Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 21

PDF

26

  • a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
01.02.2024.
I sada idemo na sljedeću točku, a to je

a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i
a) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Želi li predsjednik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da.
Poštovani državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, izvolite.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice, poštovani zastupnici.
Danas su pred vama prijedlozi dviju odluka koje se odnose na razrješenje dosadašnjih članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga odnosno HANFA-e i imenovanje predsjednika i novih članova Upravnog vijeća HANFA-e.
HANFA je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost ulazi nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga, te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Osnovana je 2005. godine spajanjem triju tada postojećih nadzornih institucija – Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, te Direkcije za nadzor društava za osiguranja. HANFA je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svojeg djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o HANFA-i i drugim zakonima, te odgovorna HS-u.
Temeljni ciljevi koje HANFA provodi jesu promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, te nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora. Kako bi postigla navedene ciljeve HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.
Što se tiče nadzornih aktivnosti HANFA redovito provodi posredne i neposredne nadzorne aktivnosti o čemu redovito izvještava i javnost kroz objave rješenja kojim se subjektima nadzora nalaže uklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, što svakako ukazuje na visoku razinu transparentnosti u poslovanju. Dodatno, rezultati rada HANFA-e se predstavljaju HS svake godine kroz godišnje izvješće HANFA-e. Samo u periodu od 2021. do 2023.g. HANFA je provela ukupno 1101 nadzor nad svojim subjektima nadzora, donijela je ukupno 139 rješenja kojima se nalaže ispravljanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, a također pokrenula je ukupno 34 prekršajna postupka na razini svih svojih subjekata nadzora temeljem utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.
HANFA osim toga pridaje veliku pažnju edukaciji u području financijske pismenosti iz djelokruga i nadležnosti HANFA-e, ali i u komunikaciji s potrošačima i zainteresiranom javnosti. To uključuje odgovaranje na predstavke potrošača, objave edukativnih materijala i upozorenja, te održavanja predavanja, radionica i drugih vrsta edukacija kako za ciljne skupine, tako i za širu javnost.
Tijekom 2023.g. HANFA je održala ili je sudjelovala u 88 edukativnih aktivnosti u kojima je izravno sudjelovalo gotovo 3900 sudionika, te više od 2500 tisuće neizravno.
Nadalje, sukladno čl. 4. Zakona o HANFA-i propisano je da agencijom, dakle HANFA-om upravlja upravno vijeće koje se sastoji od 5 članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika i članove upravnog vijeća imenuje i razrješava HS na prijedlog Vlade RH i to na razdoblje od 6.g.. Sadašnjem upravnom vijeću na čelu s predsjednikom upravnog vijeća 2. veljače istječe 6-godišnji mandat na koji su imenovani, te upravo to je razlog što su ove dvije predmetne odluke pred vama u HS, a bile su predmetom dnevnog reda sjednice Vlade RH 18. siječnja 2024.g.. Dakle jedan se prijedlog odluke odnosi na razrješenje dosadašnjeg predsjednika i članova upravnog vijeća HANFA-e dr. Ante Žigmana, Antuna Palarića, dr. sc. Tomislava Rizaka, Ilijane Jelić i Jurice Jednačaka. Uz to pred vama je Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća HANFA-e i to dr. sc. Ante Žigmana za predsjednika, a Antuna Palarića, dr. sc. Tomislava Rizaka, Anamarije Staničić i Jurice Jednačaka za članove upravnog vijeća. U prilogu prijedloga odluke nalaze se i životopisi predloženih članova iz kojih se može vidjeti njihova stručnost, sprema, kvalifikacija, te dosadašnje radno i profesionalno iskustvo.
Zaključno, s naše strane stava smo kako svi navedeni kandidati ispunjavaju sve zakonske preduvjete, a uz to ističem kako je riječ o stručnjacima s relevantnim iskustvom u području financijskih tržišta, tržišta kapitala, financijske stabilnosti i srodnih kompetencija.
Zahvaljujemo uvaženim zastupnicima na pažnji.
Hvala.
Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Vidović Krišto.
Vi predlažete Antu Žigmana za predsjednika upravnog vijeća HANFA-e, dakle gospodina čija je supruga postavljena na visoku plaću u Podravci, a vlasnici Podravke su mirovinski fondovi koje pak Žigman treba nadzirati. Ovakvi odnosi naravno nisu dopušteni u uređenim državama.
Žigman je dopustio kriminalno preuzimanje Dalekovoda pri kojemu su se zakoni ne kršili već se s njima brisao pod jer malim dioničarima su smanjene vrijednosti dionica za 99%, a cijeli postupak je vođen potpuno protivno zakonu.
Žigman je šutio, a Hrvatska je zbog tog slučaja stavljena na sivu listu FATF-a kao država koja štiti pranje novca.
Jeste li vi čuli za vladavinu prava?
Jeste li vi čuli za pravo hrvatskih građana da žive u uređenoj državi?
I u konačnici, jeste li vi čuli da korupcija razara cjelokupno društvo?
Tko vam daje pravo da imenujete ili predlažete Žigmana koji bi po svim europskim načelima trebao biti u zatvoru?
Molim vas odgovorite.
Prije odgovora imamo povredu Poslovnika koju je dignuo poštovani kolega Marko Pavić.
Hvala lijepa.
Povrijeđen je čl. 238., žao mi je kolegice da se spuštate ovako na osobnu razinu i napadate i suprugu g. Žigmana koja je vrhunska stručnjakinja, osobno sam studirao s njom u Velikoj Britaniji, koja je bila državna tajnica i koja itekako poznaje posao. Prema tome, način na koji vi pristupate ovome gdje želite sve hapsiti, sve, svi su vam krivi, to će pokazati i na izborima, al ostavite se obitelji na ovakvom načinu rasprave.
Dobro, to je bila replika, pa vam moram dati opomenu.
Kolegica Vidović Krišto je digla povredu Poslovnika, u čem je povrijeđen Poslovnik?
Čl. 238., slažem se s vama nije to bila povreda Poslovnika, ali je i uz to bila i manipulacija i izvrtanje činjenica. Tko koga napada? Govorimo o odnosima koji su nedopušteni u bilo kojoj uređenoj državi da se takve osobe postavljaju na takve različite funkcije. Dižite povrede Poslovnika jer ja sam ograničena njima, ali vas ništa neće, znate što? Vi meni, vi mene pitate kako nemam srama? Pa kako vi nemate srama uništavati i u potpunosti razgrađivati državu? To se hrvatski građani pitaju. I da, izbori će pokazati.
Dobro, i to je bila replika, pa dobivate opomenu.
Kolega Zekanović je dignuo povredu Poslovnika.
Poštovani, 238., dakle ona je ograničena sa povredama Poslovnika, dakle imamo ih svi jednako kolegice, i ja imam pravo na 3, kao i vi, dakle niste više ograničeni. S druge strane, recite vi meni jeste li vi ikada, ima li iko po vama ko zaslužuje biti u politici s ove strane sabornice, ima li iko ko upravlja državom da je po vama mini…, barem malo okej jer je sve katastrofa i jedini ste vi, šta, Jovanka Orleanka, što ste vi? Vi ćete na bijelom konju ući u Zagreb i oslobodit Zagreb, od koga? Od same sebe?
Dobro, to je isto bila replika, pa dobijate opomenu.
Kolegica Perić je digla povredu Poslovnika.
Da, dakle ja sam i ja riskiram opomenu, dakle kada se ovako govori o gospođi Žigman onda bi trebalo reći još dodatno da je ta ista gospođa isto tako tražila mišljenje od Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i tek onda je pristupila odnosno otišla u tvrtku koju je gospođa spomenula. Prema tome, neka ne govori osobno o osobi koja je postupila potpuno ispravno.
Dobro, to je bila isto replika pa vam nažalost i vama moram dati opomenu, a sad ćemo čuti odgovor na repliku od poštovanog državnog tajnika.
Dakle, hvala na pitanju.
Kad bi bilo koji od predloženih članova bio u takvom sukobu interesa da ga ne bi bilo moguće imenovati onda takav član ne bi bio niti predložen.
Što se tiče dijela vašeg pitanja gdje ste se osvrnuli na sivu listu FATF kad bi to zaista bio problem onda bi to bilo u akcijskom planu koji je dio našeg nastojanja da sa sive liste uklonimo našu zemlju.
Slijedeća replika je poštovane zastupnice Baričević.
Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora.
Uvaženi državni tajniče, osim nadzora radi li HANFA na podizanju financijske pismenosti potrošača i korisnika financijskih usluga?
Hvala.
Poštovani državni tajnik.
Kao što sam u uvodnom već izlaganju naveo, apsolutno radi i to ne čak i neke stvari naravno rade i samostalno gdje imaju i Youtube kanal i priopćenja na internetskim stanicama. Uključeni su i uključit će se i u naše školstvo gdje će financijska pismenost postati dio kurikuluma, ali je to i dio šireg napora koje podržavaju također i HNB i Ministarstvo financija i tu surađujemo.
Poštovana zastupnica Puljak.
Poštovani evo danas smo na Odboru za financije razgovarali o nedavnom IT incidentu koji se dogodio u FANFI. U medijima je bilo dosta informacija o tome kako su im sustavi nedostupni neko vrijeme. Dakle, jeste li dobili nekakav izvještaj o tom incidentu i razgovarali smo o tome evo pa i javnost sada zna. Zapravo rade li se IT revizije sustava HANFE, ako se ne rade na koji način zapravo osigurati da IT sustavi HANFE slijede sve smjernice osiguranja od operativnih rizika.
Evo, hvala.
Poštovani državni tajnik.
Dakle, hvala na pitanju.
Prema trenutno dostupnim informacijama izvješće o napadu koji se dogodio bi se, bi trebalo biti dovršeno idući tjedan, početkom tjedna ponedjeljak ili utorak. Kad taj izvještaj dobijemo onda ćemo vidjeti koliko je zapravo bio opsežan taj napad i koje su eventualno razmjeri štete, kakve su posljedice. Prema informacijama trenutno to je bio ozbiljan napad, a ne nekakav virus kojeg bi se zapravo lako bilo otarasiti ili riješiti standardnim uobičajenim sustavima obrane jer za tako nešto je sustav HANFE itekako bio sposoban.
A na dio pitanja koji se tiče IT revizije nemam informacija.
Poštovani zastupnik Marko Pavić.
Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora.
Poštovani državni tajniče, evo danas raspravljamo i o HANFI i o novom mandatu gospodina Žigmana. Žao mi je da to ide u smjeru i ovih osobnih napada, posebice kao što je gospođa Perić rekla da je gospođa Nataša Mikuš Žigman regulirala svoj status sa Povjerenstvom za sukob interesa i da je to apsolutno sve čisto.
Moje pitanje vama je vezano uz mirovinske fondove. Kao bivši ministar rada i mirovinskog sustava sam dosta surađivao sa HAMFOM imali smo odličnu i konkretnu suradnju sa gospodinom Žigmanom. Koliko su sigurni naši mirovinski fondovi i posebice što dolaze ove kritike i sa strane oporbe da li bilo koji od tih fondova ili nadzora su ugroženi s ovim napadom i na koji način se Hrvatska brine o sredstvima naših građana koji su uloženi u mirovinske fondove.
Poštovani državni tajnik.
Prema trenutno dostupnim informacijama ni do kakvog curenja podataka iz HANFE, a vezano uz napad nije došlo tako da nitko od naših građana nije ugrožen.
Što se tiče nadzora nad radom mirovinskih fondova kao što sam uvodno pročitao HANFA zapravo u ovom razdoblju od dvije godine, ali ako gledamo i šire razdoblje u nazad skroz do 2018. godišnje provodi redovite nadzore i posredne i neposredne, pogotovo neposredne provodi u ciklusima ti su nadzori i planirani. Isto tako je i redovito obavljen sav nadzor koji je bio planiran i mislim da je u 2022. recimo 17 mirovinskih društava bilo obuhvaćeno nadzorom tako da naša agencija radi svoj posao odgovorno i kompetentno.
Poštovana zastupnica Perić.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče znamo da se Zakon o HANFI mijenjao nekoliko puta, zadnje je bilo 2012., međutim njihov obuhvat poslova je iznimno širok, pa evo radi javnosti možda bi bilo dobro pojasniti da li HANFA nadzire i korporativno upravljanje i u koje dijelu i kada.
Poštovani državni tajnik.
Dakle, HANFA je prije svega zadužena za nadzor poslovanja samih financijskih institucija koje su direktno subjekt njihovog nadzora.
Što se tiče izdavatelja HANFA je zadužena od unazad par godina za financijske izvještaje gdje provjerava se ono što su listana poduzeća dužna objavljivati u vidu podataka koje dostavljaju. Također, povjerava i sve bilješke koje su odnosno financijske izvještaje koji su revidirani, pa ako u bilješkama postoji indikacija da nešto treba dodatno provjeriti oni to provjeravaju.
Što se tiče samog standarda korporacijskog upravljanja koje je bitan preduvjet za listanje poduzeća na burzi, na uređenom tržištu HANFA je u suradnji sa Zagrebačkom burzom donijela kodeks korporacijskog upravljanja, ali nije zadužena za njegov nadzor u smislu nadzora samih mehanizama korporacijskog upravljanja poduzećima.
Poštovani zastupnik Brumnić.
Poštovani predsjedniče Vlade ja bih molio da mi pokušate povezati nešto što je davno rekla jedna vaša ministrica, a to je ortački kapitalizam sa onime kako danas funkcionira HANFA. Zašto vas to pitam? Zato što ste u svojoj raspravi naveli da je glavni cilj, jedan od glavnih ciljeva HANFA-e informiranje građana i razvoj tržišta. Kad smo kod razvoja tržišta, tržište kapitala je u RH bilo razvijenije 2003. nego što je razvijeno danas, a što se tiče informiranja građana najveći dio prevara građana koji se danas dešava je u stvari iz djelokruga HANFA-e iz financijskih prevara koje se dešavaju na ovom tržištu. Tako da vas ja pitam što je ovaj ravnatelj HANFA-e odnosno predsjedavajući vijeća radio u proteklom mandatu, kada imamo takvo stanje na tržištu.
Poštovani državni tajnik.
Dakle vezano uz djelokrug rada HANFA-e ciljevi regulatora su, a tako je to postavljeno i kod nas, prije svega očuvanje stabilnosti financijskog sustava u dijelu koje regulator radi i zaštita ulagatelja, potrošača općenito prije svega malih ulagatelja ili potrošača i što se tiče rezultata rada cijelog Upravnog vijeća na čelu sa predsjednikom, možemo samo ponoviti ono što sam i uvodno rekao, a to je koliko je nadzora obavljeno, koliko je rješenja izdano, a inače nije točno da je djelokrug rada razvoj tržišta jer to bi bilo u suprotnosti jedno s drugom. Ono što regulator treba napraviti je osigurat iste uvjete za sve na tržištu i korištenje maksimalno dostupnih informacija koje mora bit jednako dostupne svima, dakle zaštiti upravo od korištenja povlaštenih informacija samo tržište i njegovo funkcioniranje.
Poštovana zastupnica Burić.
Hvala vam.
Uvaženi državni tajniče ja svakako pozdravljam ovu odluku o imenovanju dr. znanosti Ante Žigmana za predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e. Kao što vidimo, njegov je životopis zaista reprezentativan. Ima ogromno gotovo 30-godišnje iskustvo u financijskom i bankarskom sektoru od HANFA-e do HNB-a itd. Ono što također treba naglasiti jest da u strukturi zaposlenih u HANFA-i od 204 zaposlenika, 180 ih je visoke stručne spreme, dakle gotovo 90% visoko obrazovanog kadra, od toga njih 10-ak sa akademskim stupnjem doktora znanosti i magistra znanosti, a ono što vas ja želim pitati, vezano je uz nadzor mirovinskih fondova. Koliko je bilo, znate li koliko je bilo obavljenih nadzora u području investicijskih i mirovinskih fondova i koliko je rješenja HANFA izdala.
Hvala.
Poštovani državni tajnik.
Dakle, hvala na pitanju.
Prije svega treba razlučiti nadzor mirovinskih fondova odnosno mirovinskih društava od investicijskih društava. Ako govorimo o obavljenim nadzorima, što se tiče investicijskih društava i fondova, onda možemo reći da je u 2023. godini npr. 19 nadzora obavljeno i po tome su ispostavljeni zapisnici. Ako gledamo šire razdoblje od '21. do '23., onda ih je ukupno čak 46. Što se tiče mirovinskih društava onda je to 40 isto ukupno, znači sličan broj i slično se postupalo i po godinama. Hvala.
Hvala lijepa.
Želi li izvjestiteljica odbora uzeti riječ? Ne.
Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika SDP-a, govoriti poštovani zastupnik Boris Lalovac. Izvolite.
Evo zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.
Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.
Danas je pred nama više jedno tehničko pitanje razrješenje i imenovanje jedne vrlo važne financijske institucije u RH, druge najvažnije institucije nakon HNB-a, znači to je HANFA, imenovanje predsjednika i Upravnog vijeća. Moje zamjerke su, ne ulazim u osobu i imena ljudi zato što je to pravo Vlade da imenuje, svake Vlade jel, ove i one prijašnje i onih budućih da imenuje jedan svoj tim ljudi za takvu financijsku određenu instituciju. Ono gdje imam zamjerki i zbog toga sam rekao da ne mogu glasati za ovo Upravno vijeće je način na koji se izabire. Bilo to sad od ove Vlade i kritika i bivšoj Vladi u kojoj sam ja bio. Jer način na koji se izabire ovako, ovakvi ljudi, vrlo važni ljudi, a to je da na Odbor za financije koje ja se uvijek govorimo da ga trebamo jačat kao Odbor za financije u nekim drugim zemljama je vrlo važan Odbor. Vidjeli smo da i kroz ovu parlamentarnu raspravu Odbor za gospodarstvo dobija puno veću važnost kada se raspravljalo o HERA-i, HEP-u i vrlo kvalitetne rasprave kada su se vodili na takvim odborima i to ono gdje, a kad želite razvijati parlamentarizam i pogodit unutar tog parlamentarizma razvoj odbora koji je stručan i kompetentan za određena područja i onda kada na odbor dođe državni tajnik i kaže to su ljudi, oni su kompetentni, oni su stručni, dobili ste njihov životopis i to je to. E mislim da to nije dobro. Bez obzira kažem i ako je to bilo kod nas kada smo mi ako smo tako radili, ja se ne sjećam jer kažem nisam bio tada u saboru, nije dobro jel. Mislim da to nije dobro, jel. Ako vi mislite da je to dobro, ok glasajte. Tko god prođe u tom sustavu lobiranja, maloprije smo govorili o sustavu lobiranja nek prolazi nije problem ali nije dobro da na jedan važan odbor, Odbor za financije i državni proračun ne dođu kandidati, ne dođu kandidati i ne kažu jel, šta oni misle u nekakvom njihovom planu i programu za razvoj te institucije.
Mislim da je to degradacija i sabora i odbora, evo, ljudi moji evo to je, to je iskreno nekako jer gledajte, ajmo sad bit potpuno iskreni. Odbor, HANFA kojega ćemo mi ovdje izabrati ljude, znači bilo oni nadziru mirovinska, investicijska društva, razno razna društva, da bi došao za, na člana npr. osiguravajuće kuće, za člana uprave, evo sad državni tajnik ode iz ministarstva i on želi biti član Uprave Croatia osiguranja. Znate koju on proceduru mora proć kod HANFA-e da bi dobio licencu? Mora se ozbiljno, ozbiljno oznojit jel, napisat program, doć pred HANFA-u, oni ga tamo rešetaju jel i onda kažu palac gore ili palac dole jel, znači mora proći, bez obzira što je državni tajnik jel, bez obzira što ste vi sad imenovali, predložili tu HANFA-u jel, da vi tamo dođete i da kažete jel gledaj mene to uprava, šta vi, možete postavit pitanje, pa šta mi u HANFA-i ako je mene uprava privatnik jel unutar skupštine nadzornog odbora itd., dao mi je odobrenje za člana uprave jel, jel, vi to kao HANFA trebate odobrit, ne, ne, ne, dolazite tamo i morate se ozbiljno oznojit, ne može samo ovako kao što ste vi došli njih, ma to su stručni ljudi, oni su dobri, to su naši, okej, ne ulazim ništa u tome i može sve bit istina, može sve bit istina ovo što ste vi rekli jel, jel, ali kad dođete pred Upravno vijeće HANFA-e i njih 5-ero tamo sjedi jel i onda vi kažete gledajte napravio sam program razvoja, šta ću, šta ću ja kao član uprave osiguravajućeg društva za to, npr. zaduženi ste za rizike jel, koji je vaš plan, koja je vaša strategija, šta razmišljate, kolko poznajete tržište, rešetaju vas znate kako jel, ko na ispitu, koda ste na ispitu jel, jel i onda vi trebate dobiti licencu jel i pošteno i mislim da je to ispravno.
Ovdje vi se pojavite sa listom papira, dođete na Odbor za financije i kažete ma znate oni su stručni, dobri su ljudi, ajmo to izglasat 5 minuta, idemo itd.. Mislimo da je to ako želimo radit u parlamentarizmu i to vrlo važne ljude, vrlo važne ljude da čujemo šta oni misle o problemima od ovoga što su imali od IT-a, što oni, možemo mi kao parlamentarizam, sabor im možemo po…, jel oni nama ovdje podnose izvješća jel, ne samo ovdje u ovoj raspravi nego još važnije, na tom odboru, Odboru za proračun i financije jel. Oni nama u tom dijelu i zato postoji taj sustav nadzora, kontrole, razgovora i onda bi se ovakve rasprave, ove rasprave čiji je Perin, Matin, Jurin, jel ovi, jel oni, ne bi je bilo jel onaj koji bi došao tamo došao bi pripremljen i dao, dao bi na s…, na sve bi dao odgovore šta misli o mirovinskim fondovima, koje su mogućnosti, koje su mogućnosti zloupotrebe, koje su, znači sve one odgovore što je nama važno da kad ga dajemo, pa možda bi mi glasali za njih jel, možda bi ako bi ja vidio da je čovjek stručan, kvalitetan, dobar, pogotovo depolitiziran jel to je nekakva vrlo, vrlo jedna, jedna stručna ova rasprava i ovo što je kolega Brumnić postavio vezano za prevare, za ovaj dio, mislim želimo znati jel u konačnici mi donosimo te zakone jel, želimo znati šta ljudi znaju o tome, šta misle, gdje su njihovi ono, jednostavan razgovor ono, razgovor da, ne to i to na 6.g. i to na 6.g. jel bez ikakve rasprave gdje ćete doći ovdje jedanput godišnje, pročitat kolko ste imali nadzora, kolko ste imali tehničkih …/Govornik se ne razumije./…bilo je 24 nadzora, 34, 2, ono šta to znači suštinski jel za upravljanje, za upravljanje jednom takvom institucijom? Znači imam apsolutno primjedbu ko god bio i ako smo mi tako radili nismo dobro radili jel, a to treba reć ovdje jel, a tako i vi recite ako mislite da je to dobro ovako što izabirete recite da je dobro jel, a ja sam kažem ako je to tako bilo, a vjerojatno je bilo, nije dobro, nije dobro jel i ja mislim da bi trebali u tom razvoju parlamentarizma i rasprave i važnih ljudi, ne samo HANFA-e, ne samo HANFA-e, HERA-e, HROTE-a, HNB-a, svih onih za koje će sutra Vlada odgovarati, Vlada odgovara za njih. Imate puno životopisa kada trče pred Vladu, daj me imenuj jel, puno ih ima, samo me imenuj u tu instituciju i onda kad se napravi problem te institucije onda Vlada odgovara za njih i crveni se zašto se to nešto napravilo. E sad da bi maknuli taj, tu, tu, tu uteg sa Vlade ja iskreno gurnuo bi to odboru, tamo se fino predstavi, napravi program, odgovaraj za to što si rekao, a ne ovo košto smo čiji je Mate, Pero, Jure, lobiraš i onda lobiraš za njega i onda kad vidiš koji su problemi onda se ti u Vladi moraš hvatat za glavu ajme koga sam imenovao jel. Ljudi moji, dajte im da rasprave, da, da, da oni nose teret toga ako želite tu funkciju, al nemojte zaboraviti, svi ovi ljudi u HANFA-i su puno bolje plaćeni od premijera, puno bolje plaćeni od premijera jel, od ministara da ne govorim i od saborskih zastupnika i ja mislim da je minimum i neka budu plaćeni, ja nisam protiv toga, neka budu plaćeni, al mislim da nekakav minimum odgovornosti i sa institucija koja ih imenuje da dođu i da prođu ozbiljnu raspravu na Odboru za financije, kao što su prolazili mnogi na onome Odboru za gospodarstvo. Ja mislim da su bile kvalitetne na Odboru za gospodarstvo kada smo govorili o HROTE-u, HERA-i i svim onim gospodarskim subjektima i nije ovo samo pitanje HANFA-e, ovo je pitanje svih onih koji Vlada imenuje, gurnite ih na odbor, nek se ozbiljno pripreme i onda ćete i vi nekakvu odgovornost koji ih imenujete, preuzimate veliku odgovornost na listu papira oni su stručnjaci, a sutra će se vama tu teretiti da ste ih vi tu predlagali ako se sutra, ako se uspostavi da su napravili određene propuste. Čisto radi parlamentarizma, čito radi razvoja i načina imenovanja itd., mislim da kod slijedećih imenovanja jel napravimo taj, napravimo taj iskorak jel ko god bio, hvala lijepo.
Imamo dvije povrede Poslovnika, prva je poštovane zastupnice Perić.
Evo hvala lijepo, ja ću ponovno riskirati opomenu, dakle čl. 238., moram kolegi Lalovcu reći da je upravo ovaj zakon koji na ovaj način primjenjujemo je izmijenjen zadnji put 2012.g., dakle tada je Vlada SDP-a promijenila na način da čl. 7. kaže da se imenuje kako predsjednik tako i članovi prije isteka mandata na prijedlog Vlade RH itd., dakle nismo ga promijenili, ali primjenjujemo onako kako ste vi to napisali.
Dobro, to je bila replika pa onda moram vam dati opomenu.
Kolegica Burić je također digla povredu poslovnika.
Hvala vam.
238., ma u dobroj vjeri i zaista u dobroj namjeri ja još jedanput moram ponoviti i kazat da način na koji se bira predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e je definiran upravo u vrijeme vlade SDP-a i to 2012.g. i to je nešto što je kolega Lalovac zaboravio kazati.
Usprkos dobroj vjeri i namjeri moram vam dati opomenu jer je to bila replika.
Kolega Lalovac je također dignuo.
Mislim 238., ja stvarno ne znam jeste vi mene slušali ili niste me slušati. Daj molim vas poslušajte ono što sam govorio i bio kritičan i ako se tada …/Govornik se ne razumije./… pa ja sam to upravo kritizirao i rekao i ako je bilo da je bio loš. Mislim ja stvarno ne razumije, pripremite se, dođite, raspravite ali nekad i priznajte. Ja sam priznao da je bilo loše jel ako ste ovaj dio, iako nisam govorio da je izbor 2012. da ne možete doć pred odbor i reć da se predstavite, al ja sam dva puta rekao da je to bilo loše i vi meni sad replicirate da ja to nisam.
Dobro i to je bila replika tako da moram i vama dati opomenu.
Mi ćemo sada sačekati jednu minutu da bude 13,00 sati točno, a bojim se da kolega Brumnić neće moći u ime kluba zastupnika ih u jednoj minuti izgovorit što je htio reći, inače bi mu rado dao riječ, pa ćemo onda da bude točno da budu točno 13,00 sati da nikog potencijalno ne uskratimo za mogućnost da govori.
Sada se vraćamo na našu točku i u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, govorit će poštovani zastupnik Zvane Brumnić. Izvolite.
Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.
Ja ću se nadovezat na kolegu koji je govorio prije mene o ovoj temi kada je rekao ravnatelj odnosno predsjedavajući Upravnog vijeća HANFA-e ima doslovce duplo veću plaću nego premijer i njemu se to činilo u redu. Ja ne mislim da je u redu da je u državi bilo tko tko radi za državu može imati veću plaću od premijera i predsjednika. Nelogično je, potpuno je nelogično da bilo tko ima veću plaću od onoga tko bi trebao snositi najveću odgovornost. E sad pitanje odgovornosti u zemlji kakva smo mi, gdje nema odgovornosti. Vjerojatno je logično da netko može imati veću plaću od onoga tko ga je imenovao i onda si postavite pitanje koja je logika onoga tko ga je imenovao da je imenovao nekoga na veću plaću od sebe pogotovo kad čitajući novine odnosno slušajući televiziju neki dan taj isti premijer je izjavio, nije ovo izbor za miss, nije bitno da se taj koga se predlaže svakome svidi nego da on bude kvaliteta. Ja se slažem da ovo nije izbor za miss niti izbor prve osobe HANFA-e nije izbor za miss al onda jednostavno pitanje premijeru zašto za ministre i ravnatelje agencija postavlja manekene? To sam pitanje postavio i njemu kad je imenovao Paladinu, za koga je Paladina maneken. Danas neću postavljat pitanje za koga je g. Žigman maneken, ovdje sam postavio pitanje, nisam na njega dobio odgovor, što se misli o ortačkom kapitalizmu koja je jedna bivša ministrica spominjala i navodila kao jedan od najvećih tereta RH. A zašto? Zato što HANFA kažu ne bi se trebala baviti razvojem tržišta kapitala. Itekako jer bez razvoja tržišta kapitala realno nemate što nadzirat, a hrvatsko tržište kapitala je danas slabije nego u trenutku kad je HANFA osnovana 2005.g.. Pa je moje pitanje svima onima koji su rukovodili tom HANFA-om koji je bio cilj i interes HANFA-e i zašto se je radilo na tržištu kapitala to da danas imamo slabije tržište nego što smo imali u trenutku kada smo osnovali HANFA-u.
Te 2005. kad je osnovana HANFA njoj je dano moram priznati kolega prije mene je govorio da je to druga agencija u državi nakon HNB-a, ja bi čak rekao da je prva, pogotovo danas kad HNB praktički nema više svoju politiku. HANFA još uvijek može imati svoju politiku jer je HANFA direktno pod ingerencijom Sabora RH. A ta HANFA gospodo moja upravlja većim novcima odnosno nadzire veće novce nego što je proračun RH. I onda kada se u toj agenciji dobi dogodi ovakav sigurnosni propust kakav se dogodio neki dan, moram priznati da bi bilo logično da onaj koji imenuje osobu gdje se dogodio najveći sigurnosni problem u RH u proteklih 30 godina, obrazloži zašto onaj ko je vodio tu agenciju i koji je doveo do toga da se dogodi takav sigurnosni proboj predlaže tu osobu ponovo? Mi ovdje nismo čuli niti riječ.
Moram priznati predsjedavajući je vrlo elegantno izbjegao reći hrvatskoj javnosti da osoba koja se imenuje na mjesto predsjedavajućeg HANFA na Odboru za financije nije prošla, nije dobila potreban broj glasova. Ovdje se to izbjeglo reći i reklo se Odbor za financije je raspravljao, ali Odbor za financije nije rekao da je to dobra osoba, glasovanje nije bilo takvo da nije dobila većinu. Zašto nije dobila većinu? Možda je predsjednica odbora mogla izić i reć koje su bile primjedbe na odboru zašto nije bilo većine za izbor.
A nemojte zaboraviti ovo kad govorim o ortačkom kapitalizmu, taj ortački kapitalizam je spomenula bivša ministrica u vrijeme priče oko Agrokora. Onoga istog Agrokora gdje je ista ova HANFA nakon što se saznalo za probleme odobrila da se tom dionicom trguje na burzi i onda si, a znala je jer su svi sudjelovali u onoj tzv. grupi Borg što slijedi i što se sprema.
A ja postavljam ovdje predlagatelju pitanje i stvarno bi volio dobit odgovor zašto se dozvolio taj insider trading? Kome je on išo u prilog odnosno kome je išo u štetu? Znate zašto se dogodio? Zato da bi se mirovinski fondovi riješili iz portfelja tih dionica, da ne bi morali u odnosu na odluke hrvatske Vlade braniti svoj interes odnosno interes građana u čije ime upravljaju njihovim mirovinama. I onda ta ista HANFA dvije godine ili tri poslije toga pred ovaj HS dolazi sa obrazloženjima koja su direktno suprotna europskim tumačenjima što znači insider trading i obrazlaže onu priču ako se netko sjeća još uvijek iz HNB-a što je bi insider trading i tvrdi da to nije bio insider trading. Tako da glasati za ovog predsjedavajućeg vijeća HANFA-e ja mislim da je suštinski pogrešno. Zašto je suštinski pogrešno? Zato što hrvatsko tržište kapitala se danas zove rubno tržište. Što znači rubno tržište? To znači ustvari da nitko ne želi doć osim za veliku premiju ovdje sudjelovat na tom tržištu. To znači da je tržište prepušteno, ono neko bi rekao u tom svijetu ajkulama. Oni koji su gledali onu priču sa Wall Street-a u pravilu prevarama, njima. A tko su ti koji varaju na tom hrvatskom tržištu kapitala? Ha jedini koji imaju kapitala. E to zaključite sami tko su ti koji imaju na hrvatskom tržištu kapitala da bi trgovali i da bi ko što je jedan bivši ravnatelj HANFA čini mi se 2007. rekao da se sve dogovara na ručku, mislim da je spomenuo kupus i grah, a isto je bio član HDZ-a da fondovi dogovaraju kako će se dešavati i što će se dešavat na tržištu.
Kad govorite o zaštiti malih dioničara, ja ću vas pitati sve do jedan squeez-out koji je proveden formalno je proveden u skladu sa zakonom. Znate kako je proveden? Tako da je firma se prvo delista sa burze tako da nemate gdje trgovati, a onda većinski vlasnik odluči koliko će isplatiti malim dioničarima. Kad pogledate zadnjih 5 squeez-outova napravljenih u Republici Hrvatskoj uz odobrenje HANFA-e tada je onaj book dionice bio 2 do 5 puta veći od onoga po kojoj je dozvoljen squeez-out naravno u skladu sa zakonom koji je definirao da se prodaje po prosječnoj cijeni koja se ostvarila na tržištu kapitala. HANFA niti jedanput nije provjerila da li je bilo neću reći insaider treninga nego manipulacija tim tržištem kod tih trgovanja i dizanja i spuštanja cijene, ali zanimljivo da se kompanije squeez-outaju po manjoj cijeni nego što su bile cijene preuzimanja. U međuvremenu su se razvijale pet ili deset godina. To je doprinos HANFA-e tržištu kapitala, to je doprinos HANFA-e ovoj zemlji.
Pitao sam još jedno pitanje. Svi smo u zadnje vrijeme svjedoci ne jednog nego desetak prevara građana od raznih prevaranata. Za to je isto nadležna HANFA da obavijesti građane tko može, tko ne može i kako može trgovati na ovom tržištu, odnosno nudit im usluge. Ja moram priznati osim nekoliko puta vrlo nemušto nemojte, pogledajte na stranicama HANFA-e, ali na stranici HANFA-e ako niste baš poseban IT stručnjak teško ćete naći informacije koje vas zanimaju, a vidjeli smo da u trenutku kad smo išli imenovati na odboru ravnatelja do stranice niste niti mogli doći. Tako da poštovani kolege sa desne strane razmislite čijeg manekena imenujete i koliko to Republiku Hrvatsku košta?
U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovana zastupnica Grozdana Perić.
Izvolite.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.
Pred nama su dvije odluke, dakle odluka o tome da dosadašnji sastav Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ističe im mandat pa ih na taj način razrješujemo i to je do sada bio gospodin Ante Žigman, a članovi Upravnog vijeća bili su gospodin Ante Palarić, gospodin Tomislav Ridzak, gospođa Ilijana Jelić i Jurica Jednačak.
Time zapravo donosimo i novu odluku o imenovanju predsjednika i to doktora znanosti Ante Žigmana, članove Upravnog vijeća gospodina Antuna Palarića, doktora znanosti Tomislava Ridzaka, gospođu Ana-Mariju Staničić i gospodina Juricu Jednačaka.
Ta Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i zakon stupio je na snagu 2005. godine i mijenjao se 2011. i 2012. Od 2012. zaista nije bilo promjena u ovom zakonu. I kada kolege spominju da je eventualno, eventualno su nekakve greške napravljene da i upravo na taj način i dan danas imenujemo i provjeravamo članove i predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dakle, to regulira članak 7. gdje se izrijekom kaže, stavak 1. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i to u kojim slučajevima je to razrješenje i imenovanje se provodi.
Prema tome, ovdje kad kolege kažu e na nadređenom saborskom odboru nije prošlo ovaj prijedlog, onda moram reći da to nije točno. Dakle, nije bilo niti za, niti protiv jer smo četiri, četiri. Prema tome, onaj tko je izravno odgovoran i tko imenuje, a to piše i u zakonu, tko odlučuje o izboru kako predsjednika Upravnog vijeća tako i članova je Hrvatski sabor, dakle plenarna sjednica koja nakon toga ima glasovanje i glasovanjem se utvrđuju upravo ti i ti kandidati i oni se na taj način i verificiraju.
Prema tome, sve ono što je do sada radilo se i radi, dakle i sada aktualni predsjednik Upravnog vijeća gospodin Ante Žigman je pokazao i dokazao i na kraju imamo i njegove životopise, a i znamo i njegov životopis i svih ostalih članova. Prema tome, iz njegovog dosadašnjeg rada se itekako može vidjeti koliko i kako je radio i time uopće ne sumnjamo i ne moramo biti skeptični ukoliko je Vlada predložila upravo njega kao predsjednika Upravnog vijeća i sve ostale članove ovog Upravnog vijeća.
Prema tome, smatramo da ukoliko bude bila potreba mijenjati na bilo koji način odredbe zakona onda ćemo to i napraviti. Ali evo do sada se radilo na ovaj način i mislim da je upravo ovaj sastav dosadašnji bio itekako kvalitetan. Ono što se sada pokušava kazati kako se eto vidite dogodio i kibernetički napad na tu instituciju, da dogodio se i zamislite čuda. Upravo u onom momentu kada se treba mijenjati, odnosno imenovati novo Upravno vijeće.
Da li je to slučajno ili ne ja to ne mogu znati, niti znam, ali svi kibernetički napadi su vrlo, vrlo ozbiljni i njih se mora itekako ozbiljno shvaćati, ali nismo mi jedina država i jedina institucija kojoj se to nažalost događa, ali u svakom slučaju da treba o tome i o zaštiti itekako voditi računa, to je nešto što trebamo promišljati i strateški i dugoročno i na sve moguće načine.
Na ovaj način zaista se ne bi trebalo osvrtati da je taj upad u, u, zapravo u sustav financijskih usluga da je nešto što se, da se narušio na bilo koji način, ja smatram da odgovorne osobe će o tome kao što je rečeno i sam državni tajnik je rekao, će izvijestiti javnost upravo o svim aspektima što se dogodilo i na koji način zapravo se nastoji ažurirati odnosno provjeriti da li je ako je uopće bilo bilo kakvih, bilo kakvih problema za dalje.
Ja i dalje sam uvjerena da i upravo osobe koje su se i dosada bavile svim tim poslovima su dovoljno i odgovorne i kompetentne da mogu dalje rukovoditi upravo ovom agencijom i da na taj način zaista ne trebamo dovoditi uopće u sumnju da one to nisu sposobne ili da ne znaju o čemu, o čemu se radi.
Ovdje kada govorimo o tome da li je i promišljanja i pitanja kolega koje govore o tome koji je obuhvat poslova same ove agencije, onda znamo da je to jako, jako široko i da upravo ova agencija itekako, a u zadnje vrijeme smo donosili isto tako brojne izmjene zakona, raznih zakona financijskih koje su zapravo davale itekako značaja upravo jačanju ove institucije. Prema tome, upravo ova agencija je i sukreator i, i itekako mora voditi računa da sve ono o čemu EU i o čemu mi u sustavu EU i eurosustavu uopće vodimo itekako brigu da se onda i uskladimo na načine da HANFA ima kompletno pregled što se događa, a isto tako znamo da smo na ovaj način i ojačali upravo tu instituciju jer i u smjernicama koje smo ESMA-e, dakle itekako se provode te odredbe koje, koje na taj način omogućavaju da imamo saznanja što se događa na financijskom tržištu, što se događa sa pojedinim eventualno problemima, a isto tako znamo da HANFA donosi i određena rješenja kada kontrolira određene subjekte, a isto tako imamo i uvida koliko je tih nadzora napravljeno.
Ono što bi posebno htjela naglasiti da HANFA jednako tako vodi računa i o tome da se podiže financijska pismenost potrošača, a jednako tako znam koliko je sudjelovala i u brojnim drugim aktivnostima, a pogotovo u odnosu na regulatore EU-a i OECD-a, dakle ona kao takva sudjeluje i u upravljačkim odborima ESMA-e i …/Govornik se ne razumije./…dakle u brojnim operativnim i stručnim radnim tijelima i projektnim grupama.
Ono što je ključno da zaista HANFA ima nadzor i kontrolira isto tako i mirovinske fondove, a jednako tako sve ono što se događa na financijskom tržištu za one subjekte koji, koji su izlistani na burzi, dakle sve ono što eventualno signalizira bilo koju transakciju odnosno poslovanje u prethodnoj godini ima pravo na taj način i nadzirati.
Ovdje se spominjalo Agrokor, što se događalo, zbog čega itd., ali Agrokor nikada nije bio niti izlistan na burzi. Prema tome, tada odgovornost takvih osoba i HANFA-e kao agencije nije uopće dakle bio u okvirima zakona, niti su mogli provjeravati što se događa u toj tvrtci, o tome su nadležne druge institucije koje su očito u nekim stvarima propustile ili nisu primijetile dovoljno dobro što se i kako događa.
Isto tako htjela bi napomenuti da smo mi kada je svojevremeno bio, imali smo posebni, posebno tematske sjednice vezano za pojedine članove odnosno potpredsjednice odnosno zamjenice guvernera gđe. Švaljek itd., dakle HANFA je vrlo detaljno, vrlo temeljito provjerila sve podatke, sve transakcije koje su se događale svih zaposlenika HNB-a pa tako i zamjenice i guvernera, viceguvernera i svih ostalih, dakle itekako ima kvalitetne i stručne ljude i iza toga daju i kvalitetne informacije o tome što se i na koji način događalo i da li je bilo eventualno, a nije bilo kakvih u tom dijelu krivih, krivih ili nezakonitih radnji.
Prema tome, ja ispred Kluba HDZ-a itekako podržavam upravo ovaj prijedlog kako predsjednika tako i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i nadam se da će i dalje uspješno na evo mandatu od 6 godina obavljati upravo ovaj odgovoran posao i da mi kao takvi iz izvješća koje nam dostavljaju možemo i dobro pratiti njihov rad i isto tako kontrolirati upravo rad agencije, ali isto tako i financijskog tržišta.
Imamo nekoliko povreda Poslovnika.
Prvo je dignuo pločicu poštovani zastupnik Brumnić.
U čem je povrijeđen Poslovnik?
Poštovani predsjedavajući vi ste povrijedili Članak 33. i Članak 238. dozvoljavajući kolegici da obmanjuje, laže i ne znam kako hrvatsku javnost da objašnjava da glasanje na odboru 4 4 nije bilo glasanje gdje zahtjev nije prošao, a zatim je kolegica u cijeloj svojoj raspravi povrijedila Članak 238. za svakoga tko ima IQ veći od 90, vrijeđajući svakog od zastupnika raspravom …
Dobro, vi ste svoje rekli, vrijeme vam je isteklo. Naravno da nisam povrijedio niti ja, niti kolegica Poslovnik nego ste vi to iskoristili naravno za svoju političku ovaj …
…/Upadica se ne razumije./…
Prvo mi nemojte dobacivati iz klupe, dobijate opomenu i molim vas za svoje političke govore imate razne druge oblike ovaj koje možete iskoristiti, a ne zlorabit povredu Poslovnika.
Poštovana zastupnica Marijana Puljak.
Poštovani evo kolegica je povrijedila Članak 238., ja ću se nastaviti samo na kolegu Brumnića i kazati da na Odboru za financije nije donešeno pozitivno mišljenje o ovoj odluci. To je činjenica. Predstavljeno ono predloženo je jedno mišljenje, nije izglasano i to je to.
Ali mene je drugo nešto zaprepastilo, zar ste kolegice vi stvarno doveli u vezu vrijeme u kojem je taj sajber napad došao sa vremenom promjene upravnog vijeća, pa ne mogu vjerovati.
Evo hvala.
Dobro i to je bila replika, pa ovaj vam moram dati opomenu.
Kolegica Vidović Krišto je digla također povredu Poslovnika.
238., vi vrijeđate ne samo sabor, vi vrijeđate zdrav razum. Predložiti Antu Žigmana za šefa HANFE to je kao da postavite lisicu da čuva kokoši.
Dakle, doista vi sljedbenici Plenkovića ste neviđeni na političkoj sceni, sve što javno govorite radite suprotno. Dakle, to je neviđeno. Vi od državnih institucija radite karikature, a posljedično to radite i od hrvatske države. U istinu vrlo skoro ćete se sramiti zbog svega što činite hrvatskim građanima.
To je bila replika također pa dobijate opomenu.
Kolega Troskot je dignuo povredu Poslovnika.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, Članak 238., obmanjivanje javnosti, vi to niste mogli znati jer niste bili na Odboru za financije, ali zbog javnosti moramo reći da je bilo glasano 4 4 i da to nije pozitivan ishod za gospodina Žigmana od strane matičnog tijela Odbora za financije, da je njegova kandidatura pala.
Prema tome 4 4 nije pozitivan ishod za gospodina Žigmana i ne znam kojom matematikom je to moguće napraviti. Evo, stvarno nije mi jasno.
Članak 238. ne predviđa obmanjivanje javnosti, a da je tako ne znam kako bi uopće funkcionirao ovaj sabor i koliko se tu obmanjuje javnost o, o tome bi mogli puno pričati, a prema tome moram vam dati opomenu, ali sada ćete imati priliku reći sve što želite u ime Kluba zastupnika MOST-a.
Izvolite poštovani zastupniče Zvonimir Troskot.
Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, poštovana javnosti, vezano za CV gospodina Žigmana, dakle kad smo učili na financijama odnosno na poslovnoj školi postoji jedan koncept u menadžmentu kojeg je razvio Loyens Gay Pierre koji zapravo primjećuje da ljudi u hijerarhiji teže uzdići do razine odgovarajuće, odgovarajuće nesposobnosti. Zaposlenici se promiču na temelju svog uspjeha na prethodnim poslovima dok ne dostignu razinu na kojoj više nisu kompetentni jer se vještine u jednom poslu ne moraju i ne mogu nužno prenijeti na drugi. I najbolji primjer klasični tog izučavanja poslovne kulture je upravo Ante Žigman.
Za sam početak javnosti bismo htjeli iskomunicirat da su bila dva Odbora za financije i da na prvom Odboru za financije gdje su svi mislili da je to već gotova stvar Ante Žigman na matičnom Odboru za financije nije dobio potporu za vođenje jedne od najvažnije institucije u RH. I ja ne znam kojom matematikom, logikom ili ne znam …/Govornik se ne razumije./… može netko ići objašnjavat da je 4 4 pozitivan ishod i da se može na temelju tog dat potpora matičnog tijela osobi koja bi trebala voditi najvažniju instituciju u Hrvatskoj.
Druga stvar, najbolje je bilo sada slušat vjerojatno je oporba poslala taj zlokobni kibernetički rizik kako bi se uništile sve datoteke u HANFI i kako bi se napravio takav rizik da su sada svi podatci, dakle šta se dogodilo, 300 kompjutera je napadnuto u kibernetičkom napadu gdje su pobrisani svi podaci, sva trgovanja bez ikakvog back upa u HANFA-i gdje sada zaposlenici HANFA-e međusobno komuniciraju sa gmail accountom gdje sada server i oni vlasnici gmail accoounta ima sve podatke, svih financijskih transakcija koje su se odvijale u RH i neka mi netko kaže da to nije operativni rizik, neka mi netko to kaže. Na 28 milijardi eura i još se procjenjuje šteta kojom oni upravljanju, nestali su svi podaci oni backupiraju, nemaju back upa, dižu ponovno sustav iz početka i sad imamo neviđenu situaciju da regulatorna agencija koja je pala u vlastitom nadzoru bi trebala nadzirat druge financijske subjekte u sustavu. Pa tko je ovdje lud. Tko je ovdje lud? Znači vlastita, padneš na vlastitim operativnim procesima padneš jer se baviš politikom, jer ideš na dodjeljivanje korporativnog upravljanja, a dva mjeseca prije toga izjaviš da se ne može radit nadzor na izdavateljima, nad INA-om konkretno kad je bio ukraden plin. Samo ne znam što se ne bi, svi stručnjaci barem trgovačkog prava su rekli da je HANFA minimalno sekundarna, minimalno da bi trebala uz HERA-u odnosno regulatorne agencije pregledavat INA-u, zašto? Jer kotira pod broj 1 na burzi i 2 neki su od mirovinskih fondova vlasnici INA-e, a ona ih nadzire. Ona nadzire direktno mirovinske fondove, u tom smislu itekako imala odgovornost. Al ajmo sada, ajmo sad vidjet Antu Žigmana. Dakle kada se prijavljivao za predsjednika uprave, Upravnog vijeća HANFA-e, tada je čovjek zaboravio prijaviti u svojoj kartici imovinskog Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, da su svom vlasništvu ima dionicu, o pardon obveznicu i da mu polugodišnje dolazi prihod od naplate kamate na tu obveznicu. Da stvar bude bolja, sad ću i to sam mu i rekao na Odboru za financije jednom kad je došao. Čovjek me je nazvao na telefon, poslao mi je vlastitu karticu i kunuo se preko telefona da on je savršenog integriteta da je to osoba kojoj je važna, važna vjerodostojnost, samo stručno, samo sve da bi nakon toga par mjeseci dakle pokušao naravno ić neutralizirat udbaškom metodom, da bi par mjeseci nakon toga se ispostavilo da čovjek ima neprijavljenu obveznicu odnosno kamatu koje, koje, od koje ostvaruje prihod i kaže zaboravio sam prijavit. Ko što je Vujnovac zaboravio da je recimo prijavit svoju ogrlicu ili slučajno se plin nađe baš u cijevima koje taj čovjek preuzme tako i on slučajno je zaboravio prijavit kamate od obveznice, što je isti slučaj kao što smo imali kod Grlića Radmana koji nije prijavio dividendu od dionice al gdje je još gori slučaj, kod ovoga Žigmana. On nadzire obveznicu čiji je prihod zaboravio pod navodnicima zaboravio prijavit. Nekoliko mjeseci nakon toga ponovno skandal, ponovno skandal. Dakle dogodilo se insidersko trgovanje, dakle svih zaposlenika, dakle i on je unutar sustava trgovao sa financijskim instrumentima koje nadzire. Nakon toga dakle dogodi se cijela afera što se tiče HNB-a, tu dolaze u siječnju, imamo sjednicu odboru, Odboru za financije i dolazi i kaže da je to veliki to je robustan proces nadgledanja svih zaposlenika HNB-a, uključujući i guvernera i vice guvernerku Švaljek i da traži dodatno vrijeme da mu imamo razumijevanja prema tome, da oni trebaju istražit veliku količinu podataka. I Odbor za financije izađe u susret i da to dodatno vrijeme odnosno shvati da je to robustan proces kojeg treba napravit jer da sve interesira šta se događalo u tom financijskom sustavu. U 5. mjesecu 2022. godine dolazi službeni izvještaj i opet je dan ovdje lažni iskaz gospođe Grozdane Perić jer ne shvaća da branimo institucije sabora i Odbora za financije, ovo nije politička utakmica. Čovjek izlazi i daje službeni izvještaj u kojem govori da nema nepravilnosti u trgovanju i čekamo izvještaj i vidimo da, da lažu svi do jednoga. Daju lažne iskaze pred ovim, ovim domom kojim smo svi dobili mandat da trebamo radit, da kasnije ispadne da je Sandra Švaljek, šta je radila. Dakle uzimala je novac od borgovaca založivši imovinu Ekonomskog instituta Zagreb, uzimala je novac od borgovaca, kupovala je dodatne dionice od Zagrebačke banke dok je bila savjetnica HNB-a, znači nadzireš te dionice, jednom padne repo, repo agrement odnosno repo ugovor, drugi put ga sklapa sa borgovcima, uzima, uzima novce kupujući dionice i ostvaruje špekulativnu dobit, špekulativnu dobit za Ekonomski institut Zagreb, špekulativnu dobit za Ekonomski institut Zagreb, što je javni novac i u Statutu i u svim internim procesima i politikama nigdje ne stoji da se ti možeš tako špekulativno ponašat. I još joj je i još joj nitko nije dao ni dozvolu da možeš radit repo ugovore sa, sa borgovcima i kaže ja nisam, ne, ne ništa nisam napravila. Dignuta je kaznena prijava. Ja vam sad to govorim iz razloga što meni je žao da mora osoba predsjedavajuća iz Odbora za financije branit iskazanu laž pred istim tim odborom. I dokazano s dokumentima svi su dobili to na Odboru za financije, svi su vidjeli te dokumente, ugovore, bilo je dakle sastanak Upravnog vijeća Ekonomskog instituta Zagreb. Do borgovog mišljenja da bi trebalo kupovat dionice koje dolazi dan nakon što je održano Upravno vijeće. Sandra Švaljek ni bu ni be. Naravno sad mora šutit jer je reizbor, a sad kada je taj cijeli case odnosno slučaj pred Etičkim povjerenstvom Europske centralne banke koja je odvojena od Upravnog vijeća, sad mora šutit. Ja sam očekivao di je pressica, di je demantiranje, gdje je istina nego sad slušam ovdje gospođu Perić koja ne shvaća da ovo što nastojimo radit je branit lice, obraz Hrvatskog sabora i Odbora za financije, ne stranaka jer onda će si svatko moć dozvolit dolazit na matičnu u odnosno u Hrvatski sabor koji daje ingerenciju da ti radiš posao kao što je danas HANFA i moći ćeš davat lažne iskaze. To je u protivnom poruka možete to radit. Jer ovdje više sad nije vjerodostojnost, nije nekakva etika, ovo je sad branjenje, ovo je ludilo.
Šest mjeseci nakon toga imamo, imamo sad aferu kibernetičkog napada, da ne govorimo g. Žigman 20-ak dana nego što biva izabran za bivšu rolu odnosno ulogu predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e potpisuje ugovor za kupnju stana jel znate od koga? Od Croatia osiguranja. Znači cijela transakcija kada se pogleda cijeli izvještaj od ugovora koji je potpisao u 10. mjesecu 2017.g. do uplata od RBA banke koji su se dogodili do tabularnih izjava i prijenosa vlasništva koji se događaju krajem 12. mjeseca 2017.g., 24.1.2018. ga Plenković potvrđuje na sjednici Vlade za predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e što znači da si 20-ak dana znao prije toga da ćeš preuzimat HANFA-u. Zakonski možda ok, moralno 20-ak dana prije nego što ćeš preuzet HANFA-u kupit stan od financijske institucije koju ti trebaš nadzirat je nešto šta je neprihvatljivo u financijskim krugovima.
Čisto za usporedbu za ono što je napravila Sandra Švaljek pred Odborom za financije, njezine kolege u SAD-u dobivaju do 20 godina zatvora. Ovdje sada ne hapsimo, ne prijetimo nego dajemo komparativnu analizu kako to stvarni uređeni financijski svijet tretira davanje lažnog iskaza što nije ništa drugo nego kazneno djelo u prijevodu, da ne kažemo ulogu Žigmana i zašto ga se ovako sada brani. Bila je ona afera znači HANFA se uopće nije izjasnila po tom pitanju, vezano za ulogu mirovinskih fondova u transakciji kupnje Fortenove, nije se izjasnila nego je čak po nalogu Plenkovića poslala nadzor mirovinskom fondu koji nije htio uć u tu transakciju.
U 11. mjesecu ili 12.2022.g. najavljuje se nadzor, u 6. mjesecu 2023.g. mediji pišu gdje je to izvještaj, šta se dogodilo sa Allianzom, zbog čega je on pregledavan. Na kraju prošle godine nikakav izvještaj na kraju nije izašo, nešto je malo bio po ovim paraobavještajnim portalima se nekako to malo zamutilo i eto HANFA, a zbog toga završimo na naslovnicama Financial Times-a koji čita i izučava cijeli poslovni svijet od akademije do ljudi koji su po upravama itd. gdje sam Financial Times koji je nezavisniji od naših medija u tom smislu piše kako su premijer i regulatorna agencija utjecali na privatno poduzeće stranog vlasništva koji dolazi iz njemačke. E to je Ante Žigman. U prijevodu ako se on sada postavlja na ovu poziciju šta to znači? To znači da treba zatvorit financijsku transakciju oko Fortenove.
Bio je čak i prijedlog zakona da se, nigdje u Europi to nema, naravno da se može ulagat u alternativne investicijske fondove, ali obveza mirovinskih fondova da 5% portfelja odnosno milijardu eura prebaci u alternativni investicijski fond koji nema takve regulative kao što ima obvezni mirovinski fond da bi se izvršile određene transakcije kupovina firmi od određenih tajkuna, da više ne spominjemo ime nego da više analiziramo pojavnosti koje se javljaju je njegova uloga i zato ga se ovako brani. I zato s druge strane Plenković hodočasti non stop oko Podravke kod Martine Dalić, moda se postavit osoba koja je sekundant Martine Dalić, to je čisti sekundant Martine Dalić i asistent koji je bio kod Vujčića u HNB-u, to su njegove uloge koje Pierre jako dobro opisao u svojoj teoriji menadžmenata odnosno do razine nesposobnosti razvoja osobe u rastu hijerarhije. To je njegova uloga dakle zatvorit cijelu transakciju oko spomenutog Agrokora, sada Fortenove kako bi se cijela ova Borg skupina koja je bila prisutna i sa Sandrom Švaljek zatvorila, stavila ispod tepiha. Politički bi to odgovaralo Plenkoviću jel će se konačno onda zatvorit potencijalno ta afera, s druge strane će se to prikazat kao super uspjeh jer se sada otvaranje proizvodne linije, što je pohvalno, ali to govori da je to otvaranje tvornice je mislim nonsens će se govorit kao super uspjeh i omogućit će se novi, stvaranje novog Agrokora koji će bit silniji, moćniji, sa takvim političkim i ekonomskim vlašću koju još ne možemo, još sad ne možemo vidjet posljedice koje će nastat, sa tolko silnim ekonomskim i političkim utjecajem da tkogod da preuzme Vladu će bit submisivni sluga tom sustavu koji je mastodont i stvarao novog mastodonta. E to je uloga Žigmana i zato ga se mora stavit na poziciju, ne zato što je on, on je terminalno nesposoban. Kako možeš napravit ovakve afere u roku od godinu i pol dana? Tu se više ne radi o politici sada lijevo, desno itd., ovdje se radi o struci gdje čovjek koji osnovne procese valjda ne razumije ga se gura stalno da vodi te kompanije.
To je ono što je ključno u cijelom ovom procesu, a najžalosnije g. Turudić može neko mislit o njemu šta god hoće, ali je došao na Odbor za pravosuđe. Gospodin Žigman se nije pojavio na Odboru za financije jer ne može odgovorit na određena pitanja i kukavica koja se skriva ovdje iza Ministarstva financija, iza Odbora za financije koji ga brane sam ne može izać pred lice javnosti.
Imamo dvije povrede poslovnika, prvo je pločicu digla kolegica Burić.
Hvala vam.
238. gospodin Troskot opet i opet laže. Naime, g. Žigman je korigirao i ispravio je svoju obavezu ispunjavanja karice, a vi g. Troskot još uvijek niste objasnili hrvatskoj javnosti zašto živite ili ste živjeli u stanu za socijalne slučajeve. Koga vi to g. Troskot varate? Osim toga HANFA nije nadležna za nadzor ekonomskog instituta, a kibernetički napad nije afera i upravo u tom što sam vam sada rekla je cijela razina vaše nesposobnosti, g. Troskot.
Dobro, to je ovaj, bila replika, normalno, moram dati opomenu.
Kolega Troskot dignuo je povredu Poslovnika.
A oprostite, kolegica Baričević je prvo digla povredu Poslovnika.
Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, evo povreda čl. 238. Naravno, opet gospodin iz Mosta obmanjuje ovdje javnost. Dakle g. Žigman ne predlaže sam sebe već ga predlaže hrvatska Vlada. Isto tako, transakcije o kojoj ste govorili nije bio, a nadzor je bio najavljen krajem 2021., tako da se nije moglo utjecati kad transakcije nije bilo.
Obmanjujete ovdje javnost.
Dobro. Ovaj, to je isto bila replika pa moram dati opomenu.
Kolega Troskot dignuo je povredu Poslovnika opet.
Čl. 238, obmanjivanje javnosti. Kada zastupnica u Saboru ne shvaća uopće proces da je Zagrebačka banka,, odnosno dionica banke koja kotira na burzi, to bi trebao biti predmet istrage HANFA-e, a ne Ekonomski institut Zagreb, onda nemamo šta uopće raspravljati o tome da ista ta osoba će glasat za osobu koja će bit glavna za HANFA-u.
Dakle to je osnovno nepoznavanje procesa i financija.
Dobro. To je isto bila replika, pa onda vam moram dati opomenu.
Sada će u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom govoriti poštovana zastupnica Marijana Puljak, izvolite.
Evo, poštovane kolegice i kolege. Da kažem zašto nećemo podržati izbor Ante Žigmana za, odnosno i cijelog ovog upravnog vijeća na čelu HANFA-e. Za početak, da još jednom kažem činjenice, je li, dakle na Odboru za financije na prijedlog, je li, predsjednice da se, da zaključak bude, je li, da se podržava izbor članova upravnog vijeća i predsjednika upravnog vijeća, zaista dakle glasanje je bilo 4-4, što znači da oni podršku dobili nisu.
Znači 4-4, nije bilo 5-4, bilo je 4-4 podrška, dakle Odbor za financije nije dao podršku izbor ovih ljudi u Upravno vijeće HANFA-e. Dakle ovdje raspravljamo o ključnom imenovanju, je li, koje će utjecati, možemo slobodno reći i na financijsku stabilnost i integritet, je li, cijele naše države. Složila bi se sa, isto tako, sa izlaganjem kolege Lalovca koji je rekao dakle da je, evo i kolega Troskot napomenuo da je zaista degradirajuće i za odbor i za Sabor da kandidati nisu došli na nadležni odbor i nisu predstavili svoje kandidature, je li, da ih čujemo, što misle i koji, koji program ih, je li, vodi u upravljanju ovom Agencijom.
I ono što je govorio kolega Lalovac, svaki izbor bilo kojeg člana uprave bilo koje financijske institucije je kompliciraniji od ovog procesa, a ovaj proces je bio, je li, dakle agencija koja nadzire financijske institucije, biranje njenih šefova, njenog upravnog vijeća je neki posao od, ne znam, 5 minuta. Dakle zaista je degradirajuće za sam odbor, za sam Sabor što kandidate nismo vidjeli na odboru.
E sad malo još o tome dakle to je jedan minus, malo neki drugi minusi. Evo ću sad reći ono što sam i na odboru za financije i danas govorila, nešto šta mi je struka, čime sam se bavila, ne znam, 25 godina u IT-u, ali 15 godina sigurno sa operativnim rizicima u IT-u i evo, mogu slobodno reći, ne znam je li se itko od 150 zastupnika ovdje u Saboru time bavio i mogu slobodno reći da imam neke kompetencije ocijeniti razinu rizika ovog cyber napada u HANFA-i.
Poznavajući samo ovako, ne mogu konkretno govoriti o tome što se dogodilo, ali onome što smo čuli, pročitali u medijima, ako je istina dakle da dva dana su sustavi bili nedostupni, evo sad sam ovdje čitala, odnosno evo, ovdje na računalu i priopćenja HANFA-e na tu temu, dakle dva dana su im sustavi bili nedostupni, ako je to agencija koja u svojim procedurama, da bi odobrila nekome rad ili kontrolirala, evo, nađite dokumente, sad sam našla obrazac ovdje jedan, oni u tom obrascu dakle postavljaju pitanja drugim ustanovama, drugim institucijama, imate li planove oporavka, imate li plan kontinuiteta poslovanja, a oni sami, izgleda, niti imaju te planove niti, dakle niti se brinu o operativnim rizicima svojih sustava.
Pitala sam danas na Odboru za financije, evo i danas ovde u replici g. državnog tajnika, o tome tko nadzire HANFA-u, tko nadzire sustave, IT sustave od HANFA-e, dakle tko procjenjuje rizike dakle da se ovako nešto ne ponovi opet? Dakle nije sporno da se može dogoditi cyber napad, nitko od toga nije imun niti ima tolika razina zaštite da se to ne može dogoditi u 100% slučajeva, uvijek će se dogoditi, ali je, evo, nas zanima kakve su im procedure, postoje li ovi planovi oporavka, postoje li planovi kontinuiteta poslovanja, kako su reagirali, jesu li u ovo, ovoliko vremena do sada otkrili izvor, je li, kako se, na koji način to dogodilo, jesu li pronašli tu neku rupu u sustavu, kako će tu rupu začepiti, dakle nekakav izvještaj o ovom napadu, ali prije svega, osim izvještaja o konkretnom napadu, dakle kako su postavljene sve te procedure zaštite IT sustava, kažem, ja sam bila direktor odjela u IT-u jedne banka kojemu je zadatak bio, dakle zadatak našeg odjela je bio 24 sata održavanje sustava da rade 24/7 i bavili smo se rizicima i štitili se je li od rizika da se ne dogodi da su sustavi nedostupni. I dakle ono šta čitamo u medijima, evo kao neko ko se bavio time mi je zaista evo zastrašujuće i evo inicirali smo i nadam se da će doć i do tematske sjednice i sa nekim drugim odborima gdje ćemo ispitati šta se to sve skupa dogodilo, ali kažem evo ovako moram sumnjati na to da ti planovi ne postoje, a ovdje čini mi se ne postoji niti procedura, dakle ne znam jel to nedostatak nekih zakonskih je li regulative itd., dakle ne postoji netko ko revidira IT sustave HANFA-e. HANFA revidira nekog drugog, evo kažem vidila sam sad ovdje u obrascima nekim da postavljaju ta pitanja, ali njih nitko ne nadgleda, ne revidira, ne, ne propituje i to je nešto što se mora svakako ispraviti i jedan od, jedan od minusa zapravo u radu evo cijele agencije.
Drugi neki minusi koje ću ovdje ovaj navesti zašto nećemo podržati ovo imenovanje, dakle moramo se zapitat i o učinkovitosti nadzora HANFA-e koja se provodi pod dosadašnjim vodstvom npr. slučaj Allianz fonda, dakle jedan fond je odbio mogu slobodno reć poslušnost premijeru, poslušnost Vladi, nisu ušli u onaj posao preuzimanja Fortenove je li, Vlada je imala namjeru da to učine mirovinski fondovi, a jedan od tih fondova se povukao procjenjujući je li da je to preriskantan posao za njih, e brže bolje nakon 5 dana eto ti nadzora HANFA-e nad tim fondom, dakle to je jednostavno politizacija agencije koja bi trebala bit neovisna i nepristrana u svojim nadzornim aktivnostima. Ovdje se čini da je isto još jedan čelnik na daljinski upravljač Plenkovića.
Drugi važan aspekt tiče se pitanja sukoba interesa i transparentnosti u radu HANFA-e. Bilo je izvještaja o različitim povezanostima između članova HANFA-e, Vlade i drugih relevantnih financijskih institucija, npr. je li još iz nekoliko godina ranije bliske suradnje sa čelnicima u procesima vezanim uz Agrokor, dakle nekakve povezanosti koje su mogle utjecati na objektivnost i nepristranost HANFA-e u provođenju nadzora i istraživanja, dakle posebno je onaj slučaj Borg grupe i Agrokora.
Trgovanje dionicama od strane zaposlenika HANFA-e. Zaposlenici HANFA-e prema zakonu ne smiju imati dionice ili vlasničke udjele u društvima koja nadziru, međutim bilo je primjera gdje su zaposlenici HANFA-e trgovali dionicama fonda kojima upravlja društvo nadzirano od strane HANFA-e, dakle ukazuje na moguće kršenje ovog pravila iako je iz HANFA-e tvrđeno da to nije nepravilnost, postavlja se zaista evo pitanje o interpretaciji, primjeni pravila koja reguliraju postupanje zaposlenika.
Dakle evo sve to skupa kažem i ovaj nedavni cyber napad ili IT incident zaista neki propusti u agenciji koja nadzire financijske institucije i stavlja, sve skupa stavlja pod upitnik njenu sposobnost da osigura adekvatne standarde sigurnosti zaštite podataka. HANFA bi kao nadzorni organ ili nadzorno tijelo trebalo bit primjer u implementaciji, evo ponovno ću se vratiti na IT, dakle primjer u implementaciji nekakvih IT sigurnosnih pravila ako već i drugima propisuje nekakva pravila je li smiješno je da se tih pravila sama ne drži, redovni ne znam beck upi, planovi, kažem ponovno oporavka u slučaju katastrofe itd.. Sve to skupa zapravo evo svi ovi nabrojani minusi dovode do toga da nećemo podržati ovo imenovanje, evo hvala vam.
Idemo na pojedinačnu raspravu, pa će prva govorit poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite.
Dame i gospodo, tijekom mog jučerašnjeg izlaganja o izboru novog glavnog državnog odvjetnika zastupnici vladajuće većine, ali i neki zastupnici kontrolirane oporbe ismijavali su tezu da je glavni državni odvjetnik uzročnik i visokih cijena u Hrvatskoj, od higijenskih potrepština do cijene jaja. Ono čega se pametan srami bezumnik se time diči kaže stara poslovica. Vladajuće strukture očigledno misle da su institucije kao što su DORH ili Agencija za nadzor financijskih usluga svrha same sebi, kao da djelovanje tih institucija nema jasnu društvenu potrebu i detaljno utvrđeno područje za koje su nadležne. Svakom razumnom je jasno da rad Državnog odvjetništva itekako ima utjecaj na tržište, a samim time i na cijenu jaja ili salame jer ako DORH nekažnjeno dopušta stvaranje kartela onda DORH dopušta da karteli protivno zakonu diktiraju cijene koje nisu utemeljene na tržišnim pravilima, niti na tržišnim uvjetima jer Hrvatska ima Državno odvjetništvo koje je dužno skrbiti za poštivanje zakona svih fizičkih i pravnih osoba u Hrvatskoj, ali mi imamo kao sve druge europske države i instituciju koja mora skrbiti za specifično područje financija, osiguranja ili trgovanja vrijednosnim papirima ili dionicama. Ta institucija koju hrvatski građani plaćaju da uređuje navedeno područje jest HANFA, dakle kao i svi drugi europski građani, hrvatski porezni obveznici plaćaju HANFA-u a skrbi za red na financijskom tržištu jer red na financijskom tržištu znači napredak za državu i za sve njezine građane, ali HANFA za razliku od takvih institucija u drugim europskim državama uzima novce svojih građana, ali ne radi za te građane koji ju plaćaju. Nered na financijskom tržištu koji dopušta HANFA znači ujedno i štetu za građane i korist za malu skupinu odabranih i privilegiranih, a upravo nered na financijskom tržištu simbolizira Ante Žigman kojega vi predlažete za novoga staroga šefa HANFA-e jer nedostatak radnih mjesta u Hrvatskoj ili niska razina ulaganja u Hrvatsku jest posljedica rada, među ostalim i HANFA-e, točnije protuzakonitog rada HANFA-e.
Mi u Hrvatskoj nemamo institucionalnih i dobrih svjetskih investitora upravo zbog tog rada HANFA-e, zbog nepoštivanja zakona i otvorenog asistiranja korupciji koju čine HANFA i Žigman. HANFA, protivno zakonima i hrvatskim i europskim omogućava dubioznim i korumpiranim strukturama nezakonitu zaradu. Imamo slučajeve tvrtki Dalekovod i Đuro Đaković u kojima je HANFA svojim nedjelovanjem osigurala lopovsko i protupravno preuzimanje navedenih tvrtki. U slučaju Dalekovod, HANFA je čak podnijela prijavu protiv Uprave Dalekovoda, ali samo prekršajno, umjesto kaznene prijave koja je na temelju težine prijestupa morala biti podnesena.
To je kao kad se protiv provalnika koji je razbio prozor i ubio vlasnika kuće podnese samo prijava zbog razbijanja prozora, a u potpunosti se ignorira ubojstvo. Jer, u slučaju preuzimanja Dalekovoda, riječ je o teškim kaznenim djelima i izravnoj šteti koja se nanosi hrvatskim poreznim obveznicima, a HANFA podnosi prijavu kao da je riječ o nekakvom bagatelnom deliktu.
Zašto je HANFA postupala na ovaj kriminalno-zaštitnički način? Zato što je u kriminal oko Dalekovoda upetljan i HDZ i SDP, od Pavla Vujnovca koji očigledno drži vlasničke udjele za Plenkovića jer drugačije se Plenkovićevo kriminalno podupiranje Vujnovca uopće ne može biti objasniti, do Dinka Novoselca, kuma Zorana Milanovića. Podaci o preuzimanju Dalekovoda govore sve.
Tvrtka Končar, Pavao Vujnovac i Josip Jurčević različitim akrobacijama, kao što je otkup potraživanja preuzimaju Dalekovod, pri čemu malim dioničarima oduzimaju 99% vrijednosti njihovog vlasništva, da bi sami zaradili 530% na uloženi kapital.
Kako se u uređenim država zove ovo opisano djelovanje? Ono se zove bestijalni lopovluk koji je automatski procesuira. Što se dogodilo u Hrvatskoj? Ništa. Što su Žigman i HANFA poduzeli? Ništa.
Slučaj preuzimanja Đure Đakovića je identično nanošenje štete Hrvatskoj i njezinim građanima u kojemu je HANFA asistirala kako bi se ta dubiozna transakcija odvila neometano. Porezni obveznici su platili 54 milijuna eura, što je odobrila i Europska komisija, ali je to odobrenje prekršeno kako bi investitor s 13 milijuna eura postao 88 postotni vlasnik Đure Đakovića. Malim dioničarima su dionice umanjene za 90%, a Hrvatska je izgubila stratešku vojnu proizvodnju.
Na ova dva primjera vidimo da HANFA jest u potpunosti blokirana u svom djelovanju te služi kriminalnim skupinama. Koji normalan strani investitor će doći i ulagati u financijske proizvode u Hrvatsku, ako se dionice ulagača na ovaj opisani način mogu obezvrjeđivati?
Dakle HANFA svojim djelovanjem sprječava dolazak stranog kapitala u Hrvatsku. HANFA pod vodstvom Žigmana tolerira nezakonito i po svim informacijama kriminalno trošenje novaca mirovinskih fondova. Slučaj kupnje hotel View na bračkim Postirama koji su mirovinski fondovi kupili bez da je hotel odradio ijednu sezonu svjedoči o protupravnom djelovanju mirovinskih fondova. Mirovinski fondovi koji raspolažu s novcima hrvatskih zaposlenika, koji iz tih fondova trebaju dobivati dio svojih mirovina, dužni su oprezno, ali i konzervativno ulagati svoje odnosno novce svojih osiguranika.
U slučaju spomenutog bračkog hotela, ponovno je u pitanju, tko drugi nego Plenkovićev tajkun Vujnovac i njegov partner Jurčević. Dakle mirovinski fondovi, kao i druge hrvatske institucije otvoreno krše zakone i omogućavaju besramno bogaćenje privilegiranim pojedincima, a sve na štetu hrvatskih građana.
Upravo je omogućavanje korupcije razlog zašto predlažete Antu Žigmana za šefa HANFA-e. Gospodin je osvjedočeni izvršitelj korumpirane Plenkovićeve prijateljice Martine Dalić. Ali, kako bi Žigman imao potporu u HANFA-i za zaštitu korupcije, vi predlažete i Antuna Palarića za člana Vijeća HANFA-e. Reklo bi se, ama baš ništa ne prepuštate slučaju. Dakle Antun Palarić je bio udarna snaga Sanaderove vlade kao državni tajnik za upravu, a nakon toga ustavni sudac, ali ono što doista iritira jest činjenica da je Antun Palarić bivši komunistički sudac, tj. predsjednik suda 1989. g. u Klanjcu. Dakle 2024. g. vi još uvijek svoju vlast temeljite na osobama koje su duboko, duboko kompromitirane.
Hrvatska ima na tisuće kvalificiranih i u Hrvatskoj i u inozemstvu, ali oni koji su profesionalni, oni koji su obrazovani, moralni i domoljubni, u vašem sustavu ne mogu dobiti priliku dokazati svoje znanje. Vama jednostavno trebaju kompromitirani. Nemoralni i ucjenjivi kako biste osigurali svoje bezakonje i bogaćenje na štetu hrvatskih građana. Ovo što vi iz vladajuće većine činite, više se ne može zvati običnom korupcijom. Po europskoj pravnoj stečevini, ovo jest veleizdaja.
Jer, ako sve državne institucije blokirate kako biste mogli vršiti korupciju, a ta blokada počne ugrožavati opstanak same države, onda to jest veleizdaja. Protiv sam ovoga prijedloga jer je u potpunosti besraman i štetan za Hrvatsku. Hvala vam lijepa.
Završno će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Anton Kliman.
Hvala lijepo g. potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Evo, nakon burne rasprave i velikih neslaganja i oprečnih stavova danas oko prijedloga, dakle novih a recimo to tako i starih članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a isto tako i predsjednika samog Upravnog vijeća HANFA-e. Moram reći da Hrvatska demokratska zajednica će podržati prijedlog, dakle Vlade u potpunosti i stat ćemo iza odluke, dakle da će predsjednik Upravnog vijeća biti doktor Ante Žigman i članovi Upravnog vijeća dakle HANFA-e biti će Antun Palarić, Tomislav Ridzak, Ana-Marija Staničić i Jurica Jednačak.
Dakle, ja bih samo htio podsjetiti kolegice i kolege gdje cijelo vrijeme pokušavaju na neki način minorizirati stručnost i sve ono što predstavlja, dakle jedan, jedan poslovni put i razvoj gospodina Žigmana. Dakle, nesumnjivo da on ima izuzetno veliko stručno iskustvo, radno iskustvo upravo u financijskoj industriji i cijeli njegov put, dakle radni put je upravo vezan za institucije u financijskoj industriji. Tako bi primjerice rekao da je od 2000. do 2004. godine bio direktor Direkcije za makro ekonomska i financijska istraživanja i glavni ekonomist Raiffeisen banke. Od 2004. do 2005. pomoćnik ministra financija za makroekonomske analize i planiranje. Od 2005. do 2008. bio je državni tajnik u Ministarstvu financija. Od 2008. do 2011. član Uprave Partner banke. 2011. do 2018. viši savjetnik u Uredu guvernera Hrvatske narodne banke. Od veljače 2018. godine predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.
Dakle, sama ova kvalifikacija što sam sada naveo govori da imamo, dakle ispred sebe prijedlog za izvrsnog kandidata za predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e i u svakom slučaju to sigurno se ne bi trebalo dovoditi u pitanje stručnost gospodina Žigmana. A rekao bih sve ovo što smo čuli sa strane kolega iz oporbe to spada u jednu, dakle u jednu kategoriju političkog nadmetavanja i hvatanja političkih bodova što je u krajnju ruku i legitimno i oko toga se sigurno nećemo nikad složiti.
Dakle, one kvalifikacije koje gospodinu Anti Žigmanu stavljaju na teret, a jednostavno znamo da jednostavno to nije tako. Dakle i puno smo čuli evo i od kolegice Krišto sada, dakle stvari koje apsolutno se ne mogu staviti niti u kompetencije koje treba imati gospodin Ante Žigman, a rekao bih niti ovlasti HANFA-e kao institucije nečega što bi trebali, dakle kontrolirati.
Iz tog razloga evo držimo da ova rasprava je kao i jučerašnja moram reći za prijedlog, dakle za glavnog državnog odvjetnika prešlo u sferu, dakle teške politike a zanemaruju se stručnosti i angažmani dosadašnjih predloženih kandidata za te najviše funkcije, dakle u hrvatskom dakle financijskom sektoru.
Evo hvala lijepa i još jednom ponavljam Hrvatska demokratska zajednica će podržati predložena imenovanja Vlade za HANFA-u.
Hvala lijepa.
U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno će govoriti poštovani zastupnik Zvane Brumnić.
Izvolite.
Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovani kolege iz HDZ-a jer drugih nema.
Ali pošto sam se za ovu raspravu javio vidjevši da će kolege iz HDZ-a imati završno, kolega Kliman ključna riječ je odgovornost koja bi trebala cijeniti svakog državnog dužnosnika. Ja ovdje za ovom govornicom niti jednom riječju nisam spomenuo školovanje hajmo reći, ono stručnu stručnost gospodina Žigmana. Nisam čuo niti druge, nego su govorili o onim moralnim, moralnim stvarima koje radi HANFA, što radi HANFA, kada postupa, kada ne postupa. Ja sam ovdje u svojoj raspravi vrlo jasno rekao Hrvatska nakon 30 godina danas je dio EU, uvela je euro, premijer kaže da smo među 30 najboljih, a hrvatsko tržište kapitala zguglajte po svim segmentima se smatra rubnim. Znate šta to znači? Da nitko tko je dobar investitor, kvalitetan investitor ne želi doći investirati na ovo tržište. A onda kada pročitate koji su razlozi zašto se to dešava tada se navodi netransparentnost. To je ono što je direktno u djelokrugu HANFA-e. Tada se nalazi činjenica da imamo malo subjekata na tom tržištu, da je tržište nelikvidno. To je proizišlo iz Zakona i odluka koje je donosila HANFA.
Zašto ima malo investitora? Zašto danas Hrvatska ima 2 i pol puta manje investitora nego što ih je imala 2003., 2004. kada se počinjalo. Upravo zbog odluka koje je donosila HANFA gdje nije štitila one koji su bili mali dioničari. Kolegica je ovdje govorila o Dalekovodu. Takvih Dalekovoda je u ovoj zemlji bilo nebrojeno, samo je Dalekovod zadnji ostao da se o njemu priča.
Ja sam govorio ovdje o squeez-outovima, gdje se dioničarima onim malim isplaćuje pitanje da li i jedna trećina stvarne vrijednosti dionica koje su imali i to sve HANFA propušta i HANFA to odobrava. Sljedeći problem koji se pojavljuje je činjenica da kolegica koja je ovdje govorila ispred HDZ-a rekla Agrokor nije bio lista na burzi. Točno, Agrokor nije bio lista, sve njegove sastavnice su bile listane. Šta bi ja sad trebao kad govorimo o temi Agrokor, a govorit Belje, Jamnica, Zvijezda, ne. Sintagma je Agrokor i sve te sastavnice su bile listane na burzi, za sve te sastavnice je HANFA, ovu koju Ministarstvo financija danas predlaže, dozvolilo trgovanje. Član HANFA-e i predsjednik, guverner Narodne banke su bili dio grupe koja je znala što će napraviti i da će de facto te dionice poništit. Oni su odobrili trgovanje, postavite si pitanje zašto su odobrili trgovanje i tko je tada prodavao dionice. Dionice su prodavali mirovinski fondovi kojima je netko javio iskrcaj se, jer mirovinski fond bi trebao tada braniti svoje vlasništvo. Za to je nadležna za ista HANFA je trebala djelovati u procesu insider tradinga na tom Agrokoru. Znate tko je bio uključen u taj insider trading? Guverner HNB-a, on je primio nekakav čudni fond iz Amerike i on mu je davao informacije kako da postupa. Istini za volju bila je upetljana i ministrica. Istini za volju bio je upetljan premijer. To je trebala HANFA regulirat, to je HANFA trebala nadzirat. Nije. I onda kad danas netko postavi pitanje ovog cyber napada, to je samo pitanje odgovornosti. Dajte zamislite da se u Njemačkoj dogodio u jednoj takvoj instituciji cyber napad da li bi predsjednik te institucije morao podnijet ostavku. Bi. Znači osoba koja bi zbog onoga što se dogodilo trebala podnijet ostavku danas treba biti ponovno imenovana. Bravo.
Time smo završili sa raspravom pa je zaključujem, a o ovoj točci ćemo glasovat kad se steknu uvjeti.
Mi ćemo nastaviti u srijedu, oprostite u petak 2. veljače, sutra. Točka će bit Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU. Želim vam ugodno ostatak popodneva.

SJEDNICA PREKINUTA U 15,05 SATI.

26

  • a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
07.02.2024.
Idemo mi glasovati sada o zadnjoj točki.
…/Upadica Grbin: Neka mu je vječna hvala i slava mu./…
Pod točkom a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga …
…/Upadica: Vrati pare Grbine, vrati pare Grbine./…
I pod b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
…/Upadica: Grbine vrati pare!/…
Predlagatelj je Vlada …
…/Upadica: Grbine vrati pare!/…
… Republike Hrvatske. Rasprava je zaključena, pa sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje pod a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Molim glasujmo.
Glasovalo je 87 zastupnika, 78 za i 9 je bilo protiv, pa je donesena odluka kako je predložilo saborsko matično radno tijelo.
I sada dajem na glasovanje pod b) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
Molim glasujmo.
Glasovalo je ponovo 87 zastupnica i zastupnika, 78 za, 9 protiv pa je donesena odluka kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.
Poštovane kolegice i kolege ovim smo završili sa današnjim glasovanjem. Sada ćemo imati iznošenje stajališta klubova zastupnika i nezavisnih zastupnica i zastupnika, napravit ćemo stanku od 5 minuta i nakon toga će prvi na redu biti Klub zastupnika Socijaldemokrati kolega Hajduković.

STANKA U 11,38 SATI
PDF