Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Habijan, Damir, saziv: X, sjednica: 13

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.11.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam.
Idemo sada na 7 pitanje zastupnik Damir Habijan uputit će ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću.
Izvolite.

Habijan, Damir (HDZ)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice, ministri. Pitanje upućujem ministru gospodarstva i održivog razvoja gospodinu Filipoviću. Dakle, prije nešto manje od 2 godine u ovom Hrvatskom saboru tijekom rasprave o Prijedlogu zakona o Dinari iznio sam jednu inicijativu vezano za park prirode, proglašenje parka prirode Ivančica, Strahinjčica, Maceljsko gorje i Ravna Gora.
U razgovoru sa i vašim prethodnikom i sa ravnateljem Duplićem, dakle Zavoda za zaštitu prirode i okoliša bilo je rečeno da će se krenuti sa izradom stručne podloge kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uvjeti da se to područje proglasi parkom prirode, dakle uvjeti propisani Zakonom o zaštiti prirode.
Mislim da je svima potpuno jasno koji su bili na tom području, ja mislim da i velika većina ovdje zastupnika i zastupnica je bila tamo. Dakle, da se radi o području velike bioraznolikosti, georaznolikosti s brojnim fortifikacijama i definitivno da takvi uvjeti ja se doista nadam jesu ispunjeni.
Ono što također želim istaknuti prema anketi koja je rađena prošle godine, dakle na području Varaždinske županije čak 87%, dakle žitelja tog područja smatra da je predmetna inicijativa pozitivna. Ono što se međutim pojavilo kao jedna tema početkom srpnja ove godine to je jedna inicijativa jednog investitora da na području Ivanečke Željeznice, dakle otvori ili pokrene pitanje kamenoloma. Dakle, radi se o kamenolomu Bosiljevac koji je naravno izazvao veliku buru u javnosti pogotovo lokalnog stanovništva. Ono što želim ovdje naglasiti i zahvaliti na neki način vašem ministarstvu koje je u srpnju donijelo rješenje da će se prethodno, dakle provesti postupak da li postoji negativni učinak na ekološku mrežu i na taj način je zapravo cijelog investitora i njegov postupak sigurno usporilo.
Moje pitanje glasi u kojoj fazi je, dakle izrada ove stručne podloge. Da li možemo očekivati ako se ispune uvjeti da do kraja mandata ovoga Sabora izglasamo taj zakon i apel naravno da se stvarno ima u vidu da bi otvaranje kamenoloma na tom području doista imalo vrlo negativne posljedice ne samo za ekološku mrežu već i za stanovništvo koje tamo prebiva.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam.
Izvolite odgovor ministre.

Filipović, Davor (HDZ)

Zahvaljujem predsjedniče Sabora, poštovani zastupniče Habijan.
Pa Hrvatska je prepuna prirodnih ljepota. Ovo područje koje ste vi spominjali svakako se ubraja u te prelijepe dijelove naše Domovine. Što se tiče stručne podloge ona je u tijeku, ona se izrađuje i tijekom sljedeće godine bi trebali imati rezultate te stručne podloge koji će onda usmjeriti u kojem smjeru će se ići kada se govori o zaštiti ovog područja. U svakom slučaju ja pozdravljam vašu inicijativu kao i inicijative drugih lokalnih zajednica kada govorimo o zaštiti naših prirodnih ljepota.
A što se tiče kamenoloma koji ste spominjali istina je da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja komentiralo i reklo kako je potrebno procijeniti utjecaj na ekološku mrežu, ali je isto tako sugerirano da se mora i da je potrebno napraviti studiju utjecaja, odnosno procjene utjecaja na okoliš. A što se tiče toga nikakav zahtjev koji se odnosi na tu studiju nije stigao u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
Evo očekujem znači da se ta stručna podloga kada govorimo o, o ovom zaštićenom području i izradi tijekom slijedeće godine pa ćemo onda nastaviti razgovore na tu temu.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Habijan, Damir (HDZ)

…/Govornik naknadno uključen./… dakle zahvaljujem na ovom odgovoru, zahvaljujem i drago mi je čuti da se krenulo sa izradom stručne podloge. Još jedanput mogu naglasiti, ja znam da to nije kriterij dakle da li nekom području već postoji neko zaštićeno područje, park prirode, nacionalni park, dakle to nisu kriteriji, kriteriji su jasno propisani Zakonom o zaštiti prirode, ali isto tako naglašavam često sam tamo dakle i postoji još jedna ranija stručna podloga iz 2013. godine kada se zapravo razmatralo regionalni park Hrvatsko zagorje prema tome ta stručna podloga na nekih 250 stranica već je doista pokazala brojne dokaze da postoji kao što sam rekao i velika bioraznolikost, georaznolikost i doista velika kulturna baština. Zasigurno bi i proglašenje parka prirode puno značilo i za žitelje tog područja.
Ja bi samo iskoristio ovu priliku ukratko obzirom na ovaj ton koji je i određene navode koje je ovdje iznijela dio oporbe, dakle meni je prilično nevjerojatno da primjerice kolega Grmoja ili von a bi Eliot Ness hrvatski Eliot Ness ovdje zapravo govori o antikorupcijskom vijeću i bit će zanimljivo zapravo čuti kako će komentirati ono što smo primjerice imali jučer primjerice čuti od kolege Šterna koji je iznio prilično zanimljive optužbe dakle za SDP i za ono što se događalo 2002. godine, što se događalo s Bijelim noćima, što se događalo sa Sirijom jer to su uostalom koliko vidim vaši koalicijski partneri koji vam drže na neki način ja bi rekao sekundiraju na antikorupcijskom vijeću i bit će zanimljivo promatrati kako ćete se vi koji se namećete kao vođa oporbe sada sa svojim kolegama iz SDP-a dalje slagati.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite kolega Grmoja povreda Poslovnika.

Grmoja, Nikola (MOST)

Povrijeđen je Članak 238., simpatično je vidjeti kako Habijan pokušava vaditi premijera Plenkovića koji nije imao šta odgovoriti na moje pitanje pa sada kroz ovaj odgovor pokušava nešto spašavati. Nikog ne štitimo, to je pokazalo jučer antikorupcijsko vijeće, neće biti zaštićeni u bilo kojoj vladi, svi koji su odgovorni doći će, dakle dati će odgovore. I vi ste pozvani, evo premijer Plenković volio bi da dođe da mu postavimo nekoliko pitanja.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Grmoja znadete i sami da ste povrijedili Poslovnik, dobivate opomenu.
Kolega Zekanović isto povreda Poslovnika.

Zekanović, Hrvoje (HDS)

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora naravno 238., ovdje bi napomenio da je jedina korupcija koja je jučer izašla na vidjelo, a priznao je i gospodin Grmoja je to da su oni MOST inzistirali na arbitraži i samim tim oštetili državni proračun za 2 milijarde kuna. Također spomenila se i ona stara korupcija, a to je pitanje SDP-ovih vlada, pitanje Bijelih noći, pitanje Sirije, pitanje pokojnog Račana i naravno još uvijek aktualnog Milanovića.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Zekanović, isto tako povreda Poslovnika.
Pozivam vas zastupnice i zastupnike, zastupnice i zastupnike da se držimo protokola koji nam je predviđen po našem Poslovniku.
PDF