Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lacković, Željko, saziv: IX, sjednica: 2

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
23.11.2016.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Slijedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Željko Lacković.
Izvolite.

Lacković, Željko (Nezavisni)

Zahvaljujem potpredsjedniče.
Cijenjeni premijeru, članovi Vlade, cijenjena ministrice Murganić ovo pitanje koje sam navio, a odnosi se na demografsku obnovu uputit ću vama. Mislim da obnašate jedan od najosjetljivijih i najsloženijih resora u ovoj Vladi. To proizlazi i iz samog naziva, dakle demografije, obitelji, mladih i socijalne politike.
Dakle, moje pitanje prije nego što vam ga postavim imat će jedan uvod a on će se odnositi u financijskim podacima koje smo ovdje na Odboru za financije i državni proračun Hrvatskog sabora imali prilike čuti jer uvijek sve zapne na novcima. Pa da vaš odgovor ne bi bio odmah nema novaca, ja ću vam reći da je u odnosu 2014. na 2015. su porezni prihodi koji su iznosili 68 milijardi kuna zabilježili rast od 7,8% ili otprilike 5 milijardi kuna.
Rastao je porez na dohodak, porez na dobit, PDV je rastao, dakle očito se iz 2014. na 2015. stvorila određene količina novca i određeno će biti, očekivano je da će to biti i u 2016. godini.
Pa vam ja postavljam pitanje da li su rađene kakve simulacije, da li je moguće priznati status majke njegovateljice za sve one obitelji koje imaju 3 i više djece? Da li ste radili te simulacije, da li ste izučavali primjer koji je uveo Grad Zagreb i da li imate neki drugi model koji bi išao upravo u smjeru pojačane demografske obnove?
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Odgovorit će poštovana ministrica Nada Murganić.
Izvolite.

Murganić, Nada (HDZ)

Poštovani potpredsjedniče Sabora, premijeru i ministri, poštovani zastupnici, poštovani zastupniče izuzetno sam vam zahvalna na postavljenom pitanju kao i na ovom uvodnom izlaganju.
Naime, demografska obnova i revitalizacija je jedno od najčešće postavljenih pitanja nakon što je u ustroju Vlade RH imamo Ministarstvo za demografiju i sve ovo drugo što ste rekli da se zaista o složenom i osjetljivom resoru.
Vlada RH je demografsku revitalizaciju zacrtala kao jedno uz gospodarstvo i povećanje zaposlenosti kao najvažnije pitanje ovog društva u svom ponavljam četverogodišnjem razdoblju.
Od kad imamo ministarstvo imamo i upravo za demografiju i nedavno je imenovan na čelu te uprave državni tajnik, doktor znanosti demograf učenik, odnosno student profesor Akrap.
Dakle, vjerujem da će, ne samo vjerujem nego znam i to će biti zadatak da on zajedno sa timom i mlađih i starijih stručnjaka donese dokumente koji će obvezivati Vladu u ovom sazivu u svom četverogodišnjem razdoblju ali vjerujem i one druge vlade sa strategijama obiteljskim i politikama za mlade koji će se i na Vladi i u ovom Saboru donositi konsenzusom iz razloga što nema te mjere i tih mjera koje će polučiti rezultate za trajanja jedne Vlade.
Dakle, sve te mjere trebaju imati jednu znanstvenu podlogu i baš onako kao što ste vi rekli treba imati i financijske i druge simulacije.
Javnost je najviše senzibilizirana za one mjere koje su vezane uz majčinstvo, uz natalitet pa i ovih dana često su postavljana pitanja za delimitiranje rodiljnih i roditeljskih naknada, kao i naknada za novorođene bebe. Te mjere već postoje, međutim jasno nisu dostatne i nisu polučile rezultate i nisu se pokazale kao mjere demografske politike i zbog toga će ih se revidirati.
Također, postoje mnoge mjere, ja ću ih samo nabacati jer naravno to rekli smo će raditi stručnjaci, mjere koje će uskladiti i obiteljski poslovni život, dakle socijalne usluge, usluge vrtića, školskih boravaka djece u školi, mjere koje će biti vezane i za Zakon o radu, mjere koje će biti vezane za poticaje mladih kod zapošljavanja, za ravnomjeran i ruralni i regionalni razvoj, uključit ćemo u to i naše iseljeništvo, vodit će se računa i o planirano imigraciji i mnogo toga.
Ponavljam to su sve dokumenti koji će zahtijevati zakonske procedure, a u ovom Saboru i od javnosti svakako očekujem ma koliko te mjere bile možda u prvim trenutcima se činile nedostatne i u financijskom iznosu i obimu, da o njima imamo pozitivan stav jer samo tako ćemo u jednom pozitivnom ozračju moći govoriti o demografskoj politici.
Također bih samo htjela reći, da već vidjeli ste i u poreznoj reformi se najavljuju neke mjere koje imaju demografski predznak. Kolega Kušević je govorio i o subvencioniranju kredita i još mnoge druge. Neke će već biti prepoznate u proračunu 2017.
Dinamika uvođenja tih mjera jasno ovisit će o gospodarskom rastu, ali one neće biti uvedene sve u prvoj godini ali će se morati provoditi godinama iza nas.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Poštovani zastupnik Željko Lacković, izvolite.

Lacković, Željko (Nezavisni)

Zahvaljujem na odgovoru koji je zapravo bilo izlaganje o mjerama koje se tek planiraju uvesti.
Ono što sam ja zapravo pitao je bilo da li ste ovaj zagrebački model pokušali odskenirati i primijeniti i vidjeti kako bi se on reflektirao na ovakvu jednu mjeru kad bi se uvela na području cijele Republike Hrvatske. S obzirom da niste ja ću bit slobodan pa ću vam to otprilike reći.
Dakle, u tri mjeseca trajanje mjere u gradu Zagrebu je podneseno 1966 zahtjeva od ukupno 17203 obitelji koje su to imale pravo što znači da je to otprilike 11% zahtjeva. U RH po statistici imate iz 2011. godine 112830 obitelji i ako uzmete isti postotak 11%, znači da bi vi otprilike imali 12411 zahtjeva.
Kada bi te zahtjeve obradili po, odnosno priznali majkama naknadu za odgojiteljstvo, to bi vas otprilike, one bi mogle ostvariti prihod od 4521 kunu, a vas bi dodatno koštalo 847 mirovinski stup. Drugi stup im ne bi morali plaćati. Nemojte zaboraviti da sve one koje rade da bi oslobodili radno mjesto, dakle od tih 12 i pol tisuća ako ih pola radi imate odmah 6000 radnih mjesta. I s druge strane ako je socijala ona je isto u nazivu vašeg ministarstva, tada i ta socijala državu nešto košta. Jer obitelj sa troje djece koja je na socijali ima samo zajamčeni minimalni dohodak od 2000 kuna. I oni imaju zdravstveno osiguranje, dakle osigurano.
Dakle, ovdje ćete imati isto umanjeni trošak ne onoliko koliko to novčano bi iznosilo. Imate manji pritisak na vrtiće. Dakle, imate rasterećenje lokalne samouprave u dijelu sufinanciranja boravka vrtića. I zato je mene interesiralo da li ste napravili simulaciju, jer bi vam ta simulacija rekla da je za to potrebno 800 milijuna kuna uz ekvivalent ušteda.
Ili možda mjeru da potaknete da roditelji imaju dvoje djece, jer vam od '91. godine izgleda statistika ovako. 433 tisuće obitelji '91. …
…/Upadica Reiner: Vrijeme./…
… 2001., molim sekundu, 372 tisuće i 2011. 319. 115 tisuća obitelji možete potaknuti da idu na drugo dijete konkretnom direktnom mjerom. Ja vas molim da nešto od ovoga prihvatite.
PDF