Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Lekaj Prljaskaj, Ermina, saziv: X, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
19.01.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Pitanje broj 26 zastupnice Ermine Lekaj Prljaskaj, postavit će ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću.
Izvolite.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

Zahvaljujem predsjedniče sabora.
Poštovani gospodine ministre, pretpostavljam da se svi slažemo oko konstatacije da buduća obnova neće imati nikakvog smisla ukoliko ne zadržimo stanovništvo na potresom pogođenim područjima. Jedan od provjerenih načina da se postigne taj cilj je da se u procesu obnove angažira što veći broj domicilnih poduzetnika. Na taj način istovremeno se jačaju i fiskalni kapaciteti jedinica lokalne samouprave na tom području. I moje pitanje sad glasi, na koji način državne institucije općenito, a posebice ministarstvo nadležno za gospodarstvo namjeravaju doprinijeti snažnijem uključivanju u proces obnove građevinskih poduzetnika i proizvođača građevinskog materijala iz potresom pogođenih županija?
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite odgovor.

Ćorić, Tomislav (HDZ)

Poštovana zastupnice Lekaj Prljaskaj hvala vam prije svega na vašem pitanju. Dakle, ja ću pokušati na vaše pitanje odgovoriti sa dva recentna primjera. Prvi su aktivnosti na saniranju nasipa uz rijeku Savu koji su ovim potresom također na nekoliko mjesta oštećeni kao isto tako i uz rijeku Kupu. Na tim aktivnostima u pravilu su i angažirana domaća operativa odnosno građevinski sektor. Što se tiče sanacija koje su obavile Hrvatske vode, prije svega tu mislim na sanacije vodovodne mreže na područjima pogođenim potresom također je angažirana interventno domaća operativa. U konačnici Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlukom Vlade RH i pripremom plana gospodarenja otpadom potpisao je ili će potpisati tijekom ovog tjedna ugovore sa komunalnim poduzećima sa područja Petrinje, Siska odnosno Gline kojima će biti financirano gospodarenje otpadom dakle raščišćavanje ruševina s jedne strane i odvoz odnosno oporaba tog otpada u vrijednosti do 50 milijuna kuna. Na svim navedenim poslovima angažirana je domaća operativa odnosno domaći građevinski sektor. Dozvolite da iskoristim priliku da tom istom sektoru odnosno prije svega poduzetnicima iz cijele RH zahvalim na onom njihovom prvotnom inicijalnom angažmanu koji je bio na dobrovoljnoj bazi, gdje su uskočili već od prvog dana i zapravo pomažu u raščišćavanju cijelo ovo vrijeme. Ono što nam slijedi je proces obnove koji će voditi prije svega Ministarstvo graditeljstva no neovisno o tome ideja koja se veže uz ovaj proces obnove od samoga početka dakle od inicijalnog, inicijalnog trenutka jeste da i sam proces osmišljava prije svega domaća pamet i u tom kontekstu ministar Horvat nas je obavijestio da je angažirao domaće fakultete na osmišljavanju tipova kuća koje će biti izgrađivane odnosno građene u tom području s jedne strane, a s druge strane naravno i u provedbi te obnove jasno je da je domaći građevinski sektor onaj od kojeg se očekuje njegov najveći doprinos. Naravno pri tom treba apsolutno poštivati pozitivnu zakonsku stečevinu odnosno propise EU po pitanju javne nabave, no neovisno o tome blizina domaće operative siguran sam da će omogućiti da oni u tim procesima budu konkurentni i u konačnici da se proces obnove potresom pogođenih područja upravo odigrava u onom željenom scenariju, a taj scenarij još jednom da taj novac ostane u Hrvatskoj i bude dodatan zamašnjak domaćoj građevinskoj operativi. Da li će na tom putu biti izazova, siguran sam da hoće. To prije svega mogu povezati s činjenicom da je u ovom trenutku na području Hrvatske u procesu izgradnje odnosno realizacija aglomeracija angažiran ogroman dio naše građevinske operative, a ono što nam slijedi u narednim godinama je realizacija projekata čija vrijednost debelo nadmašuje 20 milijardi kuna. Siguran sam da će s jedne strane to biti izazov, a s druge strane i dobar posao za sve one koji će u tom procesu biti angažirani.
Hvala vam lijepo.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Lekaj Prljaskaj, Ermina (Nezavisni)

Poštovani gospodine ministre zadovoljna sam vašim odgovorom, a vjerujem da ćete se i vi složiti sa mnom da nije dovoljno samo obnoviti kuće već je potrebno i obnoviti život na potresom pogođenim područjem. A upravo je i angažiranje domicilnih poduzetnika jedan od načina vraćanja života u ove prostore. Zato mogu samo reći da vremena za čekanje nemamo, potrebno je odmah reagirati i očekujem od vas i hrvatske Vlade da ćete učiniti sve da se u procesu obnove prioritetno angažiraju domaći gospodarstvenici i da se aktiviraju domaći resursi.
Hvala još jednom.
PDF