Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Hrg, Branko, saziv: IX, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
08.11.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Prelazimo na pitanje br. 7. poštovani kolega Branko Hrg postavlja pitanje ministru rada i mirovinskog sustava Mariku Paviću.
Izvolite.

Hrg, Branko (HDS)

Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, svi ministri.
Moje pitanje ide ministru rada i mirovinskog sustava gospodinu Paviću a vezano je uz Republički sindikat radnika Hrvatske. Naime novoizabrano vodstvo tog sindikata zamolilo me je da postavim pitanje ministru.
Dakle ministarstvo odbija donijeti rješenje o promjeni ovlaštenih osoba temeljem legitimne odluke tijela Republičkog sindikata uz tvrdnju da postoji spor između starog i novog vodstva jer se smijenjene osobe protive svojoj smjeni.
Ministarstvo je donijelo rješenje o prekidu postupka zauzevši stav da nije ovlašteno odlučivati unutarnjim sindikalnim pitanjima niti tumačiti statut sindikata te je odlučilo čekati odluku općinskog suda u postupku koji je pokrenula strana koja je smijenjena legitimnom odlukom sindikata.
Općinski sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se naglašava ne nadležnim a u obrazloženju navodi da je utemeljenje i registracija sindikata u isključivoj nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava.
Moje pitanje glasi kada će ministarstvo donijeti odluku o upisu promjena podataka Republičkog sindikata radnika Hrvatske i registar udruga.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala.
Molim ministra da odgovori.

Pavić, Marko (HDZ)

Poštovani zastupniče Hrg, poštovani predsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, zastupnici, kolegice i kolege ministri.
Hvala lijepa zastupniče na ovom pitanju. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava vodi registar udruga radnika, odnosno sindikata u kojem se nalazi preko 600 sindikata. Mi kao takvi samo vodimo taj registar.
Priča o Republičkom sindikatu radnika Hrvatske nažalost je svakodnevna priča u RH gdje su strane koje su vodile taj sindikat međusobno se podijelile i međusobno se utužuju i međusobno podnose kaznene prijave.
2016. godine kada smo pogledali iz registra udruga sindikata vodstvo koje se sastojalo od 3 osobe međusobno je sazvalo različite skupštine i svako od dvije struje podnijelo 5 različitih zahtjeva za upis u promjena i osoba za ovlaštenje i sjedišta i dopuna i izmjena statuta.
Ministarstvo kao takvo nije nadležno arbitrirati među unutarnja pitanja sindikata tko je od njih u pravu. I upravo po članku 55. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku mi smo prekinuli upis Republičkog sindikata u registar dok se sudski ne raščisti tko je tu u pravu.
S pravom ste rekli da općinski sud se tu proglasio nenadležnim i to će ići na upravni sud a Ministarstvo rada jedino vodi sam registar i kako kažem tako nije meritorno raspravljati koja skupština odnosno koja struja unutar Republičkog sindikata je imala valjanu i zakonitu skupštinu.
Kako bi odgovorio na vaše pitanje upis u registar radnika, odnosno sindikata provesti će se nakon pravomoćne sudske odluke a upravo bilo kakve, ako ima sumnje na neke kaznene prijave ili kršenje zakona to moraju provesti odgovorna tijela, ostala odgovorna tijela u RH.
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem, izvolite zastupniče odgovor.

Hrg, Branko (HDS)

Mislim da ljudi u sindikatu neće biti zadovoljni ovim odgovorom. A ja ću ovdje samo pročitati, nisam pravnik pa se ne razumijem puno u to ali obrazloženje Općinskog suda u Zagrebu o tome tko može poduzimati pravne radnje koje se tiču upisa promjene u registru udruga odnosno tko je aktivno legitimiran za poduzimanje takvih pravnih radnji odlučuje o upravnom postupku nadležno upravno tijelo a to je u konkretnom slučaju Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u čijem registru je upisan tužitelj. Tako kaže općinski sud koji se proglasio nenadležnim.
Evo poštovani ministre, ja vas molim da vašim službama dajete nalog da još jedanput razmotre ovu materiju i da se vidi da li ste taj postupak miže ubrzati jer ako će taj postupak ići sa jednog suda na drugi sud, znamo kako nam brzo se rješavaju predmeti u pravosuđu, to će trajati tko zna do kad. Tamo radi nekoliko ljudi koji iz ovih razloga ne mogu ni primiti plaću jer registrirani potpisnici i jedni drugima stalno daju otkaze.
Evo ja mislim da bi bilo dobro još jedanput jer meni kao laiku u ovom djelu, definitivno nije baš jasno, pravnici jednu kažu drugačije, drugi kažu drugačije, nadmudruju se, ali mislim da to sve skupa zaslužuje da se još jedanput razmotri temeljito i dobro i da se vidi mogućnost eventualnog rješenja ovog spora.
Hvala vam lijepa.
PDF