Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lukačić, Ljubica, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću.
Slijedeće zastupničko pitanje uvažena kolegica Ljubica Lukačić.
Izvolite.

Lukačić, Ljubica (HDZ)

Hvala vam lijepa, gospodine potpredsjedniče.
Ja ću svoje pitanje postaviti ministrici demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
Poštovana gospođo ministrice, u ovih nepunih 8 mjeseci rada ove Vlade, učinjeni su pozitivni pomaci u rješavanju problematike osoba sa invaliditetom, npr. dobili smo novu nacionalnu strategiju, stabilnost projekta osobne asistencije, uskoro Pravilnik o pomoćnicima u nastavi, kvalitetnije reguliranje rada i zapošljavanja itd.
No kako bi osobe s invaliditetom putem svojih predstavnika mogle sudjelovati u kreiranju određenih odluka, politika, zakonodavnog okvira koji se odnosi na njih, potrebno je osnovati povjerenstvo za osobe sa invaliditetom koje je savjetodavno i stručno tijelo Vlade, a njegova je zadaća da daje Vladi prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja iz područja položaja o zaštiti osoba s invaliditetom i njihovih obitelji te da provodi aktivnosti usmjerene na njihovu dobrobit.
Gospođo ministrice, ja znam da je Vlada donijela Odluku o osnivanju povjerenstva, ali vas lijepo molim, možete li reći kada će povjerenstvo početi sa radom?

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženoj kolegici Ljubici Lukačić.
Odgovor uvažena ministrica gospođa Nada Murganić.
Izvolite.

Murganić, Nada (HDZ)

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Poštovana zastupnice, upravo ovako kao što ste u svom uvodnom dijelu pitanja i izložili, kada ste se osvrnuli na rezultate koje u ovo kratko vrijeme ova Vlada učinila na promicanju prava i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom, istakli ste nekoliko aktivnosti koje se tiču zaista međuresorne suradnje iako je pitanje upućeno, svakako samo meni.
Naime, zašto to ističem? Ističem da bi potencirali ulogu ovog povjerenstva Vlade RH za osobe sa invaliditetom, dana 03. 12. 2016. godine na Međunarodni dan osoba s invaliditetom kod prijema, kod predsjednika Vlade zajedno sa dijelom ministra, bili su i predstavnici udruga, saveza i mreža osoba sa invaliditetom, vi kao zastupnica i pravobraniteljica gospođa Anka Slonjšak gdje se zaista razgovaralo o sveobuhvatnoj problematici ove naše kategorije građana i tom prilikom je premijer obećao da će se poraditi osnivanju odnosno donošenju rješenja o imenovanju povjerenstva.
Na sjednici 25. svibnja je Vlada donijela to rješenje, imenovana je predsjednica, zamjenici predsjednice, članovi, tajnice i zamjenice tajnice povjerenstva.
Naime, to je kao što ste rekli savjetodavno tijelo koje će pratiti, predlagati, davati stručna mišljenja Vladi iz ovog područja, sastavljeno je od 39 članova. Zašto? Zato što su i predstavnici svih resora jer kao što znamo nijedna problematika se ne može provoditi kroz jedan resor i predstavnici akademske zajednice i svakako ono što je zaista najvažnije i važno, predstavnici osoba sa invaliditetom.
Prva sjednica je zakazana za 14. lipnja u prostorijama Vlade gdje će biti konstituiranje, donošenje Poslovnika o radu, upoznavanje i dodatno razmatranje već donesene strategije koju ste spomenuli, donošenje i programa razvoja za 2017. godinu. Očekujemo jednu živu aktivnost, rokove sa izvršenjem određenih zadataka, jedan, kontinuirani rad sa ciljem sprječavanja isključenosti osoba s invaliditetom i sprječavanja diskriminacije i ono što je najvažnije, donošenje kvalitetnih zakonskih propisa koji će biti jedna garancija da će se sve te aktivnosti moći i trebaju se provoditi.
Mislim da smo svi zajedno na dobrom putu, a tome svjedoči i gotovo jednom tjedni kontakt bilo sa predstavnicima udruga, ili sa pravobraniteljicom.
Hvala na pitanju.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženoj ministrici gospođi Nadi Murganić.
Uvažena kolegica Ljubica Lukačić.
Izvolite.

Lukačić, Ljubica (HDZ)

Hvala vam lijepa gospođo ministrice na ovakvom detaljnom i iscrpnom odgovoru. Ja sam naravno zadovoljna vašim odgovorom jer ste ovim još jednom pokazali u vašem resoru da je između Vlade RH i osoba sa invaliditetom stvoreno jedno kvalitetno partnerstvo. Ova izvrsna komunikacija predsjednika Vlade, ministara u Vladi, vas osobno i vašeg ministarstva obećava da će ovo partnerstvo biti još čvršće, bolje i kvalitetnije. Jer to je jedini način kao što ste i sami spomenuli da osobama sa invaliditetom izjednačimo mogućnosti, dakle da ne budu isključene te da im život učinimo što boljim i kvalitetnijim.
Hvala vam lijepa.
PDF