Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Maksimčuk, Ljubica, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavlja uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk.

Maksimčuk, Ljubica (HDZ)

Hvala lijepa.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade RH, ministri i ministrice, kolegice i kolege zastupnici.
Svoje pitanje upućujem ministrici Murganić. Naime, RH je dana 22. siječnja 2013. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Istambulsku konvenciju.
Potpisivanjem konvencije RH iskazala je interes i pridružila se naporima međunarodne zajednice, poglavito državama članicama Vijeća Europe kako bi se na ovom području učinili daljnji napori u cilju poduzimanja mjera usmjerenih promicanju rodne ravnopravnosti, suzbijanja svi oblika nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u obitelji.
Nažalost, u prethodnom razdoblju odnosno u zadnje četiri godine područje nasilja bilo je zanemareno od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, nisu se poduzimale potrebne aktivnosti u cilju provedbe mjera nacionalne strategije niti mjere u cilju ratifikacije Istambulske konvencije.
Brojne žene zanima sljedeće, kada će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno svome djelokrugu rada i nadležnostima kao ključno državno tijelo u području zaštite od nasilja u obitelji, te koordinator izrade i daljnje provedbe mjera nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji pokrenuti postupak ratifikacije? Kada će Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zatražiti imenovanja predstavnika tijela i organizacija civilnoga društva u kojima je područje nasilja u obitelji u djelokrugu rada za članstvo u radnu skupinu za izradu zakona za potvrđivanje konvencije?

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će uvažena ministrica Nada Murganić.
Izvolite.

Murganić, Nada (HDZ)

Zahvaljujem.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, premijeru, ministri i poštovane zastupnice i zastupnici.
Budući da se javljam pa vas i lijepo pozdravljam prvi puta danas i zahvaljujem na pitanju zastupnici Ljubici Maksimčuk.
Naime, poštovana zastupnice kao što ste u uvodu obrazložili RH da je potpisnica Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u javnosti poznatija kao Istambulska konvencija.
Iako smo potpisnice kao država mnogih dokumenta vezanih za promicanje rodne ravnopravnosti, na sprečavanju diskriminacije i na sprečavanju nad nasiljem posebice na ženama, ali općenito na nasilje i ako imamo sve te mjere implementirane u naše hrvatsko zakonodavstvo zajedno sa strategijama o kojima ste govorili, ne možemo biti zadovoljni sa rezultatima.
Od 2013. godine nije ratificirana Istambulska konvencija i to je znatna razlika između potpisivanja Istambulske konvencije i ratificiranje. Potpisivanje znači da se deflatornoj razini mi slažemo sa svime što je u toj konvenciji, međutim kada se ona u zakonu u našem Hrvatskom saboru kroz zakon ratificira ona stvara i obavezu da se provodi.
Njezin značaj utoliko što daje jednu višu razinu i značaj na prevenciji od nasilja, na zaštiti žrtve i na kažnjavanju počinitelja nekakvog prekršaja odnosno zločina. Značajna je i to je vrlo složen proces.
RH tome mora svakako kao država koja se je opredijelila za nultu stopu tolerancije u nasilju i pridržavati takovih i međunarodnih odredbi i imati ih implementirano u zakonodavstvu.
Što smo učinili od 2013. godine? Učinili smo to da smo tek sada krajem 2016. godine krenuli imenovanju i formiranju radne skupine koja će biti sastavljena od predstavnika civilnih inicijativa odnosno udruga, od predstavnika resornih ministarstava i svakako od stručnjaka kroz akademsku zajednicu odnosno predstavnika raznih znanstvenih institucija.
Također ta radna skupina će imati zadatak da vodi sve procese ratificiranja Istambulske konvencije po pravilima kako se i donose zakoni u našoj Republici odnosno u Hrvatskom saboru, a po prema normativnih aktivnosti to će se naći na dnevnom redu krajem 2017. godine.
Kako se radi o jednom zaista složenom procesu u samom ministarstvu će se formirati ustrojbena jedinica koja će pratiti ne samo donošenje, već i provedbu zakona jer se radi o ponavljam jednom složenom procesu koji zahtjeva i stručno znanje, organizaciju i znatna financijska sredstva.
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Uvažena zastupnica Ljubica Maksimčuk.

Maksimčuk, Ljubica (HDZ)

Hvala.
Hvala ministrice. Iskreno se nadam da ćete ubrzati ratifikaciju Istambulske konvencije jel evo svakodnevno možemo čuti da je ta borba da je nasilje nad ženama u velikom porastu pa evo mislim da je krajnje vrijeme da se ratificira taj sporazum što će zasigurno doprinijeti smanjenju nasilja nad ženama.
PDF