Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Reiner, Željko, saziv: X, sjednica: 7

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
07.04.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Pupovac, molim vas.
Idemo dalje, sada će kolega Reiner postaviti pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu, izvolite.

Reiner, Željko (HDZ)

Poštovani g. ministre, budući da smo se do jučer, a možda će i u budućnosti biti drugačije, suočavali sa pogoršanom epidemiološkom situacijom u svezi s Covid-19. Postavit ću vam slično pitanje kakvo sam postavio u jeku prošlog, prošlog vala u studenom prošle godine. Postavit ću ga iako sam svjestan rizika da će opet neki potpuno objektivni i potpuno neovisni portali kao i tada pisati da sam vam to pitanje postavio samo da biste se mogli hvaliti sa učinjenim, ali ja ipak držim da građane hrvatske to pitanje itekako zanima. Pa ako će vaš odgovor biti pozitivan to bi trebalo sve dobronamjerne učiniti zadovoljnim, a ne nesretnim.
Dakle, jesu li hrvatske bolnice spremne za prihvaćanje, zbrinjavanje povećanog broja oboljelih od Covid-19 koji može doći i do kojeg, do takve potrebe uistinu može doći? Imam i potpitanje jer mislim da i to zanima hrvatske građane kojih je po službenim podacima više od 280.000 u realnosti zacijelo i mnogo više preboljelo Covid-19, a to je koje su aktivnosti poduzete da bi se adekvatno zbrinuli bolesnici s posljedicama Covida odnosno sa tzv. postcovid sindromom kojeg jedan broj bolesnika ima i nakon preboljenja akutne bolesti?

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite ministre odgovor.

Beroš, Vili (HDZ)

Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora.
Uvažene saborske zastupnice, saborski zastupnici, uvaženi akademiče, dakle od početka ove ugroze nastojim promptno i adekvatno odgovoriti na sve one izazove koji su pred nama. U jeku je aktualno pogoršanje epidemiološke situacije i danas imamo 1.750 hospitaliziranih bolesnika i odgovaramo iz dana u dana analizirajući epidemiološku situaciju i elemente koji se navezuju na nju, a oni su vrlo različiti u našim županijama da bi našli optimalni koncept odgovora odnosno da bi racionalno koristili sve naše resurse kako kadrove tako i materijalno tehničke. Svjedočimo da smo i u prvom i u drugom valu upravo na osnovu odluke o mobilizaciji naš kadar, dakle liječnike i sestre prilagođavali na dnevnoj razini, izmjenjivali iz onih županija koje su bile manje opterećena ka bolnicama koje su u tom trenutku u aktualnom epidemiološkom bile više opterećene. To nas i dalje čeka i danas, svakodnevno dakle analiziramo epidemiološku situaciju i razgovaramo o tim detaljima. Jučer sam razgovarao sa ravnateljem KBC-a u Rijeci koji je sad izložen velikom opterećenju. U Rijeci je bilo jučer 185 hospitaliziranih, 28 bolesnika u intenzivnoj, 17 na respiratoru i ravnatelji svi zdravstvenih ustanova, pa tako Rijeke rade sve da povećaju kapacitete, dakle prilagođavaju se. Uvode poglavito ono što je važno to su instalacije za kisik, ali isto tako i video nadzor koji olakšava nadziranje tih bolesnika. Slična situacija je u Zadru. Zahvaljujem svim tim ravnateljima koji iz dana u dan nalaze nove mogućnosti proširenja kapaciteta. U Rijeci je dodatno ustanovljen i sekundarni centar, a to je Thalassotherapia u Opatiji, u Zadru je ustanovljen također jedan dostatni sekundarni centar, a to je Specijalna bolnica u Biogradu. Dakle, svakodnevno nam je zadatak analizirati sliku, ona je u ovom trenutku u našim južnim županijama više pogoršana nego u zelenim, dakle i na taj način se prilagođavamo.
Kada je riječ o kadrovima, reći ću vam da je Hrvatska među vodećim zemljama u iskazanom interesu za dodatnu edukaciju liječnika i sestara za rad u intenzivnim jedinicama gdje smo dakle prijavili 1.900 naših zdravstvenih djelatnika i 300 trenera u daljnjoj edukaciji do svibnja 2021. godine za dodatnu edukaciju koja se zbiva u 20 hrvatskih bolnica.
Kada je riječ o materijalnim tehničkim uvjetima reći ću vam da je recimo recentno nabavljeno 54 respiratora preko robnih rezervi, da smo sudjelovali u zajedničkoj javnoj nabavi Europske komisije i na taj nabavili 169 respiratora, da smo nabavili preko 300 HI-Flow ventilatora. Dakle, radimo sve da i kadrovski i materijalno tehnički ojačamo naš zdravstveni sustav da bi odgovorio na uvjete ove epidemije kao u prvom i kao u drugom valu. Međutim, mi radimo sve da budemo spremni, ali odgovornost hrvatskih građana i poštivanje mjera je onaj faktor koji je osnovan u odgovoru na ovu epidemiju. Dakle, moramo znati da se broj novozaraženih na dnevnoj bazi reflektira u slijedećih 2 do 3 tjedna na broju novu hospitaliziranih i na broj bolesnika koji su nažalost i teže oboljeli, ali isto tako i na broj umrlih. Prema tome, o osobnoj odgovornosti i poštivanju mjera nema premca u borbi protiv ove epidemije, a zdravstveni sustav će nastojati biti u potpunosti spreman.
Zahvaljujem.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Reiner, Željko (HDZ)

Hvala vam lijepa.
Iz vašeg odgovora razabirem da se očito u Hrvatskoj neće dogoditi ono što se dogodilo u nekim zemljama EU, a to je potreba da zbog kraha zdravstvenog sustava i nemogućnosti za zbrinjavanje pacijenata iz vlastite zemlje moraju tražiti pomoć i seliti bolesnike u druge zemlje, pa su tako i od nas tražili neke zemlje pomoć, ovaj po ovome što ste vi rekli očito je da mi čak i ako se pogorša situacija, a nitko ne zna hoće li se pogoršati ili ne nećemo doći u takvu situaciju. Jako je važno ono što ste naglasili na kraju i što svi mi trebamo ja mislim stalno ponavljati da zapravo ključno za suzbijanje epidemije jest prevencija, jest poštivanje svih onih epidemioloških preporuka i toga da se svi čuvamo od toga da sami ne dobijemo Covid-19 i da ne prenesemo nekom drugom Covid-19. Pa ja sam uvjeren da će naši građani se toga pridržavati i da će situacija krenuti na bolje.
Hvala vam lijepo na odgovoru.
PDF