Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lekaj Prljaskaj, Ermina, saziv: X, sjednica: 12

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
28.09.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na peto pitanje, sada će zastupnice Ermina Lekaj Prljaskaj postaviti to pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću.
Izvolite.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

Zahvaljujem.
Poštovani ministre Filipoviću.
Paket mjera vlade za zaštitu kućanstava i gospodarstva od raste cijene pozdravljen je od najvećeg dijela javnosti gospodarstvenika, a među njima i malih poduzetnika i obrtnika. Na dnevnoj bazi smo svjedoci pozitivnih učinaka od ograničenja cijena osnovnih prehrambenih proizvoda kontrole cijene nafte i naftnih derivata, a do cijena električne energije i jednokratnih i novčanih pomoći ugroženim kategorijama stanovništva. S obzirom na informacija s terena, kao jedna od, moram reći, rijetkih primjedbi odnosi se na vrijeme kad su mjere donesene i s početkom njihovog stupanja na snagu. U nekim slučajevima one su zakasnile i pojedini davatelji usluga podigli su cijene i s njihove točke gledišta spremno dočekali zaštićeni tim povećanjem.
Obraćam vam se, g. ministre, nakon brojnih poziva koje sam dobila od obrtnika i pitanja što Vlada može uraditi po pitanju enormnih povećanja cijena komunalnih usluga, kao što je voda, odvodnja te zbrinjavanja otpada jer davatelji tih usluga podigli su cijene pozivajući se na povećanje ulaznih troškova.
Zato moje pitanje i glasi, da li je Vlada u mogućnosti i da li planira nešto uraditi po pitanju cijena komunalnih usluga prema obrtnicima, pa tako i prema cijelom gospodarstvu, kao npr. da li može to ograničiti ili subvencionirati. Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor, ministre.

Filipović, Davor (HDZ)

Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana zastupnice Lekaj Praskaj, hvala vam na pitanju.
Vlada čini sve što može kako bi pomogla i našim građanima, kako bi pomogla obrtnicima, kako bi pomogla općenito svim gospodarstvenicima i to se može vidjeti u ovom paketu mjera. Naime, kada govorimo o pomoći koja se odnosi na cijenu električne energije, mislili smo na sve naše obrtnike, na mikro poduzetnike, na one male, pa će tako svi oni plaćati, svi koji potroše do 250 tisuća KWh plaćat će cijenu energiju 62 eura. U tu kategoriju spadaju 92 tisuće poslovnih subjekata u RH.
Kada govorimo o cijenama vodnih usluga, također, uključili smo ovaj paket mjera, sve vodovode, sva komunalna poduzeća, prema tome, svi će oni plaćati cijenu energiju od 62 eura, prema tome ne postoji valjan razlog zašto bi neki čelnik jedinice lokalne i područne samouprave digao cijenu, primjerice vode i rekao kako je to posljedica poskupljenja cijene struje. To smo riješili i to je ono što mi možemo napraviti i to je ono što smo napravili.
Također, kada govorimo o tome što dugoročno napraviti, primjerice, s vodovodima, objavljen je natječaj fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako bi svim vodovodima sufinancirali projektnu dokumentaciju za korištenje fotonaponskih ćelija, kako bi sami proizvodili struju i kako ne bi u budućnosti dolazilo u pitanje hoće li se radi cijene struje povećati cijena vode.
Oni koji su eventualno povećali cijenu i vode i drugih komunalnih usluga, u njihovoj je ingerenciji, znači čelnici jedinica lokalne i područne samouprave, njihova predstavnička, kao i direktori koji vode ta poduzeća trebaju reći građanima zašto su eventualno podigli cijene i na njima je da te cijene vrate jer to je nekakav minimum korektnosti koji u ovoj situaciji trebaju napraviti.
Vlada je napravila sve što može napraviti, omogućila je cijenu električne energije, primjerice, svim vodovodima koji, ako pogledate današnje cijene, ona je 8 i .../nerazumljivo/... 8, više od 8 puta niža od cijene koja je predviđena za posljednji kvartal ove godine na HUDEX burzi, prema tome, svi čelnici jedinica lokalne i područne samouprave trebaju izaći ispred građana i objasniti zašto su podigli cijene, ako su te podigli, ako su podigli cijene, mi očekujemo da oni te cijene i spuste.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje kolegice Prljaskaj.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

.../Govornik naknadno uključen./... .../Upadica: Samo malo, morate se isključiti ministre./... .../Upadica: Ispričavam se/... .../Upadica: Sad se u ponovo./... Okej. Zahvaljujem na vašem odgovoru i nadam se da će i Vlada i dalje surađivati s lokalnim jedinicama i s komunalnim društvima da ne dođe do raskoraka u cijena. Hvala.
PDF