Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 21

PDF

88; 89

  • Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
  • Prijedlog odluke o imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom
13.03.2024.
NASTAVAK NAKON STANKE U 12,48 SATI.


Evo prošao je cijeli mandat ali gužva je ostala. Idemo dalje sa do točno do 1 sat to znači. Možemo mi vidjeti ovaj. Molim. Ne, ne. Dobro. Dobro. Idem, idem ja otvarat točku za svaki slučaj.
Znači ranije na sjednici dogovorili smo se da objedinimo raspravu o, o slijedeće dvije točke.
Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Prijedlog odluke o imenovanju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Predlagatelj je odluku o razrješenju zamjenika Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je pravobranitelj za osobe s invaliditetom, na temelju čl. 4 Zakona o pravobranitelju ili pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Predlagatelj je odluku o imenovanju Pravobranitelja za osobe s invaliditetom je Vlada RH na temelju čl. 4 Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Znači, zamjenika pravobraniteljice i pravobranitelj ili pravobraniteljica to ćemo.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Žele li predstavnici predlagatelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gospođa Mira Pekeč Knežević, zamjenica pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Izvolite.
Dobar dan.
Poštovanje cijenjeni gospodine potpredsjedniče, cijenjene saborske zastupnice i zastupnici. Hvala vam na ovoj mogućnosti da dadem kratki uvod o prijedlogu da se gospodina Darija Jurišića, dosadašnjega zamjenika Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom razriješi dužnosti zamjenika Pravobraniteljice. Naime, čl. 4. st. 2. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom, pravobranitelj imenuje i razrješava, daje prijedlog za imenovanje i za razrješenje svojih zamjenika. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom ima dva zamjenika. Prema zakonskoj odredbi razriješiti se može dužnosti zamjenik pravobraniteljice odnosno pravobranitelja na svoj zahtjev ili iz nekih, na temelju svoga vlastitoga zahtjeva ili nekih drugih ili prilikom isteka mandata. U konkretnom slučaju Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je protekle godine, na vlastiti zahtjev razrješenja odlukom sabora dužnosti pravobranitelja, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i do danas smo kolega zamjenik gospodin Darijo Jurišić i ja obnašali dužnost zamjenika pravobraniteljice. Budući da je kolega Jurišić dao vlastiti za…, dao vlastiti zahtjev, uputio zahtjev za razrješenjem dužnosti zamjenika pravobranitelja za, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, budući da je sje…, da je na 290. sjednici Vlade RH upućen prijedlog Saboru RH da se g. Dario Jurišić imenuje pravobraniteljem za osobe s invaliditetom. Stoga smo uputili prijedlog saboru da se g. Dario Jurišić, dosadašnji zamjenik pravobranitelja, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, razriješi dužnosti zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, hvala vam lijepo.
Hvala i vama, možete se vratiti na mjesto i sada imate replike i odgovara…/Upadica se ne razumije./….
Izvolite gđa. državna, gđa. Pletikosa, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, izvolite.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Poštovane zastupnice i zastupnici, Institucija pravobranitelja za osobe s invaliditetom ustanovljena je Zakonom o pravobranitelju za osobe s invaliditetom 2007.g.. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u skladu s čl. 4. st. 1. zakona imenuje HS na prijedlog Vlade RH. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom dužnosnik je RH i imenuje se na vrijeme od 8.g. i može biti ponovno imenovan.
Dosadašnja pravobraniteljica za osobe s invaliditetom gđa. Anka Slonjšak je odlukom HS od 28. rujna 2023.g. razriješena dužnosti pravobraniteljice za osobe s invaliditetom prije isteka mandata na osobni zahtjev.
Koristim prigodu zahvaliti gđi. Anki Slonjšak na dugogodišnjem iznimno kvalitetnom vođenju Ureda pravobraniteljice, na svim vrijednim preporukama i velikom doprinosu u svrhu unaprjeđenja kvalitete života osobama s invaliditetom u RH.
U skladu s točkom 2. zaključka Vlade RH od 2. studenog 2023.g. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom koji je objavljen u Narednim Novinama i „24 sata“.
Dana 23. studenog 2023.g. donesena je odluka o osnivanju Komisije za utvrđivanje pravodobnih i potpunih prijava. Na javni poziv prijavu je podnijelo 9 kandidata, od čega je 5 prijava ocijenjeno pravodobnima i potpunima, te je 11. siječnja 2024.g. donesena odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje razgovora s kandidatima prijavljenim na javni poziv za imenovanje pravobranitelja. Razgovori s kandidatima su provedeni 16. siječnja ove godine. Na temelju uvida u prijave pristigle na javni poziv i provedeni razgovor s kandidatima za pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kandidat i dosadašnji zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Dario Jurišić ocijenjen je kao najbolji kandidat vrlo upućen u materiju s jasnom slikom o očekivanju osoba s invaliditetom za kojeg su preporuku dale mnoge udruge osoba s invaliditetom. Vjerujemo da će dosadašnji zamjenik pravobraniteljice g. Dario Jurišić u novoj ulozi i nadalje vrlo kompetentno i predano obnašati dužnost koja mu je namijenjena.
Slijedom navedenog predlaže se donijeti odluku o imenovanju g. Daria Jurišića pravobraniteljem za osobe s invaliditetom, hvala.
Hvala lijepo, možete ić na mjesto rezervirano za predstavnike Vlade.
Mi sada ćemo odradit ova tri, ove tri replike i onda ćemo preć na stajališta.
Gđa. Vukovac izvolite.
Zahvaljujem se predsjedavajući.
Poštovane, ja bih vas jedno jednostavno pitanje zapravo pitala, koliko ste zadovoljni sa dosadašnjim radom pravobranitelja odnosno pravobraniteljice s obzirom da smo imali u proteklom razdoblju određene izmjene nekih propisa? Jedan od tih propisa je osobama s invaliditetom uvjetovao izbor između opcije da imaju pomoć u kući i osobnog asistenta. U ovom slučaju bi spomenula jedan slučaj 100%-tnog invalida iz Rijeke odnosno osobe sa 100%-tnim invaliditetom kojemu je to napravilo ogroman problem. Također je ta osoba izašla u javnost i govorila o tome da su se propisi donosili bez njih, s njima nitko nije razgovarao, nije komunicirao, nije ih ništa pitao i oni su se našli u određenim problemima. Ja tu vidim ulogu zapravo pravobranitelja odnosno pravobraniteljice, je li sve odrađeno kako treba ili je to moglo ići i bolje? Zahvaljujem se.
Hvala.
Prije nego što vam dajem riječ samo da vam kažem da se svi mi pridružimo zahvalama gđi. Slonjšak za rad koji je vrlo dobro obnavljala dugo godina i ovaj i, i nadajmo se da ćemo je vidjeti ovaj u raznim prigodama u slijedećem, u slijedećem ra…, u idućem mandatu i ovaj, izvolite odgovor.
Odgovor izvolite.
Hvala vam lijepa na ovom pitanju.
Ja ću kratko odgovoriti, Zakon o osobnoj asistenciji je zakon u kome su sudjelovale osobe s invaliditetom. To je zakon koji je na neki način usuglasio različite, osobe sa različitim vrstama invaliditeta, on je očekivan gotovo 15.g. i mi smo bili jako zadovoljni da je taj zakon donesen prošle godine. Zakon je kada ste govorili o, da osoba koja će, da osoba koja bi ostvarila usluge osobne asistencije ne može ostvarit istovremeno i pomoć i njegu u kući. To je iz razloga zato što usluga osobne asistencije između ostaloga uključuje i sve ono što uključuje i pomoć u kući. Mi smo kao, kao ured pravobraniteljice tada za osobe s invaliditetom vrlo intenzivno surađivali i davali jako puno prijedloga na nacrt prijedloga ovoga zakona i moram reći da su većina naših prijedloga usvojena. Mi ne kažemo da …/Upadica Radin: Vrijeme./… u zakonu neće biti problema oko provedbe ali mislim da je jako važno da zakon imamo, da ste to i zajamčena …/Upadica Radin: Vrijeme, hvala./… usluge za osobe s invaliditetom sada konačno zakonom regulirana i uređena i to je ja mislim značajan iskorak za većinu osoba s invaliditetom. Hvala vam.
Hvala i vama.
Držimo se samo vremena, zbog, zbog toga što poslije su stajališta, inače.
Gospodin Pavić.
Poštovana tajnice, prvo da u ime kluba Socijaldemokrata zahvalim dosadašnjoj obnašateljici dužnosti što je radila predano svoj posao i da joj čestitam na rezultatima koje je postigla. A drugo imam pitanje za vas. Ovdje kad smo govorili o imenovanju glavnog državnog tužitelja, bilo vam je prezentirano od strane vladajuće većine da je jako dobro da se u sustav unosi nova krv. Pa su tako rekli da je jako dobro da dođe čovjek izvana u tužiteljstvo i da bude glavni državni tužitelj. Vi ste ovdje išli drugom logikom, a to je da ste opet imenovali za ravnatelja čovjeka iz sustava. Recite mi molim vas koji je vaš stav, koja je prednost ono što su napravili sa državnim tužiteljem, sa glavnim državnim ovoga tužiteljem ili ovaj stav koji ste vi primijenili.
Hvala. Odgovor. Ako želite. Da izvolite.
Ako sam razumjela vaše pitanje, vi ste pitali koja je prednost gospodina Jurišića u odnosu na ostale kandidate. Da li ste to pitanje postavili.
…/Upadica: Ne baš, ali nema veze./…
Da, da ja samo mogu reći da je gospodin Jurišić u, u vrijeme, čitavo vrijeme obnašanja funkcije zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iskazao izuzetne sposobnosti predanost pravičnosti i poštivanju jednakosti i zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom i iskazao vrlo velike sposobnosti i mogućnosti suradnje sa različitim dionicima i svakako izuzetno i pridonio promjeni pozitivnim promjenama u RH za osobe s invaliditetom i naravno unapređenju položaja osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. Hvala vam.
Gospođa Marić. Molim.
Hvala lijepa.
Dakle ja imam repliku na državnu tajnicu. Poštovana državna tajnice, raspravili smo o izvješćima pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i sad zadnje je bilo čini mi se za 2021. gdje je rečeno da je bilo skoro 2700 obraćanja građana, od toga se najviše odnosilo na socijalnu skrb, 502. Na područje zapošljavanja i rada 329, zdravstvo 180 itd. Dakle pravobraniteljica je uvijek donosila preporuke i nekakve savjete što napraviti, pa vas ja onda molim da evo onako pošteno i samokritično kažete u ovih 4 godine obzirom da je kraj mandata, da kažete što se nije odradilo, a što se još moglo odraditi. Naime osobe s invaliditetom posebno ističu problem pristupa zdravstvenim, rehabilitacijskim i socijalnim uslugama. Mnoštvo toga, nešto je odrađeno, nešto ipak nije, a što je pravobraniteljica preporučila. Tako da vas molim evo malo samokritike …/Upadica Radin: Hvala./… što se moglo napravit, a nije se.
Hvala. Izvolite odgovor.
Poštovana zastupnice zahvaljujem vam na ovom pitanju. Naravno da nam je puno značilo, puno su nam značile preporuke i prijedlozi koje nam je pravobraniteljice za osobe s invaliditetom davala i upravo ovi zakoni koje smo spominjali i o kojima već godinama govorimo i konačno smo ih i donijeli, a to je riječ je o Zakonu o osobnom, osobnom asistentu i Zakon o inkluzivnom dodatku. U svakom slučaju to je jedan od rezultata upravo ovih prijedloga pravobraniteljice. Naravno da nikad nismo svi, nismo naravno ni mi u potpunosti zadovoljni ali upravo ta komunikacija sa svim korisničkim skupinama, naročito s osobama s invaliditetom na svim razinama, da nam puno znači i da smo, da evo nikad nismo potpuno zadovoljni ali zaista smo sa …/Upadica Radin: Hvala./… ovim zadovoljni. Također bi spomenula registar osoba s invaliditetom koji je donesen. Evo. Hvala.
Hvala lijepa. Hvala.
Bili ste jasni hvala.
i sada ću zamoliti gđu. Renatu Sabljar-Dračevac napokon…/Govornik se ne razumije./… predsjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku da nam kaže mišljenje odbora o ovom zakon…, o ovim promjenama koje, koje su sad na dnevnom redu, znači vraćamo se, vraćamo se promjenama u pravobraniteljstvu.
Zahvaljujem se potpredsjedniče.
Poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnice, uvažena zamjenice pravobraniteljice.
Evo Odbor je za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 127. sjednici održanoj 11. ožujka 2024. raspravljao o prijedlogu odluke o imenovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom koju je predsjedniku HS dostavila Vlada RH aktom od 8. ožujka 2024.. Odbor je o prijedlogu raspravljao kao matično radno tijelo sukladno čl. 85. Poslovnika HS.
U provedenoj raspravi članica odbora Ljubica Lukačić u ime osoba sa invaliditetom pozdravila je izbor dosadašnjeg zamjenika pravobraniteljice na ovu funkciju smatrajući da je uspostavio s osobama s invaliditetom jednu izuzetno dobru komunikaciju, što je od velike važnosti. S njom se složila i predsjednica odbora izrazivši svoje zadovoljstvo s obzirom na to da njegov izbor predstavlja odličan kontinuitet i nastavak procesa u radu ureda koji je dosadašnja pravobraniteljica sa svojim timom izrazito vrijedno i kvalitetno vodila, a sada je taj kontinuitet nastavljen. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su sa 9 za odlučili predložiti HS da donese odluku o imenovanju pravobraniteljice za osobe, pravobranitelja za osobe s invaliditetom, hvala.
Hvala i vama.
I sada otvaram raspravu i prva je gđa. Ljubica Lukačić ispred Kluba zastupnika HDZ-a.
Okej, evo zahvaljujem g. potpredsjedniče.
Poštovana državna tajnice, poštovana zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, poštovane kolegice i kolege.
Evo da pred sam kraj našeg zasjedanja osobita mi je čast i zadovoljstvo da još možemo evo sutra izglasati pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Ja podržavam prijedlog Vlade RH osobno kao osoba s invaliditetom, a onda naravno i u ime Kluba zastupnika HDZ-a iz razloga što evo imamo dugogodišnji i uvid, a i dugogodišnju suradnju sa Uredom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i kako je ona dosada ja bih rekla jako dobro odrađivala svoj posao, tako i njeni suradnici, prvenstveno njeni zamjenici bili su upućeni u kompletnu problematiku za osobe s invaliditetom.
Ono što posebno želim istaknuti vezano za prijedlog Vlade RH da se Darija Jurišića imenuje pravobraniteljem za osobe s invaliditetom je to da g. Jurišić ima i iskustvo iz sustava dakle još kao zaposlenik Ministarstva mora, prometa i veza tadašnjeg je surađivao sa osobama s invaliditetom, dakle ima iskustvo kako funkcionira sustav.
Ono što je izuzetno važno u svemu tome i što je dobro spojivo s ovim iskustvom je to da je g. Jurišić uspostavio izuzetno, izuzetno dobru suradnju sa osobama s invaliditetom. To dokazuje i to da je, da je kompletan pokret osoba s invaliditetom na čelu sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom da su dali preporuku da se g. Jurišića imenuje, dakle njemu da se prijavi na natječaj i da ga se imenuje pravobraniteljem za osobe s invaliditetom. To je razumljivo stoga što suradnja sa udrugama osoba s invaliditetom je vrlo kompleksna. Naravno ured pravobraniteljice od dosadašnjeg sada pravobranitelja za osobe s invaliditetom mora biti ta institucija koja će osobama s invaliditetom ja bih rekla dati nadu u bolje sutra, koja će im garantirati da će se na neki način izboriti, da će im pomoći pri savladavanju svih prepreka i da će im pomoći pri izboru onoga što je za njih najbolje. U to ulazi i izmjena zakonodavne, zakonodavnog okvira. Dosadašnji ured je na sva javna savjetovanja, pa i prijedlozima nama ovdje u HS su činili sve kako bi se sve vezano dakle je li to zakonski propis ili se radi o bilo kojoj drugoj problematici, dakle sve što je vezano za osobe s invaliditetom kako bi bilo doista na korist njima.
Iz godine u godinu smo ovdje imali i izvješća za koja sam ja uvijek voljela reći da će nam služiti kao baza podataka i ako vas nešto zanima to možete naći u izvješću Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.
Pravobraniteljica dosadašnja Anka Slonjšak je iz osobnih razloga dala ostavku. Stoga je Vlada RH i pristupila objavi novog natječaja, javnog poziva za imenovanje pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Stoga je potrebno Darija Jurišića i razriješiti sa pozicije zamjenika pravobranitelja za osobe s invaliditetom. Klub HDZ-a podržava i tu odluku.
Ja sam sasvim sigurna da će Darijo Jurišić opravdati dano mu povjerenje. Ja to već sada otprilike mogu na neki način zaključiti razgovarajući u ovih nekoliko dana sa osobama s invaliditetom kada su naravno svi mogli vidjeti kada je taj podatak javno bio dostupan da je Vlada predložila Darija Jurišića za pravobranitelja, osobe s invaliditetom su to doista dočekale sa oduševljenjem jer tko god je imao kontakt, osobni kontakt sa g. Jurišićem nije otišao nezadovoljan, on uvijek nastoji naći način kako da se osobi s invaliditetom ili udruzi, bilo kome ko je vezan za osobe s invaliditetom, nađe rješenje za njihove probleme. Sigurna sam i u to da će g. Jurišić sa svojim timom i sa kompletnim uredom i dalje razvijati odnosno unaprjeđivati koliko god je to moguće 4 da tako kažem odnosno područna ureda u Splitu, Rijeci i u Osijeku, da će i ti uredi iako i sada oni rade sasvim dobro bez nekakvih zamjerki, ali možda će postojati još mogućnost proširiti, dodati još koji ured negdje dakle tamo gdje je osobama s invaliditetom najteže doći, evo npr. kod kolegice Komes u Petrinji iako nije, nije daleko Zagreb, ali ima ljudi, ima osoba s invaliditetom koje možda i ne mogu doći do Zagreba, kojima je to jako daleko jer je prijevoz još uvijek problem. Naravno i za to će se Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom boriti da se međugradski prijevoz učini dostupniji osobama s invaliditetom.
I evo na kraju, zahvaljujem dosadašnjoj pravobraniteljici na, na radu i evo u svoja skoro puna dva mandata učinila je to da se osobe s invaliditetom vidi, da one postanu vidljivije, da se njihovi problemi bolje shvaćaju, a evo moram reći i to, mislim da je s jedne strane imala i sreću, barem evo u ovih zadnjih 8.g., a to je da je imala Vladu s kojom je mogla razgovarati, Vladu kojoj je mogla iznijeti sve probleme osoba s invaliditetom, ukratko rečeno da je i Ured pravobraniteljice do sada i sve osobe s invaliditetom u Vladi su imale partnera zato smo evo uz pomoć i Ureda pravobraniteljice i svih nas ovdje kolega i kolegica u HS-u donijeli dva ključna zakona za osobe s invaliditetom, a to je Zakon o osobnoj asistenciji i Zakon o inkluzivnom dodatku.
Gospodinu Jurišiću želim puno sreće u daljnjem radu, imat će problema i teškoća, ali sve je to normalno kad su u pitanju osobe s invaliditetom. Ja sam sigurna da će i budućem sazivu zastupnika ovdje u HS-u g. Jurišić i cijeli Ured pravobranitelja biti dobar partner da će zajedno jako dobro surađivati, a da će od svega toga najviše koristi imati osobe s invaliditetom.
Hvala vam lijepa.
Hvala i vama.
Sad je na redu gospođa Ružica Vuković, Vukovac pardon Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovani predsjedavajući, poštovane predstavnice predlagatelja, kolegice i kolege.
Dakle, na početku naravno želim i sama osobno zahvaliti pravobraniteljici, nije joj sigurno bio jednostavan posao. Nadam se samo da njeno zdravstveno stanje nije ozbiljno nego da je jednostavno se možda i umorila i to možemo razumjeti.
Ja bih ovdje iznijela dvije stvari koje su meni obilježile ovaj mandat i nijednu ni drugo nismo u konačnici pozitivno riješili, a u obe situacije se radi o osobama s invaliditetom. Dakle, kada sam došla u ovaj saziv Sabora našla sam u arhivi jedno obraćanje, jedan esej jednog djeteta, dječaka sa invaliditetom dakle radi se o potpuno slijepom dječaku koji se obratio saborskim zastupnicima tekstom „Ja … sve volim, ali ja ne mogu pratiti vaš rad.“, to je meni bilo toliko potresno i emotivno i duboko jer jedno dijete koje ide u osnovnu školu zbog našeg nerazumijevanja, zbog okolnosti u kojima evo živimo zbog kojih smo isključivi, čudnovati meni to nije nikako jasno, ne može pratiti naš rad.
Radi se o dječaku po imenu Viktor, dolazi iz Rijeke, Viktora sam i osobno u konačnici upoznala njegov esej na kraju nije pao na plodno tlo. Ja sam uvažila taj njegov tekst i uzela sam ga u obzir na način da sam pokušala barem obratit se na nekoliko ministarstava i to putem zastupničkih pitanja. Na neka nisam niti dan danas dobila odgovore, ministar Piletić mi je odgovorio vrlo šturo pa čak mogu reći i bezosjećajno, rekao je da postoje i drugi načini. Jer zapravo o čemu se radi? Viktor je na brajici učio u svojoj školi pratiti materiju i očekivao je da će to moći i sa saborskim raspravama odnosno dokumentacijom koja proizlazi iz naših rasprava. Ministar je odgovorio da zapravo postoji i drugi načini praćenja rasprava i da brajica zapravo nije jedini način i tu je priča i konverzacija s njim i završila.
Kasnije sam se obratila odborima, odbori jesu reagirali, međutim evo i zbog ranijeg raspuštanja ja još nisam dobila njihov službeni odgovor, al vjerujem da će uskoro doći. Dakle, to je meni jedna situacija koje se ja sjetim skoro svaki dan, jedno nevino dijete, iskreno, voljno pratiti ono što mi ovdje radimo, vrlo inteligentno, promućurno, nadareno nije u mogućnosti zbog nas samih pratiti ono što mi radimo. Evo to je situacija koju ja jednostavno smatram da moram danas iznijeti.
Druga situacija, meni se obratila također iz Rijeke Udruga „Spirit“, to su osobe koje su fenomenalne, znači udruga koja broji veliki broj osoba s različitim poteškoćama u razvoju i oni su si dali jedan vrlo interesantan zadatak. Dakle, radi se o jednoj praktičnoj podršci inkluziji koja takvih ljudi u društvu koja zapravo zaslužuje svaku pohvalu i oni vam snimaju filmove, domaće filmove, detektivske filmove, imali smo tako priliku na jednom festivalu pratiti njihov rad, snimili su domaći detektivski film „Agent 007 domaći James Bond“, dakle snimljen kroz radionice sa mladima koji imaju poteškoće u razvoju. Dakle, oni su bili i režiseri, kreatori teme događaja tih svojih rekvizita, bili su glumci u isto vrijeme znači jedna fantastična pozitivna priča koja kada je zapela financijski obratila se naravno Ministarstvu kulture natječaj je bio raspisan. I oni su vam zbog greške na Internet vezi došlo je do pucanja prilikom prijave na natječaj, oni nisu tome naravno krivi, oni su svoje odradili, međutim evo zbog greške sa internetom, zbog pucanja veze njihov, njihova prijava na natječaj, njihov projekt nije prošao i nije uzet u razmatranje.
Oni su se obratili i pravobraniteljici, oni su se obratili Ministarstvu kulture, oni su tražili pomoć na sve strane pa su tako došli i ovdje, požalit se zapravo na taj tretman, međutim evo i svi mi koji smo se nekako upleli u tu priču i pokušali učinit sve što je u našoj moći isto tako nismo ništa uspjeli. Skroz dok na ovaj način ovo društvo tretira osobe s invaliditetom, s poteškoćama u razvoju, smatram da je ovo itekako ozbiljna tema i itekako ozbiljna uloga same pravobraniteljice odnosno u ovom slučaju ćemo imati pravobranitelja i smatram da smo svi dužni o tome javno progovarati, zahvaljujem.
Hvala.
Gđa. Sabljar-Dračevac ispred Socijaldemokrata, izvolite.
Ja se zahvaljujem potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, zamjenice pravobranitelja uskoro za osobe s invaliditetom, drage kolegice i kolege.
Evo izrazito sam sretna i zadovoljna što ovaj 10. saziv završavamo s time što ćemo imenovati pravobranitelja za osobe s invaliditetom.
Moram reći da je naša pravobraniteljica dakle organizirala ovaj, ustrojila cijeli ovaj ured i da je u to uložen veliki, veliki rad i veliki i veliki trud. Sasvim sigurno veliku pomoć je imala i od Darija Jurišića koji je bio njezin zamjenik u ovom, ovom mandatu. Upravo iz tog razloga mi svi možemo bit sretni i zadovoljni čitajući izvješća pravobraniteljice koja su bila izrazito kvalitetna, prolazila je sve teme da bi olakšala našim saborskim zastupnicima uvid, ona je radila i skraćenu verziju s kojom smo se mogli, kojom smo mogli jednostavnije i brže pristupiti određenim temama. I zaista mi je želja da ovaj ured nastavi sa radom i načinom rada kako je radio i dosada jer je to u interesu naših osoba s invaliditetom. Nažalost, broj osoba s invaliditetom u RH raste i bitno je od prevencije, što se može naravno napraviti u što ranijim intervencijama, ali isto tako adekvatnog zbrinjavanja i pomoći osobama s invaliditetom, tu kao društvo moramo bit izrazito senzibilni i pokazati empatiju prema onima koji trebaju, koji trebaju našu pomoć.
Ja se još jednom zahvaljujem našoj pravobraniteljici koja je izrazito kvalitetno i dobro radila. Na njezin zahtjev smo je razriješili prije isteka mandata. Nadam se da će se zdravstveno oporaviti i da će ona aktivno sudjelovati u nekim drugim aktivnostima, ali kažem, radujem se ovom kontinuitetu i sretna sam što danas Darija Jurišića imenujemo za pravobranitelja za osobe s invaliditetom, hvala.
I vama.
Gđa. Jelena Miloš, Klub zastupnika Možemo!, izvolite.
Zahvaljujem.
Poštovane kolegice i kolege, evo i ja bi htjela još jednom i u svoje ime i u ime Kluba zastupnika Možemo! zahvaliti gđi. Anki Slonjšak koja je obavljala dužnost pravobraniteljice, zahvaliti joj na iznimnom doprinosu u zaštiti i unaprjeđenju prava osoba s invaliditetom.
Gđa. Slonjšak sa svojim timom podigla je ovaj ured, izgradila ga je u prepoznatljivu instituciju i nacionalno i na međunarodnoj razini i etablirala je ured kao mjesto podrške osobama s invaliditetom dakle stvarne konkretne podrške i mjesto zaštite njihovih prava.
Izvješća pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i nama su kao zastupnicima i zastupnicama bile izrazito velik doprinos i izrazito korisne. Preko njih smo se mogli i konkretno upoznati i s detaljnim problemima osoba s invaliditetom i preporukama kako poboljšati njihov položaj i to u čitavom nizu područja, od zdravstva, od zapošljavanja, odgoja, obrazovanja do socijalne skrbi itd., itd.. Moram reći da je to redovito štivo koje posjećujem, da je to nešto izuzetno, izuzetno korisno i htjela bi zahvalit uredu na tom radu, htjela bi zahvalit znači i gđi. Slonjšak i cijelom timu na tom radu dakle i zamjenici gđi. Pekeč-Knežević koja je tu s nama i zamjeniku g. Dariju Jurišiću, ali i čitavom timu koji vrijedno radi svoj posao.
Vjerujem da, da će g. Darijo Jurišić nastaviti dobar rad ureda. Moram reći da ga poznajem kroz rad Odbora za rad, kao i rad Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb koji, koji, koji sam posjećivala iako nisam članica, gdje je često davao stručan, konkretan doprinos kada se radilo o politikama za osobe s invaliditetom i sama činjenica da je on bio zamjenik u ovom uredu koji uistinu radi odličan posao, garantira nam i iskustvo rada i poznavanje sustava i da će cijela stvar dalje ići u dobrom smjeru i ja uistinu vjerujem da je on dobar kandidat za ovaj posao i naš klub svakako će podržati njegovu kandidaturu.
Htjela bih reći i to da je za nas Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom jedna od institucija na koju uistinu možemo biti ponosni, jedna od institucija u kojoj građani imaju povjerenje, institucija koja pokazuje koja je temeljna svrha svake institucije, a to je da se poboljša kvaliteta života naših građana i da se da trajni doprinos društvu.
Ured pravobranitelja odnosno pravobraniteljice prethodnih godina otvorio se svima onima koji su trebali savjet, koji su trebali pomoć, koji su trebali ostvariti kontakt s nekim drugim institucijama i upravo to otvaranje ureda primjer je kako bi institucije u Hrvatskoj trebale funkcionirati, primjer je toga da institucije trebaju biti usmjerene upravo na ljude i na podršku ljudima, a ne biti same sebi svrhom. Dakle, to je jedna od institucija koju moramo poštovati, čiji rad uistinu moramo poštovati i cijeniti i s kojom mi zastupnici i budući zastupnici moramo surađivati.
Isto tako koristim priliku makar ne bi htjela tu uzimati previše vremena da kažem da je, mislim da je izrazito bitno da u ovoj kampanji sve političke stranke govore o osobama s invaliditetom, dakle o temama osoba s invaliditetom. To će biti svakako jedan od naših naglasaka i osobno smatram da politika mora promijeniti paradigmu u svom odnosu prema osobama s invaliditetom. Nažalost vidimo često da temeljna prava osoba s invaliditetom nešto što je zajamčeno kao temeljno pravo na ravnopravno sudjelovanje u društvu kao što je recimo pravo na neovisno življenje, na život u zajednici, pravo na zdravstvenu i socijalnu skrb, na obrazovanje, na uključenost u svijet rada još uvijek se prikazuju nekad kao epohalni iskoraci, kao stvar nečije političke volje, kao ustupci i vrijeme je da konačno razumijemo da je dužnost i da je dužnost politike da osobama s invaliditetom osigura jednaka prava i ravnopravnost, a ne da zapravo se to smatra bilo kakvim ustupcima i iskoracima.
Kada pogledamo unatrag u ovom mandatu ostat će nažalost činjenica da je Zakon o osobnoj asistenciji koji se dugo najavljivao uistinu jest donesen što je naravno dobro nakon dugotrajne borbe prije svega udruga i institucija kao što je upravo institucija pravobranitelja, da on još uvijek nije zaživio. Doneseno je oko tisuću rješenja prema nekakvim zadnjim informacijama od 5 tisuća zahtjeva i još uvijek nemamo informaciju da li postoji dovoljno asistenata da bi ovaj zakon zaživio. Ja sam puno puta u saboru govorila u ovom mandatu da je plaća asistenata kako je predviđena premala i da ne možemo očekivati niti se to dogodilo u drugim zemljama EU da ljudi koje, da će ljudi raditi tako odgovoran posao s toliko niskim primanjima. Mislim da ne možemo jednostavno nastaviti u društvu s idejom da će ljudi za male plaće ostati raditi u Hrvatskoj i obavljati neke poslove koji su nam nužne u društvu. Uostalom vidimo i posljedice takvih politika sa sve većim i većim iseljavanjem ljudi iz Hrvatske.
Slično je sa Zakonom o inkluzivnom dodatku koji isto tako dobro da je donesen, međutim još uvijek isto tako zbog niza vještačenja koji se mora, moraju raditi zbog prekrcanosti sustava on isto tako još uvijek nije zaživio do kraja i to je nešto što moramo u budućnosti promijeniti.
Međutim, to nisu jedine teme o kojima trebamo pričati. Ono što je uistinu, što bi uistinu bili i strateški i nužni potezi koje trebamo napraviti je osigurati zapravo cjelovitu skrb usluge u zajednici za osobe s invaliditetom neovisno gdje, neovisno gdje žive odnosno pogotovo osigurati te usluge u manjim regionalnim centrima.
Potrebni su apsolutno nužni iskoraci u obrazovanju i veći broj stipendija i osiguranje veće pristupačnosti za osobe sa invaliditetom isto tako u prometu, u pitanju zapošljavanja odnosno poziciji osoba s invaliditetom na tržištu rada gdje čak i država još uvijek nije dosegla u nekim resorima potrebne kvote itd., itd.
Dakle, nadam se da će to, da ne dužim s obzirom da je točka vezana uz imenovanje zamjenika, uistinu se nadam da će ove teme dobiti prostor u kampanjama svih političkih stranaka, da ćemo uistinu pričati o ovoj temi i da ćemo konačno napraviti nešto što dugo dugujemo osobama s invaliditetom.
Zahvaljujem.
Hvala.
Povreda Poslovnika, gospođa Jembrih.
Hvala lijepa, hvala potpredsjedniče.
238., evo iskoristit ću to i prije svega se želim zahvaliti Vladi RH i pravobranitelju za sve napore i angažmane što je uloženo za unaprjeđenje osoba s invaliditetom i njihovih obitelji. Govorim u ime njihovih obitelji jer ja sam majka djeteta s teškoćama u razvoju i jako puno u ovih 8 godina je napravljeno i što se tiče osobnih …
…/Upadica Furio Radin: Hvala./…
… asistenata i inkluzije …
…/Upadica Furio Radin: Hvala./…
… i vjerujem da će ova Vlada i dalje dobiti priliku u tom smjeru brinuti se za osobe s invaliditetom.
Hvala.
Hvala, pa mi se svi slažemo sa time to smo već rekli i prije svi zajedno. Ako se vi slažete svi zajedno bismo prešli dalje, šta mislite? Ajmo dalje.
Gospođa, gospodin Miletić, izvolite. Klub zastupnika MOST-a.
Evo, lijep pozdrav svima.
Nekoliko misli u ime Kluba MOST-a završno. Osobno sam imao jednu korespondenciju s mailovima sa gospođom Slonšak i ovim putem javno želim se zahvaliti toj gospođi na svemu onome što je ona učinila kao pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Mi smo imali u Rijeci nekoliko slučajeva pa onda sam ja nešto i kontaktirao. Imali smo čak situaciju gdje je bivši gradonačelnik Rijeke, ne trenutni ali iz iste političke opcije dao čovjeku koji je radi bolesti ostao je operacijama bez obje noge i upao je u velike, u velike životne teškoće i probleme, tako to ide kad kreneš u nesreću onda ti se samo lijepe tako nekako to bude u životu i onda je on ostao bez svega i završio u nužnom smještaju grada. I kad me nazvao ja sam mislio da, da je to, da me neko zeza je li ne dok nisam otišao na to mjesto. Dakle, bio je smješten u nužni smještaj grada Rijeke, 54 stepenice su vodile do njegove sobe bez ikakve rampe. Dakle, on svaki put kad je htio izaći iz zgrade morao je nekoga zvat da ga fizički iznese, a nije to lako ni nama muškarcima po stepenicama i to i to samo govori evo koliko trebamo svi bit od nacionalne razine do lokalne normalni ja bi čak rekao. Tu čak nije stvar nikakve otvorenosti, kakva otvorenost ako imaš osobu s invaliditetom pa onda trebaš napraviti sve što možeš da se toj osobi pomogne i da joj se osigura ono što bi ti sebi htio, svojoj djeci dakle ništa manje od toga. Isto tako želim pozdraviti imenovanje, nadam se da sam sve dobro polovio jer sam i u sastancima i sve, sad nam je mozak tako poluspržen svima gospodina Darija, jel tako. Gospodina Darija Jurišića jer ono što sam ja čuo od drugih o toj osobi je stvarno sve najbolje evo, pa nadam se da sve to što sam čuo je u redu i da će čovjek kako treba zajedno sa vama, sa njegovim suradnicama voditi jednu tako važnu instituciju kao što je institucija osobe koja se brine za druge osobe s invaliditetom. Preporučio bi isto ovdje ima dosta ljudi iz lokalne samouprave, kako je moja prijateljica isto osoba s invaliditetom dakle sportašica ali je u kolicima potpuno u kolicima. Ona je doživjela nesreću kad je kao mlada studentica izlazila van poskliznula se pala i slomila kičmu, otprilike. Dakle nevjerojatna priča u 22. godini života i ostala je cijeli život u kolicima i onda kad je ona meni htjela pokazat s kojim se ona susreće teškoćama, prije politike dakle kako bi rekao dakle jer je mene to zanimalo, onda je ona meni rekla odi ti lijepo sad sa mnom u auto i od trena kad parkiram pokušat ćeš izać van u kolica. I prvo tu, ja sam dakle sportaš u naponu snage ja sam imao ogromnih problema, pa onda tek vidite kad vam preblizu stane drugi auto pa vi ne možete otvorit vrata pa kako s kolicima, pa nekako izađete van. Pa onda krenete na cestu pa skužite da netko tko je projektirao tu cestu uopće nije brinuo na one šahtove pa vi dođete s kolicima pa se okrenete, upadnete u šaht, padnete na sred ceste. Dakle koliko je važno da i ova institucija u kojoj ste vi u koordinaciji sa lokalnom samoupravom da neke sitnice pazite o kojima vi uopće kad ste na nogama ne razmišljate, da netko tko je u kolicima da on kad se spušta da ne smije bit prestrmi onaj nagib. Čovjek opet padne, okrene se. Da, da ne smije bit nigdje onih, evo naša kolegica zastupnica itekako zna o čemu govorim, ne smije bit onih kako se zovu odvoda za vodu ili kako rešetki, ili kako ne, oprostite mi što ne mogu se sad sjetit. Dakle to sve netko treba projektirat i pazit na to jer na primjer u mojoj Rijeci, poslije smo mi nešto to se bunili, govorili pa se to mijenjalo i u Zagrebu. Pretpostavljam, dakle vi dođete spustite se, ono ispred vaš šahta. Vi uđete s malim kotačima, okrenete se. Pa do ono institucija gradske knjižnice, ne znam čega gdje, gdje ogroman napredak je učinjen bar u mom gradu, je li ne znam kako drugdje ne mogu o tome govoriti gdje je osobama s invaliditetom moramo sve napraviti kao društvo i ja tu kad bi imao škare i sukno, ja tu ne bi štedio jedne lipe, jedne lipe. Dakle što god treba tim ljudima treba dati i omogućiti im jer križ im je itekako pregolem pa onda bar mi kao društvo sve trebamo napraviti da im pomognemo sa svime od lijekova do, do, do svih onih stvari koje su njima potrebne da bar donekle im olakšamo. Evo pozdravljam ovo tu u ime kluba Mosta.
Hvala. Povreda Poslovnika. Izvolite.
Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.
Čl. 238. Kolega govori o potrebama spuštanja rinzola itd. Kolega to radi to ispada kao da to treba radit Ured pravobraniteljice ili Vlada ali iako ne treba oni to rade. Lokalna zajednica je zadužena za to. U tijeku je sada natječaj u Ministarstvu hrvatskih branitelja gdje je određeno milijun kuna koji će ova, milijun eura pardon, koji će ova Vlada podijeliti lokalnoj zajednici onima …/Upadica Radin: Hvala./… koji se jave kako bi prilagodila svoje institucije osobama s invaliditetom …/Upadica Radin: Hvala gospođo Lukačić./… itd. Zahvaljujem.
Ja mislim da bi bio jako nefer s moje strane ako ne bi dao opomenu. Dajem opomenu ali slažem se s vama.
Šta smo gotovi s točkama?
Onda zaključujem raspravu i glasat ćemo kada, o ove dvije točke i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

88

  • Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
14.03.2024.
Sada ide prijedlog odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom.
Predlagatelj je pravobranitelj za osobe sa invaliditetom, rasprava je zaključena.
Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom.
Glasujmo.
131 glas za, dakle donesena je odluka kako ju je predložilo saborsko matično radno tijelo.
PDF