Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Varda, Kažimir, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Hajdukoviću.
Sljedeće pitanje uvaženi kolega Kažimir Varda.
Izvolite.

Varda, Kažimir (SMSH)

Poštovani zamjeniče predsjednika Hrvatskoga sabora, članovi Vlade.
Poštovani predsjedniče Vlade imam pitanje za vas. Naime, potaknut događajima u Vinkovcima o kojima smo govorili prije, ne tako davno, najnoviji slučaj u Puli koji izaziva zgražanje javnosti a radi se o sustavu socijalne skrbi koja na određeni način provodi nadzor, donosi neka rješenja ali ne rješava problem. To će nam se događati i nadalje.
Naime, mi već skoro dva desetljeća govorimo o decentralizaciji socijalnih usluga kojom bi se preraspodijelila funkcija središnje razine županija, gradova i općina. Te centralizacijom se predviđalo donošenje razvoja sustava socijalnih usluga koji bi bili usklađeni sa lokalnim ciljevima i potrebama.
Prvenstveno je upravo stoga značajna neophodna decentralizacija centara za socijalnu skrb. Nije dovoljno samo vršiti nadzor niti to država može s te razine, niti ima kapacitet da putem inspekcija to pravovremeno i redovito provodi. A od tog nadzora nema ni velike koristi jer se ne bi ponavljali i ne bi bilo recidiva takvih slučajeva da je taj nadzor dobar.
Naime, da skratim. Mislim da je vrijeme da usvojimo novu legislativu, nužnu za proces fiskalne, administrativne i funkcijske decentralizacije socijalne skrbi, sustava socijalne skrbi.
Pa vam postavljam pitanje, planira li Vlada najavljivanim novim Zakonom o socijalnoj skrbi decentralizirati sustav socijalne skrbi, do koje mjere i koji su daljnji koraci, hvala.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem uvaženom kolegi Vardi.
I odgovor, uvaženi predsjednik hrvatske Vlade, gospodin Plenković, izvolite.

Plenković, Andrej (HDZ)

Zastupniče Vada, suglasan sam s vama u zgroženosti nad slučajem koji se dogodio nažalost u Puli i on je veliko upozorenje funkcioniranju ili nedovoljno dobrom funkcioniranju svih nadležnih institucija pa i sustava socijalne skrbi.
Vi ste dobro naveli da je koncept decentralizacije sustava socijalne skrbi s nama u javnom prostoru u zakonskim aktima otprilike od '98. godine, da smo u međuvremenu usvojili i određene zakone i koristili određena europska sredstva u predpristupno vrijeme kako bismo poboljšali sustav socijalne skrbi, kako bismo išli i kroz strategiju razvoja sustava socijalne skrbi usvojenoj 2011. a za razdoblje 2011.-'16.-ta za daljnjom decentralizacijom.
Ta daljnja decentralizacija je zasigurno jedan od temeljnih smjerova kojima se vodi ministrica Nada Murganić koja je i na ovaj konkretan slučaj vrlo detaljno reagirala uputivši nadzor i nastojeći do kraja razjasniti i odgovornost relevantnih službi.
Za nas je bitno da se u procesu decentralizacije jačaju nadležnosti nižih lokalnih razina i područnih jedinica u socijalnoj djelatnosti, to je jedan od ciljeva strategije. Želimo kvalitetnije planiranje socijalnih akcija u lokalnim zajednicama, veće uključivanje u socijalne akcije aktera civilnoga društva kao i prevladavanje određenih paralelizama i nepovezanosti koje postoje u pojedinim programima sustava socijalne skrbi osobito u većim gradovima.
Smatramo da dostupnost socijalnih usluga treba biti na istoj razini svim građanima gdje oni god živjeli. Stoga ćemo u aktivnostima koje su pred nama, prije svega u okviru zakonodavne djelatnosti ali operativnog funkcioniranja povezivati državnu razinu, županijsku razinu, gradsku razinu nastojeći precizno definirati ovlasti, odgovornosti pa i osnivačka prava. A isto tako u kontekstu fiskalne decentralizacije koja je šira aktivnost jačanja kapaciteta upravljanja jedinice lokalne i područne samouprave dati odgovarajuća sredstva koja bi uz ključne ljudske kapacitete omogućila svim centrima na nižoj razini kvalitetno funkcioniranje koje bi prije svega doveli do toga da je sustav dovoljno kontroliran, dovoljno ažuran i dovoljno učinkovit da se izbjegnu tragedije poput ove koju smo imali u Puli.
Ja ću zamoliti ministricu Murganić da vam da jedno pismeno, detaljno očitovanje, budući da je riječ o aktualnoj temi koja zavrjeđuje jedan jedan elaboriran stručni i politički stav nadležnog ministarstva.
Hvala.

Brkić, Milijan (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniku Vlade gospodinu Plenkoviću.
Uvaženi kolega Kažimir Varda.
Izvolite.

Varda, Kažimir (SMSH)

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Vlade na tome što osjećam da iz vašeg izlaganja da i vi shvaćate da suvremena i socijalna država je snažna upravo onoliko koliko je uspjela razviti lokalnu socijalnu državu, i zahvaljujem na, unaprijed napisanoj obavijesti, gospođe ministrice Murganić, vezano za slučaj u Puli.
Hvala lijepo.
PDF