Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Strenja, Ines, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala lijepa.
Kolega Mrsić ja ne dvojim da ste ovom svom demonstracijom privukli pozornost medija što vam je i bio cilj, ali ja bi molio da ipak izbjegnemo takve stvari. Slijedeći puta će netko svoju omiljenu pjesmu recimo pustiti ili tako. To nije na razini ovoga Doma.
Hvala lijepo.
Slijedeće pitanje postavit će uvažena zastupnica Ines Strenja-Linić.

Strenja, Ines (MOST)

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani premijeru, uvaženi ministri dakle danas je top tema INA, ali ja ću mom ministru, našem ministru Slavenu Dobroviću postaviti pitanje ipak iz jedne druge njegove domene a to je: Mene zanima s obzirom da je plan gospodarenja otpadom donesen koje korake planirate u daljnjem tijeku poduzimati?
Dakle nikome nije u interesu i dalje imati situaciju koju danas imamo u Dubrovniku koji je zatvorio svoje odlagalište u Grabovici i sada će vjerojatno ne razvrstani otpad odvoziti u 440 kilometara udaljenu Općinu Gunju koja je ne tako davno bila poplavljena. Koji su to zapravo troškovi?
Dakle netko u Dubrovniku, netko je u Dubrovniku ko je imao kanalizaciju prije mnogih gradova u Europi nije se sjetio prije toga izvaditi stari papir, a danas imamo tvornicu u Osijeku koja uvozi stari papir, nije se sjetio proizvesti kompost za naše maslinike, nije se sjetio izvaditi plastiku i metal i opasni otpad kao što su azbest i baterije.
Dakle takva je situacija u mnogim gradovima diljem Hrvatske. Donesen je plan gospodarenja otpadom a mene zanima dakle koji su vaši daljnji koraci kako taj plan implementirati?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovorit će uvaženi ministar Slaven Dobrović.
Izvolite.

Dobrović, Slaven (MOST)

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege, uvaženi zastupnici odnosno zastupnice.
Uvažena zastupnice Strenja Linić hvala lijepa na postavljenom pitanju.
Dakle da, evo prije desetak dana smo donijeli Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017./2022. Dakle, to je dokument koji daje smjernice za razvoj gospodarenja otpadom. On je bio jako bitan jer je bio nužan preduvjet za razvijanje svih aktivnosti koje smo već bili započeli.
Međutim, vi znate da bez financiranja praktički mnoge aktivnosti stoje, stoga smo sada u prilici ići punim mahom dalje. Dakle, sa mnogim aktivnostima na polju izgradnje jednog modernog sustava gospodarenja otpadom.
Moderni sustav danas, budući da smo dio Europe, znači izgradnja cirkularnog društva. Dakle, to nipošto nisu moderne jedinice za obradu miješanog komunalnog otpada nego moderni koncept koji izgrađuje, dakle sve elemente sustava poštujući hijerarhiju.
Stoga smo mi sada u prilici vrlo brzo ići sa programom edukacije građana i svih drugih sudionika, stoga smo u prilici ići sa programima mjera sprječavanja otpada, stoga smo u prilici ići, dakle u obilazak svih jedinica lokalne samouprave, a isto tako i regionalne samouprave gdje ćemo s njima dogovoriti konačne objekte i pozicije s obzirom da imamo sada zgotovljen sustav dimenzionirani sa 70 jedinica reciklažnih koje čine okosnicu, dakle to su sortirnice i kompostišta koje će biti raspoređene diljem Hrvatske i koje će omogućiti postizanje visokih ciljeva recikliranja.
Stoga zahvaljujem na pitanju. Vrlo brzo će biti javnost upoznata sa našim djelovanjem, budući da ćemo morati komunicirati, dakle na više načina i sa jedinicama i sa građanstvom. Uglavnom aktivnosti je puno.
Nama je želja raspoloživa sredstva, dakle kroz operativni program konkurentnost i kohezija u ovom segmentu je 475 milijuna eura. Dakle, osim odgovornosti da se praktički maksimalno angažiraju ta sredstva postoji odgovornost kako se one angažiraju. Dakle, ne želimo izgraditi sustav koji će onda opteretiti građane, a ne postizati ciljeve, nego upravo obratno. Dakle, uz vrlo malu participaciju domaćeg gospodarstva kao što je do sada bio slučaj, nego upravo obratno izgraditi sustav koji će biti sukladan novom konceptu, dakle kružnog gospodarstva a to su sortirnice, to je odvojeno prikupljanje, dizanje svijesti građana za koje smatram da se neopravdano podcjenjuje i da one sredine gdje je stupanj recikliranja nizak je u stvari to posljedica loše organiziranog sustava a ne slabe svijesti ili slabe voljnosti građana za participiranjem.
Evo hvala lijepo.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Uvažena zastupnica Ines Strenja Linić.

Strenja, Ines (MOST)

Zahvaljujem gospodine Dobroviću. Nadam se da ćete sve navedeno kao što ste rekli i implementirati, zapravo iskoristiti sav taj novac koji nam je na raspolaganju. Ali ja bih zapravo podsjetila da imamo i jedan svijetli primjer, a to je gospodarenje otpadom na otoku Krku koji već sada izdvajaju preko 50% više, znači i od europskog prosjeka, a nama je do 2020. zapravo zadana taj postotak izdvajanja otpadom. Dakle, nadam se da najzad sad imamo i političku volju da i provedemo taj Plan gospodarenja otpadom.
Hvala.
PDF