Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: XI, sjednica: 1

PDF

17

  • Izbor, imenovanja i razrješenja
24.05.2024.
NASTAVAK NAKON STANKE U 11:01 SATI.

Nastavljamo s radom i sa točkom:

- Izbor, imenovanja i razrješenja;

o čemu će nas izvještavati poslije kolega Pero Ćosić. Ja ću samo reći točke jer ih ima više kojih ćemo se dotaknuti, a onda će kolega Ćosić ovaj, nastaviti sa detaljima.
Prva je Prijedlog odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika i članova radnih tijela Hrvatskog sabora. Druga je Prijedlog odluka o izboru ili imenovanju članova izaslanstva Hrvatskoga sabora. Treća je Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika, razrješenju i izboru članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav HS-a, pa Prijedlog odluke o razrješenju i izbor potpredsjednika, razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo HS-a, onda Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice, razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove HS-a i na kraju Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva HS-a, g. Ćosić, molim vas da nastavite sa ovom točkom i usput, odnosno na kraju.
Predlagatelj je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove na temelju čl. 105, 161 i 273 Poslovnika HS-a, i kao što sam rekao i prije, predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove obrazložit će prijedloge odluka. Izvolite.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege.
Na temelju čl. 105 st. 1 podst. 1, čl. 161 st. 1 i čl. 273 Poslovnika HS-a, Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove HS-a, podnosi HS-u sljedeći prijedlog odluka: Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članove Odbora za europske poslove HS-a, za predsjednicu je predložena gđa Jelena Miloš, za potpredsjednice mag. sc. Marko Pavić i Ivan Račan, za članove Davor Ivo Stier, Andro Krstulović Opara, Jasna Vojnić, Darko Sobota, Marijana Petir, dr. sc. Vesna Bedeković, Majda Burić, Ivica Kukavica, Sanja Bježančević, Mišo Krstičević, Marin Miletić, Dubravko Bilić, dr. sc. Milorad Pupovac i dr. sc. Marija Selak Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za vanjsku politiku HS-a, za predsjednika predložen je g. Andro Krstulović, za potpredsjednika Krešo Beljak, za članove akademik Željko Reiner, Davor Ivo Stier, mag. sc. Stephen Nikola Bartulica, Marijana Petir, Nataša Tramišak, Gordan Bosanac, Ivana Marković, Ivan Račan, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić i dr. sc. Milorad Pupovac.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HS-a, za predsjednika predložen je Ranko Ostojić, za potpredsjednika Josip Šarić, za članove Ante Sanader, Dario Hrebak, Goran Kaniški, Ante Babić, Ante Deur Ivica Kukavica, Gordan Bosanac, dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, Mišel Jakšić, Marko Krička i Josip Jurčević.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu HS-a, za predsjednika predložen je Arsen Bauk, za potpredsjednika Ante Deur, za članove Veselko Gabričević, Darko Klasić, Josip Đakić, Nataša Tramišak, Tomislav Josić, Ivan Budalić, Gordan Bosanac, Marko Krička, Ranko Ostojić, Josip Jurčević i g. Miro Bulj.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za financije i državni proračun HS-a, za predsjednika g. mag. sc. Boris Lalovac, za potpredsjednika mag. sc. Miro Totgergeli, za članove Anton Kliman, Robert Jankovics, Tomislav Šuta, Krešimir Čabaj, Krešimir Ačkar, Livia Sanda Maduna, dr. sc. Damir Bakić, Mate Vukšić, Boris Piližota, Zvonimir Troskot i Marijana Puljak.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za gospodarstvo HS-a, za predsjednika dr. sc. Igor Peternel, za potpredsjednika Ivica Lukanović, za članove akademik Goran Kaniški, Ivan Bugarin, Magdalena Komes, josip ostrogović, dr. sc. Vesna Vučemilović, Majda Burić, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Dalibor Domitrović, Zvonimir Troskot.
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice i potpredsjednika i članova Odbora za turizam HS-a, za predsjednica Sanja Radolović, za potpredsjednika Anton Kliman, za članove Ivan Dabo, Danica Baričević, Branka Juričev-Martinčev, Mato Franković, Stipo Mlinarić, Marin Mandarić, Anka Mrak-Taritaš, Dušica Radojčić, Ana Puž Kukuljan, Ivica Lukanović i Dubravko Bilić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbor za pravosuđe HS-a, za predsjednika Nikola Grmoja, za potpredsjednika Nikola Mažar, za članove Ante Babić, Magdalena Komes, Danijela Blažanović, Ivan Malenica, Maksimilijan Šimrak, Željko Lacković, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Tonči Restović, Mišel Jakšić i Viktorija Knežević.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a, za predsjednika Mišo Krstičević, za potpredsjednika Veselko Gabričević, za članove dr. sc. Vesna Vučemilović, Ljubica Lukačić, Danica Baričević, Majda Burić, Zoran Gregurović, Dubravka Lipovac Pehar, Jelena Miloš, Boris Piližota, Irena Dragić, Miro Bulj i dr. sc. Marija Selak Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru potpredsjednice, potpredsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku HS-a, za predsjednika je predložen, predložena dr. sc. Ivana Kekin, za potpredsjednika dr. sc. Mislav Herman, za članove Ljubica Jemrih, Željko Glavić, Nikolina Baradić, Darko Klasić, Ljubica Lukačić, Stephen Nikola Bartulica, Branko Kolarević, Kolarić, Mišo Krstičević, Željko Jovanović, Božo Petrov i Ivica Baksa.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbor za obitelj, mlade i sport HS-a, za predsjednicu dr. sc. Vesna Vučemilović, za potpredsjednika Marin Miletić, za članove Anamrija Blažević, Livia Sanda Maduna, Nikolina Baradić, Zoran Gregurović, Ivan Dabo, Ive Čaleta Car, Anka Mrak-Taritaš, Dubravka Novac, Martina Vlašić Iljkić, Anita Curiš Krok, Tanja Sokolić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske HS-a, za predsjednicu mag. sc. Zdravka Bušić, za potpredsjednika Josip Jurčević, za članove Darijo Pušić, Radoje Vidović, Jasna Vojnić, Krešimir Čabaj, Danijela Blažanović, Damir Mandić, Dubravka Novak, Ranko Ostojić, Marijan Pavliček, Marin Miletić i dr. sc. Nino Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbor za ratne veterane HS-a, za predsjednika je predložen Josip Đakić, za potpredsjednica Martina Vlašić Iljkić, za članove Darko Sobota, Radoje Vidović, Goran Ivanović, Ante Deur, Veselko Gabričević, Tomislav Josić, Draženka Polović, Irena Dragić, Dalibor Domitrović, Josip Jurčević i Miro Bulj.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednica i članova Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo HS-a, za Predraga, za predsjednika Predrag Štromar, za potpredsjednicu Jasenka Auguštin-Pentek, za članove mag sc. Miro Totgergeli, Tomislav Klarić, Josip Ostrogović, Ivan Bugarin, Ljubica Jembrih, Goran Kaniški, Kristina Ikić-Baniček, Tomislav Golubić, Viktorija Knežević I Dario Zurovec.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbor za zaštitu okoliša i prirode HS-a, za predsjednicu Dušica Radojčić, za potpredsjednika ŽELJKO LACKOVIĆ, za članove Pero Ćosić, Željko Glavić, Damir Mandić, dr. sc. Igor Peternel, Ljubomir Kolarek, Tomislav Šuta, Ivan Marković, Mihael Zmajlović, Mario Milinković, Ivan Matić i dr. sc. Marija Selak Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu HS-a, za predsjednicu dr. sc. Vesna Bedeković, za potpredsjednika dr. sc. Damir Bakić, za članove Željko Glavić, dr. sc. Miroslav Herman, Mislav Herman, Andro Krstulović Opara, mag. sc. Marko Pavić, Krešimir Čabaj, Majda Burić, Tanja Sokolić, Marijana Lugarić, Željko Jovanović, Marin Miletić I Marijana Puljak.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za poljoprivredu HS-a, za predsjednicu Marijana Petir, za potpredsjednicu Dragana Jeckov, za članove Ljubomir Kolarek, Josip Đakić, Goran Ivanović, Dubravka Lipovac Pehar, Ivan Bosančić, Anamarija Blažević, Krešo Beljak, Sandra Benčić, Mario Milinković, Mate Vukšić i Boris Piližota.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i članova Odbor za regionalni razvoj i fondove EU HS-a, za predsjednicu Ivana Mujkić, za potpredsjednika Dubravko Bilić, za članove Nataša Tramišak, mr.sc. Marko Pavić, Majda Burić, Vladimir Bilek, Dario Pušić, Josip Ostrogović, Dalibor Domitrović, Jasenka Auguštan-Pentek, Sanja Radolović i Anja Šimpraga.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu HS-a, za predsjednika Stipo Mlinarić, za potpredsjednika Ivana Marković, za članove Pero Ćosić, Josip Ostrogović, Josip Borić, Ivan Dabo, Josip Šarić, Tomislav Šuta, Ana Puž Kukuljan, Tomislav Golubić, Ivica Baksa i Dario Zurovec.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe HS-a, za predsjednika Željko Jovanović, za potpredsjednika Veljko Kajtazi, za članove Krešimir Ačkar, Marin Mandarić, Ivan Radić, Dalibor Milan, Ivan Bosančić, Stipo Mlinarić, Dubravka Novak, mr.sc. Boris Lalovac, Ana Puž Kukuljan, Anja Šimpraga i dr.sc. Nino Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika Odbora za međuparlamentarnu suradnju HS-a, u Odbor za međuparlamentarnu suradnju HS-a biraju se za predsjednicu Kristina Ikić Baniček, za potpredsjednika Hrvoje Zekanović.
Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije HS-a, za predsjednika Josip Borić, za potpredsjednicu Urša Raukar Gamulin, za članove Admir Hodžić, Goran Ivanović, dr.sc. Vesna Bedeković, dr.sc. Igor Peternel, Branka Juričev-Martinčev, Nikola Mažar, Miroslav Marković, Ivan Račan, Mirela Ahmetović, Nikola Grmoja i dr.sc. Nino Raspudić.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora za ravnopravnost spolova HS-a, za predsjednicu Marija Lugarić, za potpredsjednicu Dubravka Lipovac Pehar, za članove Danijela Blažanović, Livia Sanda Maduna, Nikolina Brnjac, Ljubica Jembrih, Magdalena Komes, Ante Sanader, Rada Borić, Draženka Polović, Sandra Krpan, Jasenka Auguštan-Pentek i Nikola Grmoja.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednice i članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu HS-a, za predsjednika Miro Bulj, za potpredsjednicu Nataša Tramišak, za članove Ivan Bosančić, Tomislav Klarić, Zoran Gregurović, Ivan Bugarin, Damir Mandić, Marin Mandarić, Anita Curiš Krok, Boška Ban Vlahek, Miroslav Marković i Dražan Dizdar.
Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednice i članova Odbora Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, za predsjednicu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika bira se Mirela Ahmetović, za potpredsjednika Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz redova zastupnika bira se Tomislav Klarić, za članove Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz redova zastupnika biraju se Dalija Orešković, Nikola Grmoja i Ivana Mujkić.
Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe, za voditelja Davor Ivo Stier, za članove mr.sc. Zdravka Bušić, Mato Franković, Kristina Ikić Baniček, za zamjenike članova mr.sc. Marko Pavić, Marijana Petir, Rada Borić, Marijana Puljak i dr.sc. Milorad Pupovac.
Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, za Izaslanstvo HS-a u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje se za voditelja Dario Hrebak, za zamjenika voditelja Dario Zurovec, za članove mr.sc. Zdravka Bušić i Krešimir Ačkar.
Prijedlog odluke o izboru Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju OESS, … Izaslanstvo HS-a u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju biraju se za voditelja Mihael Zmajlović, za članove Nikola Mažar, dr.sc. Furio Radin i za zamjenike članova Nikolina Brnjac i Zvonimir Troskot.
Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, za Izaslanstvo HS-a u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenuje se za voditelja dr.sc. Igor Peternel, za članove Anamarija Blažević i Draženka Polović, za zamjenike članova Ljubica Jembrih.
Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, odluku o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Mediterana bira se za voditeljicu Nikolina Baradić, za članove Hrvoje Zekanović, za zamjenika članova Livia Sanda Maduna i Andro Krstulović Opara.
Prijedlog odluke o imenovanju Izaslanstva HS-a u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran, Izaslanstvo HS-a u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran imenuje se Danica Baričević i Maksimilijan Šimrak.
Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i razrješenju izbora članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora.
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora Tonči Restović. Za potpredsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora bira se Saša Đujić.
Razrješuju se članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora Arsen Bauk, Marijan Marijan Pavliček, a za članove Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav biraju se Tonči Restović i Božo Petrov.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika, razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora.
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Božo Petrov, za potpredsjednika Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora bira se Branko Kolarić.
Razrješuju se članovi Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Urša Raukar Gamulin, Irena Dragić, dr.sc. Igor Peternel, a za članove Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora biraju se Dušica Radojčić, Nikola Grmoja i Danijela Blažanović.
Prijedlog Odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice, razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora.
Razrješuje se potpredsjednik Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora Gordan Bosanac, a za potpredsjednicu Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora bira se Sandra Krpan.
Razrješuju se članovi Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora Nikola Grmoja, Dalija Orešković, Boris Piližota, Tanja Sokolović i dr. Igor Peternel.
Za članove Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora biraju se Ivan Matić, Marijan Pavliček, Irena Dragić, Rada Borić i Branka Juričev Martinčev.
Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora.
Razrješuju se članovi Mandatno-imunitetnog povjerenstva sabora Rada Borić, Ante Kujundžić, a za članove Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora biraju se Jelena Miloš i Nikola Grmoja.
I moram evo reći da navedene prijedloge odluka Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora jednoglasno je donio na svojoj 2. sjednici održanoj 24. svibnja 2024. godine.
Hvala lijepo.
Hvala i vama kolega Ćosić.
Otvaram raspravu.
…/Upadica se ne razumije./…
A da vidio sam da, izvolite gospodin Jurčević.
Članak 238., omalovažavanje zastupnika. Čitajući moje ime i prezime nije navedena moja znanstvena titula prof.dr.sc., a kod ostalih je navedena pa molim da se to ispravi.
Hvala lijepa.
Ja bi imao isto jedan prijedlog ako, ako smijem. Budući da smo tu svi jednaki jel da i ovaj a od kad se čita to izgleda da nismo sabor nego poliklinika onda ja bi predložio da uopće ne budu, ne budu te titule ovaj kad mi ovaj kad mi pristupimo nekakvom, nekakvoj odluci iz jednostavnog razloga što ja sam u svojoj dug… dugogodišnjoj karijeri vidio ljude koji su imali osnovnu školu koji su bili sposobniji od profesora od profesora na fakultetima. Znači, znači, znači ovaj ja ne dajem prijedlog, prijedlog je samo od gospodina Jurčevića zato što ja ne smijem dati prijedlog, ali mišljenje mogu dati jel da, dozvoljavate mi jel da.
Gospodin Ćosić.
Evo možda samo kratko. U upitniku koji ispunjavaju saborski zastupnici ima jedna rubrika što želi ispred imena koju titulu pa možda to nije navedeno ili je možda omaška, ali ja se slažem ako ćemo to tako raditi, ako to usvojimo dalje pa ćemo vidjeti.
…/Upadica Furio Radin: Složio se./…
Netko je možda naveo, netko nije ili ne znam neka je omaška ispuštena.
…/Upadica Furio Radin: Ja nisam./…
Dobro.
Evo tako ja sam samo htio ravnopravnost, ne znam kako će biti, ali kod mene u obrascu je navedena titula jel.
A kod mene nije, a dobro, ali nije to bitno sada, pustimo to sada, pustimo to sada, ali međutim za, za ubuduće ja nekako, nekako mi, nekako mi je prirodnije da budemo svi isti ovdje jel da.
Idemo dalje, otvaram raspravu.
…/Upadica se ne razumije./…
Koji je …/Govornik se ne razumije./…
Izvolite gospođa Raukar Gamulin, povreda Poslovnika.
Zahvaljujem.
…/Upadica Furio Radin: Mislim, da./…
A sad teško da povrijeđen je članak moram reći 238. recimo ali kako da vam kažem, bez obzira što nažalost svjedočimo ustaljenoj praksi kupovanja diploma po raznim gradovima, pa čak i u Hrvatskoj, a i izvan Hrvatske i bez obzira što i ti doktorati ponekad gube na vrijednosti, ja ga nemam, ali isto tako znam i poznajem kao i vi ljude koji imaju prave doktorate i ja to jako poštujem.
…/Upadica Furio Radin: Hvala./…
I smatram da to treba reći.
Eto, zahvaljujem.
Hvala, hvala.
Ima različitih mišljenja, neću dati nikakve povrede Poslovnika to su bile rasprave, ali budući da ima rasprava ja otvaram raspravu pa recite što mislite jel da.
…/Upadica se ne razumije./…
Ne, ne čekajte malo, ja sam otvorio raspravu, a nakon toga su bile povrede Poslovnika zato neću zaključit raspravu nego ću držat otvorenu raspravu i ima, ne, dobro, volite više povrede Poslovnika.
Ovaj zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.
Prelazimo sada na izbor, imenovanja i razrješenja, dakle radi se o Prijedlogu odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela HS i Prijedlogu odluka o izboru i imenovanju članova izaslanstava HS, te još 4 odluke gdje se mijenjaju već neki izabrani članovi odbora.
Imamo prijedlog za stanku, kolegica Selak Raspudić izvolite.
Tražim stanku u ime Kluba nezavisnih i Fokusa jer smatram da je dignitet ove institucije narušen, da je naša dužnost da ga sačuvamo i da razgovaramo otvoreno bez rukavica o svemu što se trenutno događa oko trgovanja u mjestima predsjednika odbora HS, da o tome otvoreno razgovaramo pred hrvatskim građanima. Naime, netko izvana ne bi bio u krivu kada bi zaključio da više pristojnosti pravila i digniteta ima na hrvatskom placu nego u HS kada se oko nečega trguje. Što se događa s odborom za ljudska prava? Ima li još uvijek u HS parlamentarne većine? Postoji li doista mogućnost kao što je najavio g. Bartulica da se napravi nevjerojatan manevar, pa da Odbor za ljudska prava postane odbor opozicije odnosno da pozicija postane previše velikodušna prema opoziciji, a da bi g. Pupovac mogao biti na čelu toga istoga odbora? Kakvu poruku takvom raspravom šaljemo građanima RH? Mi nećemo pristati na ovakav razgovor o ključnim mjestima političkog upravljanja u zemlji koja se pritom naziva i parlamentarnom demokracijom. Smatramo da se ovaj razgovor treba voditi transparentno, da hrvatska javnost ima pravo znati jesu li manjinci dio vladajuće većine ili dio opozicije u HS, a nitko ne može sjediti na dvije stolice. Želimo da HS sačuva dostojanstvo i da ne sliči trgovinom na plac…/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepo/…nego da ima pravila po kojim djeluje.
Hvala vam lijepa, kolegice Selak Raspudić stanka je odobrena, samo ću izvijestiti, sukladno onome o čemu me izvijestio predsjednik kluba manjina dakle da još uvijek predlagatelj, a to je Klub zastupnika nacionalnih manjina nije definirao svog kandidata za predsjednika tog odbora i da moli još određeno vrijeme za konzultacije kako bi izišli sa svojim prijedlogom, dakle iz tog razloga mi danas nećemo ni glasovati o tom odboru, tako da ovaj ja vam dajem stanku, ali evo mogu vas onda izvijestiti ako dosada niste dobili tu informaciju da danas nećemo glasovati o tome i nećemo glasovati o još dva izaslanstva, to su Izaslanstvo HS u Parlamentarnoj skupštini SEECP-a i Izvršnog odbora nacionalne grupe HS pri interparlamentarnoj uniji jer isto tako još uvijek nismo dobili kandidate za te, za predsjednička mjesta u tim izaslanstvima, pa ćemo sačekati do idući puta kada ćemo vjerojatno glasovati onda o svemu tome.
Kolega Bulj izvolite.
Hvala lijepo.
U ime Kluba Mosta tražim 10 minuta stanku oko imenovanja u odbore u ovaj visoki dom gdje nas je hrvatski narod izabrao. Kolega Pupovac je očito politička nebinarna osoba. Ono, kolege iz DP-a mi smo očekivali prijedlog g. Bartulice ovdje Istražno povjerenstvo o covidu da date potporu i da raspravimo, ali vi kolega Bartulica ovisite o kolegi Pupovcu i morate moliti za njegovo zdravlje. Sve što ste obećali, ne samo o Povjerenstvu covid potvrde nego ukidanje Istanbulske konvencije ste narodu obećali od vašega programa što vam je narod dao gospodo, prije nego što vam kažem da ste klekli, klekli ste gospodo iz DP-a, vašeg programa je ušlo 0,0%, ne 3% što pišu hrvatski mediji nego 0%. I sad vam je kolega Pupovac spas, je li vladajući ili oporba, jedina štanga za koju se držite, al sve što ste obećali niste ne ispunili nego niste ni pokušali ispuniti i to narod vidi i to narod zna i to će narod pamtit. Ovo je visoki dom u koji su nas birali građani. Zato hrvatski narode nemojte zaboraviti riječi kolege Bartulice, kolege Ćipe, kolege koji ovdi sidi Kukavice. Evo vidimo gore autobusi u mome Sinju za koje daje dozvole županija, ali i u županiji DP Bobanu daje potporu, daje potporu i Butkoviću…/Upadica predsjednik: Kolega Bulj, stanka je, stanka je odobrena./…koji zna za te probleme, hvala lipa.
Stanka je odobrena kolega Bulj.
Povreda Poslovnika kolegice Jeckov izvolite.
Zahvaljujem.
Povreda Poslovnika 238., sramotno je nazvati prof. Milorada Pupovca nebinarnom osobom. Ja bi jako voljela da nama Miro Bulj sad pred svima definira šta to znači. Bude li on to znao.
Kolegice Jeckov primijetio sam i ja, dakle korišten je izraz politički nebinarna osoba, a mislim da nije primjerno na taj način govoriti, ali kao što često kažem na svakome je od nas koji ovdje sjedimo da sukladno vlastitoj savjesti i političkom stilu izgovara ono što smatra da je primjerno ili nije. Meni je to neprimjereno, ali to ide u neku sferu političkog izričaja jer spominje politički izraz prije toga. Ali pozvao bi kolege da ne eksperimentiraju s time previše.
Povreda poslovnika kolegica Selak Raspudić, izvolite.
Čl. 238. samo izražavam svoju zbunjenost, ne znam više tko je uopće progresivan, ni tko je regresivan kao što ne znam ni tko je manjina, a tko je većina u ovom Saboru, pa mi nije jasno je li nebinarno postalo po novome uvreda?
Kolegice Selak Raspudić ovo je sada bila replika pa vi dobivate opomenu.
Kolega Bulj izvolite.
Hvala lijepa.
Evo kolegice Jeckov povrijedili ste čl. 238., omalovažavate zastupnike. Ja sam rekao da je politički, ako oćete sad da vam kažem što je to sjedi u Vladi i u oporbi, znači ja sam rekao političkim rječnikom, nisam ni spolno mislio niti mi pada na pamet, ja sam rekao politički. I on je pravi lijek, on je sve što ima sa DP od onoga što su obećali, jedino je još to što imaju i to im je jedini cilj.
Kolega Bulj dobivate opomenu, bila je to isto tako replika.
Idemo dalje, sada je na redu za obrazlaganje stanke kolega Radin, izvolite.
Tražim pet minuta stanke da razmislite, da razmišljate o tri činjenice. Prva je činjenica da g. Bulj reć neke stvari, a onda ih ne zna objasniti, druga je činjenica ta da kad se govori o svima o strankama govori se o pregovorima, a kad se govori o manjinama govori se o trgovanju. A treća je ta da 24 godine točno Klub zastupnika nacionalnih manjina daje prijedlog, predlaže tko će biti predsjednik Odbora za manjine i ljudska prava, a mi smo i po definiciji i po poslovniku svi članovi toga kluba. Znači da mi smo donijeli stav, ako još to nije leglo jel da, čekat ćemo da legne, ali naš stav je donesen, a ako će trebat ićmo ga donijeti opet.
Hvala.
Kolega Radin stanka je odobrena.
Imamo sad ponovo povrede poslovnika, kolega Grmoja izvolite.
Povrijeđen je čl. 238., jedino kolega Bulj očito dobro shvaća o čemu se ovdje radi i dobro je objasnio. A vi ne shvaćate gdje ste ni vi, a očito ni kolege iz SDSS-a odnosno vi ne smijete shvatiti gdje ste odnosno javnost ne smije shvatiti gdje ste jer DP-u to tako odgovara.
I ja sam siguran da će g. Pupovac biti imenovan na čelo ovog odbora kad završe europski izbori jer ovdje jedino Bartulica još spašava sve …/Upadica predsjednik: Kolega Grmoja dobivate…/… i svoj europski mandat.
Kolega Grmoja dobivate opomenu, bila je to replika naravno.
Kolegica SElak Raspudić izvolite.
Čl. 238., bit ću vrlo konkretna i konstruktivna. Poslovnik nije Sveto Pismo nego izvor svih problema i hitno ga treba mijenjati jer taj isti poslovnik trenutno vama g. Radin istodobno omogućuje da budete dio kluba manjinaca pa time dio vladajuće većine i da budete primjerice dio kluba IDS-a pa time budete dio manjine. A recite vi onda hrvatskim građanima koji je Furio Radin pravi Furio Radin.
Dobivate opomenu jer je bila replika. A sad će kolega Radin odgovoriti koji je to pravi Furio Radin.
238. također, samo da kažem da g. Bulj i gospođa Selak Raspudić su izgubili priliku da šute.
Hvala.
Dobro i to je bila neka vrsta replike pa da budem dosljedan moram i vama dati opomenu.
A mi ćemo sada nastaviti dalje sa radom, dakle imamo izbor, imenovanja i razrješenja. Prijedlog odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova radnih tijela HS-a, ja ću ih sad pročitati ima ih 25.
Odbor za europske poslove, Odbor za vanjsku politiku, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za obranu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizam, Odbor za pravosuđe, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport, Odbor za Hrvate izvan RH, Odbor za ratne veterane, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za predstavke i pritužbe, Odbor za međuparlamentarnu suradnju, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.
Jeste li za to s obzirom da smo oko toga postigli konsenzus da glasujemo objedinjeno oko svih tih odbora? Da. …/Upadica se ne razumije./… To ćemo poslije.
Idemo prvo glasovati onda o članovima, članicama i predsjednicima i potpredsjednicima navedenih radnih tijela. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je jednoglasno sa 136 glasova za donesena odluka kako je predložio nadležni saborski odbor.
Idemo sada na prijedlog odluka o izboru i imenovanju članova izaslanstava HS-a, Parlamentarna skupština Vijeća Europe, Parlamentarna skupština NATO-a, Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, Parlamentarna dimenzija Srednjoeuropske inicijative, Parlamentarna skupština Mediterana i Parlamentarna skupština Unije za Mediteran i tu glasujemo objedinjeno pa vas molim da glasujete. 136 zastupnica i zastupnika je glasovalo, svi su bili za. Dakle jednoglasno je donešena odnosno donešene su odluke kako je predložio nadležni saborski odbor.
Sada imamo 4 odluke koje se tiču promjena u Odborima za Ustav, Poslovnik i politički sustav u Odbor za zakonodavstvo, Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove i Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Dakle, to su odluke.
Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika, razrješenju i izboru članova Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru potpredsjednika, razrješenju i izboru članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Prijedlog odluke o razrješenju potpredsjednika i izboru potpredsjednice, razrješenju i izboru članova Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora. I Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Mandatno-imunitetnog povjerenstva Hrvatskog sabora.
Jesmo li tu da provedemo objedinjeno glasovanje? Da. Onda molim da pristupimo glasovanju.
136 glasova za. Dakle i ovdje smo jednoglasno donijeli odluku kako je predložio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
PDF