Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćelić, Ivan, saziv: X, sjednica: 12

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
28.09.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo dalje, sada je na redu zastupnik Ćelić, svoje pitanje uputit će ministru zdravstva Viliju Berošu.
Izvolite.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Hvala g. predsjedniče.
Poštovani g. ministre.
Već osam godina liječnici nemaju svog legitimnog predstavnika u kolektivnom granskom pregovaranju za svije uvjete rada i plaća jer je tu reprezentativnost Hrvatskom liječničkom sindikatu ukinula vlada Zorana Milanovića. Tadašnji resorni ministar g. Mirando Mrsić je rekao da je to poticaj da se liječnici što više uključe u Hrvatski liječnički sindikat da je taj njegov potez jedan od razloga taj. Međutim, prema sadašnjim zakonu niti 80% ukupnog broja liječnika ne bi bilo dovoljno da bi taj sindikat bio reprezentativan.
Uz dužno poštovanje prema Samostalnom sindikatu zdravstva i socijalne skrbi i prema Strukovnom sindikatu medicinskih sestara i medicinskih tehničara RH kojima želim što uspješnije pregovaranje, smatram kako se ovim ispravlja nepravda jer ukoliko će biti, a vjerujem da hoće, pacijent u središtu zdravstvene reforme koja nam slijedi u RH onda moramo imati zadovoljne one koji su temelj zdravstvenog sustava, a to su liječnici.
U nekim zemljama je niži socioekonomski status vrlo važna stavka kod pregovaranja, u Njemačkoj je recimo to zahtjev za većim brojem zaposlenih. Proteklih godina su izdvojena ogromna sredstva, plaće su porasle za više od 23%, NPOO 2,5 milijarde ide za zdravstvo dakle sve su to koraci i ja vas molim ovdje da svim zastupnicama i zastupnicima i javnosti …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… taj važan potez.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala lijepa.
Izvolite ministre odgovor.

Beroš, Vili (HDZ)

Zahvaljujem g. predsjedniče HS-a.
Uvaženi g. saborski zastupniče.
Kao što je već danas tu bilo rečeno doista predstojeća reforma vraća pacijenta u fokus, ali to ne znači da razmišljamo i vodimo računa o svim drugim faktorima i participantima u zdravstvenom sustavu, poglavito djelatnicima.
Dobro ste rekli, ne prije osam nego prije devet godina ukinuta je reprezentativnost liječničkom sindikatu i od tada liječnici kao nositelji zdravstvene djelatnosti ne mogu sudjelovati u pregovaranju ovog kolektivnim ugovoru. Kao što znate sadašnji važeći temeljni kolektivni ugovor ističe 31. prosinca 2022.g. dakle uskoro, a pogledu 60 dana ranije počinje pregovaranje.
Stoga razgovarajući sa krovnim liječničkim organizacijama Hrvatskom liječničkom komorom, zborom, sindikatom različitim udrugama svi zajedno smo detektirali to kao jedan veliki naslijeđen problem i odlučili smo ga riješiti. Izmjenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji regulira to pitanje danas nakon ovog aktualnog sata biti će rasprava o kojoj ćemo glasati i koju smo prezentirali HS-u upravo sa namjerom da riješimo to pitanje i omogućimo liječnicima da sudjeluju u pregovaranju o uvjetima rada i svojim plaćama.
Dakle, to je jedan samo od naslijeđenih problema koje rješavamo, a evo u tijeku našeg mandata riješili smo dosta tako naslijeđenih problema poput pitanja prekovremenih, poput pitanja ranijeg povećanja osnovice zbog kojeg su bile prisutne brojne tužbe u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Sve to politikom ove vlade, poglavito suporta Ministarstva financija rješavamo jer sva ta pitanja imaju na neki način i financijski učinak.
I naposljetku nakon što eto vjerujem da ćemo uspješno riješiti taj problem i omogućiti liječnicima da participiraju u pregovaranju o svojim pravima reći ću vam još nešto, da, potrebna je reforma zdravstvenog sustava, mi je planiramo, ona je već sada utemeljena i ja kao ministar i kao ministarstvo mi smo doista na raspolaganju svim našim građanima, poglavito pacijentima.
Ovo nije bila floskula kada sam rekao da me nazove ne mene osobno nego ministarstvo, gospođa čiji slučaj vidim ponovo se politizira, međutim reći ću vam isto tako da je u okviru mogućeg provedena procedura prvostupanjske procjene, drugostupanjske procjene odlučeno je kao što je to u izreci drugostupanjske zaključka ona je otišla vani po njenoj želji jer se postupak koji je ona željela prekida trudnoće u ovom trenutku ne radi u RH. Taj isti postupak je i plaćen u razumnom roku. Da je moglo koji dan prije, moglo je, međutim određena prvo kontaktirana zdravstvena institucija pogriješila je u daljnjoj proceduri upućivanja zahtjeva u drugostupanjskoj i tu smo se uključili kao nadzorno tijelo glavno administrativno ministarstvo, ubrzali taj proces. Mislim da je provedeno sve sukladno pravilima, sukladno zakonodavnom okviru i ono što je najvažnije sukladno problemu koji je detektiran, a problem je bio veliki. Stoga ono što je bitno drugostupanjska komisija je ustanovljena, pred 2 godine nije bila, sada je ta procedura i prije samog problema de facto definirana ona se odvela …/Govornik se ne razumije./… ne mislim da je tu bilo ikakvog problema, a i nadalje mislim da je zadatak ministarstva i mene osobno biti na dispoziciji svim hrvatskim građanima to svakodnevno i radimo odgovarajući na brojna pitanja, brojne ponekad i dubioze, ali nikako ne pogodujući nego upravo upućujući …/Upadica: Hvala vam./… na zakoniti način rješavanja pojedinih problema.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala lijepa.
Izvolite očitovanje zastupniče.
Isključite se ministre.

Ćelić, Ivan (HDZ)

Evo ja ću se ponovno vratiti na reprezentativnost liječnika. Ako neki problem ne iznosi reprezentativni sindikat onda taj problem kao da ne postoji. Ono što želim istaknuti ovdje dakle da ova vlada uistinu čini kontinuirano sve u granicama mogućeg, moramo uzeti u obzir objektivne financijske mogućnosti da se jednostavno standard zaposlenika u zdravstvu, liječnika kao nositelja timova, ali i medicinskih sestara svih zaposlenika u zdravstvu kontinuirano povećava. I sada u ovoj tekućoj 2022. godini povećanje osnovice za plaće kao i svim ostalim državnim i javnim službama za 4% državni proračun košta milijardu i 500 milijuna kuna. Dakle, to također govori da će se i sa ovim korakom gdje će napokon Hrvatski liječnički sindikat ponovno biti reprezentativan, pridonijeti tome da svi oni zahtjevi koji dolaze od krovnih liječničkih udruga koji su ponekad ako uzmemo sve u cjelokupni kontekst možda i nerealni u određenome trenutku, ali to je posao cehovskih organizacija i ja vjerujem da će sada liječnike udruge i ova inicijativa mladih liječnika koju ste primili biti zadovoljni kada to idući tjedan izglasamo.
Hvala vam.
PDF