Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Perić, Grozdana, saziv: X, sjednica: 13

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.11.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada pozivam zastupnicu Grozdanu Perić da postavi pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću, izvolite.

Perić, Grozdana (HDZ)

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri, poštovane kolegice i kolege.
Ja ću postaviti pitanje, dakle ministru Filipoviću. Živimo u izazovnim vremenima gdje je mnoge veće i jače ekonomije teško podnose energetsku krizu kakva je sada. Možete li nam reći kakvo je stanje radi javnosti sa našim zalihama plina, nafte, što to znači za Hrvatsku u budućnosti i na koji način zapravo ublažavate ovu energetsku krizu u Hrvatskoj, dakle kako se Hrvatska sa tim nosi.
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Filipović, Davor (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniče Sabora.
Poštovana saborska zastupnice Perić što se tiče sigurnosti opskrbe plinom, a i naftnim derivatima ona je neupitna. Podsjetit ću kako smo također jesenskim paketom mjera došli do toga da smo kada govorimo cijeni električne energije zaštitili sve naše građane, zaštitili obrtnike, mikro poduzetnike, male i srednje poduzetnike, ali i one najveće da po prihvatljivoj cijeni koja je višestruko niža od one tržišne mogu plaćati struju. Na jednak način pristupamo i izazovima s kojima se trenutno svi suočavaju, a kada se govori o plinu i kada se govori o naftnim derivatima.
Što se tiče naftnih derivata prema zakonu imamo zaliha za 90 dana, imamo neupitnu opskrbu i kontinuirano interveniramo u cijene i dizela i benzina, ali i plavog dizela. To radimo sada svaka dva tjedna i radi toga je primjerice cijena dizela skoro dvije kune niža nego što bi bila da nema kontinuiranih intervencija koje smo provodili i kroz ograničenje trgovačke marže i kroz ograničenje trošarina.
Što se tiče plina, mi smo zapunili naše podzemno skladište plina u Okoliu, ono je sada u potpunosti puno, ostvarili smo i onaj cilj od 90% prije zadanog roka. Prema tome, učinili smo sve kako bi naši građani, kako bi naše gospodarstvo u ovim neizvjesnim okolnostima imali sigurnu zimu.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Perić, Grozdana (HDZ)

Hvala lijepa poštovani ministre. Zahvaljujem na odgovoru.
Ja bih htjela napomenuti ono što ste vi više puta komunicirali da je zapravo u drugoj polovici 2021. došlo do enormnog rasta cijena energenata i kada usporedimo zapravo cijene 2019. sa sadašnjim onda su cijene plina narasle čak za 6,5 puta, po zadnjim podacima i to na tržištima hot spot tržištima.
Isto tako prema jednom istraživanju Hrvatska je uložila 4,13% BDP-a da bi ublažila upravo ovo što ste spomenuli utjecaj cijene energenata na građanstvo odnosno na cijene građanima i poduzetnicima i to je zapravo mi smo u odnosu relativnom odnosu prema BDP-u prva zemlja u EU po tom relativnom odnosu. Ne po nominalnom dakle jer je naš BDP puno niži od drugih država, ali u relativnom odnosu smo prva država u Europi. Prema tome, evo zahvaljujemo da vlada itekako brine i razmišlja o tome na koji način će se ublažiti utjecaj cijene energenata za građane i gospodarstvo.
PDF