Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Brčić, Luka, saziv: X, sjednica: 16

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
12.04.2023.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada će zastupnik Luka Brčić postaviti pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković, izvolite.

Brčić, Luka (HDZ)

Hvala g. predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade, potpredsjednici, ministrice i ministri, državni tajnici, ja upućujem pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković.
Kao što vam je dobro poznato, na području Splitsko-dalmatinske županije, točnije u zaleđu Splitsko-dalmatinske županije imamo 3 kraška polja, Sinsko polje, Imotsko-bekijsko i Vrgoračko polje i duboko smo, mi koji poznajemo te prostore svjesni da je to itekako važan prostor za poljoprivredni razvoj i proizvodnju zdrave hrane. Imajući to na umu i svjesni benefita koje bi se donijele ostvarivanjem navodnjavanja tih područja i vaše resorno ministarstvo, Ministarstvo poljoprivrede kao i Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja odnosno Hrvatske vode, skupa sa Splitsko-dalmatinskom županijom, odjelom za poljoprivredu, evo već neko razdoblje rade studiju, laborate za izradu dokumentacije za realizaciju navodnjavanja, ne samo Sinjskog, već i ova ostala dva polja. No, kako dolazim sa područja Cetinske krajine, prenosim upite sve većeg broja OPG-ovaca, poljoprivrednika u kojoj je trenutno fazi plan navodnjavanja Sinjskog polja i kakva mu je skora budućnost?
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite, ministrice, odgovor.

Vučković, Marija (HDZ)

Hvala lijepa poštovani predsjedniče, zahvaljujem i zastupniku Vrčiću, a Prčiću na pitanju. Kad govorimo o Sinjskom polju, predviđena je realizacija projekta koji bi trebao omogućiti javnu infrastrukturu, navodnjavanje za približno 500 hektara poljoprivrednog zemljišta, to je veliki i potencijalno iznimno važan zahtjev i za revitalizaciju prostora i za razvoj poljoprivrede na području grada Sinja i naravno, njegove okolice. U kojoj je fazi taj projekt?
Za projekt je izrađeno koncepcijsko rješenje, zatim idejni projekt te studija utjecaja na okoliš. Slijedom uz rezultata studije utjecaja, provedena su dodatna istraživanja, omogućen je utjecaj na određene populacije ptica, takva su istraživanja završena i prema mojim informacijama iz nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja trenutno se formira povjerenstvo, Splitsko-dalmatinska županija podnijela je zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš, ukoliko rezultati procjene budu pozitivni slijedi izrada detaljne dokumentacije i ukoliko ne bude daljnjih prepreka onda se može očekivat da će projekt biti spreman za financiranje iz programa ruralnog razvoja do kraja 2024.g..
Kad govorimo o gradu Vrgorcu onda treba izdvojiti Projekt navodnjavanja Bunina, riječ je o 127 hektara poljoprivrednog zemljišta. Za ovaj projekt izrađena je detaljna dokumentacija, dakle glavni i izvedbeni projekt i prema mojim informacijama uskoro se očekuje podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, time je i taj projekt pred skorim, pred mogućim skorim financiranjem ne više iz programa ruralnog razvoja nego iz Nacionalnog strateškog plana poljoprivredne politike.
Treće je Projekt navodnjavanja Vrgorskog polja, ovdje je prihvaćeno koncepcijsko rješenje odvodnje viška vode iz polja Rastoki i Vrgorskog polja, to rješenje je također potvrđeno studijom, Studijom izvedivosti, izrađena je Studija utjecaja na okoliš i do kraja travnja bi prema informacijama kojima raspolažemo trebala biti po…, trebao biti podnesen zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš. Od projekta ko…, od projekata koji se odnose na Imotski naposljetku poznata mi je činjenica da se radi projektna dokumentacija za sanaciju gubitaka iz akumulacije Ričice, ova je dokumentacija pri kraju, predviđa realizaciju vrlo kompleksnog projekta vrijednog 26 milijuna kuna u dvije faze, a ono što ovdje osim sanacije gubitaka je dodatan problem jest i prema mišljenju izrađivača nedostatan dotok vode. Ono što veseli, pogotovo u pogledu prva dva projekta koja su poodmakla najdalje jest činjenica da su stečeni uvjeti u pogledu interesa poljoprivrednika, nismo imali uvijek to, onaj uvjet od 70% je postignut osnovni uvjet, a vjerujem da su tome pripo…, da je tome pripomoglo i korištenje fondova koji se odnose na razvoj poljoprivrede, pa ću spomenuti da je putem programa ruralnog razvoja na području Splitsko-dalmatinske županije dano potpora il ugovoreno projekata u vrijednosti od 109 milijuna eura, isplaćeno 91, a 19,4 milijuna eura se odnosi na područje ova tri grada.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem.
Idemo sada na 33. pitanje, zastupnik Zlatko Hasanbegović postavlja ga ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek. A pardon oprostite, kolega Brčić očito očitovanje, sigurno ste zadovoljni.

Brčić, Luka (HDZ)

Evo zahvaljujem poštovanoj ministrici na odgovoru, evo kako sam rekao na poseban način me veseli što evo mogu ljudima, poljoprivrednicima prenijeti i imat će oni zasigurno priliku čuti da ovaj niz pozitivnih potpora i poljoprivrednicima, OPG-ovcima i stočarima na razini cijele Hrvatske se manifestira također i na području i dalmatinskog zaleđa i cetinske krajine, imotske i vrgoračke i zasigurno to područje, posebno kada govorimo o Sinjskom polju koje je dosada uglavnom bilo usmjereno na proizvodnju stočne hrane imajući na umu i bonitete tla i mikrolokaciju zasigurno u razdoblju proljeće-jesen može participirati sa povrtlarskim proizvodima, a znamo da je blizina Jadrana, a sve više je ruralni turizam zahvatio i zaleđe i unutrašnjost RH, tako da zdravi proizvodi proizvodnjom zdrave hrane uz ostvarenje ovih projekata zaista imaju svoju prođu i hvala još jednom.
PDF