Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 21

PDF

82

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, drugo čitanje, P.Z. br. 639
11.03.2024.
I idemo na posljednju, idemo na posljednju točku dnevnog reda za danas.
- Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, drugo čitanje, P.Z. br. 639. – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Ona je u drugom čitanju kao svi takvi dokumenti.
Na temelju članka 207. mogu se amandmani podnijeti do kraja rasprave.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Gospodin Zdravko, državni tajnik Zdravko Jakob u Ministarstvu, potpredsjednik ne, Zdravko Jakop državni tajnik u Ministarstvu obrane će sada nas upoznati sa ovim dokumentom.
Izvolite.
Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici.
Odnosi Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u području sigurnosti i obrane kontinuiranim napretkom u suradnji snažno pridonose ukupnim odnosima dviju država.
Dosadašnja obrambena suradnja RH i SAD-a dominira u području bilateralne obrambene suradnje RH s partnerima i saveznicima u kvaliteti i kvantiteti zajedničkih projekata i aktivnosti.
U okviru nastojanja za daljnjim unaprjeđenjem uzajamne suradnje u području sigurnosti i obrane američka strana predložila je da se pristupi sklapanju ovog sporazuma uzimajući u obzir specifične zahtjeve koji vezano za pružanje obuke, opreme i druge vrste pomoći jedinicama snaga sigurnosti stranih država proizlaze iz zakonodavstva SAD-a.
S obzirom da se sporazumom uređuje specifično područje koje održava zahtjeve koji proizlaze iz odredaba mjerodavnog zakonodavstva SAD-a u vezi s pružanjem obuke, opreme i druge vrste pomoći jedinicama snaga sigurnosti stranih država proveli smo postupak i usaglasili tekst sporazuma.
Sporazum je potpisan u Washingtonu 19. listopada 2023.g., sporazumom se u odnosima RH i SAD-a uspostavlja dvostrani međunarodnopravni okvir za pružanje potpore SAD RH u vidu programa pomoći na području sigurnosti i drugih programa koje financiraju SAD u skladu s odredbama Zakona o inozemnoj pomoći iz 1961.g., Zakona o nadzoru izvoza naoružanja ili slijednog zakonodavstva SAD-a, čime će se omogućiti daljnja suradnja što se tiče opremanja i modernizacije Oružanih snaga RH i osigurati uspješna provedba daljnje dvostrane suradnje sa SAD-om kao glavnim strateškim partnerom u području sigurnosti i obrane.
Sklapanje sporazuma jedan je od uvjeta za jačanje i razvoj obrambene suradnje dviju država i provedbu bilateralnih aktivnosti sa SAD-om.
Ovim zakonom potvrđuje se sporazum kako bi njegove odredbe u skladu sa Ustavom RH postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH.
Svrha sporazuma je utvrditi osnovne odredbe i uvjete u vezi s primjenom Zakona o inozemnoj pomoći iz 1961.g. SAD-a tj. ograničenje u pružanju pomoći snagama sigurnosti poznatog kao i kao Leahyjevo pravilo za primjenjivu pomoć SAD-a.
Leahyjevo pravilo obvezuje Vladu SAD-a da uskrati primjenjivu pomoć SAD svakoj jedinici snaga sigurnosti strane države za koju ministar vanjskih poslova SAD-a raspolaže vjerodostojnim podacima o tome da je ta jedinica odgovorna za teško kršenje ljudskih prava.
Sporazumom se ujedno utvrđuje, utvrđuju i odredbe i uvjeti u vezi s primjenom Leahyjeva pravila, utvrđuje način provedbe u smislu da se utvrđuje da su za provedbu sporazuma odgovorna u ime Vlade RH tijela državne uprave nadležna za obranu, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove i pravosuđe u odnosu u ime Vlade SAD-a i Ministarstvo vanjskih poslova.
Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH s obzirom na to da će se odvijati kroz redovite aktivnosti tijela državne uprave nadležnih za poslove obrane, unutarnje poslove, vanjske i europske poslove i poslove pravosuđa gdje će se koristiti sredstva iz Državnog proračuna namijenjena radu tih tijela.
S obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom, kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora, predlaže se ovaj Konačni prijedlog zakona.
Na dan stupanja na snagu ovog zakona sporazum nije na snazi već se privremeno primjenjuje od datuma njegovog potpisivanja, te će se podaci o njegovom stupanju na snagu objaviti u skladu s čl. 30. st. 3. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Evo predlažemo da podržite ovaj Konačni prijedlog zakona.
Hvala lijepa.
Možete, od tamo ćete odgovoriti na, na replike.
Gđa. Vukovac prva replika.
Zahvaljujem predsjedavajući.
Poštovani državni tajniče, dakle i sami ste naveli da se zapravo radi o sporazumu kojim se u odnosima između RH i SAD-a uspostavlja dvostrani međunarodnopravni okvir za pružanje potpore SAD-a RH u vidu programa pomoći na području sigurnosti i drugih programa. S obzirom se radi o dvostranom aktu, dakle o sporazumu, mene interesira možete li nam pojasniti koje su konkretne obveze hrvatske strane temeljem ovog sporazuma? Zahvaljujem na odgovoru.
Hvala.
Odgovor.
…/Govornik se ne razumije./…. Izvolite.
…/Govornik se ne razumije./…odgovor je vrlo jednostavan, da poštujemo ovih evo pravilo.
Hvala.
Povreda Poslovnika, izvolite gđa. Vukovac.
Zahvaljujem.
Pozivam se na čl. 238..
Ja vas molim da nam detaljnije pojasnite o čemu se točno radi jel ovo ne smatram odgovorom, zahvaljujem.
Da, ali je nemoguće, to je, taj, taj sistem ne funkcionira, pa vam moram dat opomenu, ne funkcionira taj sistem, nema ga u Poslovniku. Idući put kad napravite Poslovnik zajedno, pa ga stavite.
…/Upadica Vukovac se ne razumije./…
No, no znam, niste zadovoljni, a ni nema u Poslovniku toga, nema u Poslovniku, ima, ima samo kod, ima slušajte me gospođo Vukovac, samo tako čisto neformalno. Ima ga samo možete izražavati da ste zadovoljni s odgovorom samo kad, kad imate ovaj zastupnička pitanja ali ne u ovakvim slučajevima.
Gospodin Sobota, izvolite.
Hvala potpredsjedniče sabora.
Poštovani državni tajniče sami ste rekli da je i ovaj zakon, a i ovaj sporazum specifično pitanje odnosno specifične naravi. Evo ja ću postavit onda samo pitanje, jednostavno da iz ovog sporazuma odnosno ovog zakona u nekoliko riječi samo rečete koje su prednosti za RH potpisivanjem ovog sporazuma.
Hvala. Odgovor.
Hvala lijepa na postavljenom pitanju.
Pa i ja ću ovako reći da ovaj, je su SAD strateški partner RH i da je dosadašnja suradnja se odnosila na potpore u, u različitim područja obrane i sigurnosti. Nešto više od, mi smo išli zbrajati i oduzimati, pripremajući se za ovu današnju ovoga raspravu, više od 800 milijuna dolara je dosadašnja pomoć iznosila. Evo ova zadnja koja je bila na Vladi ja sam imao tu priliku ili zadovoljstvo ovoga, u biti raniti prijedlog, odnosila se na 4 helikoptera Black Hawk, prije toga na 2 helikoptera što će nam omogućiti u konačnici flotu od 12 helikoptera. Isti tako i za određena druga vozila, evo sad da ne nabrajam pojedinosti, a koji uredno koristim ovoga priliku na neki način govoriti jer sam kroz ovoga, uvodni dio …/Upadica Radin: Hvala./… i na neki način odgovorio. Radi se o tome da moramo zadovoljiti sve preduvjete kako, ovoga bi mogli tu pomoć …/Upadica Radin: Hvala lijepa./… i tu suradnju nastavljati.
Hvala gospodin Jakop.
Gospodin Deur.
Hvala poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče, evo sigurno da ulazimo u jednu novu projekciju i ovaj sami sporazum je samo jedan u nizu koji Hrvatska vojska, Hrvatska država kao partneri i kao članica NATO-a pokazujemo kao priznati partner u svijetu u svim našim elementima, od, od izučavanja i poboljšanja naših časnika koji se školuju u SAD-u do i naoružanja od Bradleya, helikoptera i sami ste rekli, puno je tu događanja koji su se kvalitetno uspostavili u, u tim partnerskim kvalitetnim odnosima pa evo ako možete još jednom, a i kolegici i još jednom našim gledateljima pojasniti koliko je to snažna i kvalitetna potpora koju SAD daju Hrvatskoj vojsci i kroz cijelu aplikaciju događanja koje imamo.
Hvala. Odgovor.
Hvala lijepa na ovoj mogućnosti. Već ste i sami naveli od ovoga, od obuke koju nam praktički nude i daju SAD na svojem teritoriju do aktivnosti zajedničkih i vježbi koje radimo na području RH, do zajedničke potpore i suradnje u misijama, međunarodnim misijama do neposredne pomoći ili potpore u smislu sredstava kao što su evo, naveli smo helikoptere, Bradley vozila, određene sustave za komunikaciju za upravljanje, za traganje, spašavanje tako da ako govorimo i financijski još jednom ću ponoviti, radi se o velikim novcima skoro jedan proračun koji imamo u RH za obranu.
Hvala, gospodin Đakić.
Hvala lijepo.
Gospodine državni tajniče s obzirom da ovaj sporazum predviđa uskratu pomoći jedinicama sigurnosti država, stranih država koje, za koje se otvoreno može posumnjati da su ili argumentirano ustvrditi da su učinile teška kršenja ljudskih prava. Da li ima nekih primjera koje bi to jedinice i kojih država mogle se naći u tom okviru danas.
Izvolite odgovor.
Ja samo mogu reći da smo mi ovoga, sve preduvjete zadovoljili to je ujedno i pitanje na, odgovor na ono prvo pitanje ovoga poštovane zastupnice tako da sve ove pomoći RH ne bi bilo da smo mi na popisu takvih zemalja i ja se nadam da se to neće niti dogoditi u budućnosti.
Hvala. Gospodin Šašlin.
Hvala gospodine predsjedavajući.
Poštovani državni tajniče pa odnosi između Vlade RH i SAD-a su već dugi niz godina u usponu i mislim da su možda sada na jednoj najvišoj razini od ikada što su, što su bili jel. Naravno da RH kao članica NATO-a ispunjava sve svoje obveze i zadaće, ovaj i na taj način doprinosi ukupnom miru i sigurnosti na, na, na prostoru odnosno u sklopu NATO-a, jel. Sve to skupa i te duge godine i ta ulaganja rezultirali su jednim stvarno velikim međusobnim povjerenjem između Vlade RH i SAD-a i u konačnici jednom, jednim odnosno brojnim oblicima pomoći SAD-a Vladi RH. Da li nam možete odnosno bilo bi dobro da se još jednom i radi javnosti ponovi koji su to sve benefiti ne samo u smislu materijalnih sredstava nego i ukupne globalne sigurnosti koju uživa RH zahvaljujući upravo toj suradnji. Hvala.
Hvala. Odgovor.
Pa ja ću ovako reći, uz onu financijsku pomoć, pomoć u edukaciji, izobrazbi, nema većeg benefita od međusobnog povjerenja. Ja znam da ste vi bili sudionik Domovinskog rata i da sami znate da kad možete nekome vjerovat, onda ne da se ta ovoga snaga zbraja nego se ona multiciplira. I to je odnos koji gaji RH i SAD, tako da mi sudjelujemo u nekim zajedničkim i međunarodnim ovoga, operacijama i aktivnostima i ta razina povjerenja to je ono što mene najviše u svemu tome veseli.
Hvala. Gospodin Radić.
Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Pa mislim da je ovaj sporazum odlična suradnja dviju država, s ovim sporazumom je važno jer prihvaćamo kojim, njim prihvaćamo da se osigurava da su poštovanje i zaštita temeljnih ljudskih prava osnovni uvjeti za pružanje primjenjive pomoći SAD-a. Malo prije su i kolege spominjali i Bradleye i Black Hawkove znači helikoptere i vozila, pa evo radi javnosti jel možete otprilike o kolikom se to velikom iznosu radi.
Izvolite odgovor.
Pa evo samo ću onda ponoviti ono što je bilo na Vladi neki dan. Kada govorimo o helikopterima najprije je bila formula da smo praktički riješili dva nešto više od 50 miliona, sada je sveukupno 280 od toga 51% ovoga je praktički inozemna pomoć. Ovaj puta je to se radi o SAD-u. Znači govorimo o vrlo konkretnim brojkama i u vrlo, vrlo konkretnoj ovoga pomoći, praktički pola flote smo na, na temelju te suradnje i potpore i uzajamnog poštovanja riješili ne.
Hvala.
E i sada pitam da li ima iz odbora neki izvjestitelj koji hoće, ne, uzeti riječ, onda otvaram raspravu.
Prvi je gospodin Ante Deur ispred HDZ-a.
Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa svojim, poštovani gospodine Barač, poštovane kolegice i kolege, evo u ovom Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanja Sporazuma između Vlade RH, Vlade SAD-a o potrebi da pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu zakonu, SAD kao glavni strateški partner RH u području obrane i sigurnosti te suradnje razvija se gotovo u svim funkcionalnim područjima.
Proteklih godina prioritetni projekti odnosili su se na opremanje hrvatske vojske višenamjenskih helihoptera Black Hawk, borbenih oklopnih vozila pješaštva Bradly za potrebe hrvatske kopnene vojske. Radi se o jednostavno svim tim snagama koje su pouzdane, dugoročne održivosti i nešto što je prelazak iz istočne tehnologije u zapadnu tehnologiju što smo svjesni iz svih ovih 30-ak godina je hrvatska vojska postepeno sa svim njezinim sposobnostima i sa partnerima ulazi u jedan novi sustav sa svim tim i naoružanjem, a i sa časničkim i sa svim ljudskim resursima.
Projekti opremanja višenamjenskih helihoptera Black Hawk pokrenut je 2018. godine radi zamjene helihoptera MI 8 i 17, moderni sustavima proizvedenim u nekoj od država članica. Radi se o izgradnji novih helihopterskih sposobnostima hrvatske vojske. Vlada SAD-a je tada odobrila financijsku pomoć sa dva višenamjenska helihoptera te nabavu dodatna dva helihoptera kao paket logističke potpore obuke letačkog osoblja čija isporuka je provedena do kraja 2022. godine.
Vlada SAD-a je u veljači ove godine dostavila i ugovor o nabavi dodatnih 8 helihoptera Black Hawk, pripadajuće opreme i usluga u ukupnom koji je vrlo ozbiljan iznos evo gdje je 51% financijskih sredstava Vlada SAD-a donirala. O ovome je Vlada donijela, Vlada donijela odluku na sjednici u petak 8. ožujka, a prije toga je raspravljano u Hrvatskom saboru na matičnom Odboru za obranu koji je u tome u skladu sa zakonom i obrani dao svoje mišljenje.
Nastavljena je i dobra suradnja u našim strateškim partnerom u području vojne izobrazbe upućenjem pripadnika hrvatske vojske kao što je državni tajnik i sam rekao na školovanje u SAD kao i zajedničke aktivnosti u području razvoja, modernizacije, infrastrukture hrvatske vojske. Nastavljena je suradnja i u pogledu opremanja brzim brodicama za pomorsku operaciju i terenskim vojnim bolnicama ROLE 2B. Znači na području kibernetičkih sigurnosti 2022. godine SAD dostavile su hrvatskoj vojski kibernetički poligon, a nastavlja se i u 26 godina duga suradnja s nacionalnom gardom Minnesote koja je često i gost u RH i u glavnom stožeru.
Suradnja sa SAD kao najvažnijim strateškim partnerom irelevantna je i u okviru pružanja potpore Ukrajini kao inicijativa EU i NATO-a. Suradnja sa SAD-om obuhvaća i produbljivanje postojeće suradnje putem obuke, vježbi, razmjena kako bi unaprijedila spremnost i u potpori u kolektivnoj obrani NATO-a.
U okviru nastojanja za daljnje unaprjeđivanje uzajamne suradnje u području i sigurnosti obrane američka strana predlaže i ovaj sporazum uzimajući u obzir zahtjeve za pružanje obuke, opreme i druge vrste pomoći. Sklapanje sporazuma je još jedan od uvjeta za daljnje jačanje hrvatske vojske, razvoj, obrambenu suradnju dviju država u provedbi bilateralnih aktivnosti sa SAD-om.
Ovim zakonom potvrđuje se navedeni sporazum kako bi njegove odredbe u skladu s našim Ustavom postale dio unutarnjeg pravnog poretka RH.
Želim na kraju istaknuti da je ova Vlada značajnim ulaganjima za potrebe obrane provela povijesne projekte modernizacije i opremanje hrvatske vojske suvremenim vojnim sredstvima. Čovjek naš vojnik najvažniji je dio sustava, tako će i ostati. Vlada odlučno nastavlja poboljšanje uvjete života i rada, standarda pripadnicima i pripadnika hrvatske vojske što smo u ovih 8 godina jako dobro, osobito u zadnje 4 godine u svim samom proračunu Ministarstva obrane jasno vidjeli u cijelom sklopu poboljšanja uvjeta i vojnika i sveg onog što se događa u Ministarstvu obrane. Hrvatsku vojsku jačamo i organizacijski inzistirajući pritom na stalnim nastojanjima na usvojenju i jačanju sposobnosti postrojbe i pojedinaca i tako pridonosimo jačanju ukupne borbene moći Hrvatske vojske.
Danas možemo biti uistinu ponosni, osobito mi hrvatski branitelji a i cijeli hrvatski narod da uistinu imamo jaku, kvalitetnu, osposobljenu Hrvatsku vojsku sa cijelim kadrom unutar sustava i kao partner NATO-a koji sudjelujemo u svim ovim misijama koje je državni tajnik rekao, tako da uistinu ovo partnerstvo i hrvatsko u jednom iskustvu uzajamnom i prenošenja iskustva Hrvatske vojske prema svojim partnerima, a i partneri koji donose veliko iskustvo i znanje koje usvajamo i hrvatski časnici i vojnici.
I na kraju, klub Hrvatske demokratske zajednice dat će potporu donošenju prijedloga konačnoga ovoga zakona.
Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
E sada počinjemo sa pojedinačnim raspravama.
Gospodin Zekanović prvi put, gospodin Zekanović drugi put i gospodin Zekanović treći put. Nema ga, gubi pravo.
Gospodin Ivan Radić govorit će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Izvolite.
Državni tajniče Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država samo je još jedna u nizu potvrda odlične suradnje dviju država.
Naime, prije manje od tjedan dana Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na 290. sjednici prijedloge dviju odluka o opremanju Hrvatske vojske sa 8 helikoptera Black Hawk pri čemu je Vlada SAD-a kako je i sam državni tajnik rekao osigurala financijsku pomoć u iznosu od 51% financijskih sredstava.
To je definitivno pojačanje ratnog zrakoplovstva koje već raspolaže sa 4 helikoptera Black Hawk iz projekta opremanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u suradnji sa Vladom SAD-a, a čija je isporuka provedena krajem 2022. godine. Od ukupno 4 helikoptera 2 su predmet donacije Vlade SAD-a.
Nadalje, SAD je Hrvatskoj donirao i 89 borbenih vozila pješaštva Bradley što svjedoči uspješnoj dinamici realizacije najvažnijih projekata opremanja i modernizacije hrvatske kopnene vojske. Iz navedenog je jasno vidljivo da Sjedinjenim Američkim Državama postajemo jedan od najvažnijih partnera u Europi u domeni obrane i sigurnosti što smatram iznimno važnim jer na žalost vrijeme u kojem živimo i djelujemo.
Ponovno nas je podsjetilo kako je ulaganje u obranu, ulaganje u sigurnost građana te se projekti modernizacije i opremanje Hrvatske vojske događaju u vrijeme kada je iznimno važno očuvati mir i stabilnost u području regije.
Europska unija i SAD suočavaju se sa nizom izazova. U svim tim izazovima sa kojima se suočavamo iznimno je važno zaštiti temeljna ljudska prava. S obzirom na navedeno donošenje ovog zakona iznimno je važno, jer istim prihvaćamo sporazum kojim se osigurava da su poštovanje i zaštita temeljnih ljudskih prava osnovni uvjet za pružanje primjenjive pomoći SAD-a. U budućnosti nas očekuju značajni novi projekti ulaganja i opremanja Hrvatske vojske koja predstavlja dio našeg nacionalnog identiteta, te nastavljamo pozitivan trend rasta obrambenog proračuna.
U konačnici ovim sporazumom jačamo bilateralnu suradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama koje potporu Republici Hrvatskoj pružaju već zadnjih 30 godina, te vjerujem da će suradnja i partnerstvo u budućnosti biti još jače i još čvršće.
Zahvaljujem.
Hvala i vama.
I na kraju gospodin državni tajnik Zdravko Jakop iz Ministarstva obrane držat će završnu riječ.
Izvolite.
Poštovani zastupnici u ime predlagatelja želim vam se zahvaliti na raspravi i na razumijevanju.
Svakako ovaj zakon kao što ste i vi naglasili prilikom rasprava nastavak je odlične suradnje između Sjedinjenih Američkih Država a svima nama zaštita temeljnih ljudskih prava jedna je od osnovnih zadaća prilikom provedbe svih aktivnosti.
Ovaj zakon je i nadalje temelj naše međunarodne ili bilateralne suradnje koja je do sad na neki način rezultirala kako velikim financijskim u biti doprinosom ili pomoći Sjedinjenih Američkih Država, znači govorimo o brojkama od više od 800 milijona dolara. Ali isto tako, sva ona znanja i spoznaje do koje su došli naši vojnici, dočasnici, časnici, generali u toj međusobnoj suradnji na vježbama, u edukacijama, školovanjima je u biti od neprocjenjive važnosti.
Kad govorimo o projektima ovdje smo samo spomenuli neke, ali ja ću je pokušati zbog javnosti na neki način ponoviti. To je crni jastreb.
To je situacija da u vrlo skoro ćemo imati kompletnu novu flotu, praktički zamijeniti ono flotu istočnog porijekla flotom zapadnog porijekla. Ovdje govorimo o Kiowama Warrior, već smo ih polako zaboravili jer ih već imamo u operativnoj upotrebi, ali one nose rakete koje imaju dosta velik i dobar domet i učinkovite su. Govorimo o Roll 2 opremi za naš ovoga dio zdravstvene zaštite i zaštite ljudi eventualno u operacijama, govorimo o komunikacijsko informacijskim opremi, govorimo o bacačima granata, inženjerijskoj opremi, MRAP-ovima itd., tako da taj popis je vrlo dugačak i ovaj sporazum u biti će nam omogućiti da on u budućnosti bude još i veći. Zato vam se zahvaljujem na, na potpori i evo očekujemo da ćemo imati potporu od HS, kao što smo ga imati dosada, hvala lijepa.
Hvala lijepa i time završimo ovu točku dnevnoga reda, zaključujemo, glasovat ćemo kada se steknu uvjeti, a također za danas je gotov i naš rad ovdje unutra u vijećnici, da se ne misli da ne radimo i poslije. A sutra, sutra počnemo sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nije to mali zakon, s konačnim prijedlogom zakona, to je br. 636..
Doviđenja, doviđenja gospon Deur, samo vi ste ostali, izvolite.

SJEDNICA PREKINUTA U 18,16 SATI

82

  • Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih država o potrebi za pisanim sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, drugo čitanje, P.Z. br. 639
14.03.2024.
Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o potrebi za pisanim Sporazumom u vezi s jedinicama neprihvatljivima prema Leahyjevu pravilu, drugo čitanje, P.Z. br. 639, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje konačni prijedlog navedenog zakona. Molim glasujmo.
128 glasova za, dakle potvrdili smo navedeni sporazum.
PDF