Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lacković, Željko, saziv: IX, sjednica: 3

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
17.01.2017.

Petrov, Božo (MOST)

Zastupnik BErnardić molim vas, moramo se pridržavati reda.
Zastupnik Željko Lacković, sljedeći zastupnik koji želi uputiti pitanje Vladi.

Lacković, Željko (Nezavisni)

Zahvaljujem predsjedniče.
Dakle pitanje ću uputiti predsjedniku Vlade, a pitanje glasi na tragu ovih ranijih pitanja, da li će i ova hrvatska Vlada provoditi mađaronsku politiku prema INA-i? podsjetit ćemo se da je Račanova vlada prodala INA-u kao strateški partner MOL-u koji je bio tri puta manji i s četiri puta manjim rezervama da razvija INA-u. Zanemaren je i Gazprom i OMV neovisno … ili koliko milijuna kuna razlike, nakon toga znamo da se utjecaj u INA-i rješavao na način da se država na svaki način željela riješiti svoga udjela preko 50% pa se je davalo braniteljima i svima zaposlenicima da se taj udio spusti ispod 50% da bi na kraju za par milijuna kuna Sanader i POlančec potpisali iznimno štetne ugovore za RH.
Kasnije tu politiku nastavlja i premijerka Kosor i ministar financija Šuker koji također potpisuju tajne ugovore, ako potpisuju nešto tajno onda moraju za to odgovarati jer hrvatska javnost nije bila upoznata sa sadržajem tih ugovora i ti ugovori predstavljaju veleizdaju za RH.
Ja smatram da se hrvatski interesi mogu samo prodati ali da se ne mogu otkupiti. I začuđujem me činjenica, a vas pitam, kako je moguće da u vrijeme kada postoje pravomoćne presude koje su ukinute odlukama Ustavnog suda koji zapravo i nije sud, kada imate optužnicu protiv Hernadia, vi najavljujte da ćete otkupiti udio MOL-a u INA-i na taj način zapravo kao da šaljete poruku pravosuđu da ne treba raditi svoj posao? A kada pitate za model onda vas ja pitam da gdje je model funkcioniranja pravde države i donošenja odluke i presuda za sve one koji su bili upleteni u malverzaciju i veleizdaju, prioritet i broj jedan točka koju morate prije nego što kažete da ćete nešto otkupiti i po kojoj cijeni ćete to kupovati.
Hvala.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala zastupniku Lackoviću.
Predsjednik Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepa.
Kolega Lacković, dakle vidite ovaj dokument ovdje, znate što je ovo? Ovo je proizvod napravljen u vrijeme vlade Kukuriku koalicije koju su radili Morgan Stanley i Sberbank i UniCredit. Znate tko je bio predmet ove studije IPO HEP-a napravljen prije dvije godine?
Toliko o potrebi vremenskoj koliko treba vremena da se napravi IPO HEP-a.
Vi znate kolega Lacković da kod svakog ugovora postoje dva bitna elementa, jedan je predmet a drugi je cijena. Kod ovako kompleksne transakcije kao što je otkup MOL-ovog udjela u INA-i. Taj posao se ne pregovara kroz medije, taj posao se ne pregovara da je baš sve javno i transparentno, taj posao se pregovara uz pomoć najstručnijih, najstručnijih savjetnika koji su specijalisti u tom području i koji će gledati temeljitu analizu vrijednosti INA-e danas i vrijednosti udjela mađarskih odnosno MOL-ovih dionica u INA-i.
Kada se to napravi usporedno sa analizom vrijednosti HEP-a koja je u ovom trenutku izuzetno profitabilna kompanija, koja ima i dobit, koja ima i sredstva o kojima je govorio čelnik oporbe onda možemo kroz konzultacije sa tim stručnjacima najboljim i financijskim i pravnim stručnjacima doći do ovoga o čemu vi govorite. Ono što je važno a mislim da je to bilo sasvim jasno u proteklim tjednima a to je da postoji volja od strane, mađarske strane, od strane MOL-a da proda svoje dionice.
I to je onaj bitan element i preduvjet svih ovih rasprava i svih odluka. Bez te činjenice uvjeravam vas da ni odgovorna bilo koja ova ili neka druga Vlada RH ne bi išla sa ovakvim strateškim političkim odlukama o kojima govorimo danas. To je onaj bitan i glavni element.
Čvrsto sam uvjeren da možemo naći politički konsenzus u zemlji kroz dijalog, kroz raspravu jer od svih glasova koji se čuju, barem kada je riječ o parlamentarnim strankama jako je malo onih koji se protive povratu INA-e u hrvatske ruke. To nisam čuo i mislim da iza toga možemo svi stati. I ovo je tema, tema hrvatske budućnosti, hrvatskog gospodarstva na kojoj možemo i moramo graditi konsenzus.
Ova Vlada je za to otvorena, za dijalog sa svim strankama pa i strankama opozicije. O tome tko je i kakvu ulogu imao u procesu privatizacije INA-e od 2003. preko 2009. do danas to je priča u kojoj ima puno odgovornih. Najmanje odgovornim smatram moju Vladu. Ovo je Vlada koja je tu da rješava probleme. Rješavat će ih transparentno i u duhu dogovora i sa partnerima unutar parlamentarne većine i sa opozicijskim strankama.
I naša je ambicija da upravo na taj način imamo dvije snažne energetske kompanije kojima se kvalitetno upravlja na po najvišim korporativnim standardima i koji će osigurati i energetsku neovisnost i energetsku opskrbu RH i kada je riječ o nafti, i kada je riječ o plinu, toplinskoj ili električnoj energiji.
Hvala vam lijepa.

Petrov, Božo (MOST)

Hvala predsjedniku Vlade.
Zastupnik Lacković.

Lacković, Željko (Nezavisni)

…/Govornik naknadno uključen./… uvažavanje vaših argumenata, vama se uz ovo da svi žele da INA dođe ponovno u hrvatske ruke stvara dojam da je cijela operacija Spašavanje vojnika Ryana odnosno vraćanja INA-e u hrvatske ruke zapravo primarni interes, ima da kreće se sa privatizacijom HEP-a.
Dakle vi po mom sudu morate se osloniti na hrvatsko pravosuđe, vi imate tako štetne ugovore o plinskom poslovanju koji su potpisani tajno, koji su cijelu jednu regiju bilogorsko-podravski bazen koji proizvodi 2/3 ugljikovodika u RH, Podravinu koja proizvodi 80% svega plina u RH uništili. 10 godina INA nije plaćala odnosno MOL 3 odnosno 5% rudne rente dok bi to plaćala u svojoj Mađarskoj i 60% nakon isplate.
S druge strane taj ugovor vam je stvorio velike obveze za RH. Pravosudna tijela u RH nisu se bavila tim predmetom nego međunarodna arbitražna tijela iako su trebala h hrvatska pravosudna tijela u tome reagirati.
Mi bi vrlo rado u Podravini imali dvojezične ploče sa mađarskim natpisima ali primali i rentu koju plaća MOL u Mađarskoj 60%. Ovako nema niti studije za podravsku magistralu, niti ničega onoga o čemu ste govorili u svojoj pravednosti a upravo je moj kraj taj koji je zakinut u ovakvim štetnim plinskim ugovorima. I dajte između ostaloga i rješenje kako ćete kad vratite INA-u vratiti ono što je jednom kraju zakinutu u njegovom razvoju i kako ćete vi riješiti i pitanje Sisačke rafinerije u koliko MOL odnosno njegov udio ne kupi netko stvarno jak koji može razviti sve naše i proizvodne potencijale i dati nama energetsku sigurnost.
To vi na ovaj način sa HEP-om nećete moći riješiti, a oni koji vas u to uvjeravaju budite sigurno da nemaju dobre namjere.
Hvala.
PDF