Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Sinčić, Ivan Vilibor, saziv: IX, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
08.11.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Idemo dalje, idući je neredu, poštovani kolega Ivan Vilibor Sinčić i on svoje pitanje postavlja ministru financija Zdravku Mariću.
Izvolite.

Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)

Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora.
Gospodine ministre Marić imam pitanje za vas, no prije nego postavim svoje pitanje, reći ću neke stvri o kontekstu. Nakon dobrih 25, 30 g. poslovanja Agrokora i tog cijelog koncerna, banke su rekle, gospodine Todoriću za vas više nema novca.
I sad odjednom svi oni koji su do prije svega par mjeseci nisu usudili niti taknuti u gospodina Todorića i njegovu obitelj i imovinu odjednom sve znaju i veliki su zagovornici rješavanja tog slučaja. Ali, bolje ikad nego nikad. Svjedočimo zadnjih mjeseci brojnim malverzacijama i kriminalnim radnjama za mnoge od njih smo znali i prije.
Za neke tek sada saznajemo. Pa evo, zanimljiv je slučaj otoka Smokvice, dakle, nije plaćena koncesija na zakup, nije plaćena naknada za pomorsko dobro, procjenjuje se da je samo tu nekih 230 milijuna kn moglo biti uprihodovalo. Još je 2007. sve je bilo spremno za naplatu nekih 30 milijuna, za koncesiju za 5 godina, to nije napravljeno.
Postavlja se pitanja nezakonite upotrebe bonova, postavlja se pitanje kredita HBOR-a a znamo prema informacija HBOR-a da je od 2006.-2016. 25 kredita dano od strane HBOR-a firmama iz koncerna Agrokor u iznosu 900 milijuna kuna, od čega je uplaćeno do danas svega 9. Tu su i krivotvorena izvješća itd., itd. Pa moje pitanje glasi, od svih ovih malverzacija koje sam naveo i osoba odgovornih za njih, od župana, od pročelnika, ministara, šefova porezne i svega ostaloga, hoće li itko od njih odgovarati?
Odnosno, što vi radite da unutar svog resora nađete te ljude koji su godinama štitili sve ovo što se događalo, ili ćete sve prebaciti na jednog krivca a to je Ivica Todorić. To je moje pitanje?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Poštovani ministre Marić.
Izvolite.

Marić, Zdravko

Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi zastupniče hvala lijepo na komentarima i na pitanju, ministar sam financija, nisam sudac, nisam dio pravosudnog sustava da bi ikoga mogao niti teretiti, niti suditi niti istraživati. Mogu samo reći, dakle u djelokrugu Ministarstva financija i svega onog što je vezano za naš rad, od kad sam ministar financija, naravno, nastojim od svih svojih službi, uprava, da rade i samo isključivo profesionalno, bez ikakve političke, da tako kažemo involviranosti u bilo koji predmet, pa tako i ovaj o kojemu vi govorite.
Bilo je puno govora i u Hrvatskom saboru i da ministar financija želi ukinuti porezni uskok, bilo je puno govora o tome kako se čine određene stvari, da se ovome ili onome pogoduju, mislim da smo sa svojim dijelima upravo pokazali da je to sve samo ne istina.
Od svih detalja koje ste vi napomenuli, ono na čemu mogu samo na što se mogu referirati, to je spomenuti kredit HBOR-a odnosno krediti HBOR-a poglavito u mandatu mog kao ministra financija odnosno po funkciji predsjednika nadzornog odbora HBOR-a.
Dakle, kao i u prethodnim primjerima sigurno da samo imam za pravo vjerovati da je sve prošlo procedure kakve je i trebalo, informacije koje smo i mi dobili upravo to sugeriraju, dakle analize, kreditni odbor, upravi i onda je došlo naravno na nadzorni odbor za suglasnost.
Mislim da je i u javnosti prezentiran tonski zapis, osobno nisam sretan i zadovoljan što je do toga moralo doći, ali obzirom da sam bio pod neutemeljenim optužbama jednog od bivših kolega, u konačnici to je moralo izaći u javnosti i potvrdilo se da sam se ja u tim trenucima a govorimo o vremensku horizontu koji puno prije samog izbijanja krize u Agrokoru, izuzeo iz rasprave i odlučivanja.
Dakle, vrlo jasno pokazao da obzirom na moj prethodni profesionalni aranžman i angažman u Agrokoru da ću se u takvim situacijama izuzimati.
Isto tako što se tiče Porezne uprave, mislim da smo komunicirali na adekvatan način, bez obzira što je naravno bilo jako puno pritisak i javnosti da se prekrši institut porezne tajne i kažu detalji, ja sam u tom trenutku također rekao da ne mogu govoriti o pojedinačnim slučajevima iako sam otklonio mogućnost onih spekulacija koje su u tom trenutku bile da se radi o nekakvom poreznom dugu od oko 6 milijardi kuna što je sigurno nešto što je značajan iznos i ne bi ga vjerujem nitko u Poreznoj upravi samo kao takav zanemario.
Ali ono što uvijek od Porezne uprave tražim i tražit ću uvijek da rade odgovorno i profesionalno svoj posao, da svakog poreznog obveznika tretiraju na jednak način a to je zapravo i način i modus koji Porezna uprava i radi.
Naravno, kao čelni čovjek ministarstva sigurno da uvijek ste skloni i određenoj da ne kažem i odgovornosti i za one najsitnije detalje u samom ministarstvu ali ovo su načela i principi koji zagovaramo u samog početka zajedno sa cijelim svojim timom.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Sinčić, izvolite.

Sinčić, Ivan Vilibor (Živi zid)

Hvala vam predsjedniče Sabora.
Ministre Marić, ja nisam nipošto zadovoljan vašim odgovorom, opet ste završili sa onom tezom nema posebnih tretmana, svi ljudi rade najbolje što mogu.
Ja se uglavnom koristim vašim podacima, pa tako je vaš podatak da otkad je 2002. godine osnovan Ured za velike porezne dužnike u koji spada oko 600 obveznika, u njih 170 znači u tih nekakvih gotovo 20 godina nije bilo poreznog nadzora, mnoge od tih firmi su iz Agrokora.
Imamo ovdje strukturu Ureda za velike porezne obveznike sa stranice Ministarstva financija, imamo ovdje pročelnika, pomoćnika pročelnika, ispostave za velike obveznike u Osijeku, Rijeci i Splitu, da sad ne idem kroz cijelu strukturu.
Znači ja sam vas pitao, hoćete li vi te ljude konkretno i brojne ove druge u drugim slučajevima pitati što ste vi radili, odnosno niste radili u zadnjih dvadesetak godina? Možete pitati i vašeg kolegu, gospodina Šukera koji sjedi tu do vas.
Za ovaj slučaj Smokvice iz 2007. kada je on bio ministar ili vašu suradnicu gospođu Dalić, koja je nasljednica gospodina Šukera, zašto nije se na vrijeme naplaćivala koncesija a ne da država trpi ove i ovolike gubitke odnosno ne naplate potraživanja.
Kad ste zadnji puta spomenuli da nema posebnih tretmana, baš dan ili dva nakon toga ili proje toga bilo je jedno ročište braći Mamić, radilo se o šteti od nekih 130 milijuna kuna što državi što klubu. Vi ste odgovorni za Poreznu upravu. Vi ste odgovorni za te ljude koji su trebali paziti na naplatu poreza.
Što će se dogoditi tim ljudima, taj odgovor nisam dobio, ako ništa onda ništa. Ako nešto onda nešto. Što ćete konkretno vi napraviti, nisam dobio odgovor. Čini se da će na kraju za sve biti odgovoran jedino Ivica Todorić a svi drugi nisu ništa, niti krivi niti su trebali nešto napraviti.
Hvala.
PDF