Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćosić, Pero, saziv: X, sjednica: 13

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.11.2022.

Reiner, Željko (HDZ)

Sada će poštovani zastupnik Pero Ćosić postaviti pitanje potpredsjedniku Vlade i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću.
Izvolite.

Ćosić, Pero (HDZ)

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.
Poštovani potpredsjedniče Vlade gospodine Butković, modernizacija cjelokupnog željezničkog sustava je u tijeku i to je trenutno najveća investicija u prometnoj infrastrukturi Republike Hrvatske. Znamo da je posljednjih dvadesetak godina opseg investicijskih radova na obnovi željezničkih pruga kao i opseg redovnog održavanja pruga znatno ispred nužno potrebne razine što je naravno rezultiralo i smanjenjem uporabne razine pruga u usporedbi sa 1990. godinom.
Kratko ću se osvrnuti na dio kolosijeka RH1 koridora. Naime to je dio osnovne TNT mreže. Isti je moderniziran od granice, slovenske granice do Dugog Sela, dionica Dugo Selo – Novska je pred javnom nabavom za modernizaciju jednog kolosijeka, izgradnju drugog kolosijeka. Međutim, dionica Okučani – Vrpolje zadnji puta je rekonstruirana 1978. godine što je trajalo nekih tri godine. I koliko mi je poznato ta dionica nije u planu za rekonstrukciju u ovo proračunskom razdoblju 2021.-2027. A novim voznim redom koji stupa na snagu 11. prosinca ograničenje brzine na toj dionici smanjuje se na 80 km, a evo ako se nešto uskoro ne poduzme možda za godinu, dvije dana će to smanjenje morati biti i znatno niže, možda i na 40 km.
Pa evo zanima me poštovani ministre kako ste zadovoljni brzinom i kvalitetom investicijskih radova na započetim dionicama koje su u tijeku, te kako ćete izbalansirati prijevoz na dionicama koje nisu u planu izgradnje u ovom planskom razdoblju 2021.-2027. godina kako bi evo zadržali željeznički prijevoz na razini prometne prihvatljivosti kako robama, tako i putnicima dok se ne dovrši ovaj investicijski ciklus, odnosno evo planirate li osigurati dodatna sredstva za održavanje postojeće željezničke infrastrukture.

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovor poštovanog potpredsjednika Vlade i ministra Butkovića.

Butković, Oleg (HDZ)

Hvala lijepo gospodine zastupniče.
Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, pitanje obnove željezničke infrastrukture je najveći izazov ministarstva kojeg vodim budući da je i premijer rekao malo prije mi smo cestovnu, poglavito auto-cestovnu infrastrukturu ali i cestovnu infrastrukturu zračne luke i lučku infrastrukturu dobro pokrili sa investicijama i uglavnom tu smo na zavidnoj razini u odnosu i na druge europske zemlje ne samo u okruženju nego i šire.
Što se tiče željezničke infrastrukture ona nije u zadovoljavajućem stanju. Toga smo svi svjesni i trenutno se već i provode investicije od oko milijardu i po eura koje su u provedbi, koje se uglavnom financiraju od strane europskih fondova. Dio željezničke infrastrukture se obnavlja i redovnim odnosno kreditnim sredstvima kaže infrastrukture. Riječ je regionalnim i lokalnim prugama koje se obnavljaju i taj investicijski ciklus je krenuo.
S druge strane mi smo ugovorili nabavku novih 40 elektromotornih odnosno elektro i dizel motornih vlakova čija će isporuka također što iz europskih fondova što uz kredit euro …/Govornik se ne razumije./… čija će isporuka biti već do kraja ove godine, a spomenuto je već danas da smo raspisali natječaj za nabavku 2 baterijska vlaka koja se financiraju iz Nacionalnog programa oporavka. Tako da osim obnove i izgradnje infrastrukture idemo i u nabavku novih vlakova, a s druge strane vlada je donijela sve strateške dokumente od pisma sektorske politike prošle godine do prošli tjedan kada je usvojena i Strategija željezničkog razvoja gdje se sve te investicije zapravo i spominju i to su bili strateški dokumenti koji su nam i uvjet za povlačenje europskih sredstava.
Na vaše pitanje da li sam zadovoljan sa provedbom svih tih projekata, nisam. Ona može biti puno brža, efikasnija ali to je sad pitanje i javne nabave i žalbi i tih silnih postupaka koji u većini slučajeva odugovlače sve te projekte. Naravno na razini vlade smo i kroz izmjene Zakona o javnoj nabavi koji je usvojio Hrvatski sabor, s druge strane i oko postupaka izdavanja građevinskih odnosno lokacijskih dozvola tražimo još dodatna poboljšanja kako bi samo, sama priprema svih tih velikih projekata koji su velikih iznosa išla puno brže i efikasnije tako da s te strane očekujemo i neke dodatne zakonske izmjene koje će ići u slijedećem razdoblju kako bi do 2032. kompletno tih preko 800 kilometara pruga izgradili iz europskih fondova, rekonstruirali i izgradili dodatne kolosijeke, a s druge strane još će biti potrebna i dodatna sredstva za rekonstrukciju lokalnih pruga, njihovo održavanje itd. To su veliki iznosi, mi ćemo tražiti i alternativne mogućnosti osim europskih sredstava i Nacionalnog programa oporavka znači nove kohezije, to će biti i dodatna zaduženja koje će provoditi uglavnom HŽ Infrastruktura. Evo, nadam se da ste zadovoljni.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Ćosić, Pero (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniče.
Poštovani potpredsjedniče vlade zahvaljujem na vašem odgovoru i činjenici da je vlada prepoznala razlog modernizacije Hrvatskih željeznica i da si je stavila prioritet svoga interesa jer uz samu izgradnju i modernizaciju potrebna je i održavanje postojećih željezničkih pruga i nisam ovo pitanje postavio zato što ta dionica Okučani – Vrpolje prolazi cijelom dužinom Brodsko-posavske županije već upravo zbog, i ona je bitna i važna kako za gospodarstvenike tako i naše građane, ali bitna je što se ona nalazi na glavnom koridoru, europskom koridoru i ona je i dio europske mreže i transporta roba sa istoka, sa zapada na istok i obratno i naravno ovaj drugi koridor koji ide od naše luke Rijeka prema, prema sjeveru.
Stoga evo ne smijemo uz ove sve poteškoće koje imamo u neadekvatnom održavanju ovih 20-ak godina i sve poteškoće koje nastaju izgradnjom i odnosno i ometanjem prometa prilikom izgradnje ovaj ne smijemo dozvoliti smanjenje brzina na našim prugama jer time ćemo još spriječiti nekako razvoj i slobodnog tržišta željezničkog, željezničkog prometa što je nama jako bitno da privučemo što više prometa na našu, našu željeznicu. A evo poticanjem i ovog multimodalnog prijevoza ostvarit ćemo i povećanje uvjeta željezničkog prijevoza u prometnoj mobilnosti unutar Hrvatske, a samim time doprinijeti ciljevima Europskog zelenog plana odnosno ostvariti klimatsku neutralnost te održivu zelenu mobilnost do 2050. godine što je i nama cilj i cilj EU.
Hvala.
PDF