Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Jenkač, Siniša, saziv: X, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.04.2021.

Reiner, Željko (HDZ)

Sada će pitanje postaviti poštovani zastupnik Siniša Jenkač ministru pravosuđa i uprave dr. Ivanu Malenici.

Jenkač, Siniša (HDZ)

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministre.
Prvi puta Ministarstvo pravosuđa i uprave izradilo je specijalizirane planove za svaki županijski i općinski sud. Najavljuje se da će fokus biti na rješavanju neriješenih predmeta, posebno kad je riječ o predmetima kod kojih bi mogla nastupiti zastara. Najavljuje se da će se tijekom ove godine riješiti svi predmeti stariji od 7.g.. Kako to planirate provesti i kakvi su učinci tih planova, kakvi će učinci tih planova biti na čitavo pravosuđe?

Reiner, Željko (HDZ)

Poštovani ministar Ivan Malenica.

Malenica, Ivan (HDZ)

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče sabora, uvaženi zastupniče.
Dakle, Ministarstvo pravosuđa i uprave po prvi put temeljem podataka koji su dostupni ministarstvu iz sustava e-spis napravilo je jednu analizu učinkovitosti rada pravosudnih tijela i to po principu semafora. Dakle, podijelili smo sva pravosudna područja, svih 15 pravosudnih područja u crveno, zeleno i žuto, dakle crveno su označena pravosudna područja koja imaju problema sa učinkovitosti svoga rada, žuto su označena pravosudna područja koja imaju srednju učinkovitost i zeleno su označena pravosudna područja koja imaju zadovoljavajuću učinkovitost. Dakle, primarni cilj ovog akcijskog plana jest skraćivanje trajanja sudskih postupaka, zatim rješavanje svih predmeta starijih od 7.g., te posebno praćenje i rješavanje kaznenih predmeta koje u naredne 3.g. odlaze u zastaru.
U ovom trenutku na svim sudovima u RH ima oko 430.000 neriješenih predmeta. Ukupna duljina trajanja sudskih postupaka je 283 dana. Realizacijom ovog akcijskoga plana skratilo bi se trajanje sudskih postupaka sa 283 na 208 dana, a isto tako riješili bi se dodatno od ukupne brojke od 430.000 otprilike 70-tak tisuća predmeta. Posebnu ćemo pažnju posvetiti i svim predmetima starijim od 7.g., njih je otprilike 25.000 i oni su u ovom akcijskom planu uključeni na način da se svi ti predmeti stariji od 7.g. riješe u ovoj godini. A istaknuo bih još da će ovaj akcijski plan pratiti i mjesečne analize rada svih sudova i svih sudaca, tako da ćemo osim te mjesečne analize i tromjesečnog ponovnog bilateralnog susreta sa svim predsjednicima sudova razmatrati i vidjeti dakle učinke ovog akcijskog plana. Osim akcijskog plana koji će polučiti vjerujem određene rezultate, promjene idu u normativnom dijelu, dakle gdje će se i Zakonom o parničnom postupku uvesti određeni rokovi za rješavanje predmeta, uvesti kontradiktorni postupak, isto tako napravit će se i analiza Zakona o kaznenom postupku i zapravo da kroz ta dva važna procesna zakona, dakle Zakon o kaznenom postupku i Zakon o parničnom postupku, dodatno omogućimo sudovima da što efikasnije i što učinkovitije rade. Važan element učinkovitosti rada pravosudnih tijela je svakako i digitalizacija. Tu, tu nastavljamo dalje s digitalizacijom, pogotovo nadogradnjom sustava e-spis i e-komunikacije koji je u znatnoj mjeri ubrzao sudski postupak, ali i komunikaciju sa strankama u tim postupcima, a veliku šansu naravno vidimo i u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka gdje smo predvidjeli brojna druga ulaganja u pravosudnu infrastrukturu. Dakle, ovim akcijskim planovima i izmjenama ključnih zakona, Zakona o parničnom postupku i Zakona o kaznenom postupku, te daljnjim ulaganjem u digitalizaciju vjerujemo da ćemo postići da naši sudovi rade učinkovitije i efikasnije. Hvala.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala.
Poštovani zastupnik Jenkač.

Jenkač, Siniša (HDZ)

Hvala uvaženom ministru.
Evo problematika dugotrajnog sudovanja sveopće je poznata, veliki problem za naše građane, pogotovo za gospodarstvo. Stečajni postupci koji traju po 10.g., trgovački sudovi u kojima sude suci koji se pojavljuju kao miritelji u gospodarskoj komori.
Ja vjerujem da će ove aktivnosti ubrzati sve te sudske postupke i želim vam u tome puno uspjeha i da je to samo početak rješavanja problema i pravosuđu.
PDF