Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lekaj Prljaskaj, Ermina, saziv: X, sjednica: 13

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.11.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

I zadnje 40. pitanje zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavlja ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću-Radmanu, izvolite.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

Hvala lijepa.
Poštovani ministre u potpunosti podržavam sva vaša zalaganja kao i kontinuirane napore Vlade Republike Hrvatske da jugoistočna Europa postane prostor stabilnosti i prosperiteta. Stoga bi ovu prigodu iskoristila da vam uputim pitanje vezano za određene probleme sa kojima se suočavaju pripadnici hrvatske nacionalne manjine na Kosovu.
Naime, nastavnici u osnovnim školama koji su zaduženi za edukaciju hrvatske djece taj proces ne provode prema školskom programu Republike Hrvatske. Stoga moje pitanje glasi: „Kada će hrvatska djeca na Kosovu početi pohađati nastavu iz predmeta hrvatski jezik i književnost, te hrvatska povijest i to na standardnom hrvatskom jeziku?“
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministre odgovor.

Grlić Radman, Gordan (HDZ)

Hvala vam lijepa uvažena zastupnice.
Drago mi je da evo i ako vi kao predstavnica albanskog naroda ali da pokazujete baš taj senzibilitet i za najstariju hrvatsku dijasporu to je Janjevo, Vrnavokolo, Letnica koje su već toliko male na žalost da gotovo da i nema te nastave i ona se na žalost zbog skromnih mogućnosti odvija temeljem nastavnog programa Srbije.
Međutim, evo baš nedavno je bio i moj kolega ministar Fuchs 24. listopada. Posjetio je hrvatsku zajednicu, posjetio je i nadležne predstavnike nadležnih institucija i dogovorili su određenu suradnju budući da je to znate petnaestak djece koji bi trebali dobiti i naravno obrazovne materijale. I u suradnji sa CARNET-om dogovorena je donacija od 17 prijenosnih računala te interaktivna ploča, a onda će se nastaviti, naravno za hrvatski jezik. Međutim, nastavit će se i sa slanjem određenog obrazovnog materijala i za druge predmete ne samo hrvatski jezik nego zemljopis, povijest itd. Sve ono zapravo što uče hrvatski đaci u Hrvatskoj.
U Janjevu samom je negdje oko 160 ljudi. To je pedesetak djece. Također postoji i u Prištini na Filozofskom fakultetu mogućnost učenja hrvatskog jezika. Ali naravno naša je ustavna obveza brinuti o Hrvatima izvan Republike Hrvatske tako da smo već prije dvije godine kad sam bio u posjetu Kosovu tada sam posjetio zajednicu, Hrvatsku zajednicu u Janjevu i od tog trenutka kada sam prenio naravno cijelu situaciju u Janjevu i potrebu da djeca, hrvatska djeca budu uključena. Isto tako i ne samo u nastavni, ali naravno i socijalni život sa svojim sunarodnjacima u Hrvatskoj smo i odlučili uključiti u malu školu hrvatskog jezika i kulture. Tako da odlukom Vlade od 28. svibnja 2021. godine svake godine šaljemo tu djecu iz Janjeva i okolice u, dakle … u dječje odmaralište u dječje odmaralište u Novom Vinodolskom i tako će, tako je bilo prošle godine, pretprošle godine i tako će biti naravno i ove godine. Također postoji vrlo aktivna udruga Sveti Nikola u Janjevu i postoji ta udruga koju financiramo i njihovi projekti, već dosada je isfinancirano 320 tisuća kuna, kao što isto tako za djecu za odmaralište u Novom Vinodolskom 230 tisuća kuna.
Prošli petak u Parizu sam se sreo s predsjednikom vlade Kosova Albinom Kurtijem i dogovorili smo da ćemo zajedno u narednom razdoblju ponovno posjetiti Janjevo i vidjeti koje su njihove potrebe, tu ima i tako i nekih situacija sa, sa nadgrobnim spomenicima gdje hoćemo da oni svećenici koji jesu Hrvati da ostanu natpisi kako je i, i, i naravno i zapisano prethodno jer je bilo nekakvih drugih tu pokušaja da se njihova imena falsificiraju. Ali u svakom slučaju Kosovo očekujemo da u ustavu unesu i Hrvate kao manjinu. Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam.
Izvolite očitovanje.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

Pardon, zahvaljujem na vašem odgovoru. Naglašavam opet da sam svjesna da Vlada RH poduzima maksimalne diplomatske i financijske napore kako bi pomogla hrvatskoj zajednici na Kosovu, međutim smatram da je ovo pitanje jako važno za očuvanje identiteta ove zajednice na Kosovu, te vas molim u suradnji sa Vladom Republike Kosova da poduzmete sve potrebne mjere da se očuva ova zajednica na Kosovu. Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Zahvaljujem.
Ovime smo došli do kraja aktualnog prijepodneva, zahvaljujem svima koji ste sudjelovali, posebno predsjedniku vlade, potpredsjednicima i ministrima i ministricama.
Sada 3 minuta samo ko ne želi biti unutra neka iziđe van, krećemo sa slobodnim govorima, a prva točka dnevnog reda u 16 sati.

STANKA U 14,23 SATI
PDF