Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Begonja, Josip, saziv: X, sjednica: 13

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.11.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada je na redu poštovani kolega Begonja koji pitanje postavlja ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu, , izvolite.

Begonja, Josip (HDZ)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani premijeru, poštovani članovi i članice hrvatske Vlade. Ministre Fuchs, najavili ste našoj javnosti da ćete osigurati odnosno da će Vlada osigurati sredstva za besplatan obrok za svako dijete osnovnoškolca. Mene zanima, možete li nešto više kazati o toj hvalevrijednoj inicijativi? Naravno, i ako vam je u ovom trenutku poznato koliko sredstava Vlada je u svoj prijedlog proračuna za iduću godinu predvidjela sredstava za tu nakanu?
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Fuchs, Radovan (HDZ)

Hvala lijepa poštovani zastupniče Begonja.
Da, točno je, Vlada je osigurala sredstva kako bi svako dijete u RH u osnovnoj školi imalo jedan barem obrok, pri tome o mogućnostima same škole ovisi da li će on biti topao ili će biti hladni obrok, ali u svakom slučaju nutricionistički mora biti jednako vrijedan ili barem sličan.
Vlada je osigurala preko pola milijarde kuna od čega je najveći dio iz proračunskih sredstava, a jedno 40% iz sredstava ESF-a i da bismo mogli krenuti u implementaciju ove akcije, pri čemu svako dijete, kao što sam rekao u osnovnoj školi će od sljedećeg polugodišta imati jedan obrok dnevno. Treba promijeniti postojeći Zakon o znanosti i odgoju i obrazovanju u jednom članku kako bi se stvorila mogućnost da Vlada donese odluku o sufinanciranju obroka kroz lokalnu upravu i samoupravu odnosno ionako je organizacija prehrane u ingerenciji osnivača koji to onda organiziraju u suradnji sa školama.
Do kraja godine će doći do, ja se nadam, usvajanja ovog jednog članka izmjene i kao što sam rekao od sljedećeg polugodišta sva djeca će imati jedan obrok u školama. Da li će on biti topao ili ne ovisi o infrastrukturnim mogućnostima same škole i to je jedan od razloga zašto ulazimo u ovaj veliki projekt škologradnje i adaptacije postojećih škola da bi sve prešle u rad u jednoj smjeni što je onda preduvjet za implementaciju jednako tako i cjelodnevne nastave koja se u punom opsegu kani implementirati u školskoj godini 2027./2028. Do tada ćemo izgraditi škole i kapacitete koji su potrebni što naravno uključuje kuhinje, blagavaonice, linije za podjelu hrane.
Možda neki kritičari problematiziraju 10 kuna, međutim treba reći da cijena jednog obroka naravno nije samo ona cijena samih namirnica. Tu unutra ulaze i neki drugi elementi poput plaća onih koji brinu o pripremi hrane, pa u ovom trenutku mi financiramo negdje oko 1300 kuhara i kuharica, a taj broj će se naravno povećavati onda kad pojedine škole budu imale mogućnost da same pripremaju hranu. Jednako tako tu su i energenti koji isto tako ulaze u troškove.
Osnivači i nadalje mogu sufinancirati uz ova sredstva dodatne iznose, pa će onda shodno tome podjela hrane u našim školama sigurno biti još i kvalitetnija nego što je sada. Evo to je ono što ja mislim je bitno za reći, a upravo ovakvim zahvatom u škologradnji napravit ćemo ogromne pomake i postaviti jednake standarde za svu djecu u Republici Hrvatskoj bez obzira iz kojeg dijela Hrvatske, iz koje županije dolaze i omogućiti im nastavu na onoj razini koju zaslužuju.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Begonja, Josip (HDZ)

…/Govornik naknadno uključen./… uvjeren sam da će i mnogi roditelji čija su djeca osnovci itekako biti zadovoljni sa odlukom Vlade Republike Hrvatske o besplatnim obrocima za njihove osnovce. Poglavito držim da je to dobro za onu djecu koja su putnici iz ruralnih područja, koja nemaju područne škole i moraju se rano ustajati, putovati do škole i vraćati u kasnim popodnevnim satima.
S druge strane iz ove projekcije od više od pola milijarde kuna koliko ste rekli u državnom proračunu je i doprinos financijskom rasterećenju osnivačima osnovnih škola i istovremeno to je doprinos socijalnoj osjetljivosti naše Vlade.
Hvala lijepo.
PDF