamo dosta opsežnu zakonsku regulativu, prije svega Zakon o regularnim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koje smo donijeli 2013. godine prilikom pristupanja RH EU-u da bi smo se uskladili sa regulativom o reguliranim profesijama. U RH ako govorimo o umjetničkom obrazovanju, odnosno pravu na rad u područjima, a nastavnici učitelji u umjetničkom području, regulirano je i Zakonom o reguliranim profesijama i poznavanju kvalifikacija, ali isto tako i Zakonom o odgoju i obrazovanju osnovnim i srednjim školama i treće Zakon o umjetničkom obrazovanju.
I u tome smislu do 2013. g. je agencija kao što ste sami naveli mogla samostalno donositi takva rješenja, međutim, našim ulaskom u EU, tu je još i nadležnost pojedinih komora i ministarstava. Ovdje konkretno, kada govorim o umjetničkim studijima, Ministarstvo znanosti, znanosti i obrazovanja i tu prijedlogom povjerenstva, ministra, odnosno, ministrice zadužene za taj resor, donosi riješena vezeno uz pravo na rad u školama ili u predškolski ustanovama.
Ovdje povjerenstvo zapravo daje prijedlog koje može biti trobostan. Znači može biti da se daje direktno pravno na rad, da se uskraćuje pravo na rad ili da se traže neki dopunski uvjeti. I ja nažalost, evo, tu se slažem s vama, sam zatekla situaciju, da je dosta tih predmeta bilo negdje između. Znači tražilo se nešto dopunsko.
Mi, naravno, te postupke revidiramo i svakako ćemo donijeti jasniji pravilnik, tako da oni koji traže to pravo, mogu znati što slijedi, i tu vam zahvaljujem na pitanju.
Međutim, ono što bi sada istaknula je da mi osim ove dosta zakona i pravilnika koje tu tematiku reguliraju, stvarno moramo pristupiti zajedničkom instrumentu, a to je kvalifikacijski okvir, koji će nam omogućiti nama u Hrvatskoj, da preko instrumenata europskog kvalifikacijskog okvira i preko usklađivanja na razini kvalifikacija, a ne u uspoređivanju studijskih programa, priznamo to pravo na rad i u profesijama koje su regulirane, ili koje su na onom našem popisu koje je donijela Vlada vezano uz regularne profesije.
Evo, ja ću se stvarno potruditi, da taj pravilnik, čim prije donesemo, kako bismo ta osobna prava i traženja vezano uz rad u školama i odgojno obrazovanim ustanovama, omogućili ostvariti.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem ministrici.
Izvolite komentar, poštovanog kolege Furia Radina.

Radin, Furio (Nezavisni)

Hvala lijepo.
Ja bih vas molio, ministrici, zato što su njihove diplome ekvivalentne sa bolonjskim. I to po talijanskom zakonom, jer tamo je to regulirano. Ako su po talijanskom zakonu, onda možemo …/Govornik se ne razumije./… a radi se o glazbi i radi se o zemlji gdje glazba doista nešto znači.
Ti ljudi su završili pripravnički staž, platili dokumentaciju, platili dodatne seminare, koje vjerojatno služe samo da se nekog zapošljava, i nakon toga, će njihova sudbina, ako se ne potrudimo, biti da završe na zavodu za zapošljavanju.
Osim toga, program Vlade predviđa upravo takvu stvar u dijelu koje smo mi prijavili kao nacionalne manjine.
Hvala.
PDF