Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Mlinarić, Stipo, saziv: X, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
19.01.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 40. pitanje. Zastupnik Stipo Mlinarić, postavlja ga potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću, izvolite.

Mlinarić, Stipo (Domovinski pokret)

Hvala g. predsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, kao što znate, Vlada je u saborsku proceduru uputila Zakon o civilnim žrtvama rata. Zakon sam pročitao, ali iz zakona je teško razumjeti tko su neprijateljske snage ili to ovisi iz kojeg se kuta gleda. Molim vas konkretan odgovor, je li to hrvatske branitelje, ali porezne obveznike zanima hoćemo li mi plaćati i agresorsku vojsku i pomagača kojeg smo pobijedili u Bljesku i Oluji? I molio bih vas da kažete pred hrvatskom javnošću tko je za vas agresor, a tko je žrtva u Domovinskom ratu?
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Milošević, Boris (SDSS)

Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovani zastupnice i zastupnici. Poštovani zastupniče Mlinarić.
Pitali ste za Zakon o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, taj zakon je Vlada usvojila netom prije potresa i uputila ga u saborsku proceduru pa će
Sabor imati prilike razjasniti u prvom čitanju sve nejasnoće i pridonijeti poboljšanju njegova teksta. Kao što i sam zakon kaže, govori se o pravima civilnih stradalnika Domovinskog rata, dakle svi oni koji su nosili uniformu nemaju i ne mogu crpiti pravo iz tog zakona već to mogu isključivo civilne žrtve, dakle oni koji nisu bili u uniformi u vojsci i taj zakon i njegov princip je takav, dakle da sve civilne žrtve Domovinskog rata, dakle sve civilne žrtve, bez razlike na vjeru, naciju, političku ili bilo kakvu drugu pripadnost, ostvare to pravo jer bi trebalo ostvariti to pravo jer taj zakon i tu materiju nismo uredili 30 godina, što nam nije baš na ponos, ali zakon se izradio, usvojen je na Vladi, ići će u redovnu proceduru u 2 čitanja i imat ćete priliku kao zastupnik i vi i zastupnici vaše stranke, dakle i cijeli Sabor da pridonesu poboljšanju kvalitete zakona, da nitko, nitko, tko je civilna žrtva rata, bez obzira gdje stradala, ostvari to pravo.
Bila ona Srbin, Hrvat, Rom, Čeh, Talijan i bilo tko i zakon iz samog svog naziva jasno govori da uređuje prava civilnih žrtava.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Mlinarić, prvo se javio kolega Dretar za povredu Poslovnika, izvolite.

Dretar, Davor (Domovinski pokret)

Hvala lijepo poštovani g. predsjedniče Sabora, poštovani g. potpredsjedniče Vlade.
Čl. 238., ne treba ga posebno razlagati. G. Milošević odbio je odgovoriti na zastupničko pitanje i čini mi se, i ovoga trenutka i hrvatsku javnost dovodi u zabludu. Postavljeno je jasno i konkretno pitanje, g. Milošević ne vrši svoju funkciju.
Hvala lijepa.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Kolega Dretar, vi vršite svoju funkciju na način da ćete dobiti opomenu. .../Upadica: Sjajno./... Evo, izvolite, kolega Mlinarić, očitovanje.

Mlinarić, Stipo (Domovinski pokret)

Hvala g. predsjedniče.
Nisam ni očekivao drugačiji odgovor od potpredsjednika Vlade g. Miloševića jer je dobar učenik g. Pupovca i mudro izbjegne odgovor.
G. Milošević, ja sam vam svjedok toga vremena. Ja sam prošao kalvariju Vukovara. Ja sam se nagledao tih civila koje smo čuvali, hranili, gdje imate snimke na beogradskoj televiziji gdje vade kruh, zadnji dan pada Vukovara, kad je srpska vojska, agresorska vojska i JNA ušla u Vukovar i jedu kruh. Ja kao hrvatski branitelj, ja nisam jeo 15 dana zadnjih. I taj, ti isti civili koji vi sad kažete da trebaju imati prava, prokazuju ljude u bolnici, među njima i moga brata. I ti 262 ljudi je ubijeno. Recite mi, jesu li to ti civili koje danas treba hrvatski porezni obveznik plaćati? Ja mislim da ne, a civile, djecu u Slavonskom Brodu, pa to je sramota hrvatske Vlade što je to 2021. treba da netko donosi zakon da ta djeca koja su poginula, nevina djeca ili nevini civil bilo koje nacionalnosti, uopće nebitno, da nije ostvario pravo do 2021. g.
To je sramota hrvatske države onda. Hvala vam lijepo.
PDF