Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Brčić, Luka, saziv: X, sjednica: 11

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
20.04.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 15 pitanje zastupnik Luka Brčić postavit će ga ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću.
Izvolite.

Brčić, Luka (HDZ)

Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade sa ministrima i ministricama.
Poštovani ministre Ćorić na području Splitsko-dalmatinske županije trenutno imamo odobreno 6 aglomeracija u vrijednosti 4,3 milijarde kuna. Velik broj ovih aglomeracija se već u građevinskom smislu zahuktao, tako da možemo reći da je Splitsko-dalmatinska županija jedno veliko gradilište upravo zahvaljujući ovom projektu, a vidimo da se isto događa i u mnogim dijelovima Republike Hrvatske.
S druge pak strane imam upite određenog broja građana grada Sinja točnije naselja Brnaze što će biti sa aglomeracijom Sinj jer znamo dva lota su o.k. Ali ovaj treći lot zbog natječaja koji su bili u više navrata ponovljeni jer se premašila raspoloživa svota novca, tako da evo napominjem da se radi o području koje je itekako vitalno, području koje broji preko 3000 stanovnika i jedno od najvitalnijih naselja u gradu Sinju.
Zanima me evo hoće li se ovim građanima grada Sinja u kontekstu ravnomjernog razvoja moći naći nekakvo realno rješenje za cjelovito rješenje aglomeracije grada Sinja.
Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovor poštovanog ministra Tomislava Ćorića.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Hvala vam lijepa zastupniče Brčiću na vašem pitanju. Dakle, u uvodnom dijelu ste naglasili činjenicu da je Splitsko-dalmatinska županija u ovom dijelu jedno veliko gradilište sa preko četiri milijarde kuna projekata u realizaciji, u okviru šest aglomeracija.
Nije riječ samo o Splitsko-dalmatinskoj županiji. Iznimnim zalaganjem predstavnika Hrvatskih voda, a u suradnji sa javno-komunalnim društvima, odnosno vodno-komunalnim društvima na području cijele Hrvatske. Mi smo u proteklih četiri godine potpisali ugovore o realizaciji šezdesetak aglomeracijskih projekata vrijednih više od 25 milijardi kuna i to je ono što veseli.
Na taj način siguran sam u narednim godinama u konačnici ćemo doći u situaciju prije svega da na najvećem dijelu teritorija Republike Hrvatske imamo razvijenu mrežu javne vodoopskrbe tako i mrežu javne odvodnje. Ovo ćemo svakako postići i uslijed činjenice da smo iz alternativnih dijelova financijskih omotnica, tu mislim na Nacionalni plan oporavka i otpornosti bili voljni i otvorili natječaje za financiranje manjih projekata. Prvi od 700 milijuna kuna, prošli četvrtak drugi u vrijednosti od milijardu kuna.
Dakle, priča sa izgradnjom vodno-komunalne mreže ide dalje i ja sam uvjeren da će vodno-komunalni sektor u narednom razdoblju prije svega kroz građevinske radove biti jedan od snažnijih pokretača radova s jedne strane, odnosno rasta bruto domaćeg proizvoda.
Što se tiče konkretno aglomeracije Sinj koja je predmet vašeg interesa, vjerujem i uz ovu drugu Trilj-Dicmo-Otok. Aglomeracija Sinj kao što znate kreirana u tri lota, odobrena je u dva lota i tamo su radovi već započeli. Što se tiče trećeg dijela radova govorim o nekoliko ugovora, zatražena je dodatna analiza dokumentacije budući su inicijalno ponude za radove preko 70% premašivale procijenjenu vrijednost i ta analiza koliko shvaćam je dostavljena prije nekoliko dana u Hrvatske vode, prema informacijama koje imam. Ona će biti proučena od strane stručnjaka Hrvatskih voda i ukoliko se ovaj segment radova odnosno njegovi troškovnici učine opravdanima onda nema ni jednog jedinog razloga da već u narednom razdoblju se ne zatvori postupak javne nabave i da u konačnici i taj segment u području Brnaza koji se odnosi na Brnaze ne krene u radove do kraja ove godine. Naravno to će ovisiti o dinamici na terenu. Mi u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja smo svim aglomeracijama u RH odnosno njihovoj realizaciji pristupili na isti način, prije svega kao potpora. I još jednom ću naglasiti Hrvatske vode su tu odigrale, igraju i igrat će siguran sam ogromnu pozitivnu ulogu.
Hvala lijepo.

Reiner, Željko (HDZ)

Poštovani zastupnik Luka Brčić.

Brčić, Luka (HDZ)

Hvala gospodine ministre, zadovoljan sam odgovorom i zahvaljujem vama na angažmanu što će ovaj projekt evo kako ste sami rekli u cjelovitosti biti realiziran. Inače projekt aglomeracije je itekako pojačao kvalitetu života naših sugrađana na spomenutim područjima kao i u cijeloj RH jer izgradnja kanalizacijskog sustava, vodne infrastrukture i odvodnje je zasigurno nešto što je itekako bitno na poseban način na područjima koji su vodnozaštitni, a ova područja i aglomeracije koje ste spominjali na području Splitsko-dalmatinske županije su velikim dijelom i vodozaštitno područje. A isto tako značajan je doprinos ovim vremenima kada imamo evo razno razne ugroze što mnogi naši privrednici, što mnoge javne firme su angažirane prije svega građevinski sektor i ovo je još jedan od benefita europskih fondova jer znamo da se značaj dio upravo aglomeracije upravo financira iz EU fondova.
Hvala lijepa.
PDF