Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Panenić, Tomislav, saziv: IX, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
08.11.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo dalje.
Iduće pitanje poštovani kolega Tomislav Panenić, isto tako pitanje postavlja predsjedniku Vlade.
Izvolite.

Panenić, Tomislav (MOST)

Hvala lijepo.
Poštovani predsjedniče Vlade, postavio bi pitanje vezano za izvješće Svjetske banke u području …/Govornik se ne razumije./… indeksa kojima se mjere uvjeti poslovanja, odnosno, brojne prepreke koji imaju investitori kada u Hrvatskoj žele investirati, pa je evidentno ove godine, da je pad na toj ljestvici, ljestvici bio za 8 mjesta, sa 43 na 51 od 190 zemalja. Tako da su zapravo uvjeti za Hrvatsku kao destinaciju za investicije pogoršani.
Ono što bih vam i napomenuo, da je vaša potpredsjednica Vlade koja je zadužena za gospodarstvo je navela, zapravo postavila sebi, ministarstvu svome cilj da upravo na toj ljestvici dođe do pomaka al u suprotnom smjeru, znači za 10 da se poboljša.
Iz ovoga ispada da mjere koje su poduzete zapravo ispalo je razlika je u 18 mjesta. Umjesto da smo otišli 10 prema gore, mi smo otišli 10 prema dolje. Ono što bih ja konkretno postavio vama pitanje, to je koje su po vašem mišljenju reforme, koje Vlada napravila, a nisu bile uspješne, nisu imala učinka na ovu mjeru, odnosno, koje je reforma Vlada propustila napraviti, jer je međusektorske, a da su uzrok ovako velikom padu na ljestvici …/Govornik se ne razumije./… biznisa.
Tu bi rekao samo da ispred nas su i Makedonija i Slovenija, Kosovo, Crna Gora, Srbija pa da kažemo u Ruanda, nažalost.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Odgovor predsjednika Vlade.
Izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala vam lijepa cijenjeni kolega Panenić na vašem pitanju i na komentaru.
Točno je, dakle Doing Business je u ovoj godini stavio Hrvatsku 8 mjesta niže nego što je bila lani ali isto tako dana ste malo, siguran sam da ste se informirali i da ste pročitali cjelinu toga izvješća, onda ste primijetili kako u ukupnoj evaluaciji svega što Hrvatska radi pa i Vlada RH uopće nije bila uzeta porezna reforma niti njeni učinci.
Dakle, razdoblje koje je promatrano, promatrano je od lipnja do lipnja a budući da je porezna reforma stupila na snagu 1. siječnja, ona za ovu evaluaciju nije uzeta u uopće u obzir. I ta činjenica je po meni ključna zašto se dogodio recimo taj mali pad prema dolje od 8 mjesta. No to nam može biti samo poticaj za nastavak strukturnih reformi, za provedbu nacionalnog programa reformi, sve ono što smo stavili i u programu rada Vlade, što kontinuirano predstavlja točke dnevnoga reda Vlade. Sutra će biti novi Zakon o strateškim investicijama na sjednici Vlade. Sve ono što je pred nama odnosit će se i na resore u kojima moramo napraviti iskorak jer bez njega i nema poboljšanja niti ulagačke klime u Hrvatsku niti jačanja pravne sigurnosti.
Tu mislim i na reformu uprave, dakle javne uprave i na reformu pravosuđa i na reformu mirovinskoga sustava i na reformu zdravstvenoga sustava, sve one teme koje su navedene kao naši ciljevi i nije realno da sve te ciljeve ostvarimo u prvoj godini mandata.
Imali smo niz tema kojima smo se bavili, međutim rasterećenje hrvatskog gospodarstva koje idu in favorem hrvatskih poduzetnika, vodimo stalan i kontinuiran dijalog sa našim socijalnim partnerima i sa poslodavcima i sa sindikatima. Idućeg tjedna Getebourgu će biti socijalni summit EU-a na kojem će upravo biti sve teme koje su vezane za radna mjesta, za radna mjesta budućnosti, to je bila tema digitalnog summita, malo ćemo o tome raspravljati popodne i mislim da taj signal koji se dogodio u ovom trenutku u svo poštovanje onih koji su evaluirali Hrvatsku, bilo bi primjerenije da su uzeli u obzir ključnu reformu koja se dogodila na početku mandata ove Vlade i tada bi siguran sam i sam poredak bio nešto povoljniji za Hrvatsku.
Ali evo, imamo dovoljno vremena, imamo odlučnosti i volje i znanja, vjerujem da ćete nam i vi u tome pomoći svojim iskustvom.
Hvala vam.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Očitovanje kolega Panenić.
Izvolite.

Panenić, Tomislav (MOST)

Hvala.
Hvala lijepo predsjedniče Vlade na odgovoru. Zadnji put kad sam na aktualcu vas bio upitao upravo oko raste naknade za obnovljive izvore energije, tada ste naveli da PDV je smanjen pa sam tu utvrdio zapravo vaše znanje ekonomsko o utjecaju PDV-a da kažemo je nedovoljno da uopće o tome raspravljate, ali tad sam bio razočaran. Sad ću reći direktno lažete. Samo morate utvrditi lažete nas ovdje u sabornici ili lažete Svjetsku banku.
Naime, ako pogledate upravo, dobro sam iščitao izvještaj od Svjetske banke, tamo ima dva poreza koja se spominju iz porezne reforme koje su ključne. Zapravo jedno je porez na tvrtku koji nije uključen, vjerovatno radi toga što je u zadnje vrijeme 2016. na koju se odnosi, on se primjenjuje od 1. 1. 2017.
Međutim onda ne mogu nikako dokučiti kako je Ministarstvo gospodarstva uopće poslalo podatak da je smanjen porez na nekretnine za 1% kada se isti taj porez primjenjuje od 1.1.2017.? Kada bi izbili to povećanje indeksa, pali bi još nekoliko mjesta.
Prema tome, ja bi ovdje ipak utvrdio da je lažno dostavljeno dokumentacije Svjetskoj banci po ovome što imamo. Ne vidim zapravo kako ćete to opravdati, sad sam bio sa predstavnicima Svjetske banke i vi trebate sad njima reći da, dostavili smo vam jedan podatak koji je nama išao u korist da bi pad bio manji. Ali probajte kontrolirati zapravo i vaše suradnike a ja ću vam samo reći i u ovoj stanci, progovorit ću o još jednoj aferi, aferi koji se odnosi na dodjelu sredstva …/Govornik se ne razumije./… iz Ministarstva regionalnog razvoja.
Hvala lijepa.
PDF