Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćelić, Ivan, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Sljedeće pitanje postavlja poštovani zastupnik Ivan Ćelić.
Izvolite.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH, uvažene ministrice i ministri, uvažene kolegice i kolege.
Pitanje upućujem ministru zdravstva prof. Kujundžiću. Vi ste već i prije nego što ste postali ministar zdravstva rekli da je najveća vrijednost hrvatskog zdravstvenog sustava liječnici, medicinske sestre i ostali djelatnici u zdravstvu.
Postoji niz zdravstvenih institucija koje se bave liječenjem djece u Republici Hrvatskoj od kojih je najveći broj stacioniran u gradu Zagrebu. Međutim, dvije bolnice su u vlasništvu grada – dječja bolnica Srebrnjak i Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež. To je jedina psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u RH i na žalost razina zaštite na području dječje adolescentne psihijatrije u RH nije baš na zavidnoj razini.
No, ono što je najveći problem, dakle to je Klinika za dječje bolesti u gradu Zagrebu. Njezina lokacija je takva da često puta roditelji dođu s djecom, ostave automobil koji onda odnese pauk. U 11. mjesecu ste bili zajedno sa predsjednikom Vlade gospodinom Andrejem Plenkovićem na otvorenju Odjela intenzivne njege u Klaićevoj.
Mene zanima, dakle to je i najavljeno u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje nacionalne dječje bolnice, je li definirana lokacija, kapacitet bolnice i drugi detalji za izradu kvalitetnog projektnog zadatka. Postoji li mogućnost dogovora sa jedinicom lokalne samouprave, sa gradom Zagrebom barem što se tiče lokacije i je li definiran način financiranja s obzirom da postoje dostupna sredstva iz EU vezano za izgradnju nacionalne dječje bolnice.
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će uvaženi ministar Milan Kujundžić.
Izvolite.

Kujundžić, Milan (HDZ)

Poštovani dopredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, gospodine doktore Ćelić. Hvala za upit.
Mislim da je strateški plan ove Vlade, a što je premijer u prvim danima prepoznao i glasno izgovorio da među nasušnim brojnim potrebama u sustavu zdravstvu prominira dječja bolnica u Zagrebu.
Naime, sada se djeca liječe, govorim o bolničkim uvjetima na više lokacija koji su u prosjeku dotrajali uvjeti nerijetko skromni i odluka je zapravo da ono što obveza ove Vlade je napraviti jedinstvenu dječju bolnicu u Zagrebu, ne samo radi podizanja komfora i uvjeta za liječenje djece i njihovih roditelja dok su s njima da mogu s njima boraviti, nego i zbog potrebe na jednom mjestu okupiti kadrove i dijagnostičke i terapijske alate koji su neophodni u tome smislu.
I više puta sam s premijerom razgovarao i sa drugim članovima Vlade ali i sa brojnim ljudima u Hrvatskoj, u tome nitko ne dvoji da to treba biti prioritet. Lokacije smo razmatrali, idealna bi uvjetno govoreći bila lokacija započeta sveučilišna bolnica u Blatu koja naravno svojom površinom prelazi potrebu dječje bolnice jer procjena je za dječju bolnicu bi trebalo oko 50-akademik tisuća kvadratnih metara, ali će biti analizirano sa gradom Zagrebom i naravno sa hrvatskom Vladom i s vama ovdje svima nazočnim gdje vjerujem da nitko neće biti protiv, za druge stvari možemo se politički imati drugačija mišljenja, ali vjerujem da kada je riječ o jedinstvenoj dječjoj bolnici da neće biti suprotnih mišljenja. Dakle razmotriti postojeću lokaciju i dio izgradnje grubih gradova na lokaciji u Blatu gdje postoje određeni termalni izvori ili pak nekoliko drugih lokacija u Zagrebu koje potencijalno dolaze, a koje bi bilo sada ishitreno izgovoriti.
Glede financijskih sredstava, ovo ste dobro otvorili upit, postoje značajna sredstva koja bi se mogla uzeti iz eu fondova, naravno ona neće biti po sebi dostatna, ali mislim da ono što sam rekao slučajno ne planirajući ovaj upit, da neke stvari naprosto živuća generacija sada nas morat će preuzeti obvezu i naći sredstva za napraviti jednu takvu bolnicu.
I ja vjerujem po onome što sada pripremamo da bismo mi mogli biti sa projektima spremni do kraja godine, a onda ovisno o kojoj lokaciji u sljedećoj godini započeti s radovima.
Hvala vam lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Uvaženi zastupnik Ivan Ćeić.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Zahvaljujem ministru na odgovoru.
Ja vjerujem da će vaša odlučnost kao i raspoloživost od strane predsjednika Vlade RH uistinu doprinijet da čini mi se ponekad već otrcan pojam reformi vezano za zdravstvo i zdravstvenih politika kao što ste dobro spomenuli, dakle zdravstvene politike bi trebale imati nadstranačku dimenziju i vjerujem da ćemo svi zajedno postići suglasje i nacionalni konsenzus da uistinu izgradnja nacionalne dječje bolnice bude prioritet u poboljšanju standarda zdravstvenih usluga za najranjiviji dio populacije.
Hvala.
PDF