Povratak na vrh

Rasprave po točkama dnevnog reda

Saziv: X, sjednica: 21

PDF

24

  • Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 611
31.01.2024.
NASTAVAK NAKON STANKE U 19:51 SATI

Nastavljamo s radom.

- Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 611

Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave shodno čl. 197. Poslovnika.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Žarko Karić.
Izvolite.
Hvala vam lijepa.
Poštovani g. predsjedatelju, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Dobra večer.
Osobna iskaznica je kao što Zakon o osobnoj iskaznici kaže, elektronička, javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje svoj identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u RH. Ona je istodobno i jedini obvezni i osnovni identifikacijski dokument hrvatskih građana te svi građani imaju obvezu prilikom podnošenja zahtjeva pristupiti u policijsku upravu ili postaju kako bi službenik neposredno utvrdio identitet podnositelja zahtjeva.
Važećim Zakonom o osobnoj iskaznici u čl. 8. st. 1. i 3., propisano je da osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja mjesno nadležna prema prebivalištu odnosno boravištu podnositelja zahtjeva u kojoj se i podnosi zahtjev za njezino izdavanje. Iznimno u izvanrednim okolnostima uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama ili drugim iznimnim situacijama, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može se podnijeti i u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja nije mjesno nadležna, prema mjestu dakle nije mjesno nadležna prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva i to je regulirano čl. 8. st. 4. važećeg zakona.
Nakon proglašenja prestanka epidemije uzrokovane bolesti covid-19 12. lipnja prošle godine bilo je preko 220 tisuća isteklih osobnih iskaznica koje je trebalo zamijeniti novima. Podsjećam, nakon proglašenja epidemije u ožujku 2020. već negdje početkom travnja donijete su izmjene i dopune zakona kojima se važenje osobnih iskaznica, a i drugih dokumenata koji su uređeni posebnim zakonima, protegnulo sve dok ne bude proglašen prestanak epidemije odnosno takvi dokumenti su se morali zamijeniti u roku od 30 dana nakon odluke o prestanku epidemije.
S obzirom na to dugo vrijeme gdje dio građana nije mijenjao odnosno nije svoje istekle dokumente ponovo izradio, to je prouzročilo pritisak velikog broja građana, osobito na veće policijske uprave. Stoga je MUP iskoristilo mogućnost koja je dana kao što sam prethodno citirao čl. 8. st. 4., i privremeno primijeniti tu odredbu i ukinuti mjesnu nadležnost za podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica. Ta mjera koja se provodi od konca srpnja prošle godine dala je pozitivne rezultate te je povećan broj zahtjeva u nekim policijskim upravama koje su imale prije imale manji broj stranka odnosno građani su iskoristili tu mogućnost da na brži način ishode osobne iskaznice u manjim policijskim upravama i postajama, a to je naravno rasteretilo onda policijske uprave sa većim brojem stranaka.
Budući da je ova privremena mjera dala pozitivne rezultate u praksi pripremljen je Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici koji je sad pred vama čime bi se na taj način trajno ukinula mjesna nadležnost za izdavanje osobnih iskaznica. Ovim konačnim prijedlogom zakona predlaže se da zahtjev za izdavanje osobne iskaznice se može podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji neovisno o mjestu prebivališta osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. Time smatramo da će se građanima olakšati dobivanje osobne iskaznice koja je, ponavljam još jednom, obvezna isprava za sve hrvatske državljane nakon navršene 18. godine života koji imaju prebivalište u RH.
Jednako tako posljedično će se rasteretiti policijske uprave u kojima se podnosi veliki broj zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica jer će građani imati mogućnost radi podnošenja zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica odlaziti i u druge policijske uprave ili postaje koje imaju manji broj stranka ili im to iz nekog razloga odgovara.
Napomenuo bi da je ovo načelo ukidanje mjesne nadležnosti ranije primijenjeno i kod izdavanja putovnice i vozačke dozvole, već dulje vrijeme hrvatski građani mogu ishoditi putovnicu ili vozačku dozvolu i u policijskoj upravi, postaji gdje nemaju prijavljeno prebivalište.
Dakle, s obzirom da su u ovom razdoblju privremenog ukidanja mjesne nadležnosti, a koje po prirodi stvari ne može trajati neograničeno, dakle čl. 8. st. 4. govori o izvanrednim okolnostima. Ne možemo reći da će izvanredne okolnosti trajati godinama, dakle smatramo da nakon ovih dobrih učinaka da je potrebno onda i promijeniti zakon kao što sam rekao trajno ukinuti tu mjesnu nadležnost, a zbog toga što zakon praktički sadrži samo jednu odredbu, predlaže se donijeti ga po hitnom postupku.
Dopustite mi možda da još sad kažem nekoliko samo rečenica o drugim stvarima koje se nastoje i koje se čine da bi se građanima olakšalo ishođenje osobnih iskaznica. E pardon, evo, u sklopu procesa digitalizacije i razvoja usluga koji naši građani koriste prilikom ishođenja osobnih dokumenata, ministarstvo je uvelo i mogućnost kartičnog plaćanja naknade za izradu dokumenata. Još u nekoliko policijskih uprava ta usluga nije zaživjela, ali u narednih nekoliko dana, najviše 2 tjedna bit će moguća u svim policijskim upravama i postajama.
Na taj način građani onda neće morati radi plaćanja naknade za osobne dokumente odlaziti u druge institucije koje se bave platnim prometom i tamo gubiti svoje dragocjeno vrijeme. Uz uvođenje kartičnog plaćanja, Ministarstvo unutarnjih poslova je osuvremenilo informatičku opremu na svih 545 šalterskih mjesta na kojima se mogu izdavati osobni dokumenti, za što je utrošeno otprilike 650 tisuća eura.
Jednako tako, u najvećoj policijskoj upravi u državi, Policijskoj upravi zagrebačkoj su i opremljene nove lokacije nakon što je prostor u Petrinjskoj, kao što znamo, u potresu jako uništen. Ove nove lokacije nalaze se na, u poslovnici FINA-e u Vukovarskoj ulici te na Zagrebačkom velesajmu.
Zagrebačka policijska uprava je, ne samo zato što je najveći broj građana živi ovdje, nego i mnogi naši građani koji žive u inozemstvu kad dolaze u domovinu, često dolaze izraditi svoje dokumente u Policijsku upravu zagrebačku. Tu su naravno i studenti i svi koji su nekim poslom ili drugim razlozima vezani za Zagreb, pa onda je ova policijska uprava, naravno, iznimno opterećena.
Isto tako, nadograđen je i redomat sustav, na taj način da građani mogu izvršiti i rezervaciju svog termina koja se koristi najviše u velikim gradovima i tu pokazuje najbolje rezultate. Isto tako je uvedena i mogućnost povlačenja fotografije iz sustava, iz informatičkog sustava, primjerice i ukoliko je građanin u zadnjih 5 godina izradio elektroničku osobnu iskaznicu ili biometrijsku putovnicu, ne treba donijeti novu fotografiju za osobnu iskaznicu, što ubrzava proces, a građanima snižava trošak izrade javnih dokumenata.
Evo, to su razlog za ovu malu, ali držimo značajnu izmjenu Zakona o osobnoj iskaznici koja će, vjerujem, dijelu naših građana olakšati život i ubrzati dobivanje ovog dokumenta. Zadnjih nekoliko godina nakon možda kratkog, kratkog manjeg smanjenja broja ishođenih osobnih iskaznica tijekom proglašenja pandemije, opet značajno raste broj građana koji traže osobnu iskaznicu pa je, evo, iznijet ću podatke, nakon što je od 2016. do otprilike 2019. broj bio, broj se kretao oko 600 tisuća građana koji su godišnje tražili osobnu, novu osobnu iskaznicu, traj broj je pao u 2020. zbog poznatih razloga na 504 962, da bi počeo rasti onda 2021. na 714 tisuća, '22. značajnije na 951 tisuću i prošle godine, znači kad je proglašen kraj pandemije na 1 159 630 izdanih osobnih iskaznica.
Evo, poštovane gđe zastupnice i gospodo zastupnici, predlažemo da se usvoji ovaj prijedlog, konačni prijedlog zakona po hitnom postupku. Hvala lijepa.
Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana Marijana Puljak.
Evo, zahvaljujem.
Poštovani, samo da kažem da podržavamo i ovu hitnu izmjenu i ovo unaprjeđenje, je li, cijelog sustava i sve ovo što ste nabrojili i plaćanje karticama, osuvremenjivanje opreme, povlačenja fotografija, itd., je li, u 21. smo stoljeću pa to sve skupa pozdravljamo, ali bilo mi je palo na pamet, vidla sam ovdje sad i u javnoj, na javnom savjetovanju je došla primjedba, je li moguće vidjeti koliki broj zahtjeva je u kojoj policijskoj upravi, pa tako da građani onda mogu i procijeniti zapravo gdje ići, u koju policijsku upravu ići da brže dobiju svoju iskaznicu. Je li to moguće nekako građanima dati na uvid da onda mogu nekako lakše procijeniti gdje dati svoj zahtjev?
Hvala.
Poštovana gđo zastupnice, zahvaljujem na vašim ovaj, podršci ovog zakona, barem verbalnoj i motivima zašto je on predložen. Ovaj, vaša ideja zvuči dobro, koliko, nisam upoznat je li moguće ovaj nju iskoristiti, ja ću se raspitati kod naših informatičara, ako je to nekako moguće, ona bi imala smisla, je li, i onda bi se time i ova nakana ovog Zakona mogla u potpunosti ostvariti.
Hvala.
Sljedeća replika, poštovani Darko Sobota.
Hvala potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče.
Vi ste, dakako da i ja pozdravljam ovakove mogućnosti, mislim da su one dobrodošle i dobro se prilagoditi nekoj novoj dobroj stvari. Vi ste spomenuli mogućnosti kartičnog plaćanja, što je novina, redomat ste spomenuli, povlačenje fotografija iz sustava, ali ima i upita po pitanju prijava i zahtjeva, zaprimanja zahtjeva preko e-Građani, kakav je odgovor po tom sustavu? Hvala lijepo.
Hvala lijepa poštovani g. zastupniče. To je, da, prilično često pitanje.
Za sve ostale dokumente koji se izdaju sa fotografijama i koje građani koriste, kao i za prijavu boravišta, moguće je to učiniti preko sustava e-Građani. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice nije omogućen na ovaj način jer je to kao što sam rekao obvezni i osnovni identifikacijski dokument i zbog sigurnosnih razloga postoji potreba da građani u određenom razdoblju i osobno pristupe da bi se utvrdio njihov identitet.
Onih koji zlorabe sustav, nema puno, ali to su opasni slučajevi mogli bi dovesti do ozbiljnih sigurnosnih ugroza. Stoga i na prijedlog nekih koji se bave sigurnosnom arhitekturom da tako kažem i na prijedlog nekih nama zemalja s kojima surađujemo ostali smo pritome da se zahtjev za osobnu osobno podnosi.
Hvala.
I posljednja replika poštovani Željko Pavić.
Poštovani tajniče mi kao Klub Socijaldemokrata ćemo sigurno podržati ovaj zakon jer doprinosi sigurno većoj komociji naših sugrađana i nemamo razloga da glasamo protiv tog zakona kao i protiv mnogih koje ste ovdje prezentirali.
Ovo što je rekao kolega, naravno moguće je podnijeti zahtjev međutim trebaju biti sigurnosne mjere sasvim drugačije da bi to bilo moguće. Trenutno su e-građani takvi kakvi jesu, certifikati koji se koriste itd., ima tu puno problema koje bi trebalo kasnije, samo da malo pomognem, koje bi trebalo provesti da bi se to moglo napraviti. Nisu to veliki problemi, ali ipak treba nekakve tehničke preduvjete imati za to.
Moje je pitanje jeste li možda razmišljali, nije vezano za samo ovu točku, ali jeste li razmišljali o mom prijedlogu koji sam prošli put dao, a to je da se mogu i ostali kvalificirani certifikati staviti na osobnu iskaznicu osim certifikata AKD-a?
O tome je bilo govora i o drugim certifikatima, ali ostali smo pri tome da se ostaju, da se stavljaju samo certifikati AKD-a. Evo, struka je tako rekla ja vam ne mogu potvrditi ovaj je li to zaista moguće i da li bi to nešto više koštalo, ali evo ostali smo pri certifikatima AKD-a za sada.
Hvala.
Hvala državnom tajniku.
Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Nema, onda otvaram raspravu.
Prvi prijavljeni je u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista poštovani Damir Bajs, njega nema gubi pravo. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog Željka Pavića.
Zahvaljujem poštovani predsjedavajući.
Poštovani tajniče sa suradnikom, evo samo nekoliko riječi već sam rekao u svojoj replici mi ćemo kao Klub Socijaldemokrata glasati za ovaj zakon jer stvarno pridonosi većoj komociji naših sugrađana i naravno da će im omogućiti manje, mislim da imaju manje troškove prilikom izdavanja osobnih dokumenata u konkretno ovom slučaju sa osobnom iskaznicom.
Imali smo i mi prijedloge i razgovarali smo o ideji da se predloži državnom tajniku da se zahtjev da putem e-građana s obzirom da znamo da se tamo već koristi cijeli niz certifikata i kvalificiranih certifikata i razno raznih ovoga uređaja koji mogu zapravo omogućiti da se točno identificira osoba koja se ulogirala na sustav i da se može znati jel to osoba koja stvarno traži osobnu iskaznicu ili nije. Međutim, sigurnosne pretpostavke bi trebale biti sasvim drugačije i u MUP-u odnosno u policijskim postajama i naravno na samoj lokaciji korisnika koji bi izdavao taj zahtjev da budemo sigurni da slučajno netko ne preotme sjednicu pa da dođe do nekog hakiranja i tome slično.
No, da ne duljim gospodine tajniče ja stvarno ne znam spomenuli ste i red čekanja, nisam siguran je li se ti redovi čekanja odnose samo na onaj red, redoslijed koji dobivate u momentu kada dođete u policijsku postaju ili se može i putem interneta tražiti određena pozicija, određena pozicija da bi korisnik znao aha ja sam 37 na redu i ne trebam doći ujutro u pola 8 ili u 7 sati u policijsku postaju nego ću doći nakon 2 sata jer znamo da toliko i toliko naših sugrađana čeka u redu i da neće doći prije toga na red. Ako je to moguće evo pohvaljujem, ako nije moguće predlažem da se to napravi s obzirom da bi to pomoglo mnogima, a pogotovo onima koji su u inozemstvu i koji trebaju dati svoje zahtjeve za izdavanje osobnih dokumenata.
Onaj još jedan prijedlog koji smo dali već ranije, ja sam već o tome govorio ovdje puno, neću danas duljiti, a to je bio prijedlog da se što je moguće više kvalificiranih certifikata stavi na osobnu iskaznicu. Između ostalog bila je ideja da se i one službeničke iskaznice onda ne izdaju da ne trošimo dodatni novac za službeničke iskaznice koje evo bilo ih je onda izdano ne znam 60 tisuća, treba ih ukupno biti izdano ako se ne varam 240 tisuća da bi se moglo provoditi svi poslo… mogli provoditi svi poslovni procesi u državi neometano. Dosada ne znam jesu li izdane sve ili nisu, ali znam da jedan dio za ministarstva sigurno nije izdan i da ih ne koriste zbog toga što znamo da još uvijek rade na staroj tehnologiji i jednostavno te iskaznice ne koriste i nemaju certifikate na ove koje bi trebali imati, ali da se evo pokušalo napraviti ono što smo slušali ovdje onda bi uštedili veliki novac na tim iskaznicama koje su zapravo nepotrebne jer bi onda na osobnoj iskaznici bili i ovi certifikati službenički i mogli bi se zapravo sa istim dokumentom obaviti i poslove koje trebate obaviti privatno i poslove koje ćete obaviti u firmi, a za već sam to govorio o tome, za samu autentikaciju prilikom ulaska u ovoga instituciju u kojoj ste zaposleni to se može koristiti i zapravo biometrija, znači palac ili zjenica oka i riješili smo taj problem, a uštede bi bile velike.
Tako da evo to su još naši prijedlozi u svezi ovih dokumenata pa ukoliko se jednog dana nađe dobre volje mi smo spremni da pomognemo u tom dijelu.
Hvala lijepa.
Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, poštovane zastupnice Marijane Puljak.
Evo zahvaljujem.
Ja ću isto u ime kluba samo reći da podržavamo i ovu izmjenu zakona i njegovu hitnu izmjenu. '24. godina 21. stoljeća, dakle podržavamo sve ono šta ubrzava procese u administraciji pa tako i vađenje ovih dokumenata i evo ovdje podržavamo i ideju kolege da se ovi zahtjevi mogu i putem e-građanina postavljati, bilo bi sasvim logično, a ovo što ste vi pitali … imat redomat aplikaciju ne znam jeste koristili od MUP-a na kojoj možete vidjeti u uzeti i rezervirati broj za predići dokument i vidjeti koji ste na redu i kad je vrijeme za predizanje itd., tako da je korisno može se koristiti na mobitelu aplikacija. A ovaj prijedlog što sam rekla, dakle ideja ovoga da svako od nas može predati zahtjev za osobnom iskaznicom u bilo kojoj policijskoj upravi, dakle ideja može li se negdje on line vidjeti koja je policijska uprava najmanje da tako kažem zasićena zahtjevima pa da ono predamo tome gdje ih ima najmanje pa da očekujemo i najbržu realizaciju. Evo ako se i to može nekako omogućiti građanima mislim da bi to isto bila jedna jedno dobro poboljšanje na korist svima nama.
Zahvaljujem i podržat ćemo zakon. Hvala.
Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Ivana Budalić.
kolegice i kolege.
Pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, kao što je već naveo državni tajnik važećim Zakonom o osobnoj iskaznici propisano je da osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava odnosno policijska postaja mjesno nadležna prema prebivalištu odnosno boravištu podnositelja zahtjeva kojom se i podnosi zahtjev za izdavanje, iznimno u izvanrednim okolnostima uvjetovanim elementarnim ili drugim nepogodama ili u drugim iznimnim situacijama.
Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice može se podnijeti u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja nije mjesno nadležna prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva.
Svi se sjećamo prošlih godina nakon proglašenja prestanka epidemije uzrokovanje bolesti covid-19 bilo je preko 220 tisuća isteklih osobnih iskaznica, to je prouzročilo pritisak osobito na veće policijske uprave i postaje, stoga je MUP u srpnju 2023.g. odlučilo privremeno primijeniti odredbu Zakona o osobnoj iskaznici koja u iznimnim situacijama omogućuje ukidanje mjesne nadležnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanjem osobnih iskaznica. Navedena mjera dala je pozitivne rezultate te je povećan broj zahtjeva u pojedinim policijskim postajama koje su ranije imale manji broj stranaka odnosno građani su iskoristili mogućnost da na brži način ishode osobne iskaznice u manjim policijskim upravama ili postajama, a što je rasteretilo i policijske uprave s velikim brojem stranaka.
Kako je ova privremena mjera dala pozitivne rezultate u praksi, pripremljen je Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici čime bi se trajno ukinula mjesna nadležnost za izdavanje osobnih iskaznica. Ovim prijedlogom zakona predlaže se da zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji neovisno o mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice. Time će se građanima olakšat ishođenje osobne iskaznice koja je obavezna isprava za sve hrvatske državljane nakon navršene 18. godine koji imaju prebivalište u RH. Jednako tako posljedično će se rasteretiti policijske uprave u kojima se podnosi velik broj zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica jer će građani imati mogućnost radi podnošenje zahtjeva za izdavanje osobnih iskaznica odlaziti u druge policijske postaje ili u druge policijske uprave koje imaju manji broj stranaka.
Isto načelo ukidanja mjesne nadležnosti ranije je primijenjeno i kod izdavanja putovnice i vozačke dozvole. S obzirom da su se u razdoblju privremenom ukidanja mjesne nadležnosti za izdavanje osobnih iskaznica pokazali značajni učinci, a zakon praktički sadrži samo jednu odredbu, klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona.
Hvala lijepo.
Imamo završnu raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani Darko Sobota.
Poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege.
Pa zapravo bih rekao da je sve rečeno u ovom zakonu i gotovo da sam siguran da će biti jednoglasno prihvaćen. I sam državni tajnik, ali i kolegica i kolege koji su sudjelovali u ovoj raspravi su dali i neke prijedloge koji bi zaista bili i dobri, ali prije svega ovaj Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici, s Konačnim prijedlogom Zakona je prije svega pomoć, ja bih rekao građanima što je i ono što je i najpozitivnije i što će zasigurno naići na jednu veliku podršku i na jedno veliko odobravanje da se pomogne. Ovdje je bilo spomenuto 220 tisuća ljudi koji su iskoristili tu mogućnost koja se je davala u tim izvanrednim ili vanrednim mjerama. Zasigurno da njih možda ne bi bilo toliko da nije bilo covida, ali i svima nama zapravo kod ovih dokumenata, posebice osobne iskaznice, a već je rečeno da se u vozačkoj dozvoli, a i o izdavanju putovnica to omogućavalo i prije.
No ono što posebice veseli da je i jedna, usudim se tako reći nadogradnja u ovom prijedlogu zakona već spomenuti i redomat i mogućnost kartičnog plaćanja i povlačenje fotografija iz sustava jedna velika prednost i jedan kvalitetan dodatak ovome zakonu. Istina i ovi upiti za mogućnost preko sustava e-građana su dobro obrazloženi i ja ih kao takove prihvaćam i od samog državnog tajnika, ali i kolega Pavić.
Stoga evo i završno klub Hrvatske demokratske zajednice kao što je kolega malo prije i rekao će ovaj prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici sa konačnim prijedlogom zakona kao takvog i prihvatiti.
Hvala lijepo.
Slijedi u ime predlagatelja, ne u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovani Željko Pavić.
Ispričavam se, ali zaboravio sam dvije rečenice reći u vezi plaćanja za osobnu iskaznicu. Naime, radi se o tome da se već neke usluge u MUP-u mogu platiti i mobilnim bankarstvom pod uvjetom da se odmah nakon plaćanja osobi koja je zadužena za izdavanje pojedinog dokumenta da joj se pošalje odmah potvrda banke da je to plaćeno što zapravo nije problem s obzirom da svako mobilno bankarstvo ima i izdavanje te potvrde i može potvrda poslati na mail na koji se želi poslati, pa predlažem da osim kartičnog plaćanja i za osobne iskaznice omogućite da se to obavi mobilnim bankarstvom i da se odmah u tom momentu pošalje mail osobi koja je zadužena za izdavanje osobne iskaznice.
Hvala lijepa.
I završna rasprava u ime predlagatelja poštovani državni tajnik Žarko Katić, izvolite.
Zahvaljujem gospodine predsjedatelju.
Poštovane gospođe zastupnice i zastupnici, zahvaljujem svima na potpori o ovome zakonu, vjerujem da će on olakšati nekad neugodno stanje u gužvama i pred šalterima i držimo da će se ono, neće nestati, ali da će se zato smanjiti, a u nekoj budućnosti i biti zaista izuzetak.
Odgovorio bih možda na nekoliko pitanja s obzirom da se, da interesiraju sigurno i građane. Gospodin zastupnik Pavić je pitao je li moguće naručiti internetom, dakle elektroničkim putem moguće je i sada i treba za određeni termin, dakle sutra, sljedeći tjedan itd. naravno ako je taj željeni termin slobodan. Ako ne, onda vam se nudi drugi termin, to je sada moguće, dakle.
Jednako tako preko aplikacije koju možete skinuti isto tako možete pratiti tijek i brzinu kojom se obavljaju radovi, odnosno građani koji su prije vas obavljaju, predaju svoje zahtjeve ili podižu dokumente tako da možete otići onda obaviti, ako imate veće vrijeme između možete obaviti neki svoj posao i onda prateći tu aplikaciju vratit se na vrijeme i obaviti posao u policijskoj upravi li postaji.
Plaćanje također i mobilnim bankarstvom je omogućeno, dakle može se plaćati i mobilnim bankarstvom za osobne dokumente. Kao što znate 2021. kad smo implementirali uredbu i kad smo mijenjali i dopunjavali Zakon o osobnoj iskaznici tada smo inkorporirali u njega i zdravstvenu iskaznicu, tako da na stražnjoj strani gdje piše matični broj osiguranika taj broj postoji a može se i onda u ordinaciji i očitati vaš status pri zdravstvenim ustanovama. Dakle, možete pristupiti sa osobnom iskaznicom ako je rađena nakon 2. kolovoza 2021. godine.
Isto tako u nekim ministarstvima kao što je recimo MUP sa službeničkom iskaznicom mogu se obavljati određene usluge odnosno određeni procesi kao što je elektroničko potpisivanje dokumenata. Ne znam kako to sad stoji u svim drugim, ali u MUP-u je to moguće i nadam se da će i druga ministarstva to uskoro omogućiti da tako ubrzamo naše poslovne procese.
Evo zahvaljujem još jednom svima na potpori i sve vas srdačno pozdravljam.
Evo sa ovim smo iscrpili raspravu.
Zaključujem raspravu.
Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.
Nastavljamo sutra u jutro u 9,30 Prijedlogom zakona o lobiranju, prvo čitanje, P.Z. br. 589.
Evo laku noć svima!

SJEDNICA PREKINUTA U 20,27 SATI

24

  • Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 611
07.02.2024.
Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici.
Kao što smo i najavili danas je glasovanje pa krećemo prvo na redu Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 611, predlagatelj je Vlada, rasprava je zaključena. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici.
Povreda poslovnika prije toga zastupnica Vidović Krišto, izvolite.
Povrijeđen je čl. 251. poslovnika, nisu se stekli uvjeti za glasovanje, ovdje nema ni Plenkovića, nema Skeje, nema Turudića kolko vidim samo je g. PUpovac tu, a vaš šef Plenković kaže da su upravo njih četvorica na braniku Hrvatske, a tu je samo jedan, dakle nisu se stekli uvjeti za glasovanje. I nije smiješno, nije smiješno jer vi se rugate hrvatskim građanima, vi od HS-a stvarate karikaturu, osvjedočenu osobu u kriminalu postavljate za glavnog državnog odvjetnika.
Hvala kolegice, kolegice Vidović Krišto.
Ovim činom ugrožavate ustavni poredak RH.
Hvala vam lijepa.
I to je istina koja se treba čuti.
Možete završiti, isteklo je vrijeme već 10 sekundi. Dobivate opomenu.
Idemo sada na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici, molim glasujmo.
Jednoglasno 76 glasova za donesen je Zakon o izmjeni Zakona o osobnoj iskaznici.
PDF