Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Panenić, Tomislav, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Batiniću.
Sljedeći je na redu za zastupnička pitanja uvaženi kolega Tomislav Panenić.
Izvolite.

Panenić, Tomislav (MOST)

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, pozdravljam predsjednika Vlade, potpredsjednike, ministrice, ministre, državne tajnike.
Moje pitanje se odnosi na projekt Slavonija, Baranja i Srijem. I evo zamolio bih predsjednika Vlade ako može odgovoriti na činjenicu da većina projekata koji su navedeni u tablici koja je objavljena na stranici Ministarstva regionalnog razvoja, fondova EU da se tamo nalaze projekti koji su otvaran javni poziv, znači za prijavitelje u vrijeme i Milanovićeve Vlade, zatvarani neki, odluke donose, donošene na određenom broju projekata također u vrijeme iste te Vlade.
Brojni projekti su i otvarani javni pozivi u tijeku Oreškovićeve vlade. Pa sada ostaje stvarno nedoumica otkud ti projekti kada je službeno projekt Slavonija vodi se od 18.-oga listopada prošle godine kako su se oni našli na toj tablici.
I ono što me drugo zanima, da li Europska komisija je suglasna s time da se projekti koji se financiraju iz operativnog programa konkurentnosti kohezija i programa ruralnog razvoja mogu istovremeno prijavljivati i prikazivati pod nazivom projekt Slavonija, Baranja i Srijem.
Hvala lijepo, to je pitanje.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću.
Odgovor predsjednik Vlade, gospodin Plenković, izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala vam.
Kolega Panenić vi ste zastupnik iz jedne iz dvije izborne jedinice i predstavljate naše ljude iz Vukovarsko-srijemske županije i vjerujem da ste živo zainteresirani kao i svi naši Slavonci, Baranjci, Srijemci, Podravci da okupimo bez obzira kojoj političkoj stranci pripadali, na kojoj razini vlasti djelovali, sve naše snage za unapređenje stanja u Slavoniji.
Vi ste sada odradili jednu kampanju za župana. Ja sam bio dosta puta u Slavoniji i u svih 5 slavonskih županija, raspoloženje je jednako.
Što je cilj koncepta projekta Slavonija? Cilj koncepta projekta Slavonija je objediniti baš sve aktivnosti koje radimo na nacionalnoj razini, koja radimo u kontekstu povlačenja sredstava iz EU, koja rade i jedinice lokalne i regionalne samouprave, koje provode agencije za regionalni razvoj u svim županijama i dati mu političku etiketu, dati mu značaj prioriteta.
Svi projekti, započeli oni sutra, prije 2 dana, prije 3 godine, 5 godina, ako imaju nekakvu europsku dimenziju a vi to dobro znate, bili ste ministar, ne traju jedan dan, ne traju jedan mjesec, traju jedno dulje vremensko razdoblje.
Naš je politički cilj bio u prošloj parlamentarnoj kampanji da u današnje vrijeme na kraju trećeg desetljeća hrvatske neovisnosti moramo staviti akcent na Slavoniju, staviti akcent na istok Hrvatske.
Vi ste koliko se ja sjećam sudjelovali na našem prvom sastanku savjeta kao i drugi saborski zastupnici, pozvani su apsolutno svi i biti će pozvani ponovno. Idući sastanak biti će u Požegi, ja očekujem da ćete vi tamo sudjelovati na kojem su, zadnji put je evo bilo čini mi se 11 ministara ili njihovih pomoćnika, državnih tajnika, gdje smo pokazali da nam je jednako bitna i poljoprivreda i regionalni razvoj i okoliš i kvalitetnije upravljanje državnom imovino i gospodarstvo i svi resori koji pridonose razvoju istoka Hrvatske.
A vi ste u kampanji negdje nešto govorili o tome da li su neki projekti baš nakon 18.-tog 10. ili su prije, ja mislim da to pitanje nije bitno. Ono što je bitno da i vi kao zastupnik pridonesete realizaciji ovog projekta, pridonesete činjenici da naši ljudi u Slavoniji mogu ostati u svojim krajevima, u svojim gradovima, općinama, na svojoj zemlji, stvoriti gospodarske i socijalne preduvjete za sprječavanje trenda iseljavanja mladih obitelji iz Slavonije jer to je između ostaloga ključni politički cilj.
Da bismo to mogli, svi projekti koji će pridonijeti u bilo kojem od resora i sektora koje sam spomenuo, dio su tog okvira koji gradimo i kojeg smo napravili.
Da toga nema, niti bismo bili svjesni koliko toga se radi po pojedinim resorima, niti bi naši ljudi u Slavoniji bili svjesni koliko toga se ulaže u Slavoniju. I mi ćemo na tom tragu nastaviti. Ja očekujem da i Hrvatski sabor da tome svoj doprinos kroz participaciju zastupnika. Odlučili smo na onom zadnjem, na prvom savjetu a uoči ovog drugog da njegov drugi sadržaj bude tematski, da odaberemo nekoliko područja koja će biti prioritet i gdje će nadležni ministri i svi ostali i župani i zastupnici i čelnici agencija moći staviti na stol sve što je u ovom trenutku bitno i što rade u pojedinom sektoru.
Prema tome, ja od vas i kao bivšeg ministra i zastupnika očekujem da podržite taj projekt i da se u njega aktivno uključite.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem na odgovoru predsjedniku Vlade, gospodinu Plenkoviću.
Uvaženi kolega Panenić, izvolite.

Panenić, Tomislav (MOST)

Hvala lijepo ja ne mogu biti zadovoljan sa odgovorom jer na kraju svi skupa bi se mi složili i slažemo se u tome da promemorija, onako kako je napisano, to je zapravo jedini dokument na kojemu se temelji cijeli projekt, ona ima par strana i ja se hvatam za onu prvu stavku koja je i najbitnija svima nama koji dolazimo sa područja Slavonije i Baranje i Srijema a odnosi se da ćemo ili imati posebne bodove na javnim pozivima koji se odnose za određenu temu, ili ćemo imati poseban javni poziv samo za prijavitelje sa našeg područja.
Međutim, ne mogu se složiti da iz nekoga općeg poziva, projekti koje je netko ostvario sa područja Slavonije, Baranje i Srijema, postanu sastavni dio nekog trećeg dokumenta, prema tome ne stvaramo jednu dodanu vrijednost koju smo svi skupa podržavajući i osnivanje vaše Vlade usuglasili se da je vrlo bitno.
Prema tome, ne dovodim uopće pitanje Projekt „Slavonija Baranja i Srijem“ u onome što je napisano u samoj onoj promemoriji međutim ova realizacija, a gledajući sada i nove javne pozive pogotovo evo na mjerama ruralnog razvoja, gdje ne vidim niti jedan jedini bod koji se isključivo odnosi na bilo kojeg prijavitelja s područja upravo o kojim govorimo.
Prema tome, mi iščekujemo da se taj projekt realizira u cijelosti, da bude u svim sastavnicama a ne da to bude projekt kojeg bi mogli stvoriti isto tako i projekt Slavonije, projekt Dalmacije ili bilo čega kad bismo samo grupirali, javne, zapravo, prijavitelje koji su ostvarili određeni projekt na bilo kojem javnom pozivu.
Mislim da evo i rekli ste i to sam i slušao vašu izjavu tijekom obilaska sada predizborne kampanje, bili ste u Iloku, kaže doću kad bude najpotrebnije. Vjerujte mi da tamo kod nas je sigurno najpotrebnije ali najpotrebnije da se provede projekt u cijelosti, a ne samo da bude promotivni jedan spin.
Hvala lijepo.
PDF