Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Prkačin, Ante, saziv: X, sjednica: 11

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
20.04.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Sada će kao 26. zastupnik Ante Prkačin postaviti pitanje predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, izvolite.

Prkačin, Ante (Domovinski pokret)

Hvala štovani g. predsjedniče HS i jednako štovani g. predsjedniče hrvatske vlade.
Moje pitanje će se tematski vezati na ono koje sam vam postavio prije godinu dana, a tada sam ukazao na iznimno privilegiran i povlašten i to nezasluženo povlašten položaj Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. To je institucija koja je u zadnjih 100.g. najpodmukliji i najuporniji hrvatski neprijatelj i to je sve dobila zbog jednog suludog ugovora koji je dobri i pošteni čovjek, ali jako loš političar, loš premijer Ivica Račan prije 20-tak godina potpisa sa Srpskom pravoslavnom crkvom. To nije jedini loš ugovor koji je Račan potpisao i jedino loš politički potez, ali ovaj je katastrofalan. Tvrdim i već 2-3.g. čekam odgovor da u hrvatskoj povijesti nije bilo tako skandaloznog dokumenta kao što je taj ugovor. To je potpuni fijasko zdravog razuma. Kolko je on defektan rekao sam i prošli put što je s hrvatske strane potpisan najvišim dostojanstvom rukom predsjednika republike, a sa srpsko pravoslavne strane potpisao ga je izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Dalje, taj ugovor je suprotan kanonu pravoslavlja koji kaže da crkva ide granicom države, pa vi imate, imate bugarsku pravoslavnu crkvu u Bugarskoj Rumunjsku u Rumunjskoj, Grčku u Grčkoj ali srpsku imati u Hrvatskoj i Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini itd. Taj ugovor je potpuno suprotan povijesnim činjenicama jer ogromnu pravoslavnu imovinu daje srpskoj pravoslavnoj crkvi koja na to nema pravo.
Ovaj put će pitanje biti ne da li ćete, nego zbog čega vi niste uzeli u razmatranje taj ugovor i jednostavno ga poništili jer imate sve razloge i sve uvjete posebno iz tog razloga što mi moramo vrlo brzo relaksirati ili potpuno popraviti odnose sa Srbima. Zbog čega? Jer nas očekuje velika bitka u Bosni i Hercegovini …
…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…
Proteklo vrijeme. Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Je.
Izvolite odgovor predsjedniče Vlade.

Plenković, Andrej (HDZ)

Hvala lijepo poštovani zastupniče Prkačin.
Vi ste već ovo pitanje podigli, ja mislim da je bila neka druga tema, ne aktualni sat u nekoj drugoj raspravi. Ja sam zamolio tada i ministra pravosuđa i ministricu kulture da vam malo daju jedan rezime, prije svega rezime i okvir ugovora koje Republika Hrvatska osim sa Svetom Stolicom ima i sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj, pa i sa srpskom pravoslavnom crkvom.
Tih ugovora ima osam. Oni su regulirali brojna pitanja koja se tiču odnosa između države i tih crkava i vjerskih zajednica. Pitanja revizije osim ovoga vašega apela nije do sada bilo formulirano ni na koji način. Ovo pitanje kako ste ga vi formulirali se odnosi prije svega na predsjednika Vlade gospodina Račana koji je preminuo. Međutim, to su ugovori koji su na snazi, koji obvezuju sve Vlade koje su došle i kasnije. I do sada osim tih vaših inicijativa nije bilo neke druge, barem ne da je meni poznata. Ali ja ću zamoliti ministre da vam daju jedan pregled, daju o čemu se točno radi, a mene bi više zanimalo ovo drugo što ste naumili kazati o BiH, ali to ćemo drugi puta.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Imate još sada dvije minute pa možete i sada.

Prkačin, Ante (Domovinski pokret)

Gospodine predsjedniče Vlade, da je potpisan korektan ugovor sa srpskom pravoslavnom crkvom to bi bio međudržavni ugovor, ali potpisan je sa nekim monstrumom koji se zove srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj koja nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica. Nisu oni glupi. Mislim na srpsko-pravoslavnu varijantu.
Oni dobro znaju da se treba upisati u evidenciju vjerskih zajednica i nakon toga dobiti pravni subjektivitet, ali oni to nisu željeli učiniti. Jer ako to učine onda će priznati Hrvatsku državu, a oni Hrvatsku državu ne priznaju.
Dalje, onda će on imati, nema ministra Marića, onda oni moraju imati legalne financije ili riznicu pa ogromna materijalna sredstva koja ubiru u Hrvatskoj moraju bit pod kontrolom Hrvatske države. Međutim, ona nisu niti pod kontrolom Hrvatske države niti ih kontrolira srbijanska država gdje ta sredstva dolaze, nego se oni koriste crnorukaški kao 1900 i neke godine. Dakle, vrlo rado da se s ministrima nađem i vidim, jer ovaj odgovor i ovo objašnjenje ne stoji.
Dakle, da je potpisan ugovor sa srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu stoji, ali sa nekakvom izmišljenom srpskom pravoslavnom crkvom u Hrvatskoj koje nema u evidenciji taj ugovor formalno-pravno ne stoji.
PDF