Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Udović, Sanja, saziv: X, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.04.2021.

Reiner, Željko (HDZ)

Sljedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Sanja Udović ministru gospodarstva i održivog razvoja, dr. Tomislavu Čoriću. Izvolite.

Udović, Sanja (SDP)

Zahvaljujem.
Poštovani predsjedavajući, poštovani ministrice, ministri, kolegice i kolege.
Evo, ministre, poznato vam je da je jama Sovjak crna točka koja je tako definirana Strategijom gospodarenja otpadom i zapravo Planom gospodarenja otpadom RH predstavlja jedan od važnih ciljeva koje je potrebno ostvariti do '22. g.
Naime, crna jama Sovjak izuzetno opterećuje mještane općine Viškovo, pogotovo se utjecaj jame manifestira tijekom ljetnih mjeseci i tada je zapravo nemoguće živjeti uz samu jamu Sovjak. Ono što želim naglasiti je da je ministarstvo 2018. g. potpisalo Ugovor o financiranju sanacije crne jame Sovjak, vrijednost radova iznosi čak 377 milijuna kuna i od toga je iz Kohezijskog fonda osigurano bespovratnih europskih sredstava u iznosu od 320 milijuna kuna.
Pitanje zapravo koje upućujem vama je vrlo jednostavno. Kako Ministarstvo odnosno država misli u ovih preostalih, nešto manje od 32 mjeseca izabrati izvođača radova, sklopiti ugovor i pritom biti svjesni da postoji mogućnost žalbi završiti sanaciju jame Sovjak. Znači od 2018. g. prošlo je 2 godine i 8 mjeseci. Što je Ministarstvo radilo 2 godine i 8 mjeseci, odnosno što je Fond radio svo to vrijeme i da li će sanacije crne jame Sovjak biti ugrožena što se tiče tijeka vremena provođenja i da li će samo financiranje sanacije crne jame Sovjak biti ugrožena?
Zahvaljujem.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala. Odgovor poštovanog ministra Tomislava Ćorića.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Prije svega, zahvaljujem se na pitanju poštovanoj zastupnici Udović.
Zapravo pustite da počnem sa konkretnim odgovorom na posljednji dio vašeg pitanja. Nije riječ o ministarstvu nego Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vjerujem da ste to znali, ali s obzirom da smo u Saboru, pričati o fondu, a ne o ministarstvu, vjerojatno bi bilo promašeno u ovo predizborno vrijeme. Dakle Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je kao što znate u listopadu 2019. g. objavio postupak nabave, ponude koje su pristigle na taj postupak nabave nisu udovoljavale uvjetima tehničke i stručne ispravnosti i taj postupak je, kao što znate, zaustavljeno odnosno poništen. Drugi je otvoren i u tom drugom u fazi su evaluacije ponuda, odnosno procjene ponuda za sanaciju crne točke jama Sovjak. Ono što bih želio istaknuti je činjenica da je Ministarstvo i 2018. g. kao i danas na istoj poziciji po pitanju sanacija ove crne točke, prije svega zbog njezine blizine kućama i da u potpunosti razumijemo nezadovoljstvo stanovnika tog kraja. Međutim, s druge strane ja kao ministar ne mogu učiniti da se postupak javne nabave u ovom konkretnom gradu, u konkretnom slučaju javne nabave radova za sanaciju ovog područja ubrza na neki način, kao što znate to ne bi mogli ni vi niti bilo tko na tom mjestu. Dakle, vjerujem da će taj postupak u narednom razdoblju biti priveden kraju i da će se odabrati najbolja ponuda i u konačnici da će se pristupiti sanaciji.
Ono što me žalosti je činjenica da ste iskoristili ovaj aktualni sat za to pitanje s obzirom na činjenicu da se u protekle 2.g. od potpisivanja tog ugovora na tu temu nismo čuli, ako se ne varam nismo ni zaprimali upite vaše općine na ovo, na ovu vrlo bitnu temu. Hvala vam lijepa.

Reiner, Željko (HDZ)

Poštovana zastupnica Sanja Udović.

Udović, Sanja (SDP)

Zahvaljujem predsjedavajući.
Ministre, zaista nisam zadovoljna vašim odgovorom. Prvo jer ste vi kao ministar nadležni odnosno vaše ministarstvo za rad Fonda za zaštitu okoliša. Drugo, žalosti me činjenica da niste upoznati s time da sam tražila isto tako pisani odgovor, ja mislim još u listopadu prošle godine, odgovor sam dobila, ali iz tog odgovora nije bilo decidirano vidljivo kako će ministarstvo riješiti sanaciju s obzirom na preostali period vremena koji je predviđen da se ovaj projekt riješi.
Ono što me također zapravo zabrinjava jest činjenica da je ovaj postupak još uvijek u tijeku. Prateći elektronski oglasnik javne nabave primijetila sam da su pristigle samo 3 ponude, od toga je jedna ponuda premašila procijenjenu vrijednost nabave za 29 milijuna kuna, dok su ostale dvije prebacile znači procijenjenu vrijednost za 70% iznosa sredstava. Što to zapravo nameće kao zaključak? Nameće zaključak da je tender i nakon proteka ove 2.g. i 8 mjeseci poprilično nekvalitetno napravljen i da zapravo mogu kao načelnica i dalje biti zabrinuta da li će se sanacija uopće biti provedena, da li će ona biti kvalitetno provedena i da li će mještani općine Viškovo biti ugroženi, još jednom ću napomenuti, sa neučinkovitim radom Fonda za zaštitu okoliša? Zahvaljujem.
PDF