Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Raguž, Željko, saziv: IX, sjednica: 4

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.06.2017.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Da, nastavljamo dalje s radom, pitanje broj 24. uvaženi kolega Željko Raguž, pitat će ministra Ćorića.
Izvolite.

Raguž, Željko (HDZ)

Hvala gospodine predsjedniče.
Kolegice i kolege, hrvatski zastupnici, predsjedniče hrvatske Vlade, ministrice i ministri u hrvatskoj Vladi, ministre Ćoriću.
Svi znamo kako je na godišnjoj razini u RH angažirano više desetaka tisuća sezonskih radnika. Među njima je jedan broj iz BIH. Oni rade u poljoprivredi, građevinarstvu, turizmu. Moje pitanje Ćoriću glasi. Koje ste aktivnosti poduzimali ili poduzimate u okviru ministarstva, da poslodavci na hrvatskom tržištu rada, imaju na raspolaganju potreban broj sezonskih radnika.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministre.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Hvala na pitanju, zastupniče Raguž.
Dakle kao što i sami znate, mi smo općenito u problemu u nedostatka kvalificirane radne snage u RH u prvih 7 mjeseci našeg mandata pristupili kroz više mjera, odnosno više poteza. Prije svega nove mjere aktivne politike zapošljavanja podrazumijevaju i procese prekvalifikacije, odnosno, dokvalifikacije, kojima nastojimo upravo popuniti prazninu koja nastaje svake godine na tržištu rada u kontekstu sezonskog zapošljavanja.
Isto tako naše aktivnosti išle su u smjeru povećanja kvote, odnosno uvoza radne snage za 2017. godinu u odnosu na prethodne godine i kvota za ovu godinu bila je preko 7 tisuća osoba. Ono što svakako valja naglasiti je sljedeće. U ovom trenutku u Hrvatsko je zaposleno oko 24 tisuće i 500 osoba na sezonskim poslovima, od čega je negdje oko 15 i pol tisuća u poslovima u turizmu.
Mi se nadamo da će do kraja 6. mjeseca taj broj dodatno rasti. Ono što to potvrđuje je činjenica da zapravo svake godine na sezonskih poslovima imamo oko četrdesetak tisuća zaposlenih ljudi, dakle tu postoji prostor za povećanja, a njega bilježimo iz dana u dan.
Naglasio bi u odgovoru na vaše pitanje da u ovom trenutku na HZMO-u imamo milijun i 503 tisuće 700 osiguranih osoba, dakle probili smo brojku od milijun i pol zaposlenih i to se zadnji put dogodilo u RH 2010. godine, dakle u zadnjih sedam godina prvi put je to situacija.
Ono što želim naglasiti sa smo u okviru aktivnosti za zapošljavanje na sezonskim poslovima, posebice poslovima u turizmu mi u mjesecu ožujku ove godine u suradnji sa HZZ-om organizirali tri sajma poslova u turizmu. Jedan od njih održao se u Osijeku i pokrio je područje Slavonije i Baranje, jedan se održao u Zagrebu, pokrio je područje središnjeg dijela Hrvatske i konačno treći se održao u gradu Kninu i pokrio je područje dalmatinskih županija.
Ove sajmove poslova u turizmu posjetilo je više od 13 tisuća osoba pri čemu su im poslodavci iz prije svega hotelijerstva ponudili preko 6900 radnih mjesta. Mi držimo da ovakva kombinacija mjera od mjera aktivne politike zapošljavanja s jedne strane preko dijelom namirenja potreba kroz sajmove poslova u turizmu, ali i sajmove poslova kao takve koji su ove godine održani u osam gradova, te konačno isto tako povećanjem kvote za određena zanimanja, da se ovakvom kombinacijom mjera uspješno može parirati problemu nedostatka radne snage koju Hrvatsku u pravilu zadesi tijekom ljetnih mjeseci odnosno tijekom sezone.
Ono što u narednom razdoblju svakako valja pojačati jeste apsorpcija mjera aktivne politike zapošljavanja. Zbog toga smo za 2017. godinu u okviru mjere aktivne politike zapošljavanja odnosno njihove apsorpcije predvidjeli oko milijardu i pol kuna. Dobar dio tih sredstava upravo ide u smjeru prekvalifikacije i dokvalifikacije domaće radne snage, isto tako i za mjeru stalni sezonac koja je vrlo aktualna upravo u sektoru turizma, ali i za sve sezonske poslove kojima se poslodavci, ali isto tako i ne zaposlene osobe stimuliramo da ulaskom u radni odnos u tom radnom odnosu na neki način ostanu i van sezone.
Ova mjera se najviše koristi primjerice u Istarskoj županije, ali isto tako sve više i u dalmatinskim županijama koji upravo bilježe tu veliku sezonalnost kod svojih zaposlenih.
Dakle čitav niz aktivnosti koje imaju prije svega za cilj namiriti potreba hrvatskog tržišta rada za radnom snagom tijekom sezone odnosno tijekom ljetnih mjeseci. U narednim godinama s obzirom na trendove, s obzirom prije svega iskazane projekcije rasta BDP-a mi očekujemo povećanje potrebe za radnom snagom. Dakle kako ćemo je namiriti? Namirit ćemo je upravo kao što sam rekao dijelom kroz mjere aktivne politike zapošljavanja odnosno najvećim dijelom jer 176 tisuća zaposlenih osoba ukazuje na to da postoji prostor.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam lijepa.

Raguž, Željko (HDZ)

Zahvaljujem ministru na sadržajnom odgovoru.
PDF