Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Jelkovac, Marija, saziv: X, sjednica: 16

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
12.04.2023.

Jandroković, Gordan (HDZ)

14. pitanje zastupnica Marija Jelkovac postavit će ga ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici.
Izvolite.

Jelkovac, Marija (HDZ)

Hvala lijepa.
Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani potpredsjednici, poštovani ministrice i ministri sve vas srdačno pozdravljam.
Pitanje postavljam vama poštovani ministre Malenica. Posljednjih mjesec dana možemo vidjeti da teme iz pravosuđa pune novinske stupce, piše o uvjetima rada, o normama, o sudskim epilozima, ali najmanje toga možemo vidjeti što se pozitivno događa u Ministarstvu pravosuđa, a ima dobrih podataka koji prolaze ispod radara, a vidjeli smo i prilikom izvješća predsjednika Vrhovnog suda da brojke puno puta kazuju drugačije od onog što je percepcija u društvu o stanju u pravosuđu i te brojke nisu vidljive niti našim građanima, radi se o broju riješenih predmeta i o trajanju sudskih sporova.
Vi u ministarstvu provodite već drugu godinu za redom akcijske planove kojima je svrha poboljšati učinkovitost u radu sudova. I stoga vas ja molim da ovom prilikom upravo radi građana koji nas slušaju kažete što je postignuto s tim mjerama, koji su to pokazatelji sada i da nam kažete kakvo je ustvari stanje što se tiče rješavanja sudskih predmeta. Da li je ono baš takvo kataklizmično kako puno puta čujemo ili je to ustvari samo postotak onih predmeta koji se dugo rješavaju?
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Ministre izvolite odgovor.

Malenica, Ivan (HDZ)

Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a.
Hvala lijepa zastupnice na postavljenom pitanju. Dakle, dobro ste istaknuli da je pravosuđe svakako jedna od tema koja je najzastupljenija u javnosti, pa i evo proteklih nekoliko dana pa koristim priliku da oštro osudim incident koji se dogodio prije nekoliko dana u Osijeku i evo vjerujem da će nadležna tijela utvrditi i pronaći počinitelja, a isto tako da će i u budućnosti zaštiti sve pravosudne dužnosnike.
Kada govorimo o reformama i promjenama u pravosuđu, dakle ni reforme ni promjene u pravosuđu ne dolaze preko noći. Mislim da ste vi ovdje u HS-u primijetili da je Ministarstvo pravosuđa i uprave jedno od najvećih predlagača propisa odnosno izmjena propisa i da zapravo nema bitnog propisa koji se unazad nekoliko godina nije promijenio, isto tako koji će se promijeniti u narednom razdoblju, a sve isključivo iz razloga da se poveća učinkovitost samoga pravosuđa.
Moram istaknuti da smo evo krajem prošle godine vidjeli rezultate naših akcijskih planova kako ste i primijetili, dakle akcijski planovi koje smo pripremili za svaki konkretni sud koji idu u smjeru povećanja ažurnosti efikasnosti rada sudova koji su pokazali da je stopa ažurnosti se povećala, također da se skratilo trajanje sudskih postupaka tako da u prošloj godini prosječno je sudski postupak trajao 245 dana. I tu moramo istaknuti da su predmeti na općinskim sudovima da je prosječno njihovo trajanje skraćeno za 84 dana, 45 dana na trgovačkim, a 23 dana na upravnim sudovima.
Također bih istaknuo i to da je ukupan broj neriješenih predmeta smanjen za 10% i zapravo to je rezultat svih aktivnosti koje Ministarstvo pravosuđa i uprave poduzima zajedno sa sudovima s obzirom da sudovi odnosno suci postupaju u svakom konkretnom predmetu.
Kao što sam rekao dakle promjene ne dolaze preko noći, svjesni smo uvjeta u kojima rade pravosudni dužnosnici, svjesni smo statusa i plaća pravosudnih dužnosnika, a isto tako i svih službenika koji rade u pravosuđu, iz tog razloga smo pripremili za sljedećih šest godina paket od 333 milijuna eura koji će se uložiti u pravosudnu infrastrukturu, a uz to radimo i na zakonu o plaćama u javnom sektoru kroz koji ćemo regulirati plaće pravosudnih odnosno službenika u pravosuđu, a također kao što ste možda i primijetili na javnom savjetovanju je i bio obrazac prethodne procjene učinka propisa koji se odnosi na Zakon o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika, tako da i u tom dijelu idemo u povećanje plaća.
Dakle u zakonodavnom, kroz poboljšanje zakonodavnog okvira, organizacijskom, dakle boljim ustrojem samih sudova i državnih odvjetništva, a isto tako i u infrastrukturnom koji ide u smjeru ulaganja u pravosudnu infrastrukturu i evo, već ove godine imamo pozitivne rezultate, smanjen broj neriješenih predmeta, skraćenje trajanja sudskih postupaka i vjerujem da će i u budućnosti biti tako. Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite, zastupniče, očitovanje.

Jelkovac, Marija (HDZ)

Hvala lijepo poštovani ministre. Zadovoljna sam vašim odgovorom i ovdje u HS-u kao što ste rekli, zbog pojačane zakonodavne aktivnosti imamo prilike puno toga i čuti što radite u Ministarstvu i vidjeti prijedloge zakona. Ono što je sigurno da ćete u kontinuitetu nastaviti i sa ulaganjem i poboljšanjem uvjeta rada na sudovima, sigurno je da će se i bogatim fondom sredstava iz NPOO-a poboljšati ti uvjeti rada i sama infrastruktura.
Ono što je bitno, a to ste i naglasili i zakon kojim će se urediti i plaće u sustavu, ali isto tako mislim da je važno, a vidjeli smo da prima se i veći broj vježbenika u sustav, da se i ti mladi kadrovi, da im se omogući da ostanu u sustavu i da se što više mladih kadrova zainteresira za dolazak u sustav kako bismo jednostavno bezbolnije prešli tu kadrovsku smjenu kada oni koji su zaslužili, odlaze u mirovinu, trebaju ostati oni koji su ipak u sustavu educirani, ostati raditi, na mladima sve ostaje. Hvala vam.
PDF