Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Ćosić, Pero, saziv: X, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.09.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo dalje, 15-to pitanje zastupnik Pero Ćosić ponovo će uputiti ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću.
Izvolite.

Ćosić, Pero (HDZ)

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani ministrice i ministri, svoje današnje pitanje upućujem ministru Ćoriću pa evo poštovani ministre moje pitanje je iz domene gospodarstva ali zahvaća i druge resore koji se bave investicijama. Naime radi se o enormnom povećanju cijena cjelokupnog građevinskog materijala od minimalno 40 pa više i od 100%. Ovo poskupljenje materijala značajno ugrožava realizaciju ugovorenih projekata i posebno onih čiji je rok izvedbe višegodišnji. Iako se radi o jednom globalnom problemu sektora graditeljstva, izvođači su nažalost jedini koji do sada pokrivaju tu razliku u cijeni. Znamo da se u RH u javnom sektoru provodi javna nabava putem Zakona o javnoj nabavi gdje se sa odabranim izvođačem sklapa ugovor o nepromjenjivosti jediničnih cijena tijekom cijelog trajanja ugovora. Također znamo da rok od ponude do samog završetka radova je dosta dugačak pa možda 4, a nekad i više godina zavisi o složenosti projekta. U novonastalim okolnostima nije moguće održati nepromjenjivost cijena, pomoć investitora u ovom slučaju države potrebna je i ona je žurna jer bez te pomoći poslovi u najvećoj mjeri neće se moći realizirali, a graditeljstvu prijeti slom. Pa da do ovoga evo ne bi došlo treba dati smjernice i zakonodavni okvir investitorima slijedom kojeg bi za vrijeme trajanja ove izvanrednih okolnosti imali mogućnost u dokumentaciji, u nabavi promijeniti cijenu putem klizne skale ili nekog drugog instrumenta. Pa me zanima što evo vaše ministarstvo odnosno Vlada poduzima vezano za ovu problematiku kako bi se izbjegle štetne posljedice svakako u graditeljstvu, a posebice u cijelom gospodarstvu.

Reiner, Željko (HDZ)

Odgovor poštovanog ministra Ćorića.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Ćosiću, da ovaj problem je adresiran prema Ministarstvu gospodarstva i od strane HGK i od strane Hrvatske udruge poslodavaca, njihovih strukovnih udruga. Činjenica da je u proteklim mjesecima odnosno negdje od 10. mjeseca 2020. godine krenuo rast većine građevinskih materijala posebice onih koji zahtijevaju dopremu sa udaljenih destinacija prema Europi je nešto što se osjetilo i na funkcioniranju u građevinskom sektoru. RH odnosno naš građevinski sektor u punom je zamahu još od 2017. godine, posebice u vodnokomunalnom dijelu ali isto tako i u ostalim segmentima izgradnje prometnica u konačnici aktivnostima i na Banovini i u Gradu Zagrebu i u tom kontekstu razdoblje koje slijedi nosit će izazov ukoliko se ovom izazovu odnosno problemu rasta cijena građevinskog materijala ne doskoči. Kako smo to zamislili u razgovoru sa predstavnicima poslodavaca idemo za tim da se prije svega iskoriste sve zakonske mogućnosti po ovom pitanju, tu prije svega mislim na Zakon o obveznim odnosima odnosno Zakon o javnoj nabavi čiji članci dopuštaju analizu cijena ukoliko je došlo do nepredviđenih okolnosti odnosno do više sile i u tom kontekstu i izmjene tih cijena odnosno aneksiranje ugovora. Upravo s tom idejom ići ćemo i prema kolegama u Vladi RH u narednim danima kako bi se dao naputak javnim naručiteljima na koje možemo utjecati da zajedno sa izvođačima radova analiziraju kretanje cijena u proteklih desetak mjeseci i temeljem toga da pristupa ukoliko je to potrebno i aneksu ugovora.
Naravno da rizik povećanja cijena, a to je tako zakonski i predviđeno u najvećem dijelu snose izvođači, kao što znate do 10%-tnih bodova, međutim ove okolnosti koje ste i sami naveli, a to je činjenica da su cijene nekih materijala išle i po 30, 30% u proteklih manje od godinu dana zovu na to da treba intervenirati i to ćemo i učiniti.
Držimo da je građevinski sektor s obzirom na njegovu aktivnost proteklih godina i doprinos rastu BDP-a i rasta životnog standarda o čemu je govorila i poštovana zastupnica Ahmetović, mora i dalje ostati jedan od pokretača našeg razvoja, a to ćemo upravo na ovaj način ovim tipom intervencije odnosno upute javnim naručiteljima i omogućiti.
Hvala vam lijepo.

Reiner, Željko (HDZ)

Poštovani zastupnik Ćosić.

Ćosić, Pero (HDZ)

Poštovani ministre hvala vam na vašem odgovoru. Evo veseli me činjenica da je Vlada odnosno Ministarstvo gospodarstva pokrenulo i promptno reagiralo, pokrenulo razgovore sa svim zainteresiranim stranama vezano na ovaj problem oko jednog drastičnog i naglog porasta cijena u graditeljstvu, a sve kako bi se ublažili negativni efekti kako za izvođače, a tako i za investitore koji bi to morali pokriti.
Naravno očekujemo i brzu reakciju i stručne javnosti kako građevinske tako i ekonomske i pravne da se ovaj problem što prije riješi. Pa evo jedna primjer vjerovatno revitalizacija klizne skale koja evo po mome smatram da ona u najboljoj mjeri eliminira te negativne efekte porasta cijena. Napominjem da se ovdje radi o neobičnom povećanju cijena što ste i vi rekli, da se radi o jednom enormnom povećanju cijena nego i nastanku više sile u ugovornim odnosima jer ako se ovaj problem uskoro ne riješi mnogi projekti će doći u problem, mnogi izvođači u blokade, a oni koji evo prežive i čekat će neko zakonsko rješenje time će se smanjiti građevinska aktivnost i ukupna aktivnost gospodarska što će u konačnoj mjeri smanjiti pozitivne efekte najvećeg investicijskog razdoblja u novoj Hrvatskoj državi. Evo veseli me da ste poduzeli sve da do toga ne dođe.
PDF