Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćelić, Ivan, saziv: X, sjednica: 21

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.01.2024.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam zastupnice.
Idemo na 24. pitanje, zastupnik Ivan Ćelić, postavlja ga potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova, Davoru Božinoviću, izvolite.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova. EU i njezine zemlje članice kontinuirano poduzimaju strateške i operativne mjere za suočavanje, ne samo sa zdravstvenim, nego i sa sigurnosnim posljedicama trgovine drogom i uporabom droga.
EU komisija je borbu protiv krijumčarenja droga stavila visoko na ljestvici svojih prioriteta, ako gledamo podatke koje je evidentirao EUROPOL, gotovo 40% kriminalnih mreža koje djeluju na međunarodnoj razini, povezano je sa kriminalitetom droga.
Tu se javljaju brojni drugi problemi, osim konzumacije droga kao javnozdravstvenog problema, sve više raste nasilje i korupcija, sve je veća konkurencija među kriminalnim mrežama koje se bave preprodajom droga u EU i ono što smo možda prije 10-ak godina viđali u zemljama koje su proizvođači droga, dakle na području Latinske Amerike, kao što su Peru, Bolivija i Ekvador, to nažalost viđamo u Francuskoj, Belgiji, Španjolskoj, Nizozemskoj.
Na sreću, u Hrvatskoj još uvijek nema otvorenih narkoscena pa i to doprinosi i sveopćem osjećaju sigurnosti ljudi koji žive na ovim prostorima i ljudi koji dolaze kao turisti na ova područja. Također, dolazi i do još nekih novih fenomena, predstavlja li po vama, krijumčarenje droga sigurnosni problem u generalnom smislu, kako se Hrvatska nosi s ovim problemom u kontekstu regije, ali i EU i što hrvatska policija radi po tom pitanju, je li dovoljno ekipirana i tehnički opremljena?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor, potpredsjedniče Vlade.

Božinović, Davor (HDZ)

Hvala lijepa g. zastupniče na ovom pitanju. Mislim da ćemo nažalost o problemu nelegalnog raspačavanja korištenja droga u Hrvatskoj u narednim godinama govoriti sve i više, to je trend, kao što ste i sami rekli i u Europi, a i globalno, s obzirom na činjenicu da se radi o jednoj vrsti ekspanzije i proizvodnje, ali i ponude i potražnje droge koja je sve više dostupna, sve je jeftinija i to kao što ste i sami kazali, više nije, ako je ikada i bio samo zdravstveni problem, već je i sigurnosni problem, pogotovo zbog činjenice da se nelegalnom trgovinom bave skupine organiziranog kriminala gdje smo mi uložili velike napore u ovom mandatu, razbili više od 150 organizacija, skupina organiziranog kriminaliteta u Hrvatskoj, pri čemu je droga sigurno jedna od najzastupljenijih nelegalnih aktivnosti. Sami ste rekli o prioritetima EU, ona je donijela novu Strategiju borbe protiv nelegalnih, ilegalnog raspačavanja droga. Ta strategija znači da je EU borbu protiv droga ponovno stavila u svoje prioritete. Bilo je jedno razdoblje kad to nije bilo, sad je ponovno, a mi smo tu vrlo aktivni. Možda i za našu javnost podatak da je na čelu Odjela za borbu protiv droga u Europolu hrvatski policajac g. Faj, govori o tome da ne samo da je on zadovoljio sve zahtjevne kriterije već Hrvatska je država kojoj se u borbi protiv droga zapravo vjeruje i ne samo u Europi, a kad govorimo o Europi mi smo kao što vam je poznato ima dosta tih priopćenja za javnost gdje se vidi da hrvatska policija zapravo rukovodi međunarodnim operacijama, da li pod egidom Europola ili drugih međunarodnih organizacija zajedno i sa američkim partnerima, već i po tome da smo u organizacijskom smislu napravili ozbiljne iskorake kroz primjerice činjenicu da se danas borbi, u borbi protiv droga je uključen cjelokupni sastav policije. Nekad to nije bio slučaj, nekad se time bavila samo kriminalistička policija, sad se bave cjelokupni policijski sastavi i to je razlog zašto smo imali 6,6% više zapljena prošle godine nego godinu ranije.
U svakom slučaju mi ostajemo aktivni na ovom području. Kao što ste i sami rekli, dobra je činjenica da nema otvorene narko scene u Hrvatskoj, ali postoji opasnost i to moramo i toga moramo biti svjesni, pogotovo u turističkim središtima i naš najveći napor se upravo svodi na to da se onemogući da Hrvatska dobije otvorenu narko scenu jer onda je puno veći problem, uostalom imamo druge primjere. Ja idući tjedan idem baš u Antwerpen gdje je zapravo ta borba sa otvorenom scenom polučila loše rezultate…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…idemo vidjeti što i kako dalje u toj borbi…/Upadica predsjednik: Hvala potpredsjedniče./…. Hvala vam.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite zastupniče očitovanje.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Hvala g. potpredsjedniče na odgovoru.
Vi ste i kao predsjednik Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga uvelike doprinijeli zajedno sa ministrom zdravstva i donošenju Nacionalne strategije djelovanja na području ovisnosti do 2030.g. i vaše razumijevanje ove problematike i vaši kontakti sa Američkom Agencijom za borbu protiv narkotika, ali i sa europskim organizacijama koje recimo Europol i Europska agencija za droge redovito objavljuju publikacije, zajednički objavljuju publikacije o ovoj tematici. Ja smatram da u suradnji sa međunarodnim organizacijama hrvatska policija radi sjajan posao, bilježe se rekordne zaplijene droge, svi bismo voljeli da tome nije tako, ali jednostavno to je takva situacija na globalnoj razini. I ono što je zapravo moja poruka da je to multidisciplinarni problem, da je nužna intersektorska suradnja, da represivni aparat prvenstveno treba biti usmjeren prema krijumčarima droga, a da je uloga zdravstvene administracije da osigura kvalitetni tretman za osobe koje imaju problem uzimanja droga i da imamo kvalitetne zdravstvene službe, što mogu reći kao osoba koja radi više od 20.g. u zdravstvenom sustavu da imamo najsuvremenije dijagnostičke i terapijske postupke kada govorimo o tretmanu kemijskih ovisnosti odnosno ovisnosti o drogama.
PDF