Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Daus, Emil, saziv: X, sjednica: 10

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
19.01.2022.

Jandroković, Gordan (HDZ)

38. pretposljednje pitanje zastupnik Emil Daus postavlja ministru zdravstva Viliju Berošu.
Izvol8ite.

Daus, Emil (IDS)

Hvala lijepa gospodine predsjedniče Sabora, poštovani ministre.
Krajem prošle godine u javnom savjetovanju bio je Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti, doživio je velike kritike, praktički pljusku struke i šire javnosti i kritike su se odnosile prvenstveno na to da će se tim prijedlogom sustav još više centralizirati i urušiti do sad dostignute standarde, zapravo i nadstandarde u nekim područjima. Sa jednog od takvih područja i sam dolazim.
I predviđa se jedna uravnilovka koja će oslabiti jake, umjesto da ojača one slabije dijelove sustava. I s obzirom da se u javnosti u zadnje vrijeme pojavljuju svakakve priče o tom prijedlogu zakona molim jasan vaš jasan i nedvosmislen odgovor što će biti s njime, odnosno da li će se takav prijedlog zakona pojaviti u saborskoj raspravi kao takav ili ste uvažili kritike iz javnog savjetovanja.
I ujedno bih iskoristio prigodu još jedno pitanje do kada će građani Umaga, Buja, Novigrada, zapravo cijele Bujištine biti diskriminirani, odnosno kada će se potpisati napokon bilateralni sporazum sa Republikom Slovenijom. Mislim da je i sam premijer ga bio najavio o korištenju Opće bolnice u Izoli za hitne slučajeve za pacijente s tog područja.
Radi se ovdje o spašavanju ljudskih života, a život u Bujama, Novigradu, Umagu, cijeloj zapravo gornjoj Bujištini koji gravitiraju bliže Izoli. Znate o čemu pričam, jednako vrijede kao u Duborvniku, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Rijeci, Puli, pa molim ako mogu dobiti odgovore na ta pitanja.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor ministre.

Beroš, Vili (HDZ)

Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine saborski zastupniče.
Niste u pravu kada ste rekli da je prijedlog zakona bio u javnom savjetovanju. Apsolutno ne. Ono što se dogodilo da su određene informacije sa sastanaka radne skupine koja radi na prijedlogu zakona izišle nekontrolirano u javnost izazvale određene dvojbe što svakako nije dobro, jer su izvađene izvan konteksta, izvan cjelovitosti određenih prijedloga koje predlažemo. Stoga strpite se još neko vrijeme dok radna skupina ne završi sa svojim poslom, dok ne izdefinira konačni prijedlog zakona koji će doći u Hrvatski sabor i o kojem ćete moći tada glasati.
Do tada ne bih ništa komentirao, neka ljudi rade svoj posao. Mnogi su elementi osim centralizacije zdravstvenog sustava na tapeti, tako da kada bude sve definirano imat ćete priliku biti o istom informirani, a onda i glasati. Drugo kada je riječ o području sjeverozapada Istre, vi sami znate da je od 2014. do 2020. postojao određeni INTERREG europski projekt između Republike Hrvatske i Republike Slovenije sa uključivanjem Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i bolnice u Izoli.
Međutim, kao takav imao je niz elemenata koji su bili prijeporni tipa ograničenja rada Opće bolnice u Izoli, tipa ograničenja starosne dobi, upućivanja pacijenata, tipa ograničenja onih stanja patoloških koji su hitna, a koji bi se mogli uputiti tamo. Nadalje tipa plaćanja zdravstvenih usluga što nije važno.
Stoga nakon analize navedene problematike za koju priznajemo da postoji poglavito u kontekstu ljetnih mjeseci kada veliki broj stranih turista slovenskih građana, hrvatskih građana i naravno našeg stanovništva je u tom području mišljenja smo da je to moguće riješiti jedino međunarodnim bilateralnim sporazumom između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Slovenije da sva ova navedena dvojbena pitanja riješimo na adekvatan način.
Kao što znate, vjerujem da znate Ministarstvo zdravstva je 17. studenog uputilo, prošle godine uputilo takav zahtjev Ministarstvu zdravstva Slovenije. Oni su ga proučili, podržavaju ga i sad čekamo proceduru slovenske Vlade o usvajanju istog što bi bio odgovor na ove izazove koje ste vi naveli. I mislim da je to pravi put rješavanja sa naglaskom na sva ona otvorena pitanja i disfunkcionalnosti koje su bile ranije prisutne ovakvim dogovorom, a temeljem komunikacije nacionalnih osiguravatelja u Hrvatskoj, Sloveniji mislim da se mogu riješiti na najbolji mogući način.
Evo, hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Daus, Emil (IDS)

Hvala na odgovoru.
Da, ali treba rješavat čim prije, čim brže. Što se tiče onog prvog dijela bez obzira u kakvom formatu je izašlo u javnost izašao je u javnost prijedlog zakona ili elementi tog zakona. A ja ću samo podsjetiti da zašto se digla zapravo struka i oni koji razumiju o čemu se radi, centralizacija nije dobra u sustavu zdravstva na taj način, to vjerojatno se slažemo. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije znate i vi dobro pred 10 godina kad je osnovan samo sedam sanitetskih vozila je dobio, danas ih ima 28, od toga 10 s crash testom, pomogla Istarska županija sve gradove, svi općine Istarske županije. HZZO pokriva samo 75% potreba za plaćama, a sve ono drugo što je preko toga uključujući edukaciju i opremu, božićnice, regrese plaćaju opet općine i gradovi Istarska županija.
2020. bili su dobili nagradu za najbolje organiziran zavod u RH, a Hrvatska hitna pomoć u globalu je uz Francusku se pokazala se u ovoj pandemiji najučinkovitija i to je za pohvalu. Znači da treba sustav kao takav održati. Možemo pričati o Specijalnoj bolnici „dr. Martin Horvat“ jel znam da pomogne i ministarstvo, ali i Istarska županija u čijoj je ingerenciji, grad Rovinj svi se trude znate i sami što radi g. Rade tamo i da dolazi to zapravo … u specijalnu bolnicu 21. stoljeća.
A što se tiče Bujštine znam da imate razumijevanje, ali moramo čim prije to riješiti jer ponavljam ljudski životi na Bujštini jednako vrijede kao u cijeloj Hrvatskoj samo ne znam dal imate podataka, znate da je sad Istarska županija popisala zadnjih dva mjeseca prošle godine od 1.11. ugovor sa samom bolnicom i da plaća troškove, bila su tri slučajeva, jedan infarkt, jedan moždani udar i jedna teška prometna nesreća, sve su uspjeli spasiti hvala Bogu i hvala njima na kraju krajeva i svi su izliječeni i dobro su. Da nije uskočila županija vi dobro znate jer vam je to struka kakve bi posljedice od toga bile. Zato nam je hitno potreban bilateralni sporazum sa Republikom Slovenijom.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala vam.
PDF