Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Bačić, Ante, saziv: X, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.09.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Hvala i vama.
I idemo na 39. pitanje zastupnik Ante Bačić postavlja ga ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici.
Izvolite.

Bačić, Ante (HDZ)

Hvala poštovani predsjedniče HS-a.
Poštovani predsjedniče Vlade, ministri.
Moje pitanje kao što je predsjednik napomenuo je za ministra Malenicu. Digitalna Hrvatska je jedna od najvažnijih okosnica programa ove Vlade kao što smo i više puta komunicirali i naglašavali, vaše ministarstvo, Ministarstvo pravosuđa i uprave upravo je izradilo novu Uredbu o uredskom poslovanju koja uvodi pravilo digital first i digtal only u komunikaciji tijela državne uprave. Sami dokumenti će se od sada i zaprimati, obrađivati i pohranjivati digitalno i evo upravo izmjenama ova dva zakona koja evo nakon Aktualnog sata nas čekaju, a to je Zakon o upravnim sporovima i Zakon o upravnom postupku uvode odredbe koje upravo omogućavaju elektroničku komunikaciju u samim upravnim postupcima.
Ministre zanima me što će same ove promjene donijeti ako možete u kratkim crtama napomenuti i za naše građane, a posebice za naše poduzetnike i kako će nam u konačnici olakšati same postupke, ali normalno i život?
Zahvaljujem.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Malenica, Ivan (HDZ)

Hvala lijepa uvaženi zastupniče.
Poštovani predsjedniče HS-a, predsjedniče hrvatske Vlade.
Dobro ste istaknuli dakle jedan od prioriteta ove Vlade što je jasno istaknuto i u programu Vlade za ovaj mandat je digitalizacija javne uprave. U tom smjeru i ide Uredba o uredskom poslovanju koja je stupila na snagu u srpnju ove godine gdje je Vlada napravila jedan dodatni iskorak u digitalizaciji javne uprave prvenstveno kroz načelo digital first digital only.
Što donosi ova uredba? Dakle kao što ste istaknuli sva javna pravna tijela obvezujemo da u komunikaciji sa građanima, sa strankama, sa pravnim osobama sa javnim ovlastima, sa drugim pravnim osobama komuniciraju prvenstveno elektroničkim putom. Također digitalizirali smo i procese uredskoga poslovanja, dakle gdje bi javnopravna tijela ono što građani možda i ne vide trebala obrađivati, digitalizirati odnosno arhivirati sve dokumente i sve procese unutar same javne uprave. Također propisali smo i obvezu korištenja digitalnog potpisa i digitalnog pečata.
Svi informacijski sustavi uredskog poslovanja koje se koriste unutar javnopravnih tijela trebali bi se prilagoditi ovoj uredbi do 2023.g. odnosno 1. siječnja kada će se povezati i razmijeniti podaci svih javnopravnih tijela. Uz to HS-u smo predložili i izmjene Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima gdje i ta dva postupka, jedan sudski, a jedan upravni odnosno postupak javnopravnog tijela dodatno digitaliziramo. Dakle, to je rezultat sustavnog praćenja i pristupa procesu digitalizacije javne uprave gdje će također stranke moći komunicirati sa javnopravnim tijelom digitalnim putem, dakle ta komunikacija će ići i u obrnutome smjeru.
Naravno, postoji dio građana, dio stranaka koji nema pristupa digitalnim tehnologijama, za njih će i bez obzira na ove izmjena Zakona o upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima biti omogućeno komunikacija sa javnopravnim tijelom. Tako da i kroz Uredbu o uredskom poslovanju ali i izmjene Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima digitaliziramo javnu upravu, digitaliziramo i sudski nadzor javne uprave, a također i kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka i isto tako Višegodišnji financijski okvir nastavit ćemo dalje raditi na digitalizaciji javne uprave.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Bačić, Ante (HDZ)

Hvala poštovani predsjedniče.
Poštovani ministre hvala na odgovoru, apsolutna podrška normalno i vama i ministarstvu u ovom smjeru digitalizacije. Znamo što digitalizacija i u ovom proračunskom razdoblju, ali i u samom programu Europske komisije znači. Drago mi što smo usvoji načela to i po našim ministarstvima, vjerujem da će ovaj smjer biti u svim budućim reformama i u svim budućim izmjenama bilo kojih propisa i zakona i drugih ministarstava normalno sve u cilju olakšanja i ne možemo ovaj zaboraviti kada se uspostavi u potpunosti digitalizacija na pravi način, ne samo da će ubrzati procese i za naše građane ali i naše poduzetnike nego vjerujem da će doći i do velikog i značajnog smanjenja troškova. Tako da evo puna podrška i idemo to obaviti.
Hvala vam.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Dame i gospodo zastupnici aktualno prijepodne ovime je završeno. Dužan sam sukladno Članku 144. Poslovnika izvijestiti vas da je u ovom mandatu ukupno postavljeno za sada 439 zastupničkih pitanja od kojih je odgovoreno na njih 386. Vlada odnosno pojedini članovi Vlade još nisu dostavili odgovor u propisanom roku na 41 zastupničko pitanje te ih molim da na ta pitanja odgovore u skladu sa zadanim rokovima.
Hvala svima što ste sudjelovali u aktualnom prijepodnevu.
PDF