Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Habijan, Damir, saziv: X, sjednica: 9

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
24.11.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 37. pitanje zastupnik Damir Habijan postavlja ga ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici, izvolite.

Habijan, Damir (HDZ)

Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS, poštovani predsjedniče vlade, poštovane ministrice i ministri, kolegice i kolege.
Upućujem pitanje ministru pravosuđa i uprave g. Malenici. RH jedna je od prvih država članica EU koja je donijela i usvojila Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti. To je bilo dakle u srpnju 2019.g. kada je stupio na snagu, nakon toga dakle EU donijela je Direktivu o zaštiti osoba koje su prijavljene radi kršenja prava unije u listopadu 2019.g. obzirom da smo ravnopravna članica EU obzirom na našu obvezu da usklađujemo nacionalno zakonodavstvo sa pravnom stečevinom i da moramo transponirati tu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo hrvatska vlada priprema odnosno vaše ministarstvo priprema novi prijedlog navedenog zakona. Obzirom da taj zakon zapravo formira i sustav učinkovitog prijavljivanja, a s druge strane i pruža adekvatnu zaštitu prijaviteljima riječ je definitivno o vrlo važnom zakonu, rekao bi i o segmentu upravo i borbe protiv korupcije, dakle jačanje mehanizma u sprječavanju borbi protiv korupcije.
Pa evo molio bih vas ako možete iskoristiti ovo vrijeme da nam ukratko kažete nekoliko najvažnijih novina koje se tiču predmetnog zakona. Zahvaljujem.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Malenica, Ivan (HDZ)

Hvala lijepa predsjedniče HS, uvažene zastupnice i zastupnici.
Kolega Habijan, dakle kao što ste i sami uvodno istaknuli RH je još 2019.g. donijela Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti tzv. Zakon o zviždačima. Već smo tada bili jedna od rijetkih država članica EU koja je usvojila zakonodavni okvir za to područje borbe protiv korupcije i nakon toga donesena je i direktiva koju sad zapravo transponiramo u nacionalno zakonodavstvo i stvaramo jedan dodatni sustav zaštite prijavitelja nepravilnosti.
Što se tiče konkretnog prijedloga zakona koji će vjerujem ubrzo doći ovdje pred saborske zastupnike, dakle olakšan je sam pristup prijavljivanja nepravilnosti, od sada dakle se nepravilnost može direktno, će se moć direktno prijaviti pučkoj pravobraniteljici. Isto tako kroz novi zakonski tekst omogućena je i sudska zaštita, dakle sudska zaštita i prijavitelja nepravilnosti i povjerljive osobe i s njim povezanih osoba. Isto tako novi prijedlog zakona sadržavat će i određene prekršajne sankcije koje se odnose na čelne osobe ili zaposlenike koji vrše pritisak prema i prijaviteljima nepravilnosti ili prema povjerljivim osobama, a isto tako, predviđa i određene prekršajne sankcija protiv prijavitelja nepravilnosti koje zloupotrebljavaju to svoje pravo. Vjerujem da je ovaj zakonski tekst koji će ubrzo doći ovdje u Sabor predstavlja jedan korak naprijed za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, tzv. zaštitu zviždača jer, zapravo zviždači ovim zakonskim tekstom i prijedlogom će dobiti jedan novi, kvalitetniji i sustavniji propis koji će štititi njihova prava, a zapravo je to samo dio, dakle ovaj zakonski tekst je samo dio paketa propisa koje je ova Vlada donosi u području borbe protiv korupcije. Dakle, uz to je zasigurno i Zakon o sprječavanju sukoba interesa, isto tako i Strategija borbe protiv korupcije, tako da smo se kao Vlada jasno opredijelili za borbu protiv korupcije.
Hvala lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Habijan, Damir (HDZ)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče.
Poštovani ministre, zadovoljan sam vašim odgovorom. Upravo ovo što ste zapravo zadnje spomenuli, prošloga mjeseca smo ovdje u Visokom domu usvojili, dakle novu Strategiju sprječavanja korupcije za razdoblje 2021.-2030. g. i jedna u, od propisa koji su zapravo unutra i postavljeni i predviđeni ovim akcijskim planom za '22. .../Govornik se ne razumije./... upravo se spominje ovaj zakon o kojem ste sada vi pričali.
Ja bih rekao, spomenuli ste vi, da uz zakon koji je u najavi, dakle izmjene i dopune Zakona o sprječavanju sukoba interesa, pa i uz ovaj zakon koji spominjete novi, o lobiranju, koji dosad zapravo u hrvatskom zakonodavstvu ne postoji, a mislim da je dobro da se i taj, zapravo ta djelatnost, ako možemo tako reći, stavi u jedan normativni okvir, odnosno postane legitimna i legalna i uz ove izmjene ovoga zakona, definitivno pokazuje i jesu dokaz da ova Vlada zapravo itekako vodi aktivnu borbu protiv korupcije i da definitivno radi sve ono što je propisala Strategijom koja je usvojena i u ovom Domu.
Ja sam siguran da će i taj prijedlog zakona uskoro biti u saborskim klupama, da ćemo ga raspraviti, usvojiti i da će zasigurno doprinijeti svemu ovome što ste zapravo vi u konačnici rekli.
Zahvaljujem.
PDF