Povratak na vrh

Fonogram zastupničkog pitanja

Jelkovac, Marija, saziv: X, sjednica: 6

PDF
Povratak

-

  • Aktualno prijepodne
19.01.2021.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Idemo na 6. pitanje, zastupnica Marija Jelkovac, postavlja ga ministru pravosuđa i uprave, Ivanu Malenici. Izvolite.

Jelkovac, Marija (HDZ)

Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, svoje pitanje upućujem ministru pravosuđa i uprave. Poštovani ministre, Uredbom Vijeća EU o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog… .../Upadica se ne čuje./...

Jandroković, Gordan (HDZ)

.../Govornik naknadno uključen./... dalje.

Jelkovac, Marija (HDZ)

Hvala lijepa. U vezi dakle s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja, osnovan je Ured europskog javnog tužitelja koji će istraživati i kazneno progoniti prijevare u EU i druga kaznena djela kojima se ugrožavaju financijski interesi u Uniji. Europski parlament je u listopadu 2019. g. potvrdio gđu. Kövesi glavnom europskom tužiteljicom, a u srpnju 2020. g. Vijeće je imenovalo i europske tužitelje.
Međutim, još uvijek se očekuje odluka Komisije o točnom početku rada samog Ureda, pa me zanima, obzirom da smo i mi ovdje u prosincu prošle godine, odnosno krajem zasjedanja u prošloj sjednici donijeli u hitnoj proceduri zakon o provedbi uredbe, zanima me, što smo, osim toga, učinili kako bi se odabrali delegirani europski tužitelji?
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Ministre, izvolite odgovor.

Malenica, Ivan (HDZ)

Hvala lijepo predsjedniče.
Zahvaljujem uvažena zastupnice, na pitanju. Dakle, kao što ste i istaknuli, dakle donesena je Uredba o provedbi pojačane suradnje u svezi sa formiranjem Ureda europskoga javnoga tužitelja. Temeljem te Uredbe, osnovan je Ured europskog javnog tužitelja, kao jedno neovisno tijelo, koje je zaduženo za kazneni progon, za istrage i podizanje optužnice u predmetima dakle, za kaznena djela u kojima je narušen financijski interes Unije. Dakle radi se o kaznenim djelima prevare, zatim prekogranične prevare i korupcije.
Dakle cilj i smisao Ureda europskoga javnoga tužitelja na centraliziranoj razini, ali i na decentraliziranoj razini, da ono podiže optužnice i provodi kazneni progon pred nadležnim sudovima država članica.
Dakle, ta Uredba stvorila je obvezu i RH da donese zakon koji bi predstavljao pravni temelj i za ovu decentraliziranu razinu, a to je Ured europskog javnog tužitelja, dakle delegiranog javnoga tužitelja u RH i u to, u tom smisli i Ministarstvo pravosuđa je izradilo prijedlog, odnosno nacrt zakona o provedbi Uredbe o pojačanoj suradnji u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja koji je izglasan ovdje u HS-u i stupio je na snagu 28. prosinca.
Također je Ministarstvo pravosuđa donijelo i Pravilnik o uvjetima i postupku predlaganja kandidata za delegirane europske javne tužitelje, dakle, kako bi mogli imenovati dvoje tužitelja ovdje u RH koji će u okviru Ureda europskog javnog tužitelja dakle provoditi istrage, ali i kazneni progon i podizati optužnice pred nadležnim sudbenim tijelima ovdje u RH.
Taj pravilnik je stupio na snagu 15. prosinca. DORH raspisalo je javni poziv za kandidate i evo, vjerujem da ćemo do kraja mjeseca, odnosno da će DORH provesti tu proceduru i da ćemo predložiti dvoje delegiranih europskih javnih tužitelja koje bi dakle, kao što smo i spomenuli, temeljem odluke europskog javnog tužitelja, trebali započeti sa radom. Što se tiče aktivnosti Ministarstva pravosuđa i uprave, da se naše aktivnost se odnosi na tehničke i organizacijske preduvjete kako bi Ured delegiranih javnih tužitelja mogao startati ovdje u RH.
Dakle, osiguran je prostor, to će biti u zgradi USKOK-a, također, su osigurani i, osigurana je sva potrebna oprema kako bi tih dvoje delegiranih europskih javnih tužitelja moglo započeti s radom, kao i čitava administrativna podrška. Dakle prema podacima odnosno jedan od razloga zašto se i krenulo sa osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja, prema podacima preko 50 milijardi eura je u državama u proračunima država članica ti koji nestaje temeljem nekakvih kružnih prijevara koji će se formiranjem ovoga Ureda europskog javnog tužitelja spriječiti i vjerujem da ćemo kroz ovu instituciju očuvati, dakle zaštiti prava i interese građana RH, a isto tako nastaviti i dalje borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.
Hvala.

Jandroković, Gordan (HDZ)

Izvolite očitovanje.

Jelkovac, Marija (HDZ)

Hvala lijepa poštovani ministre.
Zadovoljna sam vašim odgovorom odnosno onim što ste već poduzeli u biti u ovom kratkom periodu od samog stupanja na snagu zakona koji smo donijeli u prosincu. To dokazuje da smo odgovorna članica EU i da smo odgovorna i država i prema našim građanima prije svega i da ćemo i u buduće sve ono što je u interesu u borbi protiv korupcije i kriminala žurno uspostavljati sve institucije vezano na to da bi zaštitili i naše sugrađane, ali isto tako ovim pokazujemo da smo i odgovorna članica EU koja na ovaj način pomaže i u štićenju interesa EU.
Evo hvala vam lijepa.
PDF