Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Jankovics, Robert, saziv: X, sjednica: 8

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
15.09.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 5. pitanje, poštovani kolega Jankovics postavit će ga ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, izvolite.

Jankovics, Robert (Nezavisni)

Poštovani g. predsjedniče, cijenjeni g. ministre, svima nama, posebno na istoku jasno je da je najvažnije neriješeno pitanje koje imamo sa Republikom Srbijom pitanje nestalih. Međutim, ja bih danas htio upozoriti na još jedno nama posebno u Baranji jako važno pitanje koje je neriješeno sa Republikom Srbijom, to je pitanje razgraničenja na Dunavu. Pitam to prije svega zbog toga što kada govorimo o dijelu koji nije riješen u pitanju razgraničenja Dunava mnogi misle prvo na Šarengradsku Adu, na Vukovarsku Adu. Međutim, nama u Baranji najvažnije je neriješeno granično pitanje, a jedno od najvrjednijih neriješenih pitanja koje uopće imamo je pitanje Kenđije odnosno pitanje obradive poljoprivredne površine sa lijeve obale Dunava, točno nasuprot Baranje. Osim očite i nedvosmislene gospodarske vrijednosti tog područja koje katastarski pripada općini Draž, dakle ono je nedvosmisleno naše kako je to i Badinterova komisija ustanovila je dodatni problem koji je katalizator. Zašto ovo pitanje postavljam evo i drugi put ovdje u HS je činjenica da na tom području koje se zove Kenđija, dakle sa lijeve obale Dunava preko puta Baranje žive živi ljudi žive naši državljani, na salašima, na najplodnijoj zemlji koju Hrvatska ima i znam da je 2018. ili, koliko ja znam, zadnji put bilo Povjerenstvo za granice koje je nadležno da dogovori sa Srbijom kako ćemo se razgraničavati i kako ćemo zapravo, pristupati, nadam se, našem području, znam da je 2018. bilo, ako se ne varam, još jedan sastanak stručne radne skupine, međutim, kad odem u posjetu tim ljudima, shvatimo koliko je njihov život težak i beznadežan.
Moje pitanje je prema vama, ministre, kako stojimo po tom pitanju?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Ministre, izvolite odgovor.

Grlić Radman, Gordan (HDZ)

Hvala lijepa uvaženi g. zastupniče Jankovics. Hvala vam zapravo da ste ponovo istaknuli to pitanje koje mi pratimo od samih početaka, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, čije rješavanje je zapravo u interesu cijele države. Htio bih baciti malo svjetla na povijesnu političku genezu, zapravo rješavanja o konačnom utvrđivanju granične crte. Pregovori koji se odviraju znači za utvrđivanje granične crte između Hrvatske i Srbije kroz međudržavnu komisiju, diplomatsku komisiju za identifikaciju i utvrđivanje i pregovore o ugovoru državnoj granici, mi smo imali negdje u lipnju 2019. g. zadnju, posljednju, mislim ne i konačnu, 11. sjednicu u Beogradu, bilateralnu o tome pitanju i tada je doista došlo do jednog dobrog, jedne dobre konstatacije da bismo, ta određena katastarska zapravo odstupanja, da bismo mogli doista uskladiti sa rješavanjem graničnog pitanja.
Ali granica je negdje oko 326 kilometara, a vi doista ste rekli za ovo jedno selo, međutim, tu je doista i više, meni je poznat zapravo taj dio, to je negdje oko 115 četvornih km, to nije samo Kendžija, tu su Karapandže, Vukovarska i Šarengradska Ada, a naravno da je onda pandemija koja je zapravo spriječila daljnju komunikaciju, bila zapravo jedini, čini mi se, razlog, i mi nastojimo, evo sad ponovno, otvoriti zapravo i to pitanje. Ukoliko naravno, to pitanje, ne bi se moglo riješiti, naravno, bilateralnim putem, još uvijek postoje međunarodna sudišta, znači Međunarodni sud pravde.
Naime, hrvatsko stajalište je, polazi od međunarodnog prava, od utvrđene činjenice tzv. „Arbitražne komisije za bivšu Jugoslaviju“, odnosno Badinterove komisije, znači da su te, taj dio, to su katastarske čestice koje pripadaju i koje su pripadale RH i gdje Hrvatska ima nadležnost, kako građanskopravnu, tako sudsku, upravnu i policijsku nadležnost u tom dijelu.
Naravno da smo isto tako, paralelno nastojali, dok se to ne utvrdi, pokušavali smo ekonomsko-monetarno i .../nerazumljivo/... kako god uključiti zapravo ove, ovaj dijelove zapravo u sustav RH, ali naravno, dok se god ne riješi to granično pitanje, problem ostaje.
Naravno, taj problem ne ostavlja nas ravnodušnim, mi ćemo naravno, u sklopu svih ovih otvorenih pitanja koje Hrvatska ima sa Srbijom, vi ste spomenuli nestale osobe, na tome smo jako osjetljivi, to je bolna činjenica, emocionalno nas jako i naravno, opterećuje, a i kao državu, mi smo moramo dati odgovore članovima obitelji nestalih, 1858 je nestalih osoba. Mi smo jasno uputili Srbiji da pregovori i nastavak odnosa upravo je uvjetovan rješavanjem tih pitanja, odšteta logoraša i svim drugim pitanjima, ali evo, što se tiče ovog vašeg, dakle, lijeva obala Dunava, ja sam tu optimist i rado ću, evo i posjetiti čak i te krajeve, kako bih ohrabrio naše, kako ste vi rekli, žive ljude, stanovnike toga dijela koji je naravno, pripada sigurno RH.
Hvala vam lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Jankovics, izvolite očitovanje.

Jankovics, Robert (Nezavisni)

Hvala vam g. ministre. Naravno da sam zadovoljan sa ovim što ste rekli. Dobar dio toga znam, ali mislim da je dobro da hrvatska javnost sve ovo što ste rekli, čuje. Naravno, ja većinu tih ljudi znam osobno pošto sam nekoliko puta i bio tamo kod njih, probam ih ohrabriti da sve ono što oni rade, istraju, recimo, imaju registrirane OPG-ove pri našoj Savjetodavnoj službi u Belom Manastiru, kada kupuju ili prodaju zemljište, registriraju u Belom Manastiru, kad im divljač uništi urod, onda srbijanska policija odbija postupati, nego šalju u PP Beli Manastir, dakle nedvosmisleno imamo dobrih dokaza za tu, ako dođe do arbitraže da utvrdimo da je to i dalje naše, međutim, mislim da je dobra slika, pogotovo nas koji smo iz tog šora, a i cijele hrvatske politike, da tu, da taj problem, kažem, osim nedvosmisleno najvećeg problema, pitanja nestalih i to pitanje razgraničenja sa Srbijom, pogotovo, evo, ja, lokalpatriotski govorim o ovom dijelu nasuprot Baranje, a to držimo, što bi se reklo, na toplom.
Hvala vam lijepa.
PDF